1{"version":3,"sources":["../../node_modules/codemirror/mode/ttcn/ttcn.js"],"names":["mod","exports","module","require","define","amd","CodeMirror","defineMode","config","parserConfig","indentUnit","keywords","builtin","timerOps","portOps","configOps","verdictOps","sutOps","functionOps","verdictConsts","booleanConsts","otherConsts","types","visibilityModifiers","templateMatch","multiLineStrings","indentStatements","isOperatorChar","curPunc","tokenBase","stream","state","ch","next","tokenize","tokenString","test","skipToEnd","eatWhile","eat","tokenComment","match","cur","current","propertyIsEnumerable","quote","escaped","end","afterQuote","peek","toLowerCase","maybeEnd","Context","indented","column","type","align","prev","this","pushContext","col","indent","context","popContext","t","startState","basecolumn","startOfLine","token","ctx","sol","indentation","eatSpace","style","electricChars","blockCommentStart","blockCommentEnd","lineComment","fold","words","str","obj","split","i","length","def","mimes","mode","add","prop","hasOwnProperty","push","helperType","registerHelper","defineMIME","name"],"mappings":"CAGA,SAAUA,GACR,SAAWC,UAAW,gBAAmBC,SAAU,SACjDF,EAAIG,QAAQ,6BACT,UAAWC,SAAU,YAAcA,OAAOC,IAC7CD,QAAQ,wBAAyBJ,OAEjCA,GAAIM,cACL,SAASA,GACV,YAEAA,GAAWC,WAAW,OAAQ,SAASC,EAAQC,GAC7C,GAAIC,GAAaF,EAAOE,WACpBC,EAAWF,EAAaE,aACxBC,EAAUH,EAAaG,YACvBC,EAAWJ,EAAaI,aACxBC,EAAWL,EAAaK,YACxBC,EAAYN,EAAaM,cACzBC,EAAaP,EAAaO,eAC1BC,EAASR,EAAaQ,WACtBC,EAAcT,EAAaS,gBAE3BC,EAAgBV,EAAaU,kBAC7BC,EAAgBX,EAAaW,kBAC7BC,EAAgBZ,EAAaY,gBAE7BC,EAAQb,EAAaa,UACrBC,EAAsBd,EAAac,wBACnCC,EAAgBf,EAAae,kBAC7BC,EAAmBhB,EAAagB,iBAChCC,EAAmBjB,EAAaiB,mBAAqB,KACzD,IAAIC,GAAiB,gBACrB,IAAIC,EAEJ,SAASC,GAAUC,EAAQC,GACzB,GAAIC,GAAKF,EAAOG,MAEhB,IAAID,GAAM,KAAOA,GAAM,IAAK,CAC1BD,EAAMG,SAAWC,EAAYH,EAC7B,OAAOD,GAAMG,SAASJ,EAAQC,GAEhC,GAAI,wBAAwBK,KAAKJ,GAAK,CACpCJ,EAAUI,CACV,OAAO,cAET,GAAIA,GAAM,IAAI,CACZF,EAAOO,WACP,OAAO,oBAET,GAAIL,GAAM,IAAI,CACZF,EAAOQ,SAAS,KAChB,OAAO,mBAET,GAAI,KAAKF,KAAKJ,GAAK,CACjBF,EAAOQ,SAAS,SAChB,OAAO,SAET,GAAIN,GAAM,IAAK,CACb,GAAIF,EAAOS,IAAI,KAAM,CACnBR,EAAMG,SAAWM,CACjB,OAAOA,GAAaV,EAAQC,GAE9B,GAAID,EAAOS,IAAI,KAAM,CACnBT,EAAOO,WACP,OAAO,WAGX,GAAIV,EAAeS,KAAKJ,GAAK,CAC3B,GAAGA,GAAM,IAAI,CACX,GAAGF,EAAOW,MAAM,QAAUX,EAAOW,MAAM,UAChCX,EAAOW,MAAM,QAAQ,CAC1B,MAAO,WAGXX,EAAOQ,SAASX,EAChB,OAAO,WAETG,EAAOQ,SAAS,qBAChB,IAAII,GAAMZ,EAAOa,SAEjB,IAAIhC,EAASiC,qBAAqBF,GAAM,MAAO,SAC/C,IAAI9B,EAAQgC,qBAAqBF,GAAM,MAAO,SAE9C,IAAI7B,EAAS+B,qBAAqBF,GAAM,MAAO,cAC/C,IAAI3B,EAAU6B,qBAAqBF,GAAM,MAAO,eAChD,IAAI1B,EAAW4B,qBAAqBF,GAAM,MAAO,gBACjD,IAAI5B,EAAQ8B,qBAAqBF,GAAM,MAAO,aAC9C,IAAIzB,EAAO2B,qBAAqBF,GAAM,MAAO,YAC7C,IAAIxB,EAAY0B,qBAAqBF,GAAM,MAAO,iBAElD,IAAIvB,EAAcyB,qBAAqBF,GAAM,MAAO,sBACpD,IAAItB,EAAcwB,qBAAqBF,GAAM,MAAO,sBACpD,IAAIrB,EAAYuB,qBAAqBF,GAAM,MAAO,oBAElD,IAAIpB,EAAMsB,qBAAqBF,GAAM,MAAO,eAC5C,IAAInB,EAAoBqB,qBAAqBF,GAC3C,MAAO,6BACT,IAAIlB,EAAcoB,qBAAqBF,GAAM,MAAO,oBAEpD,OAAO,WAGT,QAASP,GAAYU,GACnB,MAAO,UAASf,EAAQC,GACtB,GAAIe,GAAU,MAAOb,EAAMc,EAAM,KACjC,QAAQd,EAAOH,EAAOG,SAAW,KAAM,CACrC,GAAIA,GAAQY,IAAUC,EAAQ,CAC5B,GAAIE,GAAalB,EAAOmB,MAExB,IAAID,EAAW,CACbA,EAAaA,EAAWE,aACxB,IAAGF,GAAc,KAAOA,GAAc,KAAOA,GAAc,IACzDlB,EAAOG,OAEXc,EAAM,IAAM,OAEdD,GAAWA,GAAWb,GAAQ,KAEhC,GAAIc,KAASD,GAAWrB,GACtBM,EAAMG,SAAW,IACnB,OAAO,UAIX,QAASM,GAAaV,EAAQC,GAC5B,GAAIoB,GAAW,MAAOnB,CACtB,OAAOA,EAAKF,EAAOG,OAAQ,CACzB,GAAID,GAAM,KAAOmB,EAAU,CACzBpB,EAAMG,SAAW,IACjB,OAEFiB,EAAYnB,GAAM,IAEpB,MAAO,UAGT,QAASoB,GAAQC,EAAUC,EAAQC,EAAMC,EAAOC,GAC9CC,KAAKL,SAAWA,CAChBK,MAAKJ,OAASA,CACdI,MAAKH,KAAOA,CACZG,MAAKF,MAAQA,CACbE,MAAKD,KAAOA,EAGd,QAASE,GAAY5B,EAAO6B,EAAKL,GAC/B,GAAIM,GAAS9B,EAAMsB,QACnB,IAAItB,EAAM+B,SAAW/B,EAAM+B,QAAQP,MAAQ,YACzCM,EAAS9B,EAAM+B,QAAQT,QACzB,OAAOtB,GAAM+B,QAAU,GAAIV,GAAQS,EAAQD,EAAKL,EAAM,KAAMxB,EAAM+B,SAGpE,QAASC,GAAWhC,GAClB,GAAIiC,GAAIjC,EAAM+B,QAAQP,IACtB,IAAIS,GAAK,KAAOA,GAAK,KAAOA,GAAK,IAC/BjC,EAAMsB,SAAWtB,EAAM+B,QAAQT,QACjC,OAAOtB,GAAM+B,QAAU/B,EAAM+B,QAAQL,KAIvC,OACEQ,WAAY,SAASC,GACnB,OACEhC,SAAU,KACV4B,QAAS,GAAIV,IAASc,GAAc,GAAKxD,EAAY,EAAG,MAAO,OAC/D2C,SAAU,EACVc,YAAa,OAIjBC,MAAO,SAAStC,EAAQC,GACtB,GAAIsC,GAAMtC,EAAM+B,OAChB,IAAIhC,EAAOwC,MAAO,CAChB,GAAID,EAAIb,OAAS,KAAMa,EAAIb,MAAQ,KACnCzB,GAAMsB,SAAWvB,EAAOyC,aACxBxC,GAAMoC,YAAc,KAEtB,GAAIrC,EAAO0C,WAAY,MAAO,KAC9B5C,GAAU,IACV,IAAI6C,IAAS1C,EAAMG,UAAYL,GAAWC,EAAQC,EAClD,IAAI0C,GAAS,UAAW,MAAOA,EAC/B,IAAIJ,EAAIb,OAAS,KAAMa,EAAIb,MAAQ,IAEnC,KAAK5B,GAAW,KAAOA,GAAW,KAAOA,GAAW,MAC7CyC,EAAId,MAAQ,YAAY,CAC7BQ,EAAWhC,OAER,IAAIH,GAAW,IAAK+B,EAAY5B,EAAOD,EAAOwB,SAAU,SACxD,IAAI1B,GAAW,IAAK+B,EAAY5B,EAAOD,EAAOwB,SAAU,SACxD,IAAI1B,GAAW,IAAK+B,EAAY5B,EAAOD,EAAOwB,SAAU,SACxD,IAAI1B,GAAW,IAAK,CACvB,MAAOyC,EAAId,MAAQ,YAAac,EAAMN,EAAWhC,EACjD,IAAIsC,EAAId,MAAQ,IAAKc,EAAMN,EAAWhC,EACtC,OAAOsC,EAAId,MAAQ,YAAac,EAAMN,EAAWhC,OAE9C,IAAIH,GAAWyC,EAAId,KAAMQ,EAAWhC,OACpC,IAAIL,KACF2C,EAAId,MAAQ,KAAOc,EAAId,MAAQ,QAAU3B,GAAW,KACtDyC,EAAId,MAAQ,aAAe3B,GAAW,gBACzC+B,EAAY5B,EAAOD,EAAOwB,SAAU,YAEtCvB,GAAMoC,YAAc,KAEpB,OAAOM,IAGTC,cAAe,KACfC,kBAAmB,KACnBC,gBAAiB,KACjBC,YAAa,KACbC,KAAM,UAIV,SAASC,GAAMC,GACb,GAAIC,MAAUF,EAAQC,EAAIE,MAAM,IAChC,KAAK,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIJ,EAAMK,SAAUD,EAAGF,EAAIF,EAAMI,IAAM,IACvD,OAAOF,GAGT,QAASI,GAAIC,EAAOC,GAClB,SAAWD,IAAS,SAAUA,GAASA,EACvC,IAAIP,KACJ,SAASS,GAAIP,GACX,GAAIA,EAAK,IAAK,GAAIQ,KAAQR,GAAK,GAAIA,EAAIS,eAAeD,GACpDV,EAAMY,KAAKF,GAGfD,EAAID