1{"version":3,"sources":["../../node_modules/codemirror/mode/tiki/tiki.js"],"names":["mod","exports","module","require","define","amd","CodeMirror","defineMode","config","inBlock","style","terminator","returnTokenizer","stream","state","eol","match","tokenize","inText","next","inLine","chain","parser","sol","ch","eat","eatSpace","eatWhile","inPlugin","indentUnit","pluginName","type","peek","test","inAttributeNoQuote","inAttribute","quote","curState","setStyle","pass","i","arguments","length","cc","push","cont","apply","pushContext","startOfLine","noIndent","context","prev","indent","indented","popContext","element","attributes","endplugin","err","endcloseplugin","name","attvalue","attvaluemaybe","startState","token","indentation","comb","pop","textAfter","electricChars","defineMIME"],"mappings":"CAGA,SAAUA,GACR,SAAWC,UAAW,gBAAmBC,SAAU,SACjDF,EAAIG,QAAQ,6BACT,UAAWC,SAAU,YAAcA,OAAOC,IAC7CD,QAAQ,wBAAyBJ,OAEjCA,GAAIM,cACL,SAASA,GACZ,YAEAA,GAAWC,WAAW,OAAQ,SAASC,GACrC,QAASC,GAAQC,EAAOC,EAAYC,GAClC,MAAO,UAASC,EAAQC,GACtB,OAAQD,EAAOE,MAAO,CACpB,GAAIF,EAAOG,MAAML,GAAa,CAC5BG,EAAMG,SAAWC,CACjB,OAEFL,EAAOM,OAGT,GAAIP,EAAiBE,EAAMG,SAAWL,CAEtC,OAAOF,IAIX,QAASU,GAAOV,GACd,MAAO,UAASG,EAAQC,GACtB,OAAOD,EAAOE,MAAO,CACnBF,EAAOM,OAETL,EAAMG,SAAWC,CACjB,OAAOR,IAIX,QAASQ,GAAOL,EAAQC,GACtB,QAASO,GAAMC,GACbR,EAAMG,SAAWK,CACjB,OAAOA,GAAOT,EAAQC,GAGxB,GAAIS,GAAMV,EAAOU,KACjB,IAAIC,GAAKX,EAAOM,MAGhB,QAAQK,GACR,IAAK,IACHX,EAAOY,IAAI,IACXZ,GAAOa,UACPb,GAAOc,SAAS,wBAChBb,GAAMG,SAAWW,CACjB,OAAO,KACT,KAAK,IACH,GAAIf,EAAOY,IAAI,KACb,MAAOJ,GAAMZ,EAAQ,SAAU,KAAMS,GACvC,MACF,KAAK,IACH,GAAIL,EAAOY,IAAI,KACb,MAAOJ,GAAMZ,EAAQ,KAAM,KAAMS,GACnC,MACF,KAAK,IACH,GAAIL,EAAOY,IAAI,KACb,MAAOJ,GAAMZ,EAAQ,aAAc,KAAMS,GAC3C,MACF,KAAK,IACH,MAAOG,GAAMZ,EAAQ,aAAc,IAAKS,GACxC,MACF,KAAK,IACH,GAAIL,EAAOY,IAAI,KACb,MAAOJ,GAAMZ,EAAQ,UAAW,MAClC,MACF,KAAK,IACH,GAAII,EAAOY,IAAI,KAAM,CACnB,MAAOJ,GAAMZ,EAAQ,gBAAiB,KAAMS,QACvC,IAAIL,EAAOY,IAAI,KAAM,CAC1B,MAAOJ,GAAMZ,EAAQ,mBAAoB,KAAMS,IAEjD,KACF,KAAK,IACH,GAAIL,EAAOG,MAAM,MACf,MAAOK,GAAMZ,EAAQ,eAAgB,MAAOS,GAC9C,MACF,KAAK,IACH,GAAIL,EAAOY,IAAI,KACb,MAAOJ,GAAMZ,EAAQ,UAAW,MAClC,MACF,KAAK,IACH,MAAOY,GAAMZ,EAAQ,SAAU,KAC/B,MACF,KAAK,IACH,GAAII,EAAOG,MAAM,OACf,MAAOK,GAAMZ,EAAQ,OAAQ,SAC/B,OAIF,GAAIc,EAAK,CACP,OAAQC,GACR,IAAK,IACH,GAAIX,EAAOG,MAAM,SAAU,CACzB,MAAOK,GAAMD,EAAO,sBACf,IAAIP,EAAOG,MAAM,QAAS,CAC/B,MAAOK,GAAMD,EAAO,sBACf,IAAIP,EAAOG,MAAM,OAAQ,CAC9B,MAAOK,GAAMD,EAAO,sBACf,IAAIP,EAAOG,MAAM,MAAO,CAC7B,MAAOK,GAAMD,EAAO,sBACf,CACL,MAAOC,GAAMD,EAAO,kBAEtB,KACF,KAAK,IACL,IAAK,IACL,IAAK,IACH,MAAOC,GAAMD,EAAO,uBACpB,QAKJ,MAAO,MAGT,GAAIS,GAAarB,EAAOqB,UAGxB,IAAIC,GAAYC,CAChB,SAASH,GAASf,EAAQC,GACxB,GAAIU,GAAKX,EAAOM,MAChB,IAAIa,GAAOnB,EAAOmB,MAElB,IAAIR,GAAM,IAAK,CACbV,EAAMG,SAAWC,CAEjB,OAAO,UACF,IAAIM,GAAM,KAAOA,GAAM,IAAK,CACjC,