1# *DO NOT DIRECTLY EDIT THIS FILE, IT IS AUTOMATICALLY GENERATED AND IT IS BASED ON:*
2# https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmQEO36liL4FdDJLWVNMaVV2UmRKSnpXU09MYkdGbEE
3about=Om
4aboutDrawio=Om draw.io
5accessDenied=Adgang nægtet
6action=Action
7actualSize=Faktisk størrelse
8add=Tilføj
9addAccount=Add account
10addedFile=Tilføjet {1}
11addImages=Tilføj billeder
12addImageUrl=Tilføj billed-URL
13addLayer=Tilføj lag
14addProperty=Tilføj egenskab
15address=Adresse
16addToExistingDrawing=Føj til eksisterende tegning
17addWaypoint=Tilføj støttepunkt
18adjustTo=Juster til
19advanced=Avanceret
20align=Juster
21alignment=Justering
22allChangesLost=Alle ændringer vil gå tabt!
23allPages=Alle sider
24allProjects=Alle projekter
25allSpaces=Alle rum
26allTags=Alle tags
27anchor=Anker
28android=Android
29angle=Vinkel
30arc=Arc
31areYouSure=Er du sikker?
32ensureDataSaved=Vær sikker på at dine data er gemt, før du lukker.
33allChangesSaved=Alle ændringer blev gemt
34allChangesSavedInDrive=Alle ændringer blev gemt i Drev
35allowPopups=Tillad pop-ups for at undgå denne dialog
36allowRelativeUrl=Allow relative URL
37alreadyConnected=Punkter er allerede tilsluttet
38apply=Anvend
39archiMate21=ArchiMate 2.1
40arrange=Arranger
41arrow=Pil
42arrows=Pile
43asNew=Som ny
44atlas=Atlas
45author=Ejer
46authorizationRequired=Autorisation påkrævet
47authorizeThisAppIn=Tillad denne app i {1}
48authorize=Tillad
49authorizing=Tillader
50automatic=Automatisk
51autosave=Auto-gem
52autosize=Tilpas størrelse
53attachments=Vedhæftede
54aws=AWS
55aws3d=AWS 3D
56azure=Azure
57back=Back
58background=Baggrund
59backgroundColor=Baggrundsfarve
60backgroundImage=Baggrundsbillede
61basic=Grundlæggende
62blankDrawing=Blank Tegning
63blankDiagram=Blankt diagram
64block=Blok
65blockquote=Citat
66blog=Blog
67bold=Fed
68bootstrap=Bootstrap
69border=Border
70borderColor=Kantfarve
71borderWidth=Kantbredde
72bottom=Bund
73bottomAlign=Bund
74bottomLeft=Nederst til venstre
75bottomRight=Nederst til højre
76bpmn=BPMN
77bringForward=Bring Forward
78browser=Browser
79bulletedList=Punktliste
80business=Business
81busy=Arbejder
82cabinets=Kabinetter
83cancel=Annuller
84center=Centrer
85cannotLoad=Forsøg på indlæsning mislykkedes. Prøv igen senere.
86cannotLogin=Login-forsøg mislykkedes. Prøv igen senere.
87cannotOpenFile=Kan ikke åbne fil
88change=Skift
89changeOrientation=Skift Orientering
90changeUser=Skift bruger
91changeStorage=Change storage
92changesNotSaved=Ændringerne blev ikke gemt
93classDiagram=Class Diagram
94userJoined={1} deltager nu i chatten
95userLeft={1} har forladt chatten
96chatWindowTitle=Chat
97chooseAnOption=Vælg en mulighed
98chromeApp=Chrome app
99collaborativeEditingNotice=Important Notice for Collaborative Editing
100compare=Compare
101compressed=Komprimeret
102commitMessage=Commit Besked
103configLinkWarn=This link configures draw.io. Only click OK if you trust whoever gave you it!
104configLinkConfirm=Click OK to configure and restart draw.io.
105container=Container
106csv=CSV
107dark=Dark
108diagramXmlDesc=XML File
109diagramHtmlDesc=HTML File
110diagramPngDesc=Editable Bitmap Image
111diagramSvgDesc=Editable Vector Image
112didYouMeanToExportToPdf=Did you mean to export to PDF?
113draftFound=Et udkast for '{1}' blev fundet. Load det i editoren eller kasser det for at fortsætte.
114draftRevisionMismatch=There is a different version of this diagram on a shared draft of this page. Please edit the diagram from the draft to ensure you are working with the latest version.
115selectDraft=Select a draft to continue editing:
116dragAndDropNotSupported=Drag & drop er ikke understøttet for billeder Vil du importere i stedet?
117dropboxCharsNotAllowed=Følgende tegn er ikke tilladt: \ / : ? * " |
118check=Tjek
119checksum=Checksum
120circle=Cirkel
121cisco=Cisco
122classic=Klassisk
123clearDefaultStyle=Slet standardtypografi
124clearWaypoints=Slet støttepunkter
125clipart=Clipart
126close=Luk
127closingFile=Closing file
128collaborator=Bidragyder
129collaborators=Bidragydere
130collapse=Kollaps
131collapseExpand=Kollaps / Udvid
132collapse-expand=Klik for at kollapse/udvide\nShift-klik for at flytte naboer\nAlt-klik for at beskytte gruppestørrelse
133collapsible=Kan foldes sammen
134comic=Comic
135comment=Kommentar
136commentsNotes=Kommentarer/bemærkninger
137compress=Komprimieren
138configuration=Konfiguration
139connect=Tilslut
140connecting=Tilslutter
141connectWithDrive=Tilslut Google Drev
142connection=Forbindelse
143connectionArrows=Forbindelsespile
144connectionPoints=Forbindelsespunkter
145constrainProportions=Bibehold proportioner
146containsValidationErrors=Indeholder valideringsfejl
147copiedToClipboard=Kopieret til udklipsholder
148copy=Kopiér
149copyConnect=Kopiér når der forbindes
150copyCreated=A copy of the file was created.
151copyData=Copy Data
152copyOf=Kopi af {1}
153copyOfDrawing=Kopi af tegning
154copySize=Copy Size
155copyStyle=Kopiér typografi
156create=Opret
157createNewDiagram=Opret nyt diagram
158createRevision=Opret version
159createShape=Opret figur
160crop=Beskær
161curved=Buet
162custom=Brugerdefineret
163current=Aktuel
164currentPage=Current page
165cut=Klip
166dashed=Stiplet
167decideLater=Beslut senere
168default=Standard
169delete=Slet
170deleteColumn=Slet kolonne
171deleteLibrary401=Du har ikke rettigheder til at slettet dette bibliotek
172deleteLibrary404=Det valgte bibliotek kunne ikke findes
173deleteLibrary500=Fejl ved sletning af bibliotek
174deleteLibraryConfirm=Du er ved at slette dette bibliotek permanent. Er du sikker på at det er det du vil?
