1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/php/php.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,oEAAoE,IAAI,MAAM;AAC9E;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,sBAAsB;AACpD,SAAS,2CAA2C;AACpD,SAAS,2CAA2C;AACpD,SAAS,2CAA2C;AACpD,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,wDAAwD;AACvF;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,qCAAqC;AACrF,+CAA+C,oCAAoC;AACnF,gDAAgD,uCAAuC;AACvF,+CAA+C,uCAAuC;AACtF;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,2DAA2D;AAC1F;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,2DAA2D;AAC1F;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,4DAA4D;AAC3F;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,0DAA0D;AACzF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,wCAAwC;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,wDAAwD;AACnF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,yDAAyD;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,wCAAwC;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,wDAAwD;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,6CAA6C;AAClE,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC,uBAAuB;AAChE,qDAAqD,wBAAwB;AAC7E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6CAA6C;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,kCAAkC;AACvD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA,WAAW;AACX;AACA;AACA,WAAW,kBAAkB;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,kBAAkB;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA,OAAO,OAAO;AACd;AACA,OAAO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,eAAe,SAAS;AACxB;AACA;AACA;AACA;AACA,MAAM;AACN;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,aAAa;AACjC,iCAAiC,qBAAqB;AACtD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"41.41.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\@\\#\\%\\^\\&\\*\\(\\)\\-\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\?\\s]+)/g,\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}', notIn: ['string'] },\n    { open: '[', close: ']', notIn: ['string'] },\n    { open: '(', close: ')', notIn: ['string'] },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string'] },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*(#|//)region\\\\b'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*(#|//)endregion\\\\b')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '',\n  // ignoreCase: true,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [/<\\?((php)|=)?/, { token: '@rematch', switchTo: '@phpInSimpleState.root' }],\n      [/<!DOCTYPE/, 'metatag.html', '@doctype'],\n      [/<!--/, 'comment.html', '@comment'],\n      [/(<)(\\w+)(\\/>)/, ['delimiter.html', 'tag.html', 'delimiter.html']],\n      [/(<)(script)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@script' }]],\n      [/(<)(style)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@style' }]],\n      [/(<)([:\\w]+)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@otherTag' }]],\n      [/(<\\/)(\\w+)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@otherTag' }]],\n      [/</, 'delimiter.html'],\n      [/[^<]+/] // text\n    ],\n    doctype: [\n      [/<\\?((php)|=)?/, { token: '@rematch', switchTo: '@phpInSimpleState.comment' }],\n      [/[^>]+/, 'metatag.content.html'],\n      [/>/, 'metatag.html', '@pop']\n    ],\n    comment: [\n      [/<\\?((php)|=)?/, { token: '@rematch', switchTo: '@phpInSimpleState.comment' }],\n      [/-->/, 'comment.html', '@pop'],\n      [/[^-]+/, 'comment.content.html'],\n      [/./, 'comment.content.html']\n    ],\n    otherTag: [\n      [/<\\?((php)|=)?/, { token: '@rematch', switchTo: '@phpInSimpleState.otherTag' }],\n      [/\\/?>/, 'delimiter.html', '@pop'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/] // whitespace\n    ],\n    // -- BEGIN <script> tags handling\n    // After <script\n    script: [\n      [/<\\?((php)|=)?/, { token: '@rematch', switchTo: '@phpInSimpleState.script' }],\n      [/type/, 'attribute.name', '@scriptAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.text/javascript',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [\n        /(<\\/)(script\\s*)(>)/,\n        ['delimiter.html', 'tag.html', { token: 'delimiter.html', next: '@pop' }]\n      ]\n    ],\n    // After <script ... type\n    scriptAfterType: [\n      [\n        /<\\?((php)|=)?/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@phpInSimpleState.scriptAfterType'\n        }\n      ],\n      [/=/, 'delimiter', '@scriptAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.text/javascript',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type =\n    scriptAfterTypeEquals: [\n      [\n        /<\\?