1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/clojure/clojure.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,wBAAwB;AACxB,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,SAAS,YAAY;AAC9B;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,SAAS,YAAY;AAC9B;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS,SAAS,YAAY;AAC9B;AACA;AACA,oCAAoC,KAAK;AACzC,kJAAkJ,KAAK;AACvJ,6EAA6E,EAAE,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE,qBAAqB,KAAK;AACzI,6CAA6C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AACjF,kDAAkD,KAAK,iBAAiB,KAAK;AAC7E,wDAAwD,KAAK,iBAAiB,KAAK;AACnF;AACA,mDAAmD,KAAK,iBAAiB,KAAK,6BAA6B,KAAK,iBAAiB,KAAK,oCAAoC,KAAK,iBAAiB,KAAK,sBAAsB,KAAK;AAChO;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,qBAAqB;AAClC;AACA,uBAAuB;AACvB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,eAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"12.12.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: ';;'\n  },\n  brackets: [\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')'],\n    ['{', '}']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '{', close: '}' }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '{', close: '}' }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  ignoreCase: true,\n  tokenPostfix: '.clj',\n  brackets: [\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' },\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' }\n  ],\n  constants: ['true', 'false', 'nil'],\n  // delimiters: /[\\\\\\[\\]\\s\"#'(),;@^`{}~]|$/,\n  numbers: /^(?:[+\\-]?\\d+(?:(?:N|(?:[eE][+\\-]?\\d+))|(?:\\.?\\d*(?:M|(?:[eE][+\\-]?\\d+))?)|\\/\\d+|[xX][0-9a-fA-F]+|r[0-9a-zA-Z]+)?(?=[\\\\\\[\\]\\s\"#'(),;@^`{}~]|$))/,\n  characters: /^(?:\\\\(?:backspace|formfeed|newline|return|space|tab|o[0-7]{3}|u[0-9A-Fa-f]{4}|x[0-9A-Fa-f]{4}|.)?(?=[\\\\\\[\\]\\s\"(),;@^`{}~]|$))/,\n  escapes: /^\\\\(?:[\"'\\\\bfnrt]|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  // simple-namespace := /^[^\\\\\\/\\[\\]\\d\\s\"#'(),;@^`{}~][^\\\\\\[\\]\\s\"(),;@^`{}~]*/\n  // simple-symbol  := /^(?:\\/|[^\\\\\\/\\[\\]\\d\\s\"#'(),;@^`{}~][^\\\\\\[\\]\\s\"(),;@^`{}~]*)/\n  // qualified-symbol := (<simple-namespace>(<.><simple-namespace>)*</>)?<simple-symbol>\n  qualifiedSymbols: /^(?:(?:[^\\\\\\/\\[\\]\\d\\s\"#'(),;@^`{}~][^\\\\\\[\\]\\s\"(),;@^`{}~]*(?:\\.[^\\\\\\/\\[\\]\\d\\s\"#'(),;@^`{}~][^\\\\\\[\\]\\s\"(),;@^`{}~]*)*\\/)?(?:\\/|[^\\\\\\/\\[\\]\\d\\s\"#'(),;@^`{}~][^\\\\\\[\\]\\s\"(),;@^`{}~]*)*(?=[\\\\\\[\\]\\s\"(),;@^`{}~]|$))/,\n  specialForms: [\n    '.',\n    'catch',\n    'def',\n    'do',\n    'if',\n    'monitor-enter',\n    'monitor-exit',\n    'new',\n    'quote',\n    'recur',\n    'set!',\n    'throw',\n    'try',\n    'var'\n  ],\n  coreSymbols: [\n    '*',\n    \"*'\",\n    '*1',\n    '*2',\n    '*3',\n    '*agent*',\n    '*allow-unresolved-vars*',\n    '*assert*',\n    '*clojure-version*',\n    '*command-line-args*',\n    '*compile-files*',\n    '*compile-path*',\n    '*compiler-options*',\n    '*data-readers*',\n    '*default-data-reader-fn*',\n    '*e',\n    '*err*',\n    '*file*',\n    '*flush-on-newline*',\n    '*fn-loader*',\n    '*in*',\n    '*math-context*',\n    '*ns*',\n    '*out*',\n    '*print-dup*',\n    '*print-length*',\n    '*print-level*',\n    '*print-meta*',\n    '*print-namespace-maps*',\n    '*print-readably*',\n    '*read-eval*',\n    '*reader-resolver*',\n    '*source-path*',\n    '*suppress-read*',\n    '*unchecked-math*',\n    '*use-context-classloader*',\n    '*verbose-defrecords*',\n    '*warn-on-reflection*',\n    '+',\n    \"+'\",\n    '-',\n    \"-'\",\n    '->',\n    '->>',\n    '->ArrayChunk',\n    '->Eduction',\n    '->Vec',\n    '->VecNode',\n    '->VecSeq',\n    '-cache-protocol-fn',\n    '-reset-methods',\n    '..',\n    '/',\n    '<',\n    '<=',\n    '=',\n    '==',\n    '>',\n    '>=',\n    'EMPTY-NODE',\n    