MAAO,cACF,IAAIA,GAAM,IAAK,CACpBO,EAAO,QAEP,IAAIC,GAAQ,IAAK,CACfnB,EAAOM,MACPa,GAAOnB,EAAOmB,OAIhB,IAAK,SAASC,KAAKD,GAAO,CACxBlB,EAAMG,SAAWiB,IAInB,MAAO,eACF,IAAI,SAASD,KAAKT,GAAK,CAC5BV,EAAMG,SAAWkB,EAAYX,EAC7B,OAAOV,GAAMG,SAASJ,EAAQC,OACzB,CACLD,EAAOc,SAAS,sBAChB,OAAO,WAIX,QAASQ,GAAYC,GACnB,MAAO,UAASvB,EAAQC,GACtB,OAAQD,EAAOE,MAAO,CACpB,GAAIF,EAAOM,QAAUiB,EAAO,CAC1BtB,EAAMG,SAAWW,CACjB,QAGJ,MAAO,UAIX,QAASM,KACP,MAAO,UAASrB,EAAQC,GACtB,OAAQD,EAAOE,MAAO,CACpB,GAAIS,GAAKX,EAAOM,MAChB,IAAIa,GAAOnB,EAAOmB,MAClB,IAAIR,GAAM,KAAOA,GAAM,KAAO,QAAQS,KAAKD,GAAO,CACpDlB,EAAMG,SAAWW,CACjB,QAGJ,MAAO,UAIT,GAAIS,GAAUC,CACd,SAASC,KACP,IAAK,GAAIC,GAAIC,UAAUC,OAAS,EAAGF,GAAK,EAAGA,IAAKH,EAASM,GAAGC,KAAKH,UAAUD,IAG7E,QAASK,KACPN,EAAKO,MAAM,KAAML,UACjB,OAAO,MAGT,QAASM,GAAYjB,EAAYkB,GAC/B,GAAIC,GAAWZ,EAASa,SAAWb,EAASa,QAAQD,QACpDZ,GAASa,SACPC,KAAMd,EAASa,QACfpB,WAAYA,EACZsB,OAAQf,EAASgB,SACjBL,YAAaA,EACbC,SAAUA,GAId,QAASK,KACP,GAAIjB,EAASa,QAASb,EAASa,QAAUb,EAASa,QAAQC,KAG5D,QAASI,GAAQxB,GACf,GAAIA,GAAQ,aAAc,CAACM,EAASP,WAAaA,CAAY,OAAOe,GAAKW,EAAYC,EAAUpB,EAASW,kBACnG,IAAIjB,GAAQ,cAAe,CAC9B,GAAI2B,GAAM,KACV,IAAIrB,EAASa,QAAS,CACpBQ,EAAMrB,EAASa,QAAQpB,YAAcA,CACrCwB,SACK,CACLI,EAAM,KAER,GAAIA,EAAKpB,EAAW,OACpB,OAAOO,GAAKc,EAAeD,QAExB,IAAI3B,GAAQ,SAAU,CACzB,IAAKM,EAASa,SAAWb,EAASa,QAAQU,MAAQ,SAAUb,EAAY,SACxE,IAAIV,EAASpB,UAAYC,EAAQoC,GACjC,OAAOT,SAEJ,OAAOA,KAGd,QAASY,GAAUT,GACjB,MAAO,UAASjB,GACd,GACEA,GAAQ,mBACNA,GAAQ,YAEV,MAAOc,IACT,IAAId,GAAQ,YAAa,CAACgB,EAAYV,EAASP,WAAYkB,EAAc,OAAOH,KAChF,MAAOA,MAIX,QAASc,GAAeD,GACtB,MAAO,UAAS3B,GACd,GAAI2B,EAAKpB,EAAW,OACpB,IAAIP,GAAQ,YAAa,MAAOc,IAChC,OAAON,MAIX,QAASiB,GAAWzB,GAClB,GAAIA,GAAQ,UAAW,CAACO,EAAW,WAAa,OAAOO,GAAKW,GAC5D,GAAIzB,GAAQ,SAAU,MAAOc,GAAKgB,EAAUL,EAC5C,OAAOjB,KAET,QAASsB,GAAS9B,GAChB,GAAIA,GAAQ,UAAW,CAACO,EAAW,QAAU,OAAOO,KACpD,GAAId,GAAQ,SAAU,MAAOc,GAAKiB,EAClC,OAAOvB,KAET,QAASuB,GAAc/B,GACrB,GAAIA,GAAQ,SAAU,MAAOc,GAAKiB,OAC7B,OAAOvB,KAEd,OACEwB,WAAY,WACV,OAAQ9C,SAAUC,EAAQyB,MAAQU,SAAU,EAAGL,YAAa,KAAMlB,WAAY,KAAMoB,QAAS,OAE/Fc,MAAO,SAASnD,EAAQC,GACtB,GAAID,EAAOU,MAAO,CAChBT,EAAMkC,YAAc,IACpBlC,GAAMuC,SAAWxC,EAAOoD,cAE1B,GAAIpD,EAAOa,WAAY,MAAO,KAE9BY,GAAWP,EAAOD,EAAa,IAC/B,IAAIpB,GAAQI,EAAMG,SAASJ,EAAQC,EACnC,KAAKJ,GAASqB,IAASrB,GAAS,UAAW,CACzC2B,EAAWvB,CACX,OAAO,KAAM,CACX,GAAIoD,GAAOpD,EAAM6B,GAAGwB,OAASZ,CAC7B,IAAIW,EAAKnC,GAAQrB,GAAQ,OAG7BI,EAAMkC,YAAc,KACpB,OAAOV,IAAY5B,GAErB0C,OAAQ,SAAStC,EAAOsD,GACtB,GAAIlB,GAAUpC,EAAMoC,OACpB,IAAIA,GAAWA,EAAQD,SAAU,MAAO,EACxC,IAAIC,GAAW,OAAOjB,KAAKmC,GACvBlB,EAAUA,EAAQC,IACtB,OAAOD,IAAYA,EAAQF,YACvBE,EAAUA,EAAQC,IACtB,IAAID,EAAS,MAAOA,GAAQE,OAASvB,MAChC,OAAO,IAEdwC,cAAe,MAIjB/D,GAAWgE,WAAW,YAAa","file":"tiki.min.js","sourcesContent":["// CodeMirror, copyright (c) by Marijn Haverbeke and others\n// Distributed under an MIT license: https://codemirror.net/LICENSE\n\n(function(mod) {\n if (typeof exports == \"object\" && typeof module == \"object\") // CommonJS\n  mod(require(\"../../lib/codemirror\"));\n else if (typeof define == \"function\" && define.amd) // AMD\n  define([\"../../lib/codemirror\"], mod);\n else // Plain browser env\n  mod(CodeMirror);\n})(function(CodeMirror) {\n\"use strict\";\n\nCodeMirror.defineMode('tiki', function(config) {\n function inBlock(style, terminator, returnTokenizer) {\n  return function(stream, state) {\n   while (!stream.eol()) {\n    if (stream.match(terminator)) {\n     state.tokenize = inText;\n     break;\n    }\n    stream.next();\n   }\n\n   if (returnTokenizer) state.tokenize = returnTokenizer;\n\n   return style;\n  };\n }\n\n function inLine(style) {\n  return function(stream, state) {\n   while(!stream.eol()) {\n    stream.next();\n   }\n   state.tokenize = inText;\n   return style;\n  };\n }\n\n function inText(stream, state) {\n  function chain(parser) {\n   state.tokenize = parser;\n   return parser(stream, state);\n  }\n\n  var sol = stream.sol();\n  var ch = stream.next();\n\n  //non start of line\n  switch (ch) { //switch is generally much faster than if, so it is used here\n  case \"{\": //plugin\n   stream.eat(\"/\");\n   stream.eatSpace();\n   stream.eatWhile(/[^\\s\\u00a0=\\\"\\'\\/?(}]/);\n   state.tokenize = inPlugin;\n   return \"tag\";\n  case \"_\": //bold\n   if (stream.eat(\"_\"))\n    return chain(inBlock(\"strong\", \"__\", inText));\n   break;\n  case \"'\": //italics\n   if (stream.eat(\"'\"))\n    return chain(inBlock(\"em\", \"''\", inText));\n   break;\n  case \"(\":// Wiki Link\n   if (stream.eat(\"(\"))\n    return chain(inBlock(\"variable-2\", \"))\", inText));\n   break;\n  case \"[\":// Weblink\n   return chain(inBlock(\"variable-3\", \"]\", inText));\n   break;\n  case \"|\": //table\n   if (stream.eat(\"|\"))\n    return chain(inBlock(\"comment\", \"||\"));\n   break;\n  case \"-\":\n   if (stream.eat(\"=\")) {//titleBar\n    return chain(inBlock(\"header string\", \"=-\", inText));\n   } else if (stream.eat(\"-\")) {//deleted\n    return chain(inBlock(\"error tw-deleted\", \"--\", inText));\n   }\n   break;\n  case \"=\": //underline\n   if (stream.match(\"==\"))\n    return chain(inBlock(\"tw-underline\", \"===\", inText));\n   break;\n  case \":\":\n   if (stream.eat(\":\"))\n    return chain(inBlock(\"comment\", \"::\"));\n   break;\n  case \"^\": //box\n   return chain(inBlock(\"tw-box\", \"^\"));\n   break;\n  case \"~\": //np\n   if (stream.match(\"np~\"))\n    return chain(inBlock(\"meta\", \"~/np~\"));\n   break;\n  }\n\n  //start of line types\n  if (sol) {\n   switch (ch) {\n   case \"!