((php)|=)?/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@phpInSimpleState.scriptAfterTypeEquals'\n        }\n      ],\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.text/javascript',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type = $S2\n    scriptWithCustomType: [\n      [\n        /<\\?((php)|=)?/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@phpInSimpleState.scriptWithCustomType.$S2'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    scriptEmbedded: [\n      [\n        /<\\?((php)|=)?/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@phpInEmbeddedState.scriptEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '@pop'\n        }\n      ],\n      [/<\\/script/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }]\n    ],\n    // -- END <script> tags handling\n    // -- BEGIN <style> tags handling\n    // After <style\n    style: [\n      [/<\\?((php)|=)?/, { token: '@rematch', switchTo: '@phpInSimpleState.style' }],\n      [/type/, 'attribute.name', '@styleAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.text/css',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [\n        /(<\\/)(style\\s*)(>)/,\n        ['delimiter.html', 'tag.html', { token: 'delimiter.html', next: '@pop' }]\n      ]\n    ],\n    // After <style ... type\n    styleAfterType: [\n      [\n        /<\\?((php)|=)?/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@phpInSimpleState.styleAfterType'\n        }\n      ],\n      [/=/, 'delimiter', '@styleAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.text/css',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type =\n    styleAfterTypeEquals: [\n      [\n        /<\\?((php)|=)?/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@phpInSimpleState.styleAfterTypeEquals'\n        }\n      ],\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.text/css',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type = $S2\n    styleWithCustomType: [\n      [\n        /<\\?((php)|=)?/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@phpInSimpleState.styleWithCustomType.$S2'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    styleEmbedded: [\n      [\n        /<\\?((php)|=)?/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@phpInEmbeddedState.styleEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '@pop'\n        }\n      ],\n      [/<\\/style/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }]\n    ],\n    // -- END <style> tags handling\n    phpInSimpleState: [\n      [/<\\?((php)|=)?/, 'metatag.php'],\n      [/\\?>/, { token: 'metatag.php', switchTo: '@$S2.$S3' }],\n      { include: 'phpRoot' }\n    ],\n    phpInEmbeddedState: [\n      [/<\\?((php)|=)?/, 'metatag.php'],\n      [\n        /\\?>/,\n        {\n          token: 'metatag.php',\n          switchTo: '@$S2.$S3',\n          nextEmbedded: '$S3'\n        }\n      ],\n      { include: 'phpRoot' }\n    ],\n    phpRoot: [\n      [\n        /[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@phpKeywords': { token: 'keyword.php' },\n            '@phpCompileTimeConstants': { token: 'constant.php' },\n            '@default': 'identifier.php'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /[$a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@phpPreDefinedVariables': {\n              token: 'variable.predefined.php'\n            },\n            '@default': 'variable.php'\n          }\n        }\n      ],\n      // brackets\n      [/[{}]/, 'delimiter.bracket.php'],\n      [/[\\[\\]]/, 'delimiter.array.php'],\n      [/[()]/, 'delimiter.parenthesis.php'],\n      // whitespace\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      // comments\n      [/(#|\\/\\/)$/, 'comment.php'],\n      [/(#|\\/\\/)/, 'comment.php', '@phpLineComment'],\n      // block comments\n      [/\\/\\*/, 'comment.php', '@phpComment'],\n      // strings\n      [/\"/, 'string.php', '@phpDoubleQuoteString'],\n      [/'/, 'string.php', '@phpSingleQuoteString'],\n      // delimiters\n      [/[\\+\\-\\*\\%\\&\\|\\^\\~\\!\\=\\<\\>\\/\\?\\;\\:\\.\\,\\@]/, 'delimiter.php'],\n      // numbers\n      [/\\d*\\d+[eE]([\\-+]?\\d+)?/, 'number.float.php'],\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float.php'],\n      [/0[xX][0-9a-fA-F']*[0-9a-fA-F]/, 'number.hex.php'],\n      [/0[0-7']*[0-7]/, 'number.octal.php'],\n      [/0[bB][0-1']*[0-1]/, 'number.binary.php'],\n      [/\\d[\\d']*/, 'number.php'],\n      [/\\d/, 'number.php']\n    ],\n    phpComment: [\n      [/\\*\\//, 'comment.php', '@pop'],\n      [/[^*]+/, 'comment.php'],\n      [/./, 'comment.php']\n    ],\n    phpLineComment: [\n      [/\\?>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }],\n      [/.