1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/mysql/mysql.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,uBAAuB;AACpC,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,iCAAiC;AAC9C,aAAa,qBAAqB;AAClC,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,2CAA2C;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,wCAAwC;AACjE,sBAAsB,uCAAuC;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,mCAAmC;AACtD,mBAAmB,gDAAgD;AACnE;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,gCAAgC;AACnD;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,uCAAuC;AAC1D;AACA,oCAAoC,uDAAuD;AAC3F;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,0CAA0C;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"35.35.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '--',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.sql',\n  ignoreCase: true,\n  brackets: [\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' }\n  ],\n  keywords: [\n    'ACCESSIBLE',\n    'ACCOUNT',\n    'ACTION',\n    'ADD',\n    'AFTER',\n    'AGAINST',\n    'AGGREGATE',\n    'ALGORITHM',\n    'ALL',\n    'ALTER',\n    'ALWAYS',\n    'ANALYSE',\n    'ANALYZE',\n    'AND',\n    'ANY',\n    'AS',\n    'ASC',\n    'ASCII',\n    'ASENSITIVE',\n    'AT',\n    'AUTOEXTEND_SIZE',\n    'AUTO_INCREMENT',\n    'AVG',\n    'AVG_ROW_LENGTH',\n    'BACKUP',\n    'BEFORE',\n    'BEGIN',\n    'BETWEEN',\n    'BIGINT',\n    'BINARY',\n    'BINLOG',\n    'BIT',\n    'BLOB',\n    'BLOCK',\n    'BOOL',\n    'BOOLEAN',\n    'BOTH',\n    'BTREE',\n    'BY',\n    'BYTE',\n    'CACHE',\n    'CALL',\n    'CASCADE',\n    'CASCADED',\n    'CASE',\n    'CATALOG_NAME',\n    'CHAIN',\n    'CHANGE',\n    'CHANGED',\n    'CHANNEL',\n    'CHAR',\n    'CHARACTER',\n    'CHARSET',\n    'CHECK',\n    'CHECKSUM',\n    'CIPHER',\n    'CLASS_ORIGIN',\n    'CLIENT',\n    'CLOSE',\n    'COALESCE',\n    'CODE',\n    'COLLATE',\n    'COLLATION',\n    'COLUMN',\n    'COLUMNS',\n    'COLUMN_FORMAT',\n    'COLUMN_NAME',\n    'COMMENT',\n    'COMMIT',\n    'COMMITTED',\n    'COMPACT',\n    'COMPLETION',\n    'COMPRESSED',\n    'COMPRESSION',\n    'CONCURRENT',\n    'CONDITION',\n    'CONNECTION',\n    'CONSISTENT',\n    'CONSTRAINT',\n    'CONSTRAINT_CATALOG',\n    'CONSTRAINT_NAME',\n    'CONSTRAINT_SCHEMA',\n    'CONTAINS',\n    'CONTEXT',\n    'CONTINUE',\n    'CONVERT',\n    'CPU',\n    'CREATE',\n    'CROSS',\n    'CUBE',\n    'CURRENT',\n    'CURRENT_DATE',\n    'CURRENT_TIME',\n    'CURRENT_TIMESTAMP',\n    'CURRENT_USER',\n    'CURSOR',\n    'CURSOR_NAME',\n    'DATA',\n    'DATABASE',\n    'DATABASES',\n    'DATAFILE',\n    'DATE',\n    'DATETIME',\n    'DAY',\n    'DAY_HOUR',\n    'DAY_MICROSECOND',\n    'DAY_MINUTE',\n    'DAY_SECOND',\n    'DEALLOCATE',\n    'DEC',\n    'DECIMAL',\n    