175deleteRow=Slet række
176description=Beskrivelse
177device=Computer
178diagram=Diagram
179diagramContent=Diagramindhold
180diagramLocked=Diagrammet blev låst for at undgå yderligere datatab
181diagramLockedBySince=The diagram is locked by {1} since {2} ago
182diagramName=Diagramnavn
183diagramIsPublic=Diagram er offentligt
184diagramIsNotPublic=Diagram er ikke offentligt
185diamond=Diamant
186diamondThin=Diamant (Tynd)
187didYouKnow=Vidste du...
188direction=Retning
189discard=Kasser
190discardChangesAndReconnect=Fortryd ændringer og forbind igen
191googleDriveMissingClickHere=Mangler Google Drev? Klik her!
192discardChanges=Kasser ændringer
193disconnected=Ingen forbindelse
194distribute=Fordel
195done=Udført
196doNotShowAgain=Do not show again
197dotted=Punkteret
198doubleClickOrientation=Dobbeltklik for at ændre orientering
199doubleClickTooltip=Dobbeltklik for at indsætte tekst
200doubleClickChangeProperty=Dobbeltklik for at ændre navn
201download=Download
202downloadDesktop=Get Desktop
203downloadAs=Download som
204clickHereToSave=Klik her for at gemme
205dpi=DPI
206draftDiscarded=Udkast annulleret
207draftSaved=Udkast gemt
208dragElementsHere=Træk elementer hertil
209dragImagesHere=Træk billeder eller URLs hertil
210dragUrlsHere=Træk URLs hertil
211draw.io=draw.io
212drawing=Tegning {1}
213drawingEmpty=Tegningen er tom
214drawingTooLarge=Tegningen er for stor
215drawioForWork=Draw.io for GSuite
216dropbox=Dropbox
217duplicate=Dupliker
218duplicateIt=Dupliker {1}
219divider=Skillelinje
220dx=Dx
221dy=Dy
222east=Øst
223edit=Rediger
224editData=Rediger data
225editDiagram=Rediger diagram
226editGeometry=Rediger geometri
227editImage=Rediger billede
228editImageUrl=Rediger billed-URL
229editLink=Rediger link
230editShape=Rediger form
231editStyle=Rediger typografi
232editText=Rediger tekst
233editTooltip=Rediger tooltip
234glass=Glas
235googleImages=Google Billeder
236imageSearch=Billedsøgning
237eip=EIP
238embed=Integrer
239embedFonts=Embed Fonts
240embedImages=Indsæt billeder
241mainEmbedNotice=Indsæt dette på siden
242electrical=Elektrisk
243ellipse=Ellipse
244embedNotice=Tilføj dette en gang ved slutningen af siden
245enterGroup=Indtast gruppe
246enterName=Indtast navn
247enterPropertyName=Indtast egenskabsnavn
248enterValue=Indtast værdi
249entityRelation=Enhedsrelation
250entityRelationshipDiagram=Entity Relationship Diagram
251error=Fejl
252errorDeletingFile=Fejl ved sletning af fil
253errorLoadingFile=Fejl ved indlæsning af fil
254errorRenamingFile=Fejl ved omdøbning af fil
255errorRenamingFileNotFound=Fejl ved omdøbning af fil. Filen blev ikke fundet.
256errorRenamingFileForbidden=Fejl ved omdøbning af fil. Utilstrækkelige adgangsrettigheder.
257errorSavingDraft=Fejl ved gemning af udkast
258errorSavingFile=Fejl ved lagring af af fil.
259errorSavingFileUnknown=Fejl ved autorisering med Google's servere. Genindlæs siden for at forsøge igen.
260errorSavingFileForbidden=Fejl ved lagring af fil. Utilstrækkelige adgangsrettigheder.
261errorSavingFileNameConflict=Kunne ikke gemme diagram. Nuværende side indeholder allerede en fil med navnet '{1}'.
262errorSavingFileNotFound=Fejl ved lagring af fil. Filen blev ikke fundet.
263errorSavingFileReadOnlyMode=Could not save diagram while read-only mode is active.
264errorSavingFileSessionTimeout=Din session er afsluttet. Gør venligst <a target='_blank' href='{1}'>{2}</a> og kom tilbage til denne tab for at prøve at gemme igen.
265errorSendingFeedback=Fejl ved afsendelse af feedback.
266errorUpdatingPreview=Fejl ved opdatering af preview.
267exit=Afslut
268exitGroup=Afslut Gruppe
269expand=Udvid
270export=Eksporter
271exporting=Eksporterer
272exportAs=Eksporterer som
273exportOptionsDisabled=Eksportmuligheder deaktiveret
274exportOptionsDisabledDetails=Ejeren har deaktiveret muligheder for at downloade, printe eller kopiere for kommentører og seere på denne fil.
275externalChanges=External Changes
276extras=Ekstra
277facebook=Facebook
278failedToSaveTryReconnect=Kunne ikke gemme, forsøger at genoprette forbindelsen
279featureRequest=Efterspørg funktionalitet
280feedback=Feedback
281feedbackSent=Feedback blev sendt.
282floorplans=Grundplan
283file=Fil
284fileChangedOverwriteDialog=Filen blev ændret. Overskriv ændringer?
285fileChangedSyncDialog=The file has been modified. Click 'Yes' to merge changes or 'No' to overwrite.
286fileChangedSync=The file has been modified. Click here to synchronize.
287overwrite=Overskriv
288synchronize=Synchronize
289filename=Filnavn
290fileExists=Filen findes allerede
291fileMovedToTrash=File was moved to trash
292fileNearlyFullSeeFaq=Filen er næsten fuld, se venligst FAQ
293fileNotFound=Fil ikke fundet
294repositoryNotFound=Repository ikke fundet
295fileNotFoundOrDenied=Filen blev ikke fundet. Den findes ikke eller du har ikke læserettigheder.
296fileNotLoaded=Fil ikke indlæst
297fileNotSaved=Fil ikke gemt
298fileOpenLocation=Hvordan vil du åbne disse fil(er)?