\": //header at start of line\n    if (stream.match('!!!!!')) {\n     return chain(inLine(\"header string\"));\n    } else if (stream.match('!!!!')) {\n     return chain(inLine(\"header string\"));\n    } else if (stream.match('!!!')) {\n     return chain(inLine(\"header string\"));\n    } else if (stream.match('!!')) {\n     return chain(inLine(\"header string\"));\n    } else {\n     return chain(inLine(\"header string\"));\n    }\n    break;\n   case \"*\": //unordered list line item, or <li /> at start of line\n   case \"#\": //ordered list line item, or <li /> at start of line\n   case \"+\": //ordered list line item, or <li /> at start of line\n    return chain(inLine(\"tw-listitem bracket\"));\n    break;\n   }\n  }\n\n  //stream.eatWhile(/[&{]/); was eating up plugins, turned off to act less like html and more like tiki\n  return null;\n }\n\n var indentUnit = config.indentUnit;\n\n // Return variables for tokenizers\n var pluginName, type;\n function inPlugin(stream, state) {\n  var ch = stream.next();\n  var peek = stream.peek();\n\n  if (ch == \"}\") {\n   state.tokenize = inText;\n   //type = ch == \")\" ? \"endPlugin\" : \"selfclosePlugin\"; inPlugin\n   return \"tag\";\n  } else if (ch == \"(\" || ch == \")\") {\n   return \"bracket\";\n  } else if (ch == \"=\") {\n   type = \"equals\";\n\n   if (peek == \">\") {\n    stream.next();\n    peek = stream.peek();\n   }\n\n   //here we detect values directly after equal character with no quotes\n   if (!/[\\'\\\"]/.test(peek)) {\n    state.tokenize = inAttributeNoQuote();\n   }\n   //end detect values\n\n   return \"operator\";\n  } else if (/[\\'\\\"]/.test(ch)) {\n   state.tokenize = inAttribute(ch);\n   return state.tokenize(stream, state);\n  } else {\n   stream.eatWhile(/[^\\s\\u00a0=\\\"\\'\\/?]/);\n   return \"keyword\";\n  }\n }\n\n function inAttribute(quote) {\n  return function(stream, state) {\n   while (!stream.eol()) {\n    if (stream.next() == quote) {\n     state.tokenize = inPlugin;\n     break;\n    }\n   }\n   return \"string\";\n  };\n }\n\n function inAttributeNoQuote() {\n  return function(stream, state) {\n   while (!stream.eol()) {\n    var ch = stream.next();\n    var peek = stream.peek();\n    if (ch == \" \" || ch == \",\" || /[ )}]/.test(peek)) {\n   state.tokenize = inPlugin;\n   break;\n  }\n }\n return \"string\";\n};\n           }\n\nvar curState, setStyle;\nfunction pass() {\n for (var i = arguments.length - 1; i >= 0; i--) curState.cc.push(arguments[i]);\n}\n\nfunction cont() {\n pass.apply(null, arguments);\n return true;\n}\n\nfunction pushContext(pluginName, startOfLine) {\n var noIndent = curState.context && curState.context.noIndent;\n curState.context = {\n  prev: curState.context,\n  pluginName: pluginName,\n  indent: curState.indented,\n  startOfLine: startOfLine,\n  