'DECLARE',\n    'DEFAULT',\n    'DEFAULT_AUTH',\n    'DEFINER',\n    'DELAYED',\n    'DELAY_KEY_WRITE',\n    'DELETE',\n    'DESC',\n    'DESCRIBE',\n    'DES_KEY_FILE',\n    'DETERMINISTIC',\n    'DIAGNOSTICS',\n    'DIRECTORY',\n    'DISABLE',\n    'DISCARD',\n    'DISK',\n    'DISTINCT',\n    'DISTINCTROW',\n    'DIV',\n    'DO',\n    'DOUBLE',\n    'DROP',\n    'DUAL',\n    'DUMPFILE',\n    'DUPLICATE',\n    'DYNAMIC',\n    'EACH',\n    'ELSE',\n    'ELSEIF',\n    'ENABLE',\n    'ENCLOSED',\n    'ENCRYPTION',\n    'END',\n    'ENDS',\n    'ENGINE',\n    'ENGINES',\n    'ENUM',\n    'ERROR',\n    'ERRORS',\n    'ESCAPE',\n    'ESCAPED',\n    'EVENT',\n    'EVENTS',\n    'EVERY',\n    'EXCHANGE',\n    'EXECUTE',\n    'EXISTS',\n    'EXIT',\n    'EXPANSION',\n    'EXPIRE',\n    'EXPLAIN',\n    'EXPORT',\n    'EXTENDED',\n    'EXTENT_SIZE',\n    'FALSE',\n    'FAST',\n    'FAULTS',\n    'FETCH',\n    'FIELDS',\n    'FILE',\n    'FILE_BLOCK_SIZE',\n    'FILTER',\n    'FIRST',\n    'FIXED',\n    'FLOAT',\n    'FLOAT4',\n    'FLOAT8',\n    'FLUSH',\n    'FOLLOWS',\n    'FOR',\n    'FORCE',\n    'FOREIGN',\n    'FORMAT',\n    'FOUND',\n    'FROM',\n    'FULL',\n    'FULLTEXT',\n    'FUNCTION',\n    'GENERAL',\n    'GENERATED',\n    'GEOMETRY',\n    'GEOMETRYCOLLECTION',\n    'GET',\n    'GET_FORMAT',\n    'GLOBAL',\n    'GRANT',\n    'GRANTS',\n    'GROUP',\n    'GROUP_REPLICATION',\n    'HANDLER',\n    'HASH',\n    'HAVING',\n    'HELP',\n    'HIGH_PRIORITY',\n    'HOST',\n    'HOSTS',\n    'HOUR',\n    'HOUR_MICROSECOND',\n    'HOUR_MINUTE',\n    'HOUR_SECOND',\n    'IDENTIFIED',\n    'IF',\n    'IGNORE',\n    'IGNORE_SERVER_IDS',\n    'IMPORT',\n    'INDEX',\n    'INDEXES',\n    'INFILE',\n    'INITIAL_SIZE',\n    'INNER',\n    'INOUT',\n    'INSENSITIVE',\n    'INSERT',\n    'INSERT_METHOD',\n    'INSTALL',\n    'INSTANCE',\n    'INT',\n    'INT1',\n    'INT2',\n    'INT3',\n    'INT4',\n    'INT8',\n    'INTEGER',\n    'INTERVAL',\n    'INTO',\n    'INVOKER',\n    'IO',\n    'IO_AFTER_GTIDS',\n    'IO_BEFORE_GTIDS',\n    'IO_THREAD',\n    'IPC',\n    'ISOLATION',\n    'ISSUER',\n    'ITERATE',\n    'JOIN',\n    'JSON',\n    'KEY',\n    'KEYS',\n    'KEY_BLOCK_SIZE',\n    'KILL',\n    'LANGUAGE',\n    'LAST',\n    'LEADING',\n    'LEAVE',\n    'LEAVES',\n    'LEFT',\n    'LESS',\n    'LEVEL',\n    'LIKE',\n    'LIMIT',\n    'LINEAR',\n    'LINES',\n    'LINESTRING',\n    'LIST',\n    'LOAD',\n    'LOCAL',\n    'LOCALTIME',\n    'LOCALTIMESTAMP',\n    'LOCK',\n    'LOCKS',\n    'LOGFILE',\n    'LOGS',\n    'LONG',\n    'LONGBLOB',\n    'LONGTEXT',\n    'LOOP',\n    'LOW_PRIORITY',\n    'MASTER',\n    'MASTER_AUTO_POSITION',\n    'MASTER_BIND',\n    'MASTER_CONNECT_RETRY',\n    'MASTER_DELAY',\n    'MASTER_HEARTBEAT_PERIOD',\n    'MASTER_HOST',\n    