1{"version":3,"sources":["../../node_modules/codemirror/mode/scheme/scheme.js"],"names":["mod","exports","module","require","define","amd","CodeMirror","defineMode","BUILTIN","COMMENT","STRING","ATOM","NUMBER","BRACKET","INDENT_WORD_SKIP","makeKeywords","str","obj","words","split","i","length","keywords","indentKeys","stateStack","indent","type","prev","this","pushStack","state","indentStack","popStack","binaryMatcher","RegExp","octalMatcher","hexMatcher","decimalMatcher","isBinaryNumber","stream","match","isOctalNumber","isDecimalNumber","backup","backUp","isHexNumber","startState","indentation","mode","sExprComment","sExprQuote","token","sol","eatSpace","returnType","next","escaped","maybeEnd","peek","eatWhile","ch","eat","numTest","hasExactness","hasRadix","test","skipToEnd","keyWord","indentTemp","column","letter","propertyIsEnumerable","eol","current","closeBrackets","pairs","lineComment","defineMIME"],"mappings":"CAOA,SAAUA,GACR,SAAWC,UAAW,gBAAmBC,SAAU,SACjDF,EAAIG,QAAQ,6BACT,UAAWC,SAAU,YAAcA,OAAOC,IAC7CD,QAAQ,wBAAyBJ,OAEjCA,GAAIM,cACL,SAASA,GACZ,YAEAA,GAAWC,WAAW,SAAU,WAC5B,GAAIC,GAAU,UAAWC,EAAU,UAAWC,EAAS,SACnDC,EAAO,OAAQC,EAAS,SAAUC,EAAU,SAChD,IAAIC,GAAmB,CAEvB,SAASC,GAAaC,GAClB,GAAIC,MAAUC,EAAQF,EAAIG,MAAM,IAChC,KAAK,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIF,EAAMG,SAAUD,EAAGH,EAAIC,EAAME,IAAM,IACvD,OAAOH,GAGX,GAAIK,GAAWP,EAAa,qmEAC5B,IAAIQ,GAAaR,EAAa,gCAE9B,SAASS,GAAWC,EAAQC,EAAMC,GAC9BC,KAAKH,OAASA,CACdG,MAAKF,KAAOA,CACZE,MAAKD,KAAOA,EAGhB,QAASE,GAAUC,EAAOL,EAAQC,GAC9BI,EAAMC,YAAc,GAAIP,GAAWC,EAAQC,EAAMI,EAAMC,aAG3D,QAASC,GAASF,GACdA,EAAMC,YAAcD,EAAMC,YAAYJ,KAG1C,GAAIM,GAAgB,GAAIC,QAAO,kMAC/B,IAAIC,GAAe,GAAID,QAAO,8MAC9B,IAAIE,GAAa,GAAIF,QAAO,sOAC5B,IAAIG,GAAiB,GAAIH,QAAO,+gBAEhC,SAASI,GAAgBC,GACrB,MAAOA,GAAOC,MAAMP,GAGxB,QAASQ,GAAeF,GACpB,MAAOA,GAAOC,MAAML,GAGxB,QAASO,GAAiBH,EAAQI,GAC9B,GAAIA,IAAW,KAAM,CACjBJ,EAAOK,OAAO,GAElB,MAAOL,GAAOC,MAAMH,GAGxB,QAASQ,GAAaN,GAClB,MAAOA,GAAOC,MAAMJ,GAGxB,OACIU,WAAY,WACR,OACIf,YAAa,KACbgB,YAAa,EACbC,KAAM,MACNC,aAAc,MACdC,WAAY,QAIpBC,MAAO,SAAUZ,EAAQT,GACrB,GAAIA,EAAMC,aAAe,MAAQQ,EAAOa,MAAO,CAE3CtB,EAAMiB,YAAcR,EAAOQ,cAI/B,GAAIR,EAAOc,WAAY,CACnB,MAAO,MAEX,GAAIC,GAAa,IAEjB,QAAOxB,EAAMkB,MACT,IAAK,SACD,GAAIO,GAAMC,EAAU,KACpB,QAAQD,EAAOhB,EAAOgB,SAAW,KAAM,CACnC,GAAIA,GAAQ,MAASC,EAAS,CAE1B1B,EAAMkB,KAAO,KACb,OAEJQ,GAAWA,GAAWD,GAAQ,KAElCD,EAAa5C,CACb,MACJ,KAAK,UACD,GAAI6C,GAAME,EAAW,KACrB,QAAQF,EAAOhB,EAAOgB,SAAW,KAAM,CACnC,GAAIA,GAAQ,KAAOE,EAAU,CAEzB3B,EAAMkB,KAAO,KACb,OAEJS,EAAYF,GAAQ,IAExBD,EAAa7C,CACb,MACJ,KAAK,iBACDqB,EAAMkB,KAAO,KACb,IAAGT,EAAOmB,QAAU,KAAOnB,EAAOmB,QAAU,IAAI,CAE5C5B,EAAMmB,aAAe,MACpB,CAEDV,EAAOoB,SAAS,gBAChBL,GAAa7C,CACb,OAER,QACI,GAAImD,GAAKrB,EAAOgB,MAEhB,IAAIK,GAAM,IAAM,CACZ9B,EAAMkB,KAAO,QACbM,GAAa5C,MAEV,IAAIkD,GAAM,IAAK,CAClB,GAAIrB,EAAOmB,QAAU,KAAOnB,EAAOmB,QAAU,IAAI,CAC7C,SAAW5B,GAAMoB,YAAc,SAAU,CACrCpB,EAAMoB,WAAa,EAEvBI,EAAa3C,MACV,CACH4B,EAAOoB,SAAS,6BAChBL,GAAa3C,OAEd,IAAIiD,GAAM,IAAK,CAClB,GAAIrB,EAAOsB,IAAI,KAAM,CACjB/B,EAAMkB,KAAO,SACbM,GAAa7C,MACV,IAAI8B,EAAOsB,IAAI,SAAU,CAC5BP,EAAa3C,MACV,IAAI4B,EAAOsB,IAAI,KAAM,CACxB/B,EAAMkB,KAAO,gBACbM,GAAa7C,MACV,CACH,GAAIqD,GAAU,KAAMC,EAAe,MAAOC,EAAW,IACrD,IAAIzB,EAAOsB,IAAI,SAAU,CACrBE,EAAe,SACZ,CACHxB,EAAOK,OAAO,GAElB,GAAIL,EAAOC,MAAM,QAAS,CACtBsB,EAAUxB,MACP,IAAIC,EAAOC,MAAM,QAAS,CAC7BsB,EAAUrB,MACP,IAAIF,EAAOC,MAAM,QAAS,CAC7BsB,EAAUjB,MACP,IAAIN,EAAOC,MAAM,QAAS,CAC7BsB,EAAUpB,MACP,IAAIH,EAAOC,MAAM,YAAa,OAAQ,CACzCwB,EAAW,KACXF,GAAUpB,MAEP,KAAKqB,EAAc,CACtBxB,EAAOsB,IAAI,KAEf,GAAIC,GAAW,KAAM,CACjB,GAAIE,IAAaD,EAAc,CAE3BxB,EAAOC,MAAM,WAEjB,GAAIsB,EAAQvB,GACRe,EAAa1C,QAGtB,IAAI,YAAYqD,KAAKL,IAAOlB,EAAgBH,EAAQ,MAAO,CAC9De,EAAa1C,MACV,IAAIgD,GAAM,IAAK,CAClBrB,EAAO2B,WACPZ,GAAa7C,MACV,IAAImD,GAAM,KAAOA,GAAM,IAAK,CACjC,GAAIO,GAAU,EAAI,IAAIC,GAAa7B,EAAO8B,SAAUC,CAQlD,QAAQA,EAAS/B,EAAOsB,IAAI,qBAAuB,KAAM,CACrDM,GAAWG,EAGf,GAAIH,EAAQ9C,OAAS,GAAKE,EAAWgD,qBAAqBJ,GAAU,CAEhEtC,EAAUC,EAAOsC,EAAatD,EAAkB8C,OAC7C,CAEHrB,EAAOc,UACP,IAAId,EAAOiC,OAASjC,EAAOmB,QAAU,IAAK,CAGtC7B,EAAUC,EAAOsC,EAAa,EAAGR,OAC9B,CACH/B,EAAUC,EAAOsC,EAAa7B,EAAOkC,UAAUpD,OAAQuC,IAG/DrB,EAAOK,OAAOL,EAAOkC,UAAUpD,OAAS,EAExC,UAAUS,GAAMmB,cAAgB,SAAUnB,EAAMmB,cAChD,UAAUnB,GAAMoB,YAAc,SAAUpB,EAAMoB,YAE9CI,GAAazC,MACV,IAAI+C,GAAM,KAAOA,GAAM,IAAK,CAC/BN,EAAazC,CACb,IAAIiB,EAAMC,aAAe,MAAQD,EAAMC,YAAYL,OAASkC,GAAM,IAAM,IAAM,KAAM,CAChF5B,EAASF,EAET,UAAUA,GAAMmB,cAAgB,SAAS,CACrC,KAAKnB,EAAMmB,cAAgB,EAAE,CACzBK,EAAa7C,CACbqB,GAAMmB,aAAe,OAG7B,SAAUnB,GAAMoB,YAAc,SAAS,CACnC,KAAKpB,EAAMoB,YAAc,EAAE,CACvBI,EAAa3C,CACbmB,GAAMoB,WAAa,aAI5B,CACHX,EAAOoB,SAAS,6BAEhB,IAAIrC,GAAYA,EAASiD,qBAAqBhC,EAAOkC,WAAY,CAC7DnB,EAAa9C,MACV8C,GAAa,YAGhC,aAAexB,GAAMmB,cAAgB,SAAYxC,QAAmBqB,GAAMoB,YAAc,SAAYvC,EAAO2C,GAG/G7B,OAAQ,SAAUK,GACd,GAAIA,EAAMC,aAAe,KAAM,MAAOD,GAAMiB,WAC5C,OAAOjB,GAAMC,YAAYN,QAG7BiD,eAAgBC,MAAO,YACvBC,YAAa,OAIrBtE,GAAWuE,WAAW,gBAAiB","file":"scheme.min.js","sourcesContent":["// CodeMirror, copyright (c) by Marijn Haverbeke and others\n// Distributed under an MIT license: https://codemirror.net/LICENSE\n\n/**\n * Author: Koh Zi Han, based on implementation by Koh Zi Chun\n */\n\n(function(mod) {\n if (typeof exports == \"object\" && typeof module == \"object\") // CommonJS\n  mod(require(\"../../lib/codemirror\"));\n else if (typeof define == \"function\" && define.amd) // AMD\n  define([\"../../lib/codemirror\"], mod);\n else // Plain browser env\n  mod(CodeMirror);\n})(function(CodeMirror) {\n\"use strict\";\n\nCodeMirror.defineMode(\"scheme\", function () {\n  var BUILTIN = \"builtin\", COMMENT = \"comment\", STRING = \"string\",\n    ATOM = \"atom\", NUMBER = \"number\", BRACKET = \"bracket\";\n  var INDENT_WORD_SKIP = 2;\n\n  function makeKeywords(str) {\n    var obj = {}, words = str.split(\" \");\n    for (var i = 0; i < words.length; ++i) obj[words[i]] = true;\n    return obj;\n  }\n\n  var keywords = makeKeywords(\"λ case-lambda call/cc class define-class exit-handler field import inherit init-field