1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/msdax/msdax.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,SAAS,YAAY;AAC9B;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS,SAAS,YAAY,gCAAgC;AAC9D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,uBAAuB;AACpC,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,iCAAiC;AAC9C,gBAAgB;AAChB,kBAAkB;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,2CAA2C;AACjE;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,uCAAuC;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,mCAAmC;AACvD,mBAAmB,mCAAmC;AACtD;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,gCAAgC;AACnD;AACA;AACA,oBAAoB,0DAA0D;AAC9E,mBAAmB,uDAAuD;AAC1E;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,0CAA0C;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,0CAA0C;AAC7D;AACA;AACA","file":"34.34.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')'],\n    ['{', '}']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '[', close: ']', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '(', close: ')', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '{', close: '}', notIn: ['string', 'comment'] }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.msdax',\n  ignoreCase: true,\n  brackets: [\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.brackets' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' }\n  ],\n  keywords: [\n    // Query keywords\n    'VAR',\n    'RETURN',\n    'NOT',\n    'EVALUATE',\n    'DATATABLE',\n    'ORDER',\n    'BY',\n    'START',\n    'AT',\n    'DEFINE',\n    'MEASURE',\n    'ASC',\n    'DESC',\n    'IN',\n    // Datatable types\n    'BOOLEAN',\n    'DOUBLE',\n    'INTEGER',\n    'DATETIME',\n    'CURRENCY',\n    'STRING'\n  ],\n  functions: [\n    // Relational\n    'CLOSINGBALANCEMONTH',\n    'CLOSINGBALANCEQUARTER',\n    'CLOSINGBALANCEYEAR',\n    'DATEADD',\n    'DATESBETWEEN',\n    'DATESINPERIOD',\n    'DATESMTD',\n    'DATESQTD',\n    'DATESYTD',\n    'ENDOFMONTH',\n    'ENDOFQUARTER',\n    'ENDOFYEAR',\n    'FIRSTDATE',\n    'FIRSTNONBLANK',\n    'LASTDATE',\n    'LASTNONBLANK',\n    'NEXTDAY',\n    'NEXTMONTH',\n    'NEXTQUARTER',\n    'NEXTYEAR',\n    'OPENINGBALANCEMONTH',\n    'OPENINGBALANCEQUARTER',\n    'OPENINGBALANCEYEAR',\n    'PARALLELPERIOD',\n    'PREVIOUSDAY',\n    'PREVIOUSMONTH',\n    'PREVIOUSQUARTER',\n    'PREVIOUSYEAR',\n    'SAMEPERIODLASTYEAR',\n    'STARTOFMONTH',\n    'STARTOFQUARTER',\n    'STARTOFYEAR',\n    'TOTALMTD',\n    'TOTALQTD',\n    'TOTALYTD',\n    'ADDCOLUMNS',\n    'ADDMISSINGITEMS',\n    'ALL',\n    'ALLEXCEPT',\n    'ALLNOBLANKROW',\n    'ALLSELECTED',\n    'CALCULATE',\n    'CALCULATETABLE',\n    'CALENDAR',\n    'CALENDARAUTO',\n    'CROSSFILTER',\n    'CROSSJOIN',\n    'CURRENTGROUP',\n    'DATATABLE',\n    'DETAILROWS',\n    'DISTINCT',\n    'EARLIER',\n    'EARLIEST',\n    'EXCEPT',\n    'FILTER',\n    'FILTERS',\n    'GENERATE',\n    'GENERATEALL',\n    'GROUPBY',\n    'IGNORE',\n    'INTERSECT',\n    'ISONORAFTER',\n    'KEEPFILTERS',\n    'LOOKUPVALUE',\n    'NATURALINNERJOIN',\n    'NATURALLEFTOUTERJOIN',\n    'RELATED',\n    'RELATEDTABLE',\n    'ROLLUP',\n    'ROLLUPADDISSUBTOTAL',\n    'ROLLUPGROUP',\n    'ROLLUPISSUBTOTAL',\n    'ROW',\n    'SAMPLE',\n    'SELECTCOLUMNS',\n    'SUBSTITUTEWITHINDEX',\n    'SUMMARIZE',\n    'SUMMARIZECOLUMNS',\n    'TOPN',\n    'TREATAS',\n    'UNION',\n    'USERELATIONSHIP',\n    'VALUES',\n    'SUM',\n    'SUMX',\n    'PATH',\n    'PATHCONTAINS',\n    'PATHITEM',\n    'PATHITEMREVERSE',\n    'PATHLENGTH',\n    'AVERAGE',\n    'AVERAGEA',\n    'AVERAGEX',\n    'COUNT',\n    'COUNTA',\n    'COUNTAX',\n    'COUNTBLANK',\n    'COUNTROWS',\n    'COUNTX',\n    'DISTINCTCOUNT',\n    'DIVIDE',\n    'GEOMEAN',\n    'GEOMEANX',\n    'MAX',\n    'MAXA',\n    'MAXX',\n    'MEDIAN',\n    'MEDIANX',\n    'MIN',\n    'MINA',\n    'MINX',\n    'PERCENTILE.EXC',\n    'PERCENTILE.INC',\n    'PERCENTILEX.EXC',\n    'PERCENTILEX.INC',\n    