'MASTER_LOG_FILE',\n    'MASTER_LOG_POS',\n    'MASTER_PASSWORD',\n    'MASTER_PORT',\n    'MASTER_RETRY_COUNT',\n    'MASTER_SERVER_ID',\n    'MASTER_SSL',\n    'MASTER_SSL_CA',\n    'MASTER_SSL_CAPATH',\n    'MASTER_SSL_CERT',\n    'MASTER_SSL_CIPHER',\n    'MASTER_SSL_CRL',\n    'MASTER_SSL_CRLPATH',\n    'MASTER_SSL_KEY',\n    'MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT',\n    'MASTER_TLS_VERSION',\n    'MASTER_USER',\n    'MATCH',\n    'MAXVALUE',\n    'MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR',\n    'MAX_QUERIES_PER_HOUR',\n    'MAX_ROWS',\n    'MAX_SIZE',\n    'MAX_STATEMENT_TIME',\n    'MAX_UPDATES_PER_HOUR',\n    'MAX_USER_CONNECTIONS',\n    'MEDIUM',\n    'MEDIUMBLOB',\n    'MEDIUMINT',\n    'MEDIUMTEXT',\n    'MEMORY',\n    'MERGE',\n    'MESSAGE_TEXT',\n    'MICROSECOND',\n    'MIDDLEINT',\n    'MIGRATE',\n    'MINUTE',\n    'MINUTE_MICROSECOND',\n    'MINUTE_SECOND',\n    'MIN_ROWS',\n    'MOD',\n    'MODE',\n    'MODIFIES',\n    'MODIFY',\n    'MONTH',\n    'MULTILINESTRING',\n    'MULTIPOINT',\n    'MULTIPOLYGON',\n    'MUTEX',\n    'MYSQL_ERRNO',\n    'NAME',\n    'NAMES',\n    'NATIONAL',\n    'NATURAL',\n    'NCHAR',\n    'NDB',\n    'NDBCLUSTER',\n    'NEVER',\n    'NEW',\n    'NEXT',\n    'NO',\n    'NODEGROUP',\n    'NONBLOCKING',\n    'NONE',\n    'NO_WAIT',\n    'NO_WRITE_TO_BINLOG',\n    'NUMBER',\n    'NUMERIC',\n    'NVARCHAR',\n    'OFFSET',\n    'OLD_PASSWORD',\n    'ON',\n    'ONE',\n    'ONLY',\n    'OPEN',\n    'OPTIMIZE',\n    'OPTIMIZER_COSTS',\n    'OPTION',\n    'OPTIONALLY',\n    'OPTIONS',\n    'OR',\n    'ORDER',\n    'OUT',\n    'OUTER',\n    'OUTFILE',\n    'OWNER',\n    'PACK_KEYS',\n    'PAGE',\n    'PARSER',\n    'PARSE_GCOL_EXPR',\n    'PARTIAL',\n    'PARTITION',\n    'PARTITIONING',\n    'PARTITIONS',\n    'PASSWORD',\n    'PHASE',\n    'PLUGIN',\n    'PLUGINS',\n    'PLUGIN_DIR',\n    'POINT',\n    'POLYGON',\n    'PORT',\n    'PRECEDES',\n    'PRECISION',\n    'PREPARE',\n    'PRESERVE',\n    'PREV',\n    'PRIMARY',\n    'PRIVILEGES',\n    'PROCEDURE',\n    'PROCESSLIST',\n    'PROFILE',\n    'PROFILES',\n    'PROXY',\n    'PURGE',\n    'QUARTER',\n    'QUERY',\n    'QUICK',\n    'RANGE',\n    'READ',\n    'READS',\n    'READ_ONLY',\n    'READ_WRITE',\n    'REAL',\n    'REBUILD',\n    'RECOVER',\n    'REDOFILE',\n    'REDO_BUFFER_SIZE',\n    'REDUNDANT',\n    'REFERENCES',\n    'REGEXP',\n    'RELAY',\n    'RELAYLOG',\n    'RELAY_LOG_FILE',\n    'RELAY_LOG_POS',\n    'RELAY_THREAD',\n    'RELEASE',\n    'RELOAD',\n    'REMOVE',\n    'RENAME',\n    'REORGANIZE',\n    'REPAIR',\n    'REPEAT',\n    'REPEATABLE',\n    'REPLACE',\n    'REPLICATE_DO_DB',\n    'REPLICATE_DO_TABLE',\n    'REPLICATE_IGNORE_DB',\n    'REPLICATE_IGNORE_TABLE',\n    'REPLICATE_REWRITE_DB',\n    