299filetypeHtml=.html causes file to save as HTML with redirect to cloud URL
300filetypePng=.png causes file to save as PNG with embedded data
301filetypeSvg=.svg causes file to save as SVG with embedded data
302fileWillBeSavedInAppFolder={1} vil blive gemt i App-mappen
303fill=Udfyld
304fillColor=Fyldfarve
305filterCards=Filter Cards
306find=Find
307fit=Tilpas
308fitContainer=Skalér container
309fitIntoContainer=Tilpas container
310fitPage=Tilpas siden
311fitPageWidth=Tilpas sidens bredde
312fitTo=Tilpas til
313fitToSheetsAcross=side(r) henad
314fitToBy=af
315fitToSheetsDown=side(r) ned
316fitTwoPages=To sider
317fitWindow=Tilpas vindue
318flip=Vend
319flipH=Vend horisontalt
320flipV=Vend vertikalt
321flowchart=Flowchart
322folder=Mappe
323font=Skrifttype
324fontColor=Skriftfarve
325fontFamily=Font-familie
326fontSize=Skriftstørrelse
327forbidden=Du har ikke tilladelse til at tilgå denne fil
328format=Format
329formatPanel=Formatpanel
330formatted=Formateret
331formattedText=Formateret tekst
332formatPng=PNG
333formatGif=GIF
334formatJpg=JPEG
335formatPdf=PDF
336formatSql=SQL
337formatSvg=SVG
338formatHtmlEmbedded=HTML
339formatSvgEmbedded=SVG (med XML)
340formatVsdx=VSDX
341formatVssx=VSSX
342formatXmlPlain=XML (Plain)
343formatXml=XML
344forum=Diskussions/hjælpefora
345freehand=Freehand
346fromTemplate=Fra skabelon
347fromTemplateUrl=Fra skabelon-URL
348fromText=Fra tekst
349fromUrl=Fra URL
350fromThisPage=Fra denne side
351fullscreen=Fuldskærm
352gap=Gap
353gcp=GCP
354general=Generelt
355github=GitHub
356gitlab=GitLab
357gliffy=Gliffy
358global=Global
359googleDocs=Google Docs
360googleDrive=Google Drev
361googleGadget=Google Gadget
362googlePlus=Google+
363googleSharingNotAvailable=Sharing is only available via Google Drive. Please click Open below and share from the more actions menu:
364googleSlides=Google Slides
365googleSites=Google Sites
366googleSheets=Google Sheets
367gradient=Gradient
368gradientColor=Farve
369grid=Gitter
370gridColor=Gitterfarve
371gridSize=Gitterstørrelse
372group=Gruppe
373guides=Hjælpelinjer
374hateApp=Jeg hader draw.io
375heading=Overskrift
376height=Højde
377help=Hjælp
378helpTranslate=Hjælp os med at oversætte denne applikation
379hide=Skjul
380hideIt=Skjul {1}
381hidden=Skjult
382home=Hjem
383horizontal=Vandret
384horizontalFlow=Vandret flow
385horizontalTree=Vandret træ
386howTranslate=Hvor god er oversættelsen til dit sprog?
387html=HTML
388htmlText=HTML-tekst
389id=ID
390iframe=IFrame
391ignore=Ignorér
392image=Billede
393imageUrl=Billede URL
394images=Billeder
395imagePreviewError=Dette billede kunne ikke loades til preview. Tjek venligst URLen.
396imageTooBig=Billede for stort
397imgur=Imgur
398import=Importér
399importFrom=Importér fra
400includeCopyOfMyDiagram=Medtag en kopi af mit diagram
401increaseIndent=Forøg indrykning
402decreaseIndent=Reducér indrykning
403insert=Indsæt
404insertColumnBefore=Indsæt kolonne til venstre
405insertColumnAfter=Indsæt kolonne til højre
406insertEllipse=Indsæt ellipse
407insertImage=Indsæt billede
408insertHorizontalRule=Indsæt vandret streg
409insertLink=Indsæt link
410insertPage=Indsæt side
411insertRectangle=Indsæt rektangel
412insertRhombus=Insert Rhombus
413insertRowBefore=Indsæt række ovenover
414insertRowAfter=Indsæt række nedenfor
415insertText=Indsæt tekst
416inserting=Indsætter
417installApp=Install App
418invalidFilename=Diagramnavn må ikke indeholde de følgende tegn: \ / | : ; { } < > & + ? = "
419invalidLicenseSeeThisPage=Din licens er ugyldig, se venligst <a target="_blank" href="https://support.draw.io/display/DFCS/Licensing+your+draw.io+plugin">side</a>.
420invalidInput=Invalid input
421invalidName=Ugyldigt navn
422invalidOrMissingFile=Ugyldig eller manglende fil
423invalidPublicUrl=Ugyldig offentlig URL
424isometric=Isometrisk
425ios=iOS
426italic=Kursiv
427kennedy=Kennedy
428keyboardShortcuts=Tastaturgenveje
429layers=Lag
430landscape=Landskab
431language=Sprog
432leanMapping=Lean Mapping
433lastChange=Sidste ændring for {1} siden
434lessThanAMinute=mindre end et minut
435licensingError=Licens Fejl
436licenseHasExpired=Licensen for {1} udløb den {2}. Klik her.
437licenseRequired=This feature requires draw.io to be licensed.
438licenseWillExpire=Licensen for {1} vil udløbe den {2}. Klik her.
439lineJumps=Line jumps
440linkAccountRequired=Hvis diagrammet ikke er offentligt er en Google konto nødvendig for at kunne se linket.
441linkText=Link tekst
442list=Liste
443minute=minut
444minutes=minutter
445hours=timer
446days=dage
447months=måneder
448years=år
449restartForChangeRequired=Ændringerne vil træde i kraft efter genindlæsning af siden.
450laneColor=Lane-farve
451lastModified=Sidst ændret
452layout=Layout
453left=Venstre
454leftAlign=Venstre
455leftToRight=Fra venstre mod højre
456libraryTooltip=Træk og slip former her eller klik + for at indsætte. Dobbeltklik for at ændre.
457lightbox=Lightbox
458line=Linje
459lineend=Linjeafslutning
460lineheight=Linjehøjde
461linestart=Linjestart
462linewidth=Linjebredde
463link=Link
464links=Links
465loading=Indlæser
466lockUnlock=Lås/lås op
467loggedOut=Logget af
468logIn=Log ind
469loveIt=Jeg elsker {1}
470lucidchart=Lucidchart
471maps=Maps
472mathematicalTypesetting=Matematisk tegnsætning
473makeCopy=Opret en kopi
474manual=Manual
475merge=Merge
476mermaid=Mermaid
477microsoftOffice=Microsoft Office
478microsoftExcel=Microsoft Excel
479microsoftPowerPoint=Microsoft PowerPoint
480microsoftWord=Microsoft Word
481middle=Midte
482minimal=Minimal
483misc=Div.
