1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/dart/dart.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,2CAA2C;AACpD,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB,yEAAyE,EAAE,cAAc,EAAE;AAC3F;AACA;AACA,oBAAoB,2BAA2B,oBAAoB;AACnE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA,2DAA2D,WAAW;AACtE,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,kBAAkB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA,2CAA2C,sDAAsD;AACjG;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,mDAAmD;AACrE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"17.17.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string'] },\n    { open: '`', close: '`', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '/**', close: ' */', notIn: ['string'] }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '<', close: '>' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: '`', close: '`' }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: /^\\s*\\s*#?region\\b/,\n      end: /^\\s*\\s*#?endregion\\b/\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: 'invalid',\n  tokenPostfix: '.dart',\n  keywords: [\n    'abstract',\n    'dynamic',\n    'implements',\n    'show',\n    'as',\n    'else',\n    'import',\n    'static',\n    'assert',\n    'enum',\n    'in',\n    'super',\n    'async',\n    'export',\n    'interface',\n    'switch',\n    'await',\n    'extends',\n    'is',\n    'sync',\n    'break',\n    'external',\n    'library',\n    'this',\n    'case',\n    'factory',\n    'mixin',\n    'throw',\n    'catch',\n    'false',\n    'new',\n    'true',\n    'class',\n    'final',\n    'null',\n    'try',\n    'const',\n    'finally',\n    'on',\n    'typedef',\n    'continue',\n    'for',\n    'operator',\n    'var',\n    'covariant',\n    'Function',\n    'part',\n    'void',\n    'default',\n    'get',\n    'rethrow',\n    'while',\n    'deferred',\n    'hide',\n    'return',\n    'with',\n    'do',\n    'if',\n    'set',\n    'yield'\n  ],\n  typeKeywords: ['int', 'double', 'String', 'bool'],\n  operators: [\n    '+',\n    '-',\n    '*',\n    '/',\n    '~/',\n    '%',\n    '++',\n    '--',\n    '==',\n    '!=',\n    '>',\n    '<',\n    '>=',\n    '<=',\n    '=',\n    '-=',\n    '/=',\n    '%=',\n    '>>=',\n    '^=',\n    '+=',\n    '*=',\n    '~/=',\n    '<<=',\n    '&=',\n    '!=',\n    '||',\n    '&&',\n    '&',\n    '|',\n    '^',\n    '~',\n    '<<',\n    '>>',\n    '!',\n    '>>>',\n    '??',\n    '?',\n    ':',\n    '|='\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?:&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  digits: /\\d+(_+\\d+)*/,\n  octaldigits: /[0-7]+(_+[0-7]+)*/,\n  binarydigits: /[0-1]+(_+[0-1]+)*/,\n  hexdigits: /[[0-9a-fA-F]+(_+[0-9a-fA-F]+)*/,\n  regexpctl: /[(){}\\[\\]\\$\\^|\\-*+?\\.]/,\n  regexpesc: /\\\\(?:[bBdDfnrstvwWn0\\\\\\/]|@regexpctl|c[A-Z]|x[0-9a-fA-F]{2}|u[0-9a-fA-F]{4})/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [[/[{}]/, 'delimiter.bracket'], { include: 'common' }],\n    common: [\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-z_$][\\w$]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@typeKeywords': 'type.identifier',\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      [/(?<![a-zA-Z0-9_$])([_$]*[A-Z][a-zA-Z0-9_$]*)/, 'type.identifier'],\n      // [/[A-Z][\\w\\$]*/, 'identifier'],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // regular expression: ensure it is terminated before beginning (otherwise it is an opeator)\n      [\n        /\\/(?=([^\\\\\\/]|\\\\.)+\\/([gimsuy]*)(\\s*)(\\.|;|,|\\)|\\]|\\}|$))/,\n        { token: 'regexp', bracket: '@open', next: '@regexp' }\n      ],\n      // @ annotations.\n      [/@[a-zA-Z]+/, 'annotation'],\n      // variable\n      // delimiters and operators\n      [/[()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [/!(?=([^=]|$))/, 'delimiter'],\n      [\n        /@symbols/,\n        {\n          cases: {\n            '@operators': 'delimiter',\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // numbers\n      [/(@digits)[eE]([\\-+]?(@digits))?/, 'number.float'],\n      [/(@digits)\\.(@digits)([eE][\\-+]?(@digits))?/, 'number.float'],\n      [/0[xX](@hexdigits)n?/, 'number.hex'],\n      [/0[oO]?(@octaldigits)n?/, 'number.octal'],\n      [/0[bB](@binarydigits)n?/, 'number.binary'],\n      [/(@digits)n?/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/\"([^\"\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/'([^'\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@string_double'],\n      [/'/, 'string', '@string_single']\n      //  [/[a-zA-Z]+/, \"variable\"]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/\\/\\*\\*(?!\\/)/, 'comment.doc', '@jsdoc'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/\\/.*$/, 'comment.doc'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment'],\n      [/\\*\\//, 'comment', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment']\n    ],\n    jsdoc: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment.doc'],\n      [/\\*\\//, 'comment.doc', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment.doc']\n    ],\n    // We match regular expression quite precisely\n    regexp: [\n      [\n        /(\\{)(\\d+(?:,\\d*)?)(\\})/,\n        ['regexp.escape.control', 'regexp.escape.control', 'regexp.escape.control']\n      ],\n      [\n        /(\\[)(\\^?)(?=(?:[^\\]\\\\\\/]|\\\\.)+)/,\n        ['regexp.escape.control', { token: 'regexp.escape.control', next: '@regexrange' }]\n      ],\n      [/(\\()(\\?:|\\?=|\\?!)/, ['regexp.escape.control', 'regexp.escape.control']],\n      [/[()]/, 'regexp.escape.control'],\n      [/@regexpctl/, 'regexp.escape.control'],\n      [/[^\\\\\\/]/, 'regexp'],\n      [/@regexpesc/, 'regexp.escape'],\n      [/\\\\\\./, 'regexp.invalid'],\n      [\n        /(\\/)([gimsuy]*)/,\n        [{ token: 'regexp', bracket: '@close', next: '@pop' }, 'keyword.other']\n      ]\n    ],\n    regexrange: [\n      [/-/, 'regexp.escape.control'],\n      [/\\^/, 'regexp.invalid'],\n      [/@regexpesc/, 'regexp.escape'],\n      [/[^\\]]/, 'regexp'],\n      [\n        /\\]/,\n        {\n          token: 'regexp.escape.control',\n          next: '@pop',\n          bracket: '@close'\n        }\n      ]\n    ],\n    string_double: [\n      [/[^\\\\\"\\$]+/, 'string'],\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@pop'],\n      [/\\$\\w+/, 'identifier']\n    ],\n    string_single: [\n      [/[^\\\\'\\$]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/'/, 'string', '@pop'],\n      [/\\$\\w+/, 'identifier']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}