$/, 'comment.php', '@pop'],\n      [/[^?]+$/, 'comment.php', '@pop'],\n      [/[^?]+/, 'comment.php'],\n      [/./, 'comment.php']\n    ],\n    phpDoubleQuoteString: [\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string.php'],\n      [/@escapes/, 'string.escape.php'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid.php'],\n      [/\"/, 'string.php', '@pop']\n    ],\n    phpSingleQuoteString: [\n      [/[^\\\\']+/, 'string.php'],\n      [/@escapes/, 'string.escape.php'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid.php'],\n      [/'/, 'string.php', '@pop']\n    ]\n  },\n  phpKeywords: [\n    'abstract',\n    'and',\n    'array',\n    'as',\n    'break',\n    'callable',\n    'case',\n    'catch',\n    'cfunction',\n    'class',\n    'clone',\n    'const',\n    'continue',\n    'declare',\n    'default',\n    'do',\n    'else',\n    'elseif',\n    'enddeclare',\n    'endfor',\n    'endforeach',\n    'endif',\n    'endswitch',\n    'endwhile',\n    'extends',\n    'false',\n    'final',\n    'for',\n    'foreach',\n    'function',\n    'global',\n    'goto',\n    'if',\n    'implements',\n    'interface',\n    'instanceof',\n    'insteadof',\n    'namespace',\n    'new',\n    'null',\n    'object',\n    'old_function',\n    'or',\n    'private',\n    'protected',\n    'public',\n    'resource',\n    'static',\n    'switch',\n    'throw',\n    'trait',\n    'try',\n    'true',\n    'use',\n    'var',\n    'while',\n    'xor',\n    'die',\n    'echo',\n    'empty',\n    'exit',\n    'eval',\n    'include',\n    'include_once',\n    'isset',\n    'list',\n    'require',\n    'require_once',\n    'return',\n    'print',\n    'unset',\n    'yield',\n    '__construct'\n  ],\n  phpCompileTimeConstants: [\n    '__CLASS__',\n    '__DIR__',\n    '__FILE__',\n    '__LINE__',\n    '__NAMESPACE__',\n    '__METHOD__',\n    '__FUNCTION__',\n    '__TRAIT__'\n  ],\n  phpPreDefinedVariables: [\n    '$GLOBALS',\n    '$_SERVER',\n    '$_GET',\n    '$_POST',\n    '$_FILES',\n    '$_REQUEST',\n    '$_SESSION',\n    '$_ENV',\n    '$_COOKIE',\n    '$php_errormsg',\n    '$HTTP_RAW_POST_DATA',\n    '$http_response_header',\n    '$argc',\n    '$argv'\n  ],\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/\n};\n// TESTED WITH\n// <style type=\"text/css\" >\n//  .boo { background: blue;\n//  <?=''?>\n//  }\n//  .boo { background: blue; <?=''?> }\n// </style>\n// <!--\n// <?= '' ?>\n// -->\n// <?php\n// // The next line contains a syntax error:\n// __construct\n// if () {\n// \treturn \"The parser recovers from this type of syntax error\";\n// }\n// ?>\n// <html>\n// <head>\n// \t<title <?=''?>>Example page</title>\n//  <style <?=''?>>\n//   .boo { background: blue; <?=''?> }\n//  </style>\n// </head>\n// <body>\n// <script <?=''?> type<?=''?>=<?=''?>\"text/javascript\"<?=''?>>\n// \t// Some PHP embedded inside JS\n// \t// Generated <?=date('l, F jS, Y')?>\n// \tvar server_token = <?=rand(5, 10000)?>\n// \tif (typeof server_token === 'number') {\n// \t\talert('token: ' + server_token);\n// \t}\n// </script>\n// <div>\n// Hello\n// <? if (isset($user)) { ?>\n// \t<b><?=$user?></b>\n// <? } else { ?>\n// \t<i>guest</i>\n// <? } ?>\n// !\n// </div>\n// <?php\n// \t/* Example PHP file\n// \tmultiline comment\n// \t*/\n// # Another single line comment\n// \t$cards = array(\"ah\", \"ac\", \"ad\", \"as\",\n// \t\t\"2h\", \"2c\", \"2d\", \"2s\",\n// \t\t\"3h\", \"3c\", \"3d\", \"3s\",\n// \t\t\"4h\", \"4c\", \"4d\", \"4s\",\n// \t\t\"5h\", \"5c\", \"5d\", \"5s\",\n// \t\t\"6h\", \"6c\", \"6d\", \"6s\",\n// \t\t\"7h\", \"7c\", \"7d\", \"7s\",\n// \t\t\"8h\", \"8c\", \"8d\", \"8s\",\n// \t\t\"9h\", \"9c\", \"9d\", \"9s\",\n// \t\t\"th\", \"tc\", \"td\", \"ts\",\n// \t\t\"jh\", \"jc\", \"jd\", \"js\",\n// \t\t\"qh\", \"qc\", \"qd\", \"qs\",\n// \t\t\"kh\", \"kc\", \"kd\", \"ks\");\n// \tsrand(time());\n// \tfor($i = 0; $i < 52; $i++) {\n// \t\t$count = count($cards);\n// \t\t$random = (rand()%$count);\n// \t\tif($cards[$random] == \"\") {\n// \t\t\t$i--;\n// \t\t} else {\n// \t\t\t$deck[] = $cards[$random];\n// \t\t\t$cards[$random] = \"\";\n// \t\t}\n// \t}\n// $_GET\n// __CLASS__\n// \tsrand(time());\n// \t$starting_point = (rand()%51);\n// \tprint(\"Starting point for cut cards is: $starting_point<p>\");\n// \t// display shuffled cards (EXAMPLE ONLY)\n// \tfor ($index = 0; $index < 52; $index++) {\n// \t\tif ($starting_point == 52) { $starting_point = 0; }\n// \t\tprint(\"Uncut Point: <strong>$deck[$index]</strong> \");\n// \t\tprint(\"Starting Point: <strong>$deck[$starting_point]</strong><br>\");\n// \t\t$starting_point++;\n// \t}\n// ?>\n// </body>\n// </html>\n"],"sourceRoot":""}