,EAAK5E,SACT6E,GAAID,EAAK3E,QACT4E,GAAID,EAAK1E,SACT2E,GAAID,EAAKzE,QAET,IAAIiE,EAAMK,OAAQ,CAChBG,EAAKK,WAAaN,EAAM,EACxBhF,GAAWuF,eAAe,YAAaP,EAAM,GAAIP,GAGnD,IAAK,GAAII,GAAI,EAAGA,EAAIG,EAAMF,SAAUD,EAClC7E,EAAWwF,WAAWR,EAAMH,GAAII,GAGpCF,GAAK,cAAe,eAAgB,kBAClCU,KAAM,OACNpF,SAAUoE,EAAM,uDAChB,0DACA,sDACA,wDACA,qDACA,qDACA,0DACA,0DACA,4DACA,yDACA,8DACAnE,QAASmE,EAAM,6DACf,uDACA,sDACA,0DACA,6DACA,uDACA,2DACA,aACAzD,MAAOyD,EAAM,0DACb,oEACAlE,SAAUkE,EAAM,mCAChBjE,QAASiE,EAAM,6DACf,uBACAhE,UAAWgE,EAAM,wDACjB/D,WAAY+D,EAAM,yBAClB9D,OAAQ8D,EAAM,UACd7D,YAAa6D,EAAM,yBAEnB5D,cAAe4D,EAAM,+BACrB3D,cAAe2D,EAAM,cACrB1D,YAAa0D,EAAM,kBAEnBxD,oBAAqBwD,EAAM,yBAC3BvD,cAAeuD,EAAM,oDACrBtD,iBAAkB","file":"ttcn.min.js","sourcesContent":["// CodeMirror, copyright (c) by Marijn Haverbeke and others\n// Distributed under an MIT license: https://codemirror.net/LICENSE\n\n(function(mod) {\n if (typeof exports == \"object\" && typeof module == \"object\") // CommonJS\n  mod(require(\"../../lib/codemirror\"));\n else if (typeof define == \"function\" && define.amd) // AMD\n  define([\"../../lib/codemirror\"], mod);\n else // Plain browser env\n  mod(CodeMirror);\n})(function(CodeMirror) {\n \"use strict\";\n\n CodeMirror.defineMode(\"ttcn\", function(config, parserConfig) {\n  var indentUnit = config.indentUnit,\n    keywords = parserConfig.keywords || {},\n    builtin = parserConfig.builtin || {},\n    timerOps = parserConfig.timerOps || {},\n    portOps = parserConfig.portOps || {},\n    configOps = parserConfig.configOps || {},\n    verdictOps = parserConfig.verdictOps || {},\n    sutOps = parserConfig.sutOps || {},\n    functionOps = parserConfig.functionOps || {},\n\n    verdictConsts = parserConfig.verdictConsts || {},\n    booleanConsts = parserConfig.booleanConsts || {},\n    otherConsts  = parserConfig.otherConsts || {},\n\n    types = parserConfig.types || {},\n    visibilityModifiers = parserConfig.visibilityModifiers || {},\n    templateMatch = parserConfig.templateMatch || {},\n    multiLineStrings = parserConfig.multiLineStrings,\n    indentStatements = parserConfig.indentStatements !== false;\n  var isOperatorChar = /[+\\-*&@=<>!\\/]/;\n  var curPunc;\n\n  function tokenBase(stream, state) {\n   var ch = stream.next();\n\n   if (ch == '\"' || ch == \"'\") {\n    state.tokenize = tokenString(ch);\n    return state.tokenize(stream, state);\n   }\n   if (/[\\[\\]{}\\(\\),;\\\\:\\?\\.]/.test(ch)) {\n    curPunc = ch;\n    return \"punctuation\";\n   }\n   if (ch == \"#\"){\n    stream.skipToEnd();\n    return \"atom preprocessor\";\n   }\n   if (ch == \"%\"){\n    stream.eatWhile(/\\b/);\n    return \"atom ttcn3Macros\";\n   }\n   if (/\\d/.test(ch)) {\n    stream.eatWhile(/[\\w\\.]