1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/fsharp/fsharp.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gCAAgC;AAChC,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,4CAA4C;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,gCAAgC;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,sCAAsC;AACzD;AACA;AACA","file":"19.19.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['(*', '*)']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*//\\\\s*#region\\\\b|^\\\\s*\\\\(\\\\*\\\\s*#region(.*)\\\\*\\\\)'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*//\\\\s*#endregion\\\\b|^\\\\s*\\\\(\\\\*\\\\s*#endregion\\\\s*\\\\*\\\\)')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.fs',\n  keywords: [\n    'abstract',\n    'and',\n    'atomic',\n    'as',\n    'assert',\n    'asr',\n    'base',\n    'begin',\n    'break',\n    'checked',\n    'component',\n    'const',\n    'constraint',\n    'constructor',\n    'continue',\n    'class',\n    'default',\n    'delegate',\n    'do',\n    'done',\n    'downcast',\n    'downto',\n    'elif',\n    'else',\n    'end',\n    'exception',\n    'eager',\n    'event',\n    'external',\n    'extern',\n    'false',\n    'finally',\n    'for',\n    'fun',\n    'function',\n    'fixed',\n    'functor',\n    'global',\n    'if',\n    'in',\n    'include',\n    'inherit',\n    'inline',\n    'interface',\n    'internal',\n    'land',\n    'lor',\n    'lsl',\n    'lsr',\n    'lxor',\n    'lazy',\n    'let',\n    'match',\n    'member',\n    'mod',\n    'module',\n    'mutable',\n    'namespace',\n    'method',\n    'mixin',\n    'new',\n    'not',\n    'null',\n    'of',\n    'open',\n    'or',\n    'object',\n    'override',\n    'private',\n    'parallel',\n    'process',\n    'protected',\n    'pure',\n    'public',\n    'rec',\n    'return',\n    'static',\n    'sealed',\n    'struct',\n    'sig',\n    'then',\n    'to',\n    'true',\n    'tailcall',\n    'trait',\n    'try',\n    'type',\n    'upcast',\n    'use',\n    'val',\n    'void',\n    'virtual',\n    'volatile',\n    'when',\n    'while',\n    'with',\n    'yield'\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?:&|+\\-*\\^%;\\.,\\/]+/,\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  integersuffix: /[uU]?[yslnLI]?/,\n  floatsuffix: /[fFmM]?/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // [< attributes >].\n      [/\\[<.*>\\]/, 'annotation'],\n      // Preprocessor directive\n      [/^#(if|else|endif)/, 'keyword'],\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [/@symbols/, 'delimiter'],\n      // numbers\n      [/\\d*\\d+[eE]([\\-+]?\\d+)?(@floatsuffix)/, 'number.float'],\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?(@floatsuffix)/, 'number.float'],\n      [/0x[0-9a-fA-F]+LF/, 'number.float'],\n      [/0x[0-9a-fA-F]+(@integersuffix)/, 'number.hex'],\n      [/0b[0-1]+(@integersuffix)/, 'number.bin'],\n      [/\\d+(@integersuffix)/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/\"([^\"\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/\"\"\"/, 'string', '@string.\"\"\"'],\n      [/\"/, 'string', '@string.\"'],\n      // literal string\n      [/\\@\"/, { token: 'string.quote', next: '@litstring' }],\n      // characters\n      [/'[^\\\\']'B?/, 'string'],\n      [/(')(@escapes)(')/, ['string', 'string.escape', 'string']],\n      [/'/, 'string.invalid']\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/\\(\\*(?!\\))/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^*(]+/, 'comment'],\n      [/\\*\\)/, 'comment', '@pop'],\n      [/\\*/, 'comment'],\n      [/\\(\\*\\)/, 'comment'],\n      [/\\(/, 'comment']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [\n        /(\"\"\"|\"B?)/,\n        {\n          cases: {\n            '$#==$S2': { token: 'string', next: '@pop' },\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    litstring: [\n      [/[^\"]+/, 'string'],\n      [/\"\"/, 'string.escape'],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', next: '@pop' }]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}