1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/julia/julia.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS,SAAS,YAAY,6BAA6B;AAC3D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,IAAI,cAAc,IAAI,cAAc,EAAE;AAChF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yDAAyD,+BAA+B;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB;AACvB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B;AAC3B;AACA;AACA,qCAAqC,8BAA8B;AACnE,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA,uBAAuB;AACvB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+CAA+C;AAC/C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+CAA+C;AAC/C;AACA;AACA,iBAAiB,wBAAwB,iCAAiC;AAC1E,gBAAgB;AAChB,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B;AAC3B,uBAAuB;AACvB;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B;AAC3B,uBAAuB;AACvB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,gDAAgD;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA,qDAAqD,mBAAmB;AACxE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"27.27.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  tokenPostfix: '.julia',\n  keywords: [\n    'begin',\n    'while',\n    'if',\n    'for',\n    'try',\n    'return',\n    'break',\n    'continue',\n    'function',\n    'macro',\n    'quote',\n    'let',\n    'local',\n    'global',\n    'const',\n    'do',\n    'struct',\n    'module',\n    'baremodule',\n    'using',\n    'import',\n    'export',\n    'end',\n    'else',\n    'elseif',\n    'catch',\n    'finally',\n    'mutable',\n    'primitive',\n    'abstract',\n    'type',\n    'in',\n    'isa',\n    'where',\n    'new'\n  ],\n  types: [\n    'LinRange',\n    'LineNumberNode',\n    'LinearIndices',\n    'LoadError',\n    'MIME',\n    'Matrix',\n    'Method',\n    'MethodError',\n    'Missing',\n    'MissingException',\n    'Module',\n    'NTuple',\n    'NamedTuple',\n    'Nothing',\n    'Number',\n    'OrdinalRange',\n    'OutOfMemoryError',\n    'OverflowError',\n    'Pair',\n    'PartialQuickSort',\n    'PermutedDimsArray',\n    'Pipe',\n    'Ptr',\n    'QuoteNode',\n    'Rational',\n    'RawFD',\n    'ReadOnlyMemoryError',\n    'Real',\n    'ReentrantLock',\n    'Ref',\n    'Regex',\n    'RegexMatch',\n    'RoundingMode',\n    'SegmentationFault',\n    'Set',\n    'Signed',\n    'Some',\n    'StackOverflowError',\n    'StepRange',\n    'StepRangeLen',\n    'StridedArray',\n    'StridedMatrix',\n    'StridedVecOrMat',\n    'StridedVector',\n    'String',\n    'StringIndexError',\n    'SubArray',\n    'SubString',\n    'SubstitutionString',\n    'Symbol',\n    'SystemError',\n    'Task',\n    'Text',\n    'TextDisplay',\n    'Timer',\n    'Tuple',\n    'Type',\n    'TypeError',\n    'TypeVar',\n    'UInt',\n    'UInt128',\n    'UInt16',\n    'UInt32',\n    'UInt64',\n    'UInt8',\n    'UndefInitializer',\n    'AbstractArray',\n    'UndefKeywordError',\n    'AbstractChannel',\n    'UndefRefError',\n    'AbstractChar',\n    'UndefVarError',\n    'AbstractDict',\n    'Union',\n    'AbstractDisplay',\n    'UnionAll',\n    'AbstractFloat',\n    'UnitRange',\n    'AbstractIrrational',\n    'Unsigned',\n    'AbstractMatrix',\n    'AbstractRange',\n    'Val',\n    'AbstractSet',\n    'Vararg',\n    'AbstractString',\n    'VecElement',\n    'AbstractUnitRange',\n    'VecOrMat',\n    'AbstractVecOrMat',\n    'Vector',\n    'AbstractVector',\n    'VersionNumber',\n    'Any',\n    'WeakKeyDict',\n    'ArgumentError',\n    'WeakRef',\n    'Array',\n    'AssertionError',\n    'BigFloat',\n    'BigInt',\n    'BitArray',\n    'BitMatrix',\n    'BitSet',\n    'BitVector',\n    'Bool',\n    'BoundsError',\n    'CapturedException',\n    'CartesianIndex',\n    'CartesianIndices',\n    'Cchar',\n    'Cdouble',\n    'Cfloat',\n    'Channel',\n    'Char',\n    'Cint',\n    'Cintmax_t',\n    'Clong',\n    'Clonglong',\n    'Cmd',\n    'Colon',\n    