/);\n    return \"number\";\n   }\n   if (ch == \"/\") {\n    if (stream.eat(\"*\")) {\n     state.tokenize = tokenComment;\n     return tokenComment(stream, state);\n    }\n    if (stream.eat(\"/\")) {\n     stream.skipToEnd();\n     return \"comment\";\n    }\n   }\n   if (isOperatorChar.test(ch)) {\n    if(ch == \"@\"){\n     if(stream.match(\"try\") || stream.match(\"catch\")\n       || stream.match(\"lazy\")){\n      return \"keyword\";\n     }\n    }\n    stream.eatWhile(isOperatorChar);\n    return \"operator\";\n   }\n   stream.eatWhile(/[\\w\\$_\\xa1-\\uffff]/);\n   var cur = stream.current();\n\n   if (keywords.propertyIsEnumerable(cur)) return \"keyword\";\n   if (builtin.propertyIsEnumerable(cur)) return \"builtin\";\n\n   if (timerOps.propertyIsEnumerable(cur)) return \"def timerOps\";\n   if (configOps.propertyIsEnumerable(cur)) return \"def configOps\";\n   if (verdictOps.propertyIsEnumerable(cur)) return \"def verdictOps\";\n   if (portOps.propertyIsEnumerable(cur)) return \"def portOps\";\n   if (sutOps.propertyIsEnumerable(cur)) return \"def sutOps\";\n   if (functionOps.propertyIsEnumerable(cur)) return \"def functionOps\";\n\n   if (verdictConsts.propertyIsEnumerable(cur)) return \"string verdictConsts\";\n   if (booleanConsts.propertyIsEnumerable(cur)) return \"string booleanConsts\";\n   if (otherConsts.propertyIsEnumerable(cur)) return \"string otherConsts\";\n\n   if (types.propertyIsEnumerable(cur)) return \"builtin types\";\n   if (visibilityModifiers.propertyIsEnumerable(cur))\n    return \"builtin visibilityModifiers\";\n   if (templateMatch.propertyIsEnumerable(cur)) return \"atom templateMatch\";\n\n   return \"variable\";\n  }\n\n  function tokenString(quote) {\n   return function(stream, state) {\n    var escaped = false, next, end = false;\n    while ((next = stream.next()) != null) {\n     if (next == quote && !escaped){\n      var afterQuote = stream.peek();\n      //look if the character after the quote is like the B in '10100010'B\n      if (afterQuote){\n       afterQuote = afterQuote.toLowerCase();\n       if(afterQuote == \"b\" || afterQuote == \"h\" || afterQuote == \"o\")\n        stream.next();\n      }\n      end = true; break;\n     }\n     escaped = !escaped && next == \"\\\\\";\n    }\n    if (end || !