'Inst',\n    'StackTraceElement->vec',\n    'Throwable->map',\n    'accessor',\n    'aclone',\n    'add-classpath',\n    'add-watch',\n    'agent',\n    'agent-error',\n    'agent-errors',\n    'aget',\n    'alength',\n    'alias',\n    'all-ns',\n    'alter',\n    'alter-meta!',\n    'alter-var-root',\n    'amap',\n    'ancestors',\n    'and',\n    'any?',\n    'apply',\n    'areduce',\n    'array-map',\n    'as->',\n    'aset',\n    'aset-boolean',\n    'aset-byte',\n    'aset-char',\n    'aset-double',\n    'aset-float',\n    'aset-int',\n    'aset-long',\n    'aset-short',\n    'assert',\n    'assoc',\n    'assoc!',\n    'assoc-in',\n    'associative?',\n    'atom',\n    'await',\n    'await-for',\n    'await1',\n    'bases',\n    'bean',\n    'bigdec',\n    'bigint',\n    'biginteger',\n    'binding',\n    'bit-and',\n    'bit-and-not',\n    'bit-clear',\n    'bit-flip',\n    'bit-not',\n    'bit-or',\n    'bit-set',\n    'bit-shift-left',\n    'bit-shift-right',\n    'bit-test',\n    'bit-xor',\n    'boolean',\n    'boolean-array',\n    'boolean?',\n    'booleans',\n    'bound-fn',\n    'bound-fn*',\n    'bound?',\n    'bounded-count',\n    'butlast',\n    'byte',\n    'byte-array',\n    'bytes',\n    'bytes?',\n    'case',\n    'cast',\n    'cat',\n    'char',\n    'char-array',\n    'char-escape-string',\n    'char-name-string',\n    'char?',\n    'chars',\n    'chunk',\n    'chunk-append',\n    'chunk-buffer',\n    'chunk-cons',\n    'chunk-first',\n    'chunk-next',\n    'chunk-rest',\n    'chunked-seq?',\n    'class',\n    'class?',\n    'clear-agent-errors',\n    'clojure-version',\n    'coll?',\n    'comment',\n    'commute',\n    'comp',\n    'comparator',\n    'compare',\n    'compare-and-set!',\n    'compile',\n    'complement',\n    'completing',\n    'concat',\n    'cond',\n    'cond->',\n    'cond->>',\n    'condp',\n    'conj',\n    'conj!',\n    'cons',\n    'constantly',\n    'construct-proxy',\n    'contains?',\n    'count',\n    'counted?',\n    'create-ns',\n    'create-struct',\n    'cycle',\n    'dec',\n    \"dec'\",\n    'decimal?',\n    'declare',\n    'dedupe',\n    'default-data-readers',\n    'definline',\n    'definterface',\n    'defmacro',\n    'defmethod',\n    'defmulti',\n    'defn',\n    'defn-',\n    'defonce',\n    'defprotocol',\n    'defrecord',\n    'defstruct',\n    'deftype',\n    'delay',\n    'delay?',\n    'deliver',\n    'denominator',\n    'deref',\n    'derive',\n    'descendants',\n    'destructure',\n    'disj',\n    'disj!',\n    'dissoc',\n    'dissoc!',\n    'distinct',\n    'distinct?',\n    'doall',\n    'dorun',\n    'doseq',\n    'dosync',\n    'dotimes',\n    'doto',\n    'double',\n    'double-array',\n    'double?',\n    'doubles',\n    'drop',\n    'drop-last',\n    'drop-while',\n    'eduction',\n    'empty',\n    'empty?',\n    'ensure',\n    'ensure-reduced',\n    'enumeration-seq',\n    'error-handler',\n    'error-mode',\n    'eval',\n    'even?',\n    'every-pred',\n    'every?',\n    'ex-data',\n    'ex-info',\n    'extend',\n    'extend-protocol',\n    'extend-type',\n    'extenders',\n    'extends?',\n    'false?',\n    'ffirst',\n    'file-seq',\n    'filter',\n    'filterv',\n    'find',\n    'find-keyword',\n    'find-ns',\n    'find-protocol-impl',\n    'find-protocol-method',\n    'find-var',\n    'first',\n    'flatten',\n    'float',\n    'float-array',\n    'float?',\n    'floats',\n    'flush',\n    'fn',\n    'fn?',\n    'fnext',\n    'fnil',\n    'for',\n    'force',\n    'format',\n    'frequencies',\n    'future',\n    'future-call',\n    'future-cancel',\n    'future-cancelled?',\n    'future-done?',\n    'future?',\n    'gen-class',\n    'gen-interface',\n    'gensym',\n    'get',\n    'get-in',\n    'get-method',\n    'get-proxy-class',\n    'get-thread-bindings',\n    'get-validator',\n    'group-by',\n    