'REPLICATE_WILD_DO_TABLE',\n    'REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE',\n    'REPLICATION',\n    'REQUIRE',\n    'RESET',\n    'RESIGNAL',\n    'RESTORE',\n    'RESTRICT',\n    'RESUME',\n    'RETURN',\n    'RETURNED_SQLSTATE',\n    'RETURNS',\n    'REVERSE',\n    'REVOKE',\n    'RIGHT',\n    'RLIKE',\n    'ROLLBACK',\n    'ROLLUP',\n    'ROTATE',\n    'ROUTINE',\n    'ROW',\n    'ROWS',\n    'ROW_COUNT',\n    'ROW_FORMAT',\n    'RTREE',\n    'SAVEPOINT',\n    'SCHEDULE',\n    'SCHEMA',\n    'SCHEMAS',\n    'SCHEMA_NAME',\n    'SECOND',\n    'SECOND_MICROSECOND',\n    'SECURITY',\n    'SELECT',\n    'SENSITIVE',\n    'SEPARATOR',\n    'SERIAL',\n    'SERIALIZABLE',\n    'SERVER',\n    'SESSION',\n    'SET',\n    'SHARE',\n    'SHOW',\n    'SHUTDOWN',\n    'SIGNAL',\n    'SIGNED',\n    'SIMPLE',\n    'SLAVE',\n    'SLOW',\n    'SMALLINT',\n    'SNAPSHOT',\n    'SOCKET',\n    'SOME',\n    'SONAME',\n    'SOUNDS',\n    'SOURCE',\n    'SPATIAL',\n    'SPECIFIC',\n    'SQL',\n    'SQLEXCEPTION',\n    'SQLSTATE',\n    'SQLWARNING',\n    'SQL_AFTER_GTIDS',\n    'SQL_AFTER_MTS_GAPS',\n    'SQL_BEFORE_GTIDS',\n    'SQL_BIG_RESULT',\n    'SQL_BUFFER_RESULT',\n    'SQL_CACHE',\n    'SQL_CALC_FOUND_ROWS',\n    'SQL_NO_CACHE',\n    'SQL_SMALL_RESULT',\n    'SQL_THREAD',\n    'SQL_TSI_DAY',\n    'SQL_TSI_HOUR',\n    'SQL_TSI_MINUTE',\n    'SQL_TSI_MONTH',\n    'SQL_TSI_QUARTER',\n    'SQL_TSI_SECOND',\n    'SQL_TSI_WEEK',\n    'SQL_TSI_YEAR',\n    'SSL',\n    'STACKED',\n    'START',\n    'STARTING',\n    'STARTS',\n    'STATS_AUTO_RECALC',\n    'STATS_PERSISTENT',\n    'STATS_SAMPLE_PAGES',\n    'STATUS',\n    'STOP',\n    'STORAGE',\n    'STORED',\n    'STRAIGHT_JOIN',\n    'STRING',\n    'SUBCLASS_ORIGIN',\n    'SUBJECT',\n    'SUBPARTITION',\n    'SUBPARTITIONS',\n    'SUPER',\n    'SUSPEND',\n    'SWAPS',\n    'SWITCHES',\n    'TABLE',\n    'TABLES',\n    'TABLESPACE',\n    'TABLE_CHECKSUM',\n    'TABLE_NAME',\n    'TEMPORARY',\n    'TEMPTABLE',\n    'TERMINATED',\n    'TEXT',\n    'THAN',\n    'THEN',\n    'TIME',\n    'TIMESTAMP',\n    'TIMESTAMPADD',\n    'TIMESTAMPDIFF',\n    'TINYBLOB',\n    'TINYINT',\n    'TINYTEXT',\n    'TO',\n    'TRAILING',\n    'TRANSACTION',\n    'TRIGGER',\n    'TRIGGERS',\n    'TRUE',\n    'TRUNCATE',\n    'TYPE',\n    'TYPES',\n    'UNCOMMITTED',\n    'UNDEFINED',\n    'UNDO',\n    'UNDOFILE',\n    'UNDO_BUFFER_SIZE',\n    'UNICODE',\n    'UNINSTALL',\n    'UNION',\n    'UNIQUE',\n    'UNKNOWN',\n    'UNLOCK',\n    'UNSIGNED',\n    'UNTIL',\n    'UPDATE',\n    'UPGRADE',\n    'USAGE',\n    'USE',\n    'USER',\n    'USER_RESOURCES',\n    'USE_FRM',\n    'USING',\n    'UTC_DATE',\n    'UTC_TIME',\n    'UTC_TIMESTAMP',\n    'VALIDATION',\n    'VALUE',\n    'VALUES',\n    'VARBINARY',\n    