1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/coffee/coffee.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,qEAAqE,IAAI,MAAM;AAC/E;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,6BAA6B;AAC3D,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+CAA+C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AACnF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,uCAAuC;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA,kBAAkB;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB;AACnB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,gCAAgC;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,gCAAgC;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,IAAI,yDAAyD;AAC7E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,gCAAgC;AAC3D;AACA;AACA;AACA","file":"13.13.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\@\\#%\\^\\&\\*\\(\\)\\=\\$\\-\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\?\\s]+)/g,\n  comments: {\n    blockComment: ['###', '###'],\n    lineComment: '#'\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*#region\\\\b'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*#endregion\\\\b')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  ignoreCase: true,\n  tokenPostfix: '.coffee',\n  brackets: [\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' },\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' }\n  ],\n  regEx: /\\/(?!\\/\\/)(?:[^\\/\\\\]|\\\\.)*\\/[igm]*/,\n  keywords: [\n    'and',\n    'or',\n    'is',\n    'isnt',\n    'not',\n    'on',\n    'yes',\n    '@',\n    'no',\n    'off',\n    'true',\n    'false',\n    'null',\n    'this',\n    'new',\n    'delete',\n    'typeof',\n    'in',\n    'instanceof',\n    'return',\n    'throw',\n    'break',\n    'continue',\n    'debugger',\n    'if',\n    'else',\n    'switch',\n    'for',\n    'while',\n    'do',\n    'try',\n    'catch',\n    'finally',\n    'class',\n    'extends',\n    'super',\n    'undefined',\n    'then',\n    'unless',\n    'until',\n    'loop',\n    'of',\n    'by',\n    'when'\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?&%|+\\-*\\/\\^\\.,\\:]+/,\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"'$]|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // identifiers and keywords\n      [/\\@[a-zA-Z_]\\w*/, 'variable.predefined'],\n      [\n        /[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            this: 'variable.predefined',\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      // Comments\n      [/###/, 'comment', '@comment'],\n      [/#.*$/, 'comment'],\n      // regular expressions\n      ['///', { token: 'regexp', next: '@hereregexp' }],\n      [/^(\\s*)(@regEx)/, ['', 'regexp']],\n      [/(\\()(\\s*)(@regEx)/, ['@brackets', '', 'regexp']],\n      [/(\\,)(\\s*)(@regEx)/, ['delimiter', '', 'regexp']],\n      [/(\\=)(\\s*)(@regEx)/, ['delimiter', '', 'regexp']],\n      [/(\\:)(\\s*)(@regEx)/, ['delimiter', '', 'regexp']],\n      [/(\\[)(\\s*)(@regEx)/, ['@brackets', '', 'regexp']],\n      [/(\\!)(\\s*)(@regEx)/, ['delimiter', '', 'regexp']],\n      [/(\\&)(\\s*)(@regEx)/, ['delimiter', '', 'regexp']],\n      [/(\\|)(\\s*)(@regEx)/, ['delimiter', '', 'regexp']],\n      [/(\\?)(\\s*)(@regEx)/, ['delimiter', '', 'regexp']],\n      [/(\\{)(\\s*)(@regEx)/, ['@brackets', '', 'regexp']],\n      [/(\\;)(\\s*)(@regEx)/, ['', '', 'regexp']],\n      // delimiters\n      [\n        /}/,\n        {\n          cases: {\n            '$S2==interpolatedstring': {\n              token: 'string',\n              next: '@pop'\n            },\n            '@default': '@brackets'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/@symbols/, 'delimiter'],\n      // numbers\n      [/\\d+[eE]([\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/\\d+\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/0[xX][0-9a-fA-F]+/, 'number.hex'],\n      [/0[0-7]+(?!\\d)/, 'number.octal'],\n      [/\\d+/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[,.]/, 'delimiter'],\n      // strings:\n      [/\"\"\"/, 'string', '@herestring.\"\"\"'],\n      [/'''/, 'string', \"@herestring.'''\"],\n      [\n        /\"/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': 'string',\n            '@default': { token: 'string', next: '@string.\"' }\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /'/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': 'string',\n            '@default': { token: 'string', next: \"@string.'\" }\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    string: [\n      [/[^\"'\\#\\\\]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [\n        /#{/,\n        {\n          cases: {\n            '$S2==\"': {\n              token: 'string',\n              next: 'root.interpolatedstring'\n            },\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /[\"']/,\n        {\n          cases: {\n            '$#==$S2': { token: 'string', next: '@pop' },\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ],\n      [/#/, 'string']\n    ],\n    herestring: [\n      [\n        /(\"\"\"|''')/,\n        {\n          cases: {\n            '$1==$S2': { token: 'string', next: '@pop' },\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[^#\\\\'\"]+/, 'string'],\n      [/['\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/#{/, { token: 'string.quote', next: 'root.interpolatedstring' }],\n      [/#/, 'string']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^#]+/, 'comment'],\n      [/###/, 'comment', '@pop'],\n      [/#/, 'comment']\n    ],\n    hereregexp: [\n      [/[^\\\\\\/#]+/, 'regexp'],\n      [/\\\\./, 'regexp'],\n      [/#.*$/, 'comment'],\n      ['///[igm]*', { token: 'regexp', next: '@pop' }],\n      [/\\//, 'regexp']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}