'halt-when',\n    'hash',\n    'hash-combine',\n    'hash-map',\n    'hash-ordered-coll',\n    'hash-set',\n    'hash-unordered-coll',\n    'ident?',\n    'identical?',\n    'identity',\n    'if-let',\n    'if-not',\n    'if-some',\n    'ifn?',\n    'import',\n    'in-ns',\n    'inc',\n    \"inc'\",\n    'indexed?',\n    'init-proxy',\n    'inst-ms',\n    'inst-ms*',\n    'inst?',\n    'instance?',\n    'int',\n    'int-array',\n    'int?',\n    'integer?',\n    'interleave',\n    'intern',\n    'interpose',\n    'into',\n    'into-array',\n    'ints',\n    'io!',\n    'isa?',\n    'iterate',\n    'iterator-seq',\n    'juxt',\n    'keep',\n    'keep-indexed',\n    'key',\n    'keys',\n    'keyword',\n    'keyword?',\n    'last',\n    'lazy-cat',\n    'lazy-seq',\n    'let',\n    'letfn',\n    'line-seq',\n    'list',\n    'list*',\n    'list?',\n    'load',\n    'load-file',\n    'load-reader',\n    'load-string',\n    'loaded-libs',\n    'locking',\n    'long',\n    'long-array',\n    'longs',\n    'loop',\n    'macroexpand',\n    'macroexpand-1',\n    'make-array',\n    'make-hierarchy',\n    'map',\n    'map-entry?',\n    'map-indexed',\n    'map?',\n    'mapcat',\n    'mapv',\n    'max',\n    'max-key',\n    'memfn',\n    'memoize',\n    'merge',\n    'merge-with',\n    'meta',\n    'method-sig',\n    'methods',\n    'min',\n    'min-key',\n    'mix-collection-hash',\n    'mod',\n    'munge',\n    'name',\n    'namespace',\n    'namespace-munge',\n    'nat-int?',\n    'neg-int?',\n    'neg?',\n    'newline',\n    'next',\n    'nfirst',\n    'nil?',\n    'nnext',\n    'not',\n    'not-any?',\n    'not-empty',\n    'not-every?',\n    'not=',\n    'ns',\n    'ns-aliases',\n    'ns-imports',\n    'ns-interns',\n    'ns-map',\n    'ns-name',\n    'ns-publics',\n    'ns-refers',\n    'ns-resolve',\n    'ns-unalias',\n    'ns-unmap',\n    'nth',\n    'nthnext',\n    'nthrest',\n    'num',\n    'number?',\n    'numerator',\n    'object-array',\n    'odd?',\n    'or',\n    'parents',\n    'partial',\n    'partition',\n    'partition-all',\n    'partition-by',\n    'pcalls',\n    'peek',\n    'persistent!',\n    'pmap',\n    'pop',\n    'pop!',\n    'pop-thread-bindings',\n    'pos-int?',\n    'pos?',\n    'pr',\n    'pr-str',\n    'prefer-method',\n    'prefers',\n    'primitives-classnames',\n    'print',\n    'print-ctor',\n    'print-dup',\n    'print-method',\n    'print-simple',\n    'print-str',\n    'printf',\n    'println',\n    'println-str',\n    'prn',\n    'prn-str',\n    'promise',\n    'proxy',\n    'proxy-call-with-super',\n    'proxy-mappings',\n    'proxy-name',\n    'proxy-super',\n    'push-thread-bindings',\n    'pvalues',\n    'qualified-ident?',\n    'qualified-keyword?',\n    'qualified-symbol?',\n    'quot',\n    'rand',\n    'rand-int',\n    'rand-nth',\n    'random-sample',\n    'range',\n    'ratio?',\n    'rational?',\n    'rationalize',\n    're-find',\n    're-groups',\n    're-matcher',\n    're-matches',\n    're-pattern',\n    're-seq',\n    'read',\n    'read-line',\n    'read-string',\n    'reader-conditional',\n    'reader-conditional?',\n    'realized?',\n    'record?',\n    'reduce',\n    'reduce-kv',\n    'reduced',\n    'reduced?',\n    'reductions',\n    'ref',\n    'ref-history-count',\n    'ref-max-history',\n    'ref-min-history',\n    'ref-set',\n    'refer',\n    'refer-clojure',\n    'reify',\n    'release-pending-sends',\n    'rem',\n    'remove',\n    'remove-all-methods',\n    'remove-method',\n    'remove-ns',\n    'remove-watch',\n    'repeat',\n    'repeatedly',\n    'replace',\n    'replicate',\n    'require',\n    'reset!',\n    'reset-meta!',\n    'reset-vals!',\n    'resolve',\n    'rest',\n    'restart-agent',\n    'resultset-seq',\n    'reverse',\n    'reversible?',\n    'rseq',\n    'rsubseq',\n    'run!',\n    'satisfies?',\n    