'VARCHAR',\n    'VARCHARACTER',\n    'VARIABLES',\n    'VARYING',\n    'VIEW',\n    'VIRTUAL',\n    'WAIT',\n    'WARNINGS',\n    'WEEK',\n    'WEIGHT_STRING',\n    'WHEN',\n    'WHERE',\n    'WHILE',\n    'WITH',\n    'WITHOUT',\n    'WORK',\n    'WRAPPER',\n    'WRITE',\n    'X509',\n    'XA',\n    'XID',\n    'XML',\n    'XOR',\n    'YEAR',\n    'YEAR_MONTH',\n    'ZEROFILL'\n  ],\n  operators: [\n    'AND',\n    'BETWEEN',\n    'IN',\n    'LIKE',\n    'NOT',\n    'OR',\n    'IS',\n    'NULL',\n    'INTERSECT',\n    'UNION',\n    'INNER',\n    'JOIN',\n    'LEFT',\n    'OUTER',\n    'RIGHT'\n  ],\n  builtinFunctions: [\n    'ABS',\n    'ACOS',\n    'ADDDATE',\n    'ADDTIME',\n    'AES_DECRYPT',\n    'AES_ENCRYPT',\n    'ANY_VALUE',\n    'Area',\n    'AsBinary',\n    'AsWKB',\n    'ASCII',\n    'ASIN',\n    'AsText',\n    'AsWKT',\n    'ASYMMETRIC_DECRYPT',\n    'ASYMMETRIC_DERIVE',\n    'ASYMMETRIC_ENCRYPT',\n    'ASYMMETRIC_SIGN',\n    'ASYMMETRIC_VERIFY',\n    'ATAN',\n    'ATAN2',\n    'ATAN',\n    'AVG',\n    'BENCHMARK',\n    'BIN',\n    'BIT_AND',\n    'BIT_COUNT',\n    'BIT_LENGTH',\n    'BIT_OR',\n    'BIT_XOR',\n    'Buffer',\n    'CAST',\n    'CEIL',\n    'CEILING',\n    'Centroid',\n    'CHAR',\n    'CHAR_LENGTH',\n    'CHARACTER_LENGTH',\n    'CHARSET',\n    'COALESCE',\n    'COERCIBILITY',\n    'COLLATION',\n    'COMPRESS',\n    'CONCAT',\n    'CONCAT_WS',\n    'CONNECTION_ID',\n    'Contains',\n    'CONV',\n    'CONVERT',\n    'CONVERT_TZ',\n    'ConvexHull',\n    'COS',\n    'COT',\n    'COUNT',\n    'CRC32',\n    'CREATE_ASYMMETRIC_PRIV_KEY',\n    'CREATE_ASYMMETRIC_PUB_KEY',\n    'CREATE_DH_PARAMETERS',\n    'CREATE_DIGEST',\n    'Crosses',\n    'CURDATE',\n    'CURRENT_DATE',\n    'CURRENT_TIME',\n    'CURRENT_TIMESTAMP',\n    'CURRENT_USER',\n    'CURTIME',\n    'DATABASE',\n    'DATE',\n    'DATE_ADD',\n    'DATE_FORMAT',\n    'DATE_SUB',\n    'DATEDIFF',\n    'DAY',\n    'DAYNAME',\n    'DAYOFMONTH',\n    'DAYOFWEEK',\n    'DAYOFYEAR',\n    'DECODE',\n    'DEFAULT',\n    'DEGREES',\n    'DES_DECRYPT',\n    'DES_ENCRYPT',\n    'Dimension',\n    'Disjoint',\n    'Distance',\n    'ELT',\n    'ENCODE',\n    'ENCRYPT',\n    'EndPoint',\n    'Envelope',\n    'Equals',\n    'EXP',\n    'EXPORT_SET',\n    'ExteriorRing',\n    'EXTRACT',\n    'ExtractValue',\n    'FIELD',\n    'FIND_IN_SET',\n    'FLOOR',\n    'FORMAT',\n    'FOUND_ROWS',\n    'FROM_BASE64',\n    'FROM_DAYS',\n    'FROM_UNIXTIME',\n    'GeomCollFromText',\n    'GeometryCollectionFromText',\n    'GeomCollFromWKB',\n    'GeometryCollectionFromWKB',\n    'GeometryCollection',\n    'GeometryN',\n    'GeometryType',\n    'GeomFromText',\n    'GeometryFromText',\n    'GeomFromWKB',\n    'GeometryFromWKB',\n    'GET_FORMAT',\n    'GET_LOCK',\n    'GLength',\n    