484mockups=Mockups
485modificationDate=Ændringsdato
486modifiedBy=Ændret af
487more=Flere
488moreResults=Flere Resultater
489moreShapes=Flere Figurer
490move=Flyt
491moveToFolder=Flyt til mappe
492moving=Flytter
493moveSelectionTo=Flyt markering til {1}
494name=Navn
495navigation=Navigation
496network=Network
497networking=Netværk
498new=Nyt
499newLibrary=Nyt bibliotek
500nextPage=Næste side
501no=Ingen
502noPickFolder=No, pick folder
503noAttachments=Intet fundet vedhæftet
504noColor=Ingen farve
505noFiles=Ingen filer
506noFileSelected=Ingen fil valgt
507noLibraries=Ingen biblioteker fundet
508noMoreResults=Ikke flere resultater
509none=Ingen
510noOtherViewers=Ingen andre seere
511noPlugins=Ingen plugins
512noPreview=Ingen preview
513noResponse=Intet svar fra serveren
514noResultsFor=Ingen resultater for '{1}'
515noRevisions=Ingen versioner
516noSearchResults=Ingen søgeresultater fundet
517noPageContentOrNotSaved=Ingen ankere fundet på denne side eller det er ikke blevet gemt endnu
518normal=Normal
519north=Nord
520notADiagramFile=Ikke en diagramfil
521notALibraryFile=Ikke en biblioteksfil
522notAvailable=Ikke tilgængelig
523notAUtf8File=Ikke en UTF-8 fil
524notConnected=Ikke forbundet
525note=Bemærkning
526notion=Notion
527notSatisfiedWithImport=Not satisfied with the import?
528notUsingService=Bruger du ikke {1}?
529numberedList=Nummereret liste
530offline=Offline
531ok=OK
532oneDrive=OneDrive
533online=Online
534opacity=Opacitet
535open=Åbn
536openArrow=Åben Pil
537openExistingDiagram=Åbn eksisterende diagram
538openFile=Åbn fil
539openFrom=Åbn fra
540openLibrary=Åbn bibliotek
541openLibraryFrom=Åbn bibliotek fra
542openLink=Åbn link
543openInNewWindow=Åbn i nyt vindue
544openInThisWindow=Åbn i dette vindue
545openIt=Åbn {1}
546openRecent=Åbn nyligt
547openSupported=Understøttede formater er filer gemt fra dette software (.xml), .vsxd og .gliffy
548options=Indstillinger
549organic=Organisk
550orgChart=Org Chart
551orthogonal=Retvinklet
552otherViewer=anden seer
553otherViewers=andre seere
554outline=Oversigt
555oval=Oval
556page=Side
557pageContent=Side indhold
558pageNotFound=Side ikke fundet
559pageWithNumber=Side-{1}
560pages=Sider
561pageView=Sidevisning
562pageSetup=Sideopsætning
563pageScale=Sideskalering
564pan=Panorér
565panTooltip=Mellemrum+Panorér for at panorére
566paperSize=Papirstørrelse
567pattern=Mønster
568parallels=Parallels
569paste=Indsæt
570pasteData=Paste Data
571pasteHere=Indsæt her
572pasteSize=Paste Size
573pasteStyle=Indsæt typografi
574perimeter=Omkreds
575permissionAnyone=Enhver kan foretage ændringer
576permissionAuthor=Kun jeg kan foretage ændringer
577pickFolder=Vælg en mappe
578pickLibraryDialogTitle=Vælg bibliotek
579publicDiagramUrl=Offentlig diagram-URL
580placeholders=Pladsholder
581plantUml=PlantUML
582plugins=Plugins
583pluginUrl=Plugin URL
584pluginWarning=Siden vil gerne indlæse følgende plugin(s):\n \n {1}\n \n Vil du indlæse disse plugins nu?\n \n Vigtigt: Tillad kun plugins, som du kender sikkerhedskonsekvenserne for.\n
585plusTooltip=Klik for at forbinde og duplikere (ctrl+klik for at duplikere, shift+klik for at forbinde). Træk for at forbinde (ctrl+træk for at duplikere)
586portrait=Portræt
587position=Position
588posterPrint=Plakatudskrift
589preferences=Indstillinger
590preview=Preview
591previousPage=Forrige side
592print=Udskriv
593printAllPages=Udskriv alle sider
594procEng=Procesteknologi
595project=Projekt
596priority=Prioritet
597properties=Egenskaber
598publish=Udgiv
599quickStart=Quick Start Video
600rack=Stativ
601radial=Radial
602radialTree=Radialt træ
603readOnly=Skrivebeskyttet
604reconnecting=Gentilslutter
605recentlyUpdated=Nyligt ændret
606recentlyViewed=Nyligt set
607rectangle=Rectangle
608redirectToNewApp=Denne fil er oprettet eller ændret i en nyere version af denne app. Du bliver omdirigeret nu.
609realtimeTimeout=Det ser ud til, at du har foretaget ændringer, mens du var offline. Vi beklager, men disse ændringer kan ikke gemmes.
610redo=Gentag
611refresh=Genindlæs
612regularExpression=Regular Expression
613relative=Relative
614relativeUrlNotAllowed=Relative URL nicht zugelassen
615rememberMe=Husk mig
616rememberThisSetting=Husk denne indstilling
617removeFormat=Ryd formatering
618removeFromGroup=Fjern fra gruppe
619removeIt=Fjern {1}
620removeWaypoint=Fjern støttepunkt
621rename=Omdøb
622renamed=Omdøbt
623renameIt=Omdøb {1}
624renaming=Omdøber
625replace=Erstat
626replaceIt={1} findes allerede. Ønsker du at erstatte den?
627replaceExistingDrawing=Erstat eksisterende tegning
628required=påkrævet
629reset=Nulstil
630resetView=Nulstil View
631resize=Skalér
632resizeLargeImages=Do you want to resize large images to make the application run faster?
633retina=Retina
634responsive=Responsiv
635restore=Genetablér
636restoring=Genetablerer
637retryingIn=Forsøger igen om {1} sekund(er)
638retryingLoad=Indlæsning mislykkedes. Forsøger igen...
639retryingLogin=Login timeout. Forsøger igen...