interface let*-values let-values let/ec mixin opt-lambda override protect provide public rename require require-for-syntax syntax syntax-case syntax-error unit/sig unless when with-syntax and begin call-with-current-continuation call-with-input-file call-with-output-file case cond define define-syntax delay do dynamic-wind else for-each if lambda let let* let-syntax letrec letrec-syntax map or syntax-rules abs acos angle append apply asin assoc assq assv atan boolean? caar cadr call-with-input-file call-with-output-file call-with-values car cdddar cddddr cdr ceiling char->integer char-alphabetic? char-ci<=? char-ci<? char-ci=? char-ci>=? char-ci>? char-downcase char-lower-case? char-numeric? char-ready? char-upcase char-upper-case? char-whitespace? char<=? char<? char=? char>=? char>? char? close-input-port close-output-port complex? cons cos current-input-port current-output-port denominator display eof-object? eq? equal? eqv? eval even? exact->inexact exact? exp expt #f floor force gcd imag-part inexact->exact inexact? input-port? integer->char integer? interaction-environment lcm length list list->string list->vector list-ref list-tail list? load log magnitude make-polar make-rectangular make-string make-vector max member memq memv min modulo negative? newline not null-environment null? number->string number? numerator odd? open-input-file open-output-file output-port? pair? peek-char port? positive? procedure? quasiquote quote quotient rational? rationalize read read-char real-part real? remainder reverse round scheme-report-environment set! set-car! set-cdr! sin sqrt string string->list string->number string->symbol string-append string-ci<=? string-ci<? string-ci=? string-ci>=? string-ci>? string-copy string-fill! string-length string-ref string-set! string<=? string<? string=? string>=? string>? string? substring symbol->string symbol? #t tan transcript-off transcript-on truncate values vector vector->list vector-fill! vector-length vector-ref vector-set! with-input-from-file with-output-to-file write write-char zero?\");\n  var indentKeys = makeKeywords(\"define let letrec let* lambda\");\n\n  function stateStack(indent, type, prev) { // represents a state stack object\n    this.indent = indent;\n    this.type = type;\n    this.prev = prev;\n  }\n\n  function pushStack(state, indent, type) {\n    state.indentStack = new stateStack(indent, type, state.indentStack);\n  }\n\n  function popStack(state) {\n    state.indentStack = state.indentStack.prev;\n  }\n\n  var binaryMatcher = new RegExp(/^(?:[-+]i|[-+][01]+#*(?:\\/[01]+#*)?i|[-+]?[01]+#*(?:\\/[01]+#*)?@[-+]?[01]+#*(?:\\/[01]+#*)?|[-+]?[01]+#*(?:\\/[01]+#*)?[-+](?:[01]+#*(?:\\/[01]+#*)?)?i|[-+]?[01]+#*(?:\\/[01]+#*)?)(?=[()\\s;\"]|$)/i);\n  var octalMatcher = new RegExp(/^(?:[-+]i|[-+][0-7]+#*(?:\\/[0-7]+#*)?i|[-+]?[0-7]+#*(?:\\/[0-7]+#*)?@[-+]?[0-7]+#*(?:\\/[0-7]+#*)?|[-+]?[0-7]+#*(?:\\/[0-7]+#*)?[-+](?:[0-7]+#*(?:\\/[0-7]+#*)?)?i|[-+]?