'GREATEST',\n    'GROUP_CONCAT',\n    'GTID_SUBSET',\n    'GTID_SUBTRACT',\n    'HEX',\n    'HOUR',\n    'IF',\n    'IFNULL',\n    'INET_ATON',\n    'INET_NTOA',\n    'INET6_ATON',\n    'INET6_NTOA',\n    'INSERT',\n    'INSTR',\n    'InteriorRingN',\n    'Intersects',\n    'INTERVAL',\n    'IS_FREE_LOCK',\n    'IS_IPV4',\n    'IS_IPV4_COMPAT',\n    'IS_IPV4_MAPPED',\n    'IS_IPV6',\n    'IS_USED_LOCK',\n    'IsClosed',\n    'IsEmpty',\n    'ISNULL',\n    'IsSimple',\n    'JSON_APPEND',\n    'JSON_ARRAY',\n    'JSON_ARRAY_APPEND',\n    'JSON_ARRAY_INSERT',\n    'JSON_CONTAINS',\n    'JSON_CONTAINS_PATH',\n    'JSON_DEPTH',\n    'JSON_EXTRACT',\n    'JSON_INSERT',\n    'JSON_KEYS',\n    'JSON_LENGTH',\n    'JSON_MERGE',\n    'JSON_MERGE_PRESERVE',\n    'JSON_OBJECT',\n    'JSON_QUOTE',\n    'JSON_REMOVE',\n    'JSON_REPLACE',\n    'JSON_SEARCH',\n    'JSON_SET',\n    'JSON_TYPE',\n    'JSON_UNQUOTE',\n    'JSON_VALID',\n    'LAST_INSERT_ID',\n    'LCASE',\n    'LEAST',\n    'LEFT',\n    'LENGTH',\n    'LineFromText',\n    'LineStringFromText',\n    'LineFromWKB',\n    'LineStringFromWKB',\n    'LineString',\n    'LN',\n    'LOAD_FILE',\n    'LOCALTIME',\n    'LOCALTIMESTAMP',\n    'LOCATE',\n    'LOG',\n    'LOG10',\n    'LOG2',\n    'LOWER',\n    'LPAD',\n    'LTRIM',\n    'MAKE_SET',\n    'MAKEDATE',\n    'MAKETIME',\n    'MASTER_POS_WAIT',\n    'MAX',\n    'MBRContains',\n    'MBRCoveredBy',\n    'MBRCovers',\n    'MBRDisjoint',\n    'MBREqual',\n    'MBREquals',\n    'MBRIntersects',\n    'MBROverlaps',\n    'MBRTouches',\n    'MBRWithin',\n    'MD5',\n    'MICROSECOND',\n    'MID',\n    'MIN',\n    'MINUTE',\n    'MLineFromText',\n    'MultiLineStringFromText',\n    'MLineFromWKB',\n    'MultiLineStringFromWKB',\n    'MOD',\n    'MONTH',\n    'MONTHNAME',\n    'MPointFromText',\n    'MultiPointFromText',\n    'MPointFromWKB',\n    'MultiPointFromWKB',\n    'MPolyFromText',\n    'MultiPolygonFromText',\n    'MPolyFromWKB',\n    'MultiPolygonFromWKB',\n    'MultiLineString',\n    'MultiPoint',\n    'MultiPolygon',\n    'NAME_CONST',\n    'NOT IN',\n    'NOW',\n    'NULLIF',\n    'NumGeometries',\n    'NumInteriorRings',\n    'NumPoints',\n    'OCT',\n    'OCTET_LENGTH',\n    'OLD_PASSWORD',\n    'ORD',\n    'Overlaps',\n    'PASSWORD',\n    'PERIOD_ADD',\n    'PERIOD_DIFF',\n    'PI',\n    'Point',\n    'PointFromText',\n    'PointFromWKB',\n    'PointN',\n    'PolyFromText',\n    'PolygonFromText',\n    'PolyFromWKB',\n    'PolygonFromWKB',\n    'Polygon',\n    'POSITION',\n    'POW',\n    'POWER',\n    'PROCEDURE ANALYSE',\n    'QUARTER',\n    'QUOTE',\n    'RADIANS',\n    'RAND',\n    'RANDOM_BYTES',\n    'RELEASE_ALL_LOCKS',\n    'RELEASE_LOCK',\n    'REPEAT',\n    'REPLACE',\n    'REVERSE',\n    'RIGHT',\n    'ROUND',\n    'ROW_COUNT',\n    