640reverse=Vend
641revision=Revision
642revisionHistory=Revisionsoversigt
643rhombus=Rhombus
644right=Højre
645rightAlign=Højre
646rightToLeft=Højre til venstre
647rotate=Roter
648rotateTooltip=Klik og træk for at rotere, klik for at rotere 90 grader
649rotation=Rotation
650rounded=Afrundet
651save=Gem
652saveAndExit=Gem & Afslut
653saveAs=Gem som
654saveAsXmlFile=Gem som XML fil?
655saved=Gemt
656saveDiagramFirst=Please save the diagram first
657saveDiagramsTo=Gem diagrammer i
658saveLibrary403=Utilstrækkelige tilladelse til at ændre på dette bibliotek
659saveLibrary500=Der forekom en fejl under gemning af dette bibliotek
660saveLibraryReadOnly=Could not save library while read-only mode is active
661saving=Gemmer
662scratchpad=Notesblok
663scrollbars=Rullebjælker
664search=Søg
665searchShapes=Søg former
666selectAll=Vælg Alt
667selectionOnly=Kun valgte
668selectCard=Select Card
669selectEdges=Vælg Kanter
670selectFile=Vælg fil
671selectFolder=Vælg mappe
672selectFont=Vælg en skrifttype
673selectNone=Vælg ingen
674selectTemplate=Select Template
675selectVertices=Vælg Toppunkter
676sendBackward=Send Backward
677sendMessage=Send
678sendYourFeedback=Send feedback
679serviceUnavailableOrBlocked=Service utilgængelig eller blokeret
680sessionExpired=Din session er udløbet. Genindlæs siden.
681sessionTimeoutOnSave=Din session er udløbet og du er blevet koblet af Google Drev. Klik på OK for at logge ind og gemme.
682setAsDefaultStyle=Indstil som standardtypografi
683shadow=Skygge
684shape=Figur
685shapes=Figurer
686share=Del
687shareLink=Link til fælles redigering
688sharingAvailable=Sharing available for Google Drive and OneDrive files.
689sharp=Skarp
690show=Vis
691showStartScreen=Vis Startskærm
692sidebarTooltip=Klik for at udvide. Træk og slip former ind på diagrammet. Shift+klik for at ændre valg. Alt+klik for at indsætte og forbinde.
693signs=Skilte
694signOut=Log ud
695simple=Simpelt
696simpleArrow=Simpel pil
697simpleViewer=Simple Viewer
698size=Størrelse
699sketch=Sketch
700solid=Fast
701sourceSpacing=Kildeafstand
702south=Syd
703software=Software
704space=Plads
705spacing=Mellemrum
706specialLink=Specielt link
707standard=Standard
708startDrawing=Start drawing
709stopDrawing=Stop drawing
710starting=Startes
711straight=Lige
712strikethrough=Strikethrough
713strokeColor=Linjefarve
714style=Typografi
715subscript=Sænket skrift
716summary=Resumé
717superscript=Hævet skrift
718support=Support
719swimlaneDiagram=Swimlane Diagram
720sysml=SysML
721tags=Tags
722table=Tabel
723tables=Tables
724takeOver=Take Over
725targetSpacing=Målafstand
726template=Skabelon
727templates=Skabeloner
728text=Tekst
729textAlignment=Tekstjustering
730textOpacity=Tekst-opacitet
731theme=Tema
732timeout=Timeout
733title=Titel
734to=til
735toBack=Placer bagest
736toFront=Placer forrest
737tooLargeUseDownload=Too large, use download instead.
738toolbar=Toolbar
739tooltips=Tooltips
740top=Øverst
741topAlign=Øverst
742topLeft=Øverst venstre
743topRight=Øverst højre
744transparent=Gennemsigtig
745transparentBackground=Gennemsigtig baggrund
746trello=Trello
747tryAgain=Forsøg igen
748tryOpeningViaThisPage=Prøv at åbne via denne side
749turn=Drej
750type=Type
751twitter=Twitter
752uml=UML
753underline=Understreget
754undo=Fortryd
755ungroup=Opdel
756unsavedChanges=Ugemte ændringer
757unsavedChangesClickHereToSave=Ugemte ændringer. Klik her for at gemme.
758untitled=Unavngivet
759untitledDiagram=Unavngivet diagram
760untitledLayer=Unavngivet lag
761untitledLibrary=Unavngivet bibliotek
762unknownError=Ukendt fejl
763updateFile=Opdater {1}
764updatingDocument=Opdaterer Dokument. Vent venligst...
765updatingPreview=Opdaterer Preview. Vent venligst...
766updatingSelection=Opdaterer Valg. Vent venligst...
767upload=Upload
768url=URL
769useOffline=Use Offline
770useRootFolder=Use root folder?
771userManual=Brugermanual
772vertical=Lodret
773verticalFlow=Lodret flow
774verticalTree=Lodret træ
775view=Visning
776viewerSettings=Viewer Settings
777viewUrl=Link for at se: {1}
778voiceAssistant=Stemmeassistent (beta)
779warning=Advarsel
780waypoints=Støttepunkter
781west=Vest
782width=Bredde
783wiki=Wiki
784wordWrap=Tekstombrydning
785writingDirection=Tekstretning
786yes=Ja
787yourEmailAddress=Din email-adresse
788zoom=Zoom
789zoomIn=Zoom ind
790zoomOut=Zoom ud
791basic=Grundlæggende
792businessprocess=Forretningsprocesser
793charts=Diagrammer
794engineering=Teknisk
795flowcharts=Flowdiagrammer
796gmdl=Materialedesign
797mindmaps=Mindmaps
798mockups=Skitser
799networkdiagrams=Netværksdiagrammer
800nothingIsSelected=Intet valgt
801other=Andet
802softwaredesign=Softwaredesign
803venndiagrams=Venndiagrammer
804webEmailOrOther=Web, email eller enhver anden internetadresse
805webLink=Web Link
806wireframes=Wireframemodel
807property=Property
808value=Value
809showMore=Show More
810showLess=Show Less
811myDiagrams=My Diagrams
812allDiagrams=All Diagrams
813recentlyUsed=Recently used
814listView=List view
815gridView=Grid view
816resultsFor=Results for '{1}'
817oneDriveCharsNotAllowed=The following characters are not allowed: ~ " # %  * : < > ? / \ { | }
818oneDriveInvalidDeviceName=The specified device name is invalid
819officeNotLoggedOD=You are not logged in to OneDrive. Please open draw.io task pane and login first.
