1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/handlebars/handlebars.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC6D;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,gEAAgE,IAAI,MAAM;AAC1E;AACA,0BAA0B,WAAW;AACrC,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,YAAY,MAAM;AAClB,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,wEAAS;AACvC;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA,qBAAqB,eAAe,wEAAS;AAC7C;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,EAAE;AAClB,gBAAgB,EAAE;AAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,+DAA+D;AACrF;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,qCAAqC;AACrF,+CAA+C,oCAAoC;AACnF,gDAAgD,uCAAuC;AACvF,+CAA+C,uCAAuC;AACtF;AACA,gBAAgB;AAChB,kBAAkB;AAClB;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,EAAE;AAClB;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,EAAE;AACpB;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,wCAAwC;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,wDAAwD;AACnF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,wCAAwC;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,EAAE;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,wDAAwD;AAClF;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,EAAE,EAAE;AACpB,gBAAgB,EAAE,EAAE,KAAK,sDAAsD;AAC/E,aAAa;AACb;AACA;AACA,gBAAgB,EAAE,EAAE;AACpB;AACA,mBAAmB,EAAE,EAAE;AACvB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA,uBAAuB;AACvB;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA","file":"22.22.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { languages } from '../fillers/monaco-editor-core.js';\nvar EMPTY_ELEMENTS = [\n  'area',\n  'base',\n  'br',\n  'col',\n  'embed',\n  'hr',\n  'img',\n  'input',\n  'keygen',\n  'link',\n  'menuitem',\n  'meta',\n  'param',\n  'source',\n  'track',\n  'wbr'\n];\nexport var conf = {\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\@\\$\\^\\&\\*\\(\\)\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\s]+)/g,\n  comments: {\n    blockComment: ['{{!--', '--}}']\n  },\n  brackets: [\n    ['<!--', '-->'],\n    ['<', '>'],\n    ['{{', '}}'],\n    ['{', '}'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '<', close: '>' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  onEnterRules: [\n    {\n      beforeText: new RegExp(\"<(?!(?:\" + EMPTY_ELEMENTS.join('|') + \"))(\\\\w[\\\\w\\\\d]*)([^/>]*(?!/)>)[^<]*$\", 'i'),\n      afterText: /^<\\/(\\w[\\w\\d]*)\\s*>$/i,\n      action: {\n        indentAction: languages.IndentAction.IndentOutdent\n      }\n    },\n    {\n      beforeText: new RegExp(\"<(?!(?:\" + EMPTY_ELEMENTS.join('|') + \"))(\\\\w[\\\\w\\\\d]*)([^/>]*(?!/)>)[^<]*$\", 'i'),\n      action: { indentAction: languages.IndentAction.Indent }\n    }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '',\n  // ignoreCase: true,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [/\\{\\{!--/, 'comment.block.start.handlebars', '@commentBlock'],\n      [/\\{\\{!/, 'comment.start.handlebars', '@comment'],\n      [/\\{\\{/, { token: '@rematch', switchTo: '@handlebarsInSimpleState.root' }],\n      [/<!DOCTYPE/, 'metatag.html', '@doctype'],\n      [/<!--/, 'comment.html', '@commentHtml'],\n      [/(<)(\\w+)(\\/>)/, ['delimiter.html', 'tag.html', 'delimiter.html']],\n      [/(<)(script)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@script' }]],\n      [/(<)(style)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@style' }]],\n      [/(<)([:\\w]+)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@otherTag' }]],\n      [/(<\\/)(\\w+)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@otherTag' }]],\n      [/</, 'delimiter.html'],\n      [/\\{/, 'delimiter.html'],\n      [/[^<{]+/] // text\n    ],\n    doctype: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.comment'\n        }\n      ],\n      [/[^>]+/, 'metatag.content.html'],\n      [/>/, 'metatag.html', '@pop']\n    ],\n    comment: [\n      [/\\}\\}/, 'comment.end.handlebars', '@pop'],\n      [/./, 'comment.content.handlebars']\n    ],\n    commentBlock: [\n      [/--\\}\\}/, 'comment.block.end.handlebars', '@pop'],\n      [/./, 'comment.content.handlebars']\n    ],\n    commentHtml: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.comment'\n        }\n      ],\n      [/-->/, 'comment.html', '@pop'],\n      [/[^-]+/, 'comment.content.html'],\n      [/./, 'comment.content.html']\n    ],\n    otherTag: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.otherTag'\n        }\n      ],\n      [/\\/?>/, 'delimiter.html', '@pop'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/] // whitespace\n    ],\n    // -- BEGIN <script> tags handling\n    // After <script\n    script: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.script'\n        }\n      ],\n      [/type/, 'attribute.name', '@scriptAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.text/javascript',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [\n        /(<\\/)(script\\s*)(>)/,\n        ['delimiter.html', 'tag.html', { token: 'delimiter.html', next: '@pop' }]\n      ]\n    ],\n    // After <script ... type\n    scriptAfterType: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.scriptAfterType'\n        }\n      ],\n      [/=/, 'delimiter', '@scriptAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.text/javascript',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type =\n    scriptAfterTypeEquals: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.scriptAfterTypeEquals'\n        }\n      ],\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.text/javascript',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type = $S2\n    scriptWithCustomType: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.scriptWithCustomType.$S2'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    scriptEmbedded: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInEmbeddedState.scriptEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '@pop'\n        }\n      ],\n      [/<\\/script/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }]\n    ],\n    // -- END <script> tags handling\n    // -- BEGIN <style> tags handling\n    // After <style\n    style: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.style'\n        }\n      ],\n      [/type/, 'attribute.name', '@styleAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.text/css',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [\n        /(<\\/)(style\\s*)(>)/,\n        ['delimiter.html', 'tag.html', { token: 'delimiter.html', next: '@pop' }]\n      ]\n    ],\n    // After <style ... type\n    styleAfterType: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.styleAfterType'\n        }\n      ],\n      [/=/, 'delimiter', '@styleAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.text/css',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type =\n    styleAfterTypeEquals: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.styleAfterTypeEquals'\n        }\n      ],\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.text/css',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type = $S2\n    styleWithCustomType: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInSimpleState.styleWithCustomType.$S2'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    styleEmbedded: [\n      [\n        /\\{\\{/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@handlebarsInEmbeddedState.styleEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '@pop'\n        }\n      ],\n      [/<\\/style/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }]\n    ],\n    // -- END <style> tags handling\n    handlebarsInSimpleState: [\n      [/\\{\\{\\{?/, 'delimiter.handlebars'],\n      [/\\}\\}\\}?/, { token: 'delimiter.handlebars', switchTo: '@$S2.$S3' }],\n      { include: 'handlebarsRoot' }\n    ],\n    handlebarsInEmbeddedState: [\n      [/\\{\\{\\{?/, 'delimiter.handlebars'],\n      [\n        /\\}\\}\\}?/,\n        {\n          token: 'delimiter.handlebars',\n          switchTo: '@$S2.$S3',\n          nextEmbedded: '$S3'\n        }\n      ],\n      { include: 'handlebarsRoot' }\n    ],\n    handlebarsRoot: [\n      [/\"[^\"]*\"/, 'string.handlebars'],\n      [/[#/][^\\s}]+/, 'keyword.helper.handlebars'],\n      [/else\\b/, 'keyword.helper.handlebars'],\n      [/[\\s]+/],\n      [/[^}]/, 'variable.parameter.handlebars']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}