'RPAD',\n    'RTRIM',\n    'SCHEMA',\n    'SEC_TO_TIME',\n    'SECOND',\n    'SESSION_USER',\n    'SHA1',\n    'SHA',\n    'SHA2',\n    'SIGN',\n    'SIN',\n    'SLEEP',\n    'SOUNDEX',\n    'SPACE',\n    'SQRT',\n    'SRID',\n    'ST_Area',\n    'ST_AsBinary',\n    'ST_AsWKB',\n    'ST_AsGeoJSON',\n    'ST_AsText',\n    'ST_AsWKT',\n    'ST_Buffer',\n    'ST_Buffer_Strategy',\n    'ST_Centroid',\n    'ST_Contains',\n    'ST_ConvexHull',\n    'ST_Crosses',\n    'ST_Difference',\n    'ST_Dimension',\n    'ST_Disjoint',\n    'ST_Distance',\n    'ST_Distance_Sphere',\n    'ST_EndPoint',\n    'ST_Envelope',\n    'ST_Equals',\n    'ST_ExteriorRing',\n    'ST_GeoHash',\n    'ST_GeomCollFromText',\n    'ST_GeometryCollectionFromText',\n    'ST_GeomCollFromTxt',\n    'ST_GeomCollFromWKB',\n    'ST_GeometryCollectionFromWKB',\n    'ST_GeometryN',\n    'ST_GeometryType',\n    'ST_GeomFromGeoJSON',\n    'ST_GeomFromText',\n    'ST_GeometryFromText',\n    'ST_GeomFromWKB',\n    'ST_GeometryFromWKB',\n    'ST_InteriorRingN',\n    'ST_Intersection',\n    'ST_Intersects',\n    'ST_IsClosed',\n    'ST_IsEmpty',\n    'ST_IsSimple',\n    'ST_IsValid',\n    'ST_LatFromGeoHash',\n    'ST_Length',\n    'ST_LineFromText',\n    'ST_LineStringFromText',\n    'ST_LineFromWKB',\n    'ST_LineStringFromWKB',\n    'ST_LongFromGeoHash',\n    'ST_MakeEnvelope',\n    'ST_MLineFromText',\n    'ST_MultiLineStringFromText',\n    'ST_MLineFromWKB',\n    'ST_MultiLineStringFromWKB',\n    'ST_MPointFromText',\n    'ST_MultiPointFromText',\n    'ST_MPointFromWKB',\n    'ST_MultiPointFromWKB',\n    'ST_MPolyFromText',\n    'ST_MultiPolygonFromText',\n    'ST_MPolyFromWKB',\n    'ST_MultiPolygonFromWKB',\n    'ST_NumGeometries',\n    'ST_NumInteriorRing',\n    'ST_NumInteriorRings',\n    'ST_NumPoints',\n    'ST_Overlaps',\n    'ST_PointFromGeoHash',\n    'ST_PointFromText',\n    'ST_PointFromWKB',\n    'ST_PointN',\n    'ST_PolyFromText',\n    'ST_PolygonFromText',\n    'ST_PolyFromWKB',\n    'ST_PolygonFromWKB',\n    'ST_Simplify',\n    'ST_SRID',\n    'ST_StartPoint',\n    'ST_SymDifference',\n    'ST_Touches',\n    'ST_Union',\n    'ST_Validate',\n    'ST_Within',\n    'ST_X',\n    'ST_Y',\n    'StartPoint',\n    'STD',\n    'STDDEV',\n    'STDDEV_POP',\n    'STDDEV_SAMP',\n    'STR_TO_DATE',\n    'STRCMP',\n    'SUBDATE',\n    'SUBSTR',\n    'SUBSTRING',\n    'SUBSTRING_INDEX',\n    'SUBTIME',\n    'SUM',\n    'SYSDATE',\n    'SYSTEM_USER',\n    'TAN',\n    'TIME',\n    'TIME_FORMAT',\n    'TIME_TO_SEC',\n    'TIMEDIFF',\n    'TIMESTAMP',\n    'TIMESTAMPADD',\n    'TIMESTAMPDIFF',\n    'TO_BASE64',\n    'TO_DAYS',\n    'TO_SECONDS',\n    'Touches',\n    'TRIM',\n    'TRUNCATE',\n    'UCASE',\n    'UNCOMPRESS',\n    'UNCOMPRESSED_LENGTH',\n    'UNHEX',\n    'UNIX_TIMESTAMP',\n    