820officeSelectSingleDiag=Please select a single draw.io diagram only without other contents.
821officeSelectDiag=Please select a draw.io diagram.
822officeCannotFindDiagram=Cannot find a draw.io diagram in the selection
823noDiagrams=No diagrams found
824authFailed=Authentication failed
825officeFailedAuthMsg=Unable to successfully authenticate user or authorize application.
826convertingDiagramFailed=Converting diagram failed
827officeCopyImgErrMsg=Due to some limitations in the host application, the image could not be inserted. Please manually copy the image then paste it to the document.
828insertingImageFailed=Inserting image failed
829officeCopyImgInst=Instructions: Right-click the image below. Select "Copy image" from the context menu. Then, in the document, right-click and select "Paste" from the context menu.
830folderEmpty=Folder is empty
831recent=Recent
832sharedWithMe=Shared With Me
833sharepointSites=Sharepoint Sites
834errorFetchingFolder=Error fetching folder items
835errorAuthOD=Error authenticating to OneDrive
836officeMainHeader=Adds draw.io diagrams to your document.
837officeStepsHeader=This add-in performs the following steps:
838officeStep1=Connects to Microsoft OneDrive, Google Drive or your device.
839officeStep2=Select a draw.io diagram.
840officeStep3=Insert the diagram into the document.
841officeAuthPopupInfo=Please complete the authentication in the pop-up window.
842officeSelDiag=Select draw.io Diagram:
843files=Files
844shared=Shared
845sharepoint=Sharepoint
846officeManualUpdateInst=Instructions: Copy draw.io diagram from the document. Then, in the box below, right-click and select "Paste" from the context menu.
847officeClickToEdit=Click icon to start editing:
848pasteDiagram=Paste draw.io diagram here
849connectOD=Connect to OneDrive
850selectChildren=Select Children
851selectSiblings=Select Siblings
852selectParent=Select Parent
853selectDescendants=Select Descendants
854lastSaved=Last saved {1} ago
855resolve=Resolve
856reopen=Re-open
857showResolved=Show Resolved
858reply=Reply
859objectNotFound=Object not found
860reOpened=Re-opened
861markedAsResolved=Marked as resolved
862noCommentsFound=No comments found
863comments=Comments
864timeAgo={1} ago
865confluenceCloud=Confluence Cloud
866libraries=Libraries
867confAnchor=Confluence Page Anchor
868confTimeout=The connection has timed out
869confSrvTakeTooLong=The server at {1} is taking too long to respond.
870confCannotInsertNew=Cannot insert draw.io diagram to a new Confluence page
871confSaveTry=Please save the page and try again.
872confCannotGetID=Unable to determine page ID
873confContactAdmin=Please contact your Confluence administrator.
874readErr=Read Error
875editingErr=Editing Error
876confExtEditNotPossible=This diagram cannot be edited externally. Please try editing it while editing the page
877confEditedExt=Diagram/Page edited externally
878diagNotFound=Diagram Not Found
879confEditedExtRefresh=Diagram/Page is edited externally. Please refresh the page.
880confCannotEditDraftDelOrExt=Cannot edit diagrams in a draft page, diagram is deleted from the page, or diagram is edited externally. Please check the page.
881retBack=Return back
882confDiagNotPublished=The diagram does not belong to a published page
883createdByDraw=Created by draw.io
884filenameShort=Filename too short
885invalidChars=Invalid characters
886alreadyExst={1} already exists
887draftReadErr=Draft Read Error
888diagCantLoad=Diagram cannot be loaded
889draftWriteErr=Draft Write Error
890draftCantCreate=Draft could not be created
891confDuplName=Duplicate diagram name detected. Please pick another name.
892confSessionExpired=Looks like your session expired. Log in again to keep working.
893login=Login
894drawPrev=draw.io preview
895drawDiag=draw.io diagram
896invalidCallFnNotFound=Invalid Call: {1} not found
897invalidCallErrOccured=Invalid Call: An error occurred, {1}
898anonymous=Anonymous
899confGotoPage=Go to containing page
900showComments=Show Comments
901confError=Error: {1}
902gliffyImport=Gliffy Import
903gliffyImportInst1=Click the "Start Import" button to import all Gliffy diagrams to draw.io.
904gliffyImportInst2=Please note that the import procedure will take some time and the browser window must remain open until the import is completed.
905startImport=Start Import
906drawConfig=draw.io Configuration
907customLib=Custom Libraries
908customTemp=Custom Templates
909pageIdsExp=Page IDs Export
910drawReindex=draw.io re-indexing (beta)
911working=Working
912drawConfigNotFoundInst=draw.io Configuration Space (DRAWIOCONFIG) does not exist. This space is needed to store draw.io configuration files and custom libraries/templates.
913createConfSp=Create Config Space
914unexpErrRefresh=Unexpected error, please refresh the page and try again.
915configJSONInst=Write draw.io JSON configuration in the editor below then click save. If you need help, please refer to
916thisPage=this page
917curCustLib=Current Custom Libraries
918libName=Library Name
919action=Action
920drawConfID=draw.io Config ID
921addLibInst=Click the "Add Library" button to upload a new library.
922addLib=Add Library
923customTempInst1=Custom templates are draw.io diagrams saved in children pages of
924customTempInst2=For more details, please refer to
925tempsPage=Templates page
926pageIdsExpInst1=Select export target, then click the "Start Export" button to export all pages IDs.
927pageIdsExpInst2=Please note that the export procedure will take some time and the browser window must remain open until the export is completed.
928startExp=Start Export
929refreshDrawIndex=Refresh draw.io Diagrams Index
930reindexInst1=Click the "Start Indexing" button to refresh draw.io diagrams index.
931reindexInst2=Please note that the indexing procedure will take some time and the browser window must remain open until the indexing is completed.
932startIndexing=Start Indexing
933confAPageFoundFetch=Page "{1}" found. Fetching
934confAAllDiagDone=All {1} diagrams processed. Process finished.
935confAStartedProcessing=Started processing page "{1}"
936confAAllDiagInPageDone=All {1} diagrams in page "{2}" processed successfully.
937confAPartialDiagDone={1} out of {2} {3} diagrams in page "{4}" processed successfully.
938confAUpdatePageFailed=Updating page "{1}" failed.
939confANoDiagFoundInPage=No {1} diagrams found in page "{2}".
940confAFetchPageFailed=Fetching the page failed.
941confANoDiagFound=No {1} diagrams found. Process finished.
942confASearchFailed=Searching for {1} diagrams failed. Please try again later.