[0-7]+#*(?:\\/[0-7]+#*)?)(?=[()\\s;\"]|$)/i);\n  var hexMatcher = new RegExp(/^(?:[-+]i|[-+][\\da-f]+#*(?:\\/[\\da-f]+#*)?i|[-+]?[\\da-f]+#*(?:\\/[\\da-f]+#*)?@[-+]?[\\da-f]+#*(?:\\/[\\da-f]+#*)?|[-+]?[\\da-f]+#*(?:\\/[\\da-f]+#*)?[-+](?:[\\da-f]+#*(?:\\/[\\da-f]+#*)?)?i|[-+]?[\\da-f]+#*(?:\\/[\\da-f]+#*)?)(?=[()\\s;\"]|$)/i);\n  var decimalMatcher = new RegExp(/^(?:[-+]i|[-+](?:(?:(?:\\d+#+\\.?#*|\\d+\\.\\d*#*|\\.\\d+#*|\\d+)(?:[esfdl][-+]?\\d+)?)|\\d+#*\\/\\d+#*)i|[-+]?(?:(?:(?:\\d+#+\\.?#*|\\d+\\.\\d*#*|\\.\\d+#*|\\d+)(?:[esfdl][-+]?\\d+)?)|\\d+#*\\/\\d+#*)@[-+]?(?:(?:(?:\\d+#+\\.?#*|\\d+\\.\\d*#*|\\.\\d+#*|\\d+)(?:[esfdl][-+]?\\d+)?)|\\d+#*\\/\\d+#*)|[-+]?(?:(?:(?:\\d+#+\\.?#*|\\d+\\.\\d*#*|\\.\\d+#*|\\d+)(?:[esfdl][-+]?\\d+)?)|\\d+#*\\/\\d+#*)[-+](?:(?:(?:\\d+#+\\.?#*|\\d+\\.\\d*#*|\\.\\d+#*|\\d+)(?:[esfdl][-+]?\\d+)?)|\\d+#*\\/\\d+#*)?i|(?:(?:(?:\\d+#+\\.?#*|\\d+\\.\\d*#*|\\.\\d+#*|\\d+)(?:[esfdl][-+]?\\d+)?)|\\d+#*\\/\\d+#*))(?=[()\\s;\"]|$)/i);\n\n  function isBinaryNumber (stream) {\n    return stream.match(binaryMatcher);\n  }\n\n  function isOctalNumber (stream) {\n    return stream.match(octalMatcher);\n  }\n\n  function isDecimalNumber (stream, backup) {\n    if (backup === true) {\n      stream.backUp(1);\n    }\n    return stream.match(decimalMatcher);\n  }\n\n  function isHexNumber (stream) {\n    return stream.match(hexMatcher);\n  }\n\n  return {\n    startState: function () {\n      return {\n        indentStack: null,\n        indentation: 0,\n        mode: false,\n        sExprComment: false,\n        sExprQuote: false\n      };\n    },\n\n    token: function (stream, state) {\n      if (state.indentStack == null && stream.sol()) {\n        // update indentation, but only if indentStack is empty\n        state.indentation = stream.indentation();\n      }\n\n      // skip spaces\n      if (stream.eatSpace()) {\n        return null;\n      }\n      var returnType = null;\n\n      switch(state.mode){\n        case \"string\": // multi-line string parsing mode\n          var next, escaped = false;\n          while ((next = stream.next()) != null) {\n            if (next == \"\\\"\" && !escaped) {\n\n              state.mode = false;\n              break;\n            }\n            escaped = !escaped && next == \"\\\\\";\n          }\n          returnType = STRING; // continue on in scheme-string mode\n          break;\n        case \"comment\": // comment parsing mode\n          var next, maybeEnd = false;\n          while ((next = stream.next()) != null) {\n            if (next == \"#\" && maybeEnd) {\n\n              state.mode = false;\n              break;\n            }\n            maybeEnd = (next == \"|\");\n          }\n          returnType = COMMENT;\n          break;\n        case \"s-expr-comment\": // s-expr commenting mode\n          state.mode = false;\n          if(stream.peek() == \"(\" || stream.peek() == \"[\"){\n            // actually start scheme s-expr