'UpdateXML',\n    'UPPER',\n    'USER',\n    'UTC_DATE',\n    'UTC_TIME',\n    'UTC_TIMESTAMP',\n    'UUID',\n    'UUID_SHORT',\n    'VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH',\n    'VALUES',\n    'VAR_POP',\n    'VAR_SAMP',\n    'VARIANCE',\n    'VERSION',\n    'WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET',\n    'WAIT_UNTIL_SQL_THREAD_AFTER_GTIDS',\n    'WEEK',\n    'WEEKDAY',\n    'WEEKOFYEAR',\n    'WEIGHT_STRING',\n    'Within',\n    'X',\n    'Y',\n    'YEAR',\n    'YEARWEEK'\n  ],\n  builtinVariables: [\n  // NOT SUPPORTED\n  ],\n  tokenizer: {\n    root: [\n      { include: '@comments' },\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@numbers' },\n      { include: '@strings' },\n      { include: '@complexIdentifiers' },\n      { include: '@scopes' },\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      [/[()]/, '@brackets'],\n      [\n        /[\\w@]+/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@operators': 'operator',\n            '@builtinVariables': 'predefined',\n            '@builtinFunctions': 'predefined',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[<>=!%&+\\-*/|~^]/, 'operator']\n    ],\n    whitespace: [[/\\s+/, 'white']],\n    comments: [\n      [/--+.*/, 'comment'],\n      [/#+.*/, 'comment'],\n      [/\\/\\*/, { token: 'comment.quote', next: '@comment' }]\n    ],\n    comment: [\n      [/[^*/]+/, 'comment'],\n      // Not supporting nested comments, as nested comments seem to not be standard?\n      // i.e. http://stackoverflow.com/questions/728172/are-there-multiline-comment-delimiters-in-sql-that-are-vendor-agnostic\n      // [/\\/\\*/, { token: 'comment.quote', next: '@push' }],  // nested comment not allowed :-(\n      [/\\*\\//, { token: 'comment.quote', next: '@pop' }],\n      [/./, 'comment']\n    ],\n    numbers: [\n      [/0[xX][0-9a-fA-F]*/, 'number'],\n      [/[$][+-]*\\d*(\\.\\d*)?/, 'number'],\n      [/((\\d+(\\.\\d*)?)|(\\.\\d+))([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number']\n    ],\n    strings: [\n      [/'/, { token: 'string', next: '@string' }],\n      [/\"/, { token: 'string.double', next: '@stringDouble' }]\n    ],\n    string: [\n      [/[^']+/, 'string'],\n      [/''/, 'string'],\n      [/'/, { token: 'string', next: '@pop' }]\n    ],\n    stringDouble: [\n      [/[^\"]+/, 'string.double'],\n      [/\"\"/, 'string.double'],\n      [/\"/, { token: 'string.double', next: '@pop' }]\n    ],\n    complexIdentifiers: [[/`/, { token: 'identifier.quote', next: '@quotedIdentifier' }]],\n    quotedIdentifier: [\n      [/[^`]+/, 'identifier'],\n      [/``/, 'identifier'],\n      [/`/, { token: 'identifier.quote', next: '@pop' }]\n    ],\n    scopes: [\n    // NOT SUPPORTED\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}