(escaped || multiLineStrings))\n     state.tokenize = null;\n    return \"string\";\n   };\n  }\n\n  function tokenComment(stream, state) {\n   var maybeEnd = false, ch;\n   while (ch = stream.next()) {\n    if (ch == \"/\" && maybeEnd) {\n     state.tokenize = null;\n     break;\n    }\n    maybeEnd = (ch == \"*\");\n   }\n   return \"comment\";\n  }\n\n  function Context(indented, column, type, align, prev) {\n   this.indented = indented;\n   this.column = column;\n   this.type = type;\n   this.align = align;\n   this.prev = prev;\n  }\n\n  function pushContext(state, col, type) {\n   var indent = state.indented;\n   if (state.context && state.context.type == \"statement\")\n    indent = state.context.indented;\n   return state.context = new Context(indent, col, type, null, state.context);\n  }\n\n  function popContext(state) {\n   var t = state.context.type;\n   if (t == \")\" || t == \"]\" || t == \"}\")\n    state.indented = state.context.indented;\n   return state.context = state.context.prev;\n  }\n\n  //Interface\n  return {\n   startState: function(basecolumn) {\n    return {\n     tokenize: null,\n     context: new Context((basecolumn || 0) - indentUnit, 0, \"top\", false),\n     indented: 0,\n     startOfLine: true\n    };\n   },\n\n   token: function(stream, state) {\n    var ctx = state.context;\n    if (stream.sol()) {\n     if (ctx.align == null) ctx.align = false;\n     state.indented = stream.indentation();\n     state.startOfLine = true;\n    }\n    if (stream.eatSpace()) return null;\n    curPunc = null;\n    var style = (state.tokenize || tokenBase)(stream, state);\n    if (style == \"comment\") return style;\n    if (ctx.align == null) ctx.align = true;\n\n    if ((curPunc == \";\" || curPunc == \":\" || curPunc == \",\")\n      && ctx.type == \"statement\"){\n     popContext(state);\n    }\n    else if (curPunc == \"{\") pushContext(state, stream.column(), \"}\");\n    else if (curPunc == \"[\") pushContext(state, stream.column(), \"]\");\n    else if (curPunc == \"(\") pushContext(state, stream.column(), \")\");\n    else if (curPunc == \"}\") {\n     while (ctx.type == \"statement\") ctx = popContext(state);\n     if (ctx.type == \"}\") ctx = popContext(state);\n     while (ctx.type == \"statement\") ctx = popContext(state);\n    }\n    else if (curPunc == ctx.type) popContext(state);\n    else if (indentStatements &&\n      (((ctx.type == \"}\" || ctx.type == \"top\") && curPunc != ';') ||\n      (ctx.type == \"statement\" && curPunc == \"newstatement\")))\n     pushContext(state, stream.column(), \"statement\");\n\n    state.startOfLine = false;\n\n    return style;\n   },\n\n   electricChars: \"{}\",\n   blockCommentStart: \"/*\",\n   blockCommentEnd: \"*/\",\n   lineComment: \"//\",\n   fold: \"brace\"\n  };\n });\n\n function words(str) {\n  var obj = {}, words = str.split(\" \");\n  for (var i = 0; i < words.length; ++i) obj[words[i]] = true;\n  return obj;\n }\n\n function