943confAGliffyDiagFound={2} diagram "{1}" found. Importing
944confAGliffyDiagImported={2} diagram "{1}" imported successfully.
945confASavingImpGliffyFailed=Saving imported {2} diagram "{1}" failed.
946confAImportedFromByDraw=Imported from "{1}" by draw.io
947confAImportGliffyFailed=Importing {2} diagram "{1}" failed.
948confAFetchGliffyFailed=Fetching {2} diagram "{1}" failed.
949confACheckBrokenDiagLnk=Checking for broken diagrams links.
950confADelDiagLinkOf=Deleting diagram link of "{1}"
951confADupLnk=(duplicate link)
952confADelDiagLnkFailed=Deleting diagram link of "{1}" failed.
953confAUnexpErrProcessPage=Unexpected error during processing the page with id: {1}
954confADiagFoundIndex=Diagram "{1}" found. Indexing
955confADiagIndexSucc=Diagram "{1}" indexed successfully.
956confAIndexDiagFailed=Indexing diagram "{1}" failed.
957confASkipDiagOtherPage=Skipped "{1}" as it belongs to another page!
958confADiagUptoDate=Diagram "{1}" is up to date.
959confACheckPagesWDraw=Checking pages having draw.io diagrams.
960confAErrOccured=An error occurred!
961savedSucc=Saved successfully
962confASaveFailedErr=Saving Failed (Unexpected Error)
963character=Character
964confAConfPageDesc=This page contains draw.io configuration file (configuration.json) as attachment
965confALibPageDesc=This page contains draw.io custom libraries as attachments
966confATempPageDesc=This page contains draw.io custom templates as attachments
967working=Working
968confAConfSpaceDesc=This space is used to store draw.io configuration files and custom libraries/templates
969confANoCustLib=No Custom Libraries
970delFailed=Delete failed!
971showID=Show ID
972confAIncorrectLibFileType=Incorrect file type. Libraries should be XML files.
973uploading=Uploading
974confALibExist=This library already exists
975confAUploadSucc=Uploaded successfully
976confAUploadFailErr=Upload Failed (Unexpected Error)
977hiResPreview=High Res Preview
978officeNotLoggedGD=You are not logged in to Google Drive. Please open draw.io task pane and login first.
979officePopupInfo=Please complete the process in the pop-up window.
980pickODFile=Pick OneDrive File
981pickGDriveFile=Pick Google Drive File
982pickDeviceFile=Pick Device File
983vsdNoConfig="vsdurl" is not configured
984ruler=Ruler
985units=Units
986points=Points
987inches=Inches
988millimeters=Millimeters
989confEditDraftDelOrExt=This diagram is in a draft page, is deleted from the page, or is edited externally. It will be saved as a new attachment version and may not be reflected in the page.
990confDiagEditedExt=Diagram is edited in another session. It will be saved as a new attachment version but the page will show other session's modifications.
991macroNotFound=Macro Not Found
992confAInvalidPageIdsFormat=Incorrect Page IDs file format
993confACollectingCurPages=Collecting current pages
994confABuildingPagesMap=Building pages mapping
995confAProcessDrawDiag=Started processing imported draw.io diagrams
996confAProcessDrawDiagDone=Finished processing imported draw.io diagrams
997confAProcessImpPages=Started processing imported pages
998confAErrPrcsDiagInPage=Error processing draw.io diagrams in page "{1}"
999confAPrcsDiagInPage=Processing draw.io diagrams in page "{1}"
1000confAImpDiagram=Importing diagram "{1}"
1001confAImpDiagramFailed=Importing diagram "{1}" failed. Cannot find its new page ID. Maybe it points to a page that is not imported.
1002confAImpDiagramError=Error importing diagram "{1}". Cannot fetch or save the diagram. Cannot fix this diagram links.
1003confAUpdateDgrmCCFailed=Updating link to diagram "{1}" failed.
1004confImpDiagramSuccess=Updating diagram "{1}" done successfully.
1005confANoLnksInDrgm=No links to update in: {1}
1006confAUpdateLnkToPg=Updated link to page: "{1}" in diagram: "{2}"
1007confAUpdateLBLnkToPg=Updated lightbox link to page: "{1}" in diagram: "{2}"
1008confAUpdateLnkBase=Updated base URL from: "{1}" to: "{2}" in diagram: "{3}"
1009confAPageIdsImpDone=Page IDs Import finished
1010confAPrcsMacrosInPage=Processing draw.io macros in page "{1}"
1011confAErrFetchPage=Error fetching page "{1}"
1012confAFixingMacro=Fixing macro of diagram "{1}"
1013confAErrReadingExpFile=Error reading export file
1014confAPrcsDiagInPageDone=Processing draw.io diagrams in page "{1}" finished
1015confAFixingMacroSkipped=Fixing macro of diagram "{1}" failed. Cannot find its new page ID. Maybe it points to a page that is not imported.
1016pageIdsExpTrg=Export target
1017confALucidDiagImgImported={2} diagram "{1}" image extracted successfully
1018confASavingLucidDiagImgFailed=Extracting {2} diagram "{1}" image failed
1019confGetInfoFailed=Fetching file info from {1} failed.
1020confCheckCacheFailed=Cannot get cached file info.
1021confReadFileErr=Cannot read "{1}" file from {2}.
1022confSaveCacheFailed=Unexpected error. Cannot save cached file
1023orgChartType=Org Chart Type
1024linear=Linear
1025hanger2=Hanger 2
1026hanger4=Hanger 4
1027fishbone1=Fishbone 1
1028fishbone2=Fishbone 2
10291ColumnLeft=Single Column Left
10301ColumnRight=Single Column Right
1031smart=Smart
1032parentChildSpacing=Parent Child Spacing
1033siblingSpacing=Sibling Spacing
1034confNoPermErr=Sorry, you don't have enough permissions to view this embedded diagram from page {1}
1035copyAsImage=Copy as Image
1036lucidImport=Lucidchart Import
1037lucidImportInst1=Click the "Start Import" button to import all Lucidchart diagrams.
1038installFirst=Please install {1} first
1039drawioChromeExt=draw.io Chrome Extension
1040loginFirstThen=Please login to {1} first, then {2}
1041errFetchDocList=Error: Couldn't fetch documents list
1042builtinPlugins=Built-in Plugins
1043extPlugins=External Plugins
1044backupFound=Backup file found
1045chromeOnly=This feature only works in Google Chrome
1046msgDeleted=This message has been deleted
1047confAErrFetchDrawList=Error fetching diagrams list. Some diagrams are skipped.