'PRODUCT',\n    'PRODUCTX',\n    'RANK.EQ',\n    'RANKX',\n    'STDEV.P',\n    'STDEV.S',\n    'STDEVX.P',\n    'STDEVX.S',\n    'VAR.P',\n    'VAR.S',\n    'VARX.P',\n    'VARX.S',\n    'XIRR',\n    'XNPV',\n    // Scalar\n    'DATE',\n    'DATEDIFF',\n    'DATEVALUE',\n    'DAY',\n    'EDATE',\n    'EOMONTH',\n    'HOUR',\n    'MINUTE',\n    'MONTH',\n    'NOW',\n    'SECOND',\n    'TIME',\n    'TIMEVALUE',\n    'TODAY',\n    'WEEKDAY',\n    'WEEKNUM',\n    'YEAR',\n    'YEARFRAC',\n    'CONTAINS',\n    'CONTAINSROW',\n    'CUSTOMDATA',\n    'ERROR',\n    'HASONEFILTER',\n    'HASONEVALUE',\n    'ISBLANK',\n    'ISCROSSFILTERED',\n    'ISEMPTY',\n    'ISERROR',\n    'ISEVEN',\n    'ISFILTERED',\n    'ISLOGICAL',\n    'ISNONTEXT',\n    'ISNUMBER',\n    'ISODD',\n    'ISSUBTOTAL',\n    'ISTEXT',\n    'USERNAME',\n    'USERPRINCIPALNAME',\n    'AND',\n    'FALSE',\n    'IF',\n    'IFERROR',\n    'NOT',\n    'OR',\n    'SWITCH',\n    'TRUE',\n    'ABS',\n    'ACOS',\n    'ACOSH',\n    'ACOT',\n    'ACOTH',\n    'ASIN',\n    'ASINH',\n    'ATAN',\n    'ATANH',\n    'BETA.DIST',\n    'BETA.INV',\n    'CEILING',\n    'CHISQ.DIST',\n    'CHISQ.DIST.RT',\n    'CHISQ.INV',\n    'CHISQ.INV.RT',\n    'COMBIN',\n    'COMBINA',\n    'CONFIDENCE.NORM',\n    'CONFIDENCE.T',\n    'COS',\n    'COSH',\n    'COT',\n    'COTH',\n    'CURRENCY',\n    'DEGREES',\n    'EVEN',\n    'EXP',\n    'EXPON.DIST',\n    'FACT',\n    'FLOOR',\n    'GCD',\n    'INT',\n    'ISO.CEILING',\n    'LCM',\n    'LN',\n    'LOG',\n    'LOG10',\n    'MOD',\n    'MROUND',\n    'ODD',\n    'PERMUT',\n    'PI',\n    'POISSON.DIST',\n    'POWER',\n    'QUOTIENT',\n    'RADIANS',\n    'RAND',\n    'RANDBETWEEN',\n    'ROUND',\n    'ROUNDDOWN',\n    'ROUNDUP',\n    'SIGN',\n    'SIN',\n    'SINH',\n    'SQRT',\n    'SQRTPI',\n    'TAN',\n    'TANH',\n    'TRUNC',\n    'BLANK',\n    'CONCATENATE',\n    'CONCATENATEX',\n    'EXACT',\n    'FIND',\n    'FIXED',\n    'FORMAT',\n    'LEFT',\n    'LEN',\n    'LOWER',\n    'MID',\n    'REPLACE',\n    'REPT',\n    'RIGHT',\n    'SEARCH',\n    'SUBSTITUTE',\n    'TRIM',\n    'UNICHAR',\n    'UNICODE',\n    'UPPER',\n    'VALUE'\n  ],\n  tokenizer: {\n    root: [\n      { include: '@comments' },\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@numbers' },\n      { include: '@strings' },\n      { include: '@complexIdentifiers' },\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      [/[({})]/, '@brackets'],\n      [\n        /[a-z_][a-zA-Z0-9_]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@functions': 'keyword',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[<>=!%&+\\-*/|~^]/, 'operator']\n    ],\n    whitespace: [[/\\s+/, 'white']],\n    comments: [\n      [/\\/\\/+.*/, 'comment'],\n      [/\\/\\*/, { token: 'comment.quote', next: '@comment' }]\n    ],\n    comment: [\n      [/[^*/]+/, 'comment'],\n      [/\\*\\//, { token: 'comment.quote', next: '@pop' }],\n      [/./, 'comment']\n    ],\n    numbers: [\n      [/0[xX][0-9a-fA-F]*/, 'number'],\n      [/[$][+-]*\\d*(\\.\\d*)?/, 'number'],\n      [/((\\d+(\\.\\d*)?)|(\\.\\d+))([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number']\n    ],\n    strings: [\n      [/N\"/, { token: 'string', next: '@string' }],\n      [/\"/, { token: 'string', next: '@string' }]\n    ],\n    string: [\n      [/[^\"]+/, 'string'],\n      [/\"\"/, 'string'],\n      [/\"/, { token: 'string', next: '@pop' }]\n    ],\n    complexIdentifiers: [\n      [/\\[/, { token: 'identifier.quote', next: '@bracketedIdentifier' }],\n      [/'/, { token: 'identifier.quote', next: '@quotedIdentifier' }]\n    ],\n    bracketedIdentifier: [\n      [/[^\\]]+/, 'identifier'],\n      [/]]/, 'identifier'],\n      [/]/, { token: 'identifier.quote', next: '@pop' }]\n    ],\n    quotedIdentifier: [\n      [/[^']+/, 'identifier'],\n      [/''/, 'identifier'],\n      [/'/, { token: 'identifier.quote', next: '@pop' }]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}