noIndent: noIndent\n };\n}\n\nfunction popContext() {\n if (curState.context) curState.context = curState.context.prev;\n}\n\nfunction element(type) {\n if (type == \"openPlugin\") {curState.pluginName = pluginName; return cont(attributes, endplugin(curState.startOfLine));}\n else if (type == \"closePlugin\") {\n  var err = false;\n  if (curState.context) {\n   err = curState.context.pluginName != pluginName;\n   popContext();\n  } else {\n   err = true;\n  }\n  if (err) setStyle = \"error\";\n  return cont(endcloseplugin(err));\n }\n else if (type == \"string\") {\n  if (!curState.context || curState.context.name != \"!cdata\") pushContext(\"!cdata\");\n  if (curState.tokenize == inText) popContext();\n  return cont();\n }\n else return cont();\n}\n\nfunction endplugin(startOfLine) {\n return function(type) {\n  if (\n   type == \"selfclosePlugin\" ||\n    type == \"endPlugin\"\n  )\n   return cont();\n  if (type == \"endPlugin\") {pushContext(curState.pluginName, startOfLine); return cont();}\n  return cont();\n };\n}\n\nfunction endcloseplugin(err) {\n return function(type) {\n  if (err) setStyle = \"error\";\n  if (type == \"endPlugin\") return cont();\n  return pass();\n };\n}\n\nfunction attributes(type) {\n if (type == \"keyword\") {setStyle = \"attribute\"; return cont(attributes);}\n if (type == \"equals\") return cont(attvalue, attributes);\n return pass();\n}\nfunction attvalue(type) {\n if (type == \"keyword\") {setStyle = \"string\"; return cont();}\n if (type == \"string\") return cont(attvaluemaybe);\n return pass();\n}\nfunction attvaluemaybe(type) {\n if (type == \"string\") return cont(attvaluemaybe);\n else return pass();\n}\nreturn {\n startState: function() {\n  return {tokenize: inText, cc: [], indented: 0, startOfLine: true, pluginName: null, context: null};\n },\n token: function(stream, state) {\n  if (stream.sol()) {\n   state.startOfLine = true;\n   state.indented = stream.indentation();\n  }\n  if (stream.eatSpace()) return null;\n\n  setStyle = type = pluginName = null;\n  var style = state.tokenize(stream, state);\n  if ((style || type) && style != \"comment\") {\n   curState = state;\n   while (true) {\n    var comb = state.cc.pop() || element;\n    if (comb(type || style)) break;\n   }\n  }\n  state.startOfLine = false;\n  return setStyle || style;\n },\n indent: function(state, textAfter) {\n  var context = state.context;\n  if (context && context.noIndent) return 0;\n  if (context && /^{\\//.test(textAfter))\n    context = context.prev;\n  while (context && !context.startOfLine)\n    context = context.prev;\n  if (context) return context.indent + indentUnit;\n  else return 0;\n },\n electricChars: \"/\"\n};\n});\n\nCodeMirror.defineMIME(\"text/tiki\", \"tiki\");\n\n});\n"]}