def(mimes, mode) {\n  if (typeof mimes == \"string\") mimes = [mimes];\n  var words = [];\n  function add(obj) {\n   if (obj) for (var prop in obj) if (obj.hasOwnProperty(prop))\n    words.push(prop);\n  }\n\n  add(mode.keywords);\n  add(mode.builtin);\n  add(mode.timerOps);\n  add(mode.portOps);\n\n  if (words.length) {\n   mode.helperType = mimes[0];\n   CodeMirror.registerHelper(\"hintWords\", mimes[0], words);\n  }\n\n  for (var i = 0; i < mimes.length; ++i)\n   CodeMirror.defineMIME(mimes[i], mode);\n }\n\n def([\"text/x-ttcn\", \"text/x-ttcn3\", \"text/x-ttcnpp\"], {\n  name: \"ttcn\",\n  keywords: words(\"activate address alive all alt altstep and and4b any\" +\n  \" break case component const continue control deactivate\" +\n  \" display do else encode enumerated except exception\" +\n  \" execute extends extension external for from function\" +\n  \" goto group if import in infinity inout interleave\" +\n  \" label language length log match message mixed mod\" +\n  \" modifies module modulepar mtc noblock not not4b nowait\" +\n  \" of on optional or or4b out override param pattern port\" +\n  \" procedure record recursive rem repeat return runs select\" +\n  \" self sender set signature system template testcase to\" +\n  \" type union value valueof var variant while with xor xor4b\"),\n  builtin: words(\"bit2hex bit2int bit2oct bit2str char2int char2oct encvalue\" +\n  \" decomp decvalue float2int float2str hex2bit hex2int\" +\n  \" hex2oct hex2str int2bit int2char int2float int2hex\" +\n  \" int2oct int2str int2unichar isbound ischosen ispresent\" +\n  \" isvalue lengthof log2str oct2bit oct2char oct2hex oct2int\" +\n  \" oct2str regexp replace rnd sizeof str2bit str2float\" +\n  \" str2hex str2int str2oct substr unichar2int unichar2char\" +\n  \" enum2int\"),\n  types: words(\"anytype bitstring boolean char charstring default float\" +\n  \" hexstring integer objid octetstring universal verdicttype timer\"),\n  timerOps: words(\"read running start stop timeout\"),\n  portOps: words(\"call catch check clear getcall getreply halt raise receive\" +\n  \" reply send trigger\"),\n  configOps: words(\"create connect disconnect done kill killed map unmap\"),\n  verdictOps: words(\"getverdict setverdict\"),\n  sutOps: words(\"action\"),\n  functionOps: words(\"apply derefers refers\"),\n\n  verdictConsts: words(\"error fail inconc none pass\"),\n  booleanConsts: words(\"true false\"),\n  otherConsts: words(\"null NULL omit\"),\n\n  visibilityModifiers: words(\"private public friend\"),\n  templateMatch: words(\"complement ifpresent subset superset permutation\"),\n  multiLineStrings: true\n });\n});\n"]}