'second',\n    'select-keys',\n    'send',\n    'send-off',\n    'send-via',\n    'seq',\n    'seq?',\n    'seqable?',\n    'seque',\n    'sequence',\n    'sequential?',\n    'set',\n    'set-agent-send-executor!',\n    'set-agent-send-off-executor!',\n    'set-error-handler!',\n    'set-error-mode!',\n    'set-validator!',\n    'set?',\n    'short',\n    'short-array',\n    'shorts',\n    'shuffle',\n    'shutdown-agents',\n    'simple-ident?',\n    'simple-keyword?',\n    'simple-symbol?',\n    'slurp',\n    'some',\n    'some->',\n    'some->>',\n    'some-fn',\n    'some?',\n    'sort',\n    'sort-by',\n    'sorted-map',\n    'sorted-map-by',\n    'sorted-set',\n    'sorted-set-by',\n    'sorted?',\n    'special-symbol?',\n    'spit',\n    'split-at',\n    'split-with',\n    'str',\n    'string?',\n    'struct',\n    'struct-map',\n    'subs',\n    'subseq',\n    'subvec',\n    'supers',\n    'swap!',\n    'swap-vals!',\n    'symbol',\n    'symbol?',\n    'sync',\n    'tagged-literal',\n    'tagged-literal?',\n    'take',\n    'take-last',\n    'take-nth',\n    'take-while',\n    'test',\n    'the-ns',\n    'thread-bound?',\n    'time',\n    'to-array',\n    'to-array-2d',\n    'trampoline',\n    'transduce',\n    'transient',\n    'tree-seq',\n    'true?',\n    'type',\n    'unchecked-add',\n    'unchecked-add-int',\n    'unchecked-byte',\n    'unchecked-char',\n    'unchecked-dec',\n    'unchecked-dec-int',\n    'unchecked-divide-int',\n    'unchecked-double',\n    'unchecked-float',\n    'unchecked-inc',\n    'unchecked-inc-int',\n    'unchecked-int',\n    'unchecked-long',\n    'unchecked-multiply',\n    'unchecked-multiply-int',\n    'unchecked-negate',\n    'unchecked-negate-int',\n    'unchecked-remainder-int',\n    'unchecked-short',\n    'unchecked-subtract',\n    'unchecked-subtract-int',\n    'underive',\n    'unquote',\n    'unquote-splicing',\n    'unreduced',\n    'unsigned-bit-shift-right',\n    'update',\n    'update-in',\n    'update-proxy',\n    'uri?',\n    'use',\n    'uuid?',\n    'val',\n    'vals',\n    'var-get',\n    'var-set',\n    'var?',\n    'vary-meta',\n    'vec',\n    'vector',\n    'vector-of',\n    'vector?',\n    'volatile!',\n    'volatile?',\n    'vreset!',\n    'vswap!',\n    'when',\n    'when-first',\n    'when-let',\n    'when-not',\n    'when-some',\n    'while',\n    'with-bindings',\n    'with-bindings*',\n    'with-in-str',\n    'with-loading-context',\n    'with-local-vars',\n    'with-meta',\n    'with-open',\n    'with-out-str',\n    'with-precision',\n    'with-redefs',\n    'with-redefs-fn',\n    'xml-seq',\n    'zero?',\n    'zipmap'\n  ],\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // whitespaces and comments\n      { include: '@whitespace' },\n      // numbers\n      [/@numbers/, 'number'],\n      // characters\n      [/@characters/, 'string'],\n      // strings\n      { include: '@string' },\n      // brackets\n      [/[()\\[\\]{}]/, '@brackets'],\n      // regular expressions\n      [/\\/#\"(?:\\.|(?:\")|[^\"\\n])*\"\\/g/, 'regexp'],\n      // reader macro characters\n      [/[#'@^`~]/, 'meta'],\n      // symbols\n      [\n        /@qualifiedSymbols/,\n        {\n          cases: {\n            '^:.+$': 'constant',\n            '@specialForms': 'keyword',\n            '@coreSymbols': 'keyword',\n            '@constants': 'constant',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[\\s,]+/, 'white'],\n      [/;.*$/, 'comment'],\n      [/\\(comment\\b/, 'comment', '@comment']\n    ],\n    comment: [\n      [/\\(/, 'comment', '@push'],\n      [/\\)/, 'comment', '@pop'],\n      [/[^()]/, 'comment']\n    ],\n    string: [[/\"/, 'string', '@multiLineString']],\n    multiLineString: [\n      [/\"/, 'string', '@popall'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/./, 'string']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}