1048confAErrCheckDrawDiag=Cannot check diagram {1}
1049confAErrFetchPageList=Error fetching pages list
1050confADiagImportIncom={1} diagram "{2}" is imported partially and may have missing shapes
1051invalidSel=Invalid selection
1052diagNameEmptyErr=Diagram name cannot be empty
1053openDiagram=Open Diagram
1054newDiagram=New diagram
1055editable=Editable
1056confAReimportStarted=Re-import {1} diagrams started...
1057spaceFilter=Filter by spaces
1058curViewState=Current Viewer State
1059pageLayers=Page and Layers
1060customize=Customize
1061firstPage=First Page (All Layers)
1062curEditorState=Current Editor State
1063noAnchorsFound=No anchors found
1064attachment=Attachment
1065curDiagram=Current Diagram
1066recentDiags=Recent Diagrams
1067csvImport=CSV Import
1068chooseFile=Choose a file...
1069choose=Choose
1070gdriveFname=Google Drive filename
1071widthOfViewer=Width of the viewer (px)
1072heightOfViewer=Height of the viewer (px)
1073autoSetViewerSize=Automatically set the size of the viewer
1074thumbnail=Thumbnail
1075prevInDraw=Preview in draw.io
1076onedriveFname=OneDrive filename
1077diagFname=Diagram filename
1078diagUrl=Diagram URL
1079showDiag=Show Diagram
1080diagPreview=Diagram Preview
1081csvFileUrl=CSV File URL
1082generate=Generate
1083selectDiag2Insert=Please select a diagram to insert it.
1084errShowingDiag=Unexpected error. Cannot show diagram
1085noRecentDiags=No recent diagrams found
1086fetchingRecentFailed=Failed to fetch recent diagrams
1087useSrch2FindDiags=Use the search box to find draw.io diagrams
1088cantReadChckPerms=Cannot read the specified diagram. Please check you have read permission on that file.
1089cantFetchChckPerms=Cannot fetch diagram info. Please check you have read permission on that file.
1090searchFailed=Searching failed. Please try again later.
1091plsTypeStr=Please type a search string.
1092unsupportedFileChckUrl=Unsupported file. Please check the specified URL
1093diagNotFoundChckUrl=Diagram not found or cannot be accessed. Please check the specified URL
1094csvNotFoundChckUrl=CSV file not found or cannot be accessed. Please check the specified URL
1095cantReadUpload=Cannot read the uploaded diagram
1096select=Select
1097errCantGetIdType=Unexpected Error: Cannot get content id or type.
1098errGAuthWinBlocked=Error: Google Authentication window blocked
1099authDrawAccess=Authorize draw.io to access {1}
1100connTimeout=The connection has timed out
1101errAuthSrvc=Error authenticating to {1}
1102plsSelectFile=Please select a file
1103mustBgtZ={1} must be greater than zero
1104cantLoadPrev=Cannot load file preview.
1105errAccessFile=Error: Access Denied. You do not have permission to access "{1}".
1106noPrevAvail=No preview is available.
1107personalAccNotSup=Personal accounts are not supported.
1108errSavingTryLater=Error occurred during saving, please try again later.
1109plsEnterFld=Please enter {1}
1110invalidDiagUrl=Invalid Diagram URL
1111unsupportedVsdx=Unsupported vsdx file
1112unsupportedImg=Unsupported image file
1113unsupportedFormat=Unsupported file format
1114plsSelectSingleFile=Please select a single file only
1115attCorrupt=Attachment file "{1}" is corrupted
1116loadAttFailed=Failed to load attachment "{1}"
1117embedDrawDiag=Embed draw.io Diagram
1118addDiagram=Add Diagram
1119embedDiagram=Embed Diagram
1120editOwningPg=Edit owning page
1121deepIndexing=Deep Indexing (Index diagrams that aren't used in any page also)
1122confADeepIndexStarted=Deep Indexing Started
1123confADeepIndexDone=Deep Indexing Done
1124officeNoDiagramsSelected=No diagrams found in the selection
1125officeNoDiagramsInDoc=No diagrams found in the document
1126officeNotSupported=This feature is not supported in this host application
1127someImagesFailed={1} out of {2} failed due to the following errors
1128importingNoUsedDiagrams=Importing {1} Diagrams not used in pages
1129importingDrafts=Importing {1} Diagrams in drafts
1130processingDrafts=Processing drafts
1131updatingDrafts=Updating drafts
1132updateDrafts=Update drafts
1133notifications=Notifications
1134drawioImp=draw.io Import
1135confALibsImp=Importing draw.io Libraries
1136confALibsImpFailed=Importing {1} library failed
1137contributors=Contributors
1138drawDiagrams=draw.io Diagrams
1139errFileNotFoundOrNoPer=Error: Access Denied. File not found or you do not have permission to access "{1}" on {2}.
1140confACheckPagesWEmbed=Checking pages having embedded draw.io diagrams.
1141confADelBrokenEmbedDiagLnk=Removing broken embedded diagram links
1142replaceWith=Replace with
1143replaceAll=Replace All
1144confASkipDiagModified=Skipped "{1}" as it was modified after initial import
1145replFind=Replace/Find
1146matchesRepl={1} matches replaced
1147draftErrDataLoss=An error occurred while reading the draft file. The diagram cannot be edited now to prevent any possible data loss. Please try again later or contact support.
1148ibm=IBM
1149linkToDiagramHint=Add a link to this diagram. The diagram can only be edited from the page that owns it.
1150linkToDiagram=Link to Diagram
1151changedBy=Changed By
1152lastModifiedOn=Last modified on
1153searchResults=Search Results
1154showAllTemps=Show all templates
1155notionToken=Notion Token
1156selectDB=Select Database
1157noDBs=No Databases
1158diagramEdited={1} diagram "{2}" edited
1159confDraftPermissionErr=Draft cannot be written. Do you have attachment write/read permission on this page?
1160confDraftTooBigErr=Draft size is too large. Pease check "Attachment Maximum Size" of "Attachment Settings" in Confluence Configuration?
1161owner=Owner
1162repository=Repository
1163branch=Branch
1164meters=Meters
1165teamsNoEditingMsg=Editor functionality is only available in Desktop environment (in MS Teams App or a web browser)
1166contactOwner=Contact Owner
1167viewerOnlyMsg=You cannot edit the diagrams in the mobile platform, please use the desktop client or a web browser.
1168website=Website
1169check4Updates=Check for updates
1170