'Complex',\n    'ComplexF16',\n    'ComplexF32',\n    'ComplexF64',\n    'CompositeException',\n    'Condition',\n    'Cptrdiff_t',\n    'Cshort',\n    'Csize_t',\n    'Cssize_t',\n    'Cstring',\n    'Cuchar',\n    'Cuint',\n    'Cuintmax_t',\n    'Culong',\n    'Culonglong',\n    'Cushort',\n    'Cvoid',\n    'Cwchar_t',\n    'Cwstring',\n    'DataType',\n    'DenseArray',\n    'DenseMatrix',\n    'DenseVecOrMat',\n    'DenseVector',\n    'Dict',\n    'DimensionMismatch',\n    'Dims',\n    'DivideError',\n    'DomainError',\n    'EOFError',\n    'Enum',\n    'ErrorException',\n    'Exception',\n    'ExponentialBackOff',\n    'Expr',\n    'Float16',\n    'Float32',\n    'Float64',\n    'Function',\n    'GlobalRef',\n    'HTML',\n    'IO',\n    'IOBuffer',\n    'IOContext',\n    'IOStream',\n    'IdDict',\n    'IndexCartesian',\n    'IndexLinear',\n    'IndexStyle',\n    'InexactError',\n    'InitError',\n    'Int',\n    'Int128',\n    'Int16',\n    'Int32',\n    'Int64',\n    'Int8',\n    'Integer',\n    'InterruptException',\n    'InvalidStateException',\n    'Irrational',\n    'KeyError'\n  ],\n  keywordops: ['<:', '>:', ':', '=>', '...', '.', '->', '?'],\n  allops: /[^\\w\\d\\s()\\[\\]{}\"'#]+/,\n  constants: [\n    'true',\n    'false',\n    'nothing',\n    'missing',\n    'undef',\n    'Inf',\n    'pi',\n    'NaN',\n    'π',\n    'ℯ',\n    'ans',\n    'PROGRAM_FILE',\n    'ARGS',\n    'C_NULL',\n    'VERSION',\n    'DEPOT_PATH',\n    'LOAD_PATH'\n  ],\n  operators: [\n    '!',\n    '!=',\n    '!==',\n    '%',\n    '&',\n    '*',\n    '+',\n    '-',\n    '/',\n    '//',\n    '<',\n    '<<',\n    '<=',\n    '==',\n    '===',\n    '=>',\n    '>',\n    '>=',\n    '>>',\n    '>>>',\n    '\\\\',\n    '^',\n    '|',\n    '|>',\n    '~',\n    '÷',\n    '∈',\n    '∉',\n    '∋',\n    '∌',\n    '∘',\n    '√',\n    '∛',\n    '∩',\n    '∪',\n    '≈',\n    '≉',\n    '≠',\n    '≡',\n    '≢',\n    '≤',\n    '≥',\n    '⊆',\n    '⊇',\n    '⊈',\n    '⊉',\n    '⊊',\n    '⊋',\n    '⊻'\n  ],\n  brackets: [\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' },\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' },\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' }\n  ],\n  ident: /π|ℯ|\\b(?!\\d)\\w+\\b/,\n  // escape sequences\n  escape: /(?:[abefnrstv\\\\\"'\\n\\r]|[0-7]{1,3}|x[0-9A-Fa-f]{1,2}|u[0-9A-Fa-f]{4})/,\n  escapes: /\\\\(?:C\\-(@escape|.)|c(@escape|.)|@escape)/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [/(::)\\s*|\\b(isa)\\s+/, 'keyword', '@typeanno'],\n      [/\\b(isa)(\\s*\\(@ident\\s*,\\s*)/, ['keyword', { token: '', next: '@typeanno' }]],\n      [/\\b(type|struct)[ \\t]+/, 'keyword', '@typeanno'],\n      // symbols\n      [/^\\s*:@ident[!?]?/, 'metatag'],\n      [/(return)(\\s*:@ident[!?]?)/, ['keyword', 'metatag']],\n      [/(\\(|\\[|\\{|@allops)(\\s*:@ident[!?]?)/, ['', 'metatag']],\n      [/:\\(/, 'metatag', '@quote'],\n      // regular expressions\n      [/r\"\"\"/, 'regexp.delim', '@tregexp'],\n      [/r\"/, 'regexp.delim', '@sregexp'],\n      // strings\n      [/raw\"\"\"/, 'string.delim', '@rtstring'],\n      [/[bv]?\"\"\"/, 'string.delim', '@dtstring'],\n      [/raw\"/, 'string.delim', '@rsstring'],\n      [/[bv]?\"/, 'string.delim', '@dsstring'],\n      [\n        /(@ident)\\{/,\n        {\n          cases: {\n            '$1@types': { token: 'type', next: '@gen' },\n            '@default': { token: 'type', next: '@gen' }\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /@ident[!?'']?(?=\\.?\\()/,\n        {\n          cases: {\n            '@types': 'type',\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@constants': 'variable',\n            '@default': 'keyword.flow'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /@ident[!?']?