commenting mode\n            state.sExprComment = 0;\n          }else{\n            // if not we just comment the entire of the next token\n            stream.eatWhile(/[^\\s\\(\\)\\[\\]]/); // eat symbol atom\n            returnType = COMMENT;\n            break;\n          }\n        default: // default parsing mode\n          var ch = stream.next();\n\n          if (ch == \"\\\"\") {\n            state.mode = \"string\";\n            returnType = STRING;\n\n          } else if (ch == \"'\") {\n            if (stream.peek() == \"(\" || stream.peek() == \"[\"){\n              if (typeof state.sExprQuote != \"number\") {\n                state.sExprQuote = 0;\n              } // else already in a quoted expression\n              returnType = ATOM;\n            } else {\n              stream.eatWhile(/[\\w_\\-!$%&*+\\.\\/:<=>?@\\^~]/);\n              returnType = ATOM;\n            }\n          } else if (ch == '#') {\n            if (stream.eat(\"|\")) {          // Multi-line comment\n              state.mode = \"comment\"; // toggle to comment mode\n              returnType = COMMENT;\n            } else if (stream.eat(/[tf]/i)) {      // #t/#f (atom)\n              returnType = ATOM;\n            } else if (stream.eat(';')) {        // S-Expr comment\n              state.mode = \"s-expr-comment\";\n              returnType = COMMENT;\n            } else {\n              var numTest = null, hasExactness = false, hasRadix = true;\n              if (stream.eat(/[ei]/i)) {\n                hasExactness = true;\n              } else {\n                stream.backUp(1);    // must be radix specifier\n              }\n              if (stream.match(/^#b/i)) {\n                numTest = isBinaryNumber;\n              } else if (stream.match(/^#o/i)) {\n                numTest = isOctalNumber;\n              } else if (stream.match(/^#x/i)) {\n                numTest = isHexNumber;\n              } else if (stream.match(/^#d/i)) {\n                numTest = isDecimalNumber;\n              } else if (stream.match(/^[-+0-9.]/, false)) {\n                hasRadix = false;\n                numTest = isDecimalNumber;\n              // re-consume the intial # if all matches failed\n              } else if (!hasExactness) {\n                stream.eat('#');\n              }\n              if (numTest != null) {\n                if (hasRadix && !hasExactness) {\n                  // consume optional exactness after radix\n                  stream.match(/^#[ei]/i);\n                }\n                if (numTest(stream))\n                  returnType = NUMBER;\n              }\n            }\n          } else if (/^[-+0-9.]/.test(ch) && isDecimalNumber(stream, true)) { // match non-prefixed number, must be decimal\n            returnType = NUMBER;\n          } else if (ch == \";\") { // comment\n            stream.skipToEnd(); // rest of the line is a comment\n            returnType = COMMENT;\n          } else if