/,\n        {\n          cases: {\n            '@types': 'type',\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@constants': 'variable',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      [/\\$\\w+/, 'key'],\n      [/\\$\\(/, 'key', '@paste'],\n      [/@@ident/, 'annotation'],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // characters\n      [/'(?:@escapes|.)'/, 'string.character'],\n      // delimiters and operators\n      [/[()\\[\\]{}]/, '@brackets'],\n      [\n        /@allops/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywordops': 'keyword',\n            '@operators': 'operator'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[;,]/, 'delimiter'],\n      // numbers\n      [/0[xX][0-9a-fA-F](_?[0-9a-fA-F])*/, 'number.hex'],\n      [/0[_oO][0-7](_?[0-7])*/, 'number.octal'],\n      [/0[bB][01](_?[01])*/, 'number.binary'],\n      [/[+\\-]?\\d+(\\.\\d+)?(im?|[eE][+\\-]?\\d+(\\.\\d+)?)?/, 'number']\n    ],\n    // type\n    typeanno: [\n      [/[a-zA-Z_]\\w*(?:\\.[a-zA-Z_]\\w*)*\\{/, 'type', '@gen'],\n      [/([a-zA-Z_]\\w*(?:\\.[a-zA-Z_]\\w*)*)(\\s*<:\\s*)/, ['type', 'keyword']],\n      [/[a-zA-Z_]\\w*(?:\\.[a-zA-Z_]\\w*)*/, 'type', '@pop'],\n      ['', '', '@pop']\n    ],\n    // generic type\n    gen: [\n      [/[a-zA-Z_]\\w*(?:\\.[a-zA-Z_]\\w*)*\\{/, 'type', '@push'],\n      [/[a-zA-Z_]\\w*(?:\\.[a-zA-Z_]\\w*)*/, 'type'],\n      [/<:/, 'keyword'],\n      [/(\\})(\\s*<:\\s*)/, ['type', { token: 'keyword', next: '@pop' }]],\n      [/\\}/, 'type', '@pop'],\n      { include: '@root' }\n    ],\n    // $(...)\n    quote: [\n      [/\\$\\(/, 'key', '@paste'],\n      [/\\(/, '@brackets', '@paren'],\n      [/\\)/, 'metatag', '@pop'],\n      { include: '@root' }\n    ],\n    // :(...)\n    paste: [\n      [/:\\(/, 'metatag', '@quote'],\n      [/\\(/, '@brackets', '@paren'],\n      [/\\)/, 'key', '@pop'],\n      { include: '@root' }\n    ],\n    // (...)\n    paren: [\n      [/\\$\\(/, 'key', '@paste'],\n      [/:\\(/, 'metatag', '@quote'],\n      [/\\(/, '@brackets', '@push'],\n      [/\\)/, '@brackets', '@pop'],\n      { include: '@root' }\n    ],\n    // r\"egex string\"\n    sregexp: [\n      [/^.*/, 'invalid'],\n      [/[^\\\\\"()\\[\\]{}]/, 'regexp'],\n      [/[()\\[\\]{}]/, '@brackets'],\n      [/\\\\./, 'operator.scss'],\n      [/\"[imsx]*/, 'regexp.delim', '@pop']\n    ],\n    tregexp: [\n      [/[^\\\\\"()\\[\\]{}]/, 'regexp'],\n      [/[()\\[\\]{}]/, '@brackets'],\n      [/\\\\./, 'operator.scss'],\n      [/\"(?!\"\")/, 'string'],\n      [/\"\"\"[imsx]*/, 'regexp.delim', '@pop']\n    ],\n    // raw\"string\"\n    rsstring: [\n      [/^.*/, 'invalid'],\n      [/[^\\\\\"]/, 'string'],\n      [/\\\\./, 'string.escape'],\n      [/\"/, 'string.delim', '@pop']\n    ],\n    rtstring: [\n      [/[^\\\\\"]/, 'string'],\n      [/\\\\./, 'string.escape'],\n      [/\"(?!\"\")/, 'string'],\n      [/\"\"\"/, 'string.delim', '@pop']\n    ],\n    // \"string\".\n    dsstring: [\n      [/^.*/, 'invalid'],\n      [/[^\\\\\"\\$]/, 'string'],\n      [/\\$/, '', '@interpolated'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, 'string.delim', '@pop']\n    ],\n    dtstring: [\n      [/[^\\\\\"\\$]/, 'string'],\n      [/\\$/, '', '@interpolated'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"(?!\"\")/, 'string'],\n      [/\"\"\"/, 'string.delim', '@pop']\n    ],\n    // interpolated sequence\n    interpolated: [\n      [/\\(/, { token: '', switchTo: '@interpolated_compound' }],\n      [/[a-zA-Z_]\\w*/, 'identifier'],\n      ['', '', '@pop'] // just a $ is interpreted as a $\n    ],\n    // any code\n    interpolated_compound: [[/\\)/, '', '@pop'], { include: '@root' }],\n    // whitespace & comments\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/#=/, 'comment', '@multi_comment'],\n      [/#.*$/, 'comment']\n    ],\n    multi_comment: [\n      [/#=/, 'comment', '@push'],\n      [/=#/, 'comment', '@pop'],\n      [/=(?!#)|#(?!=)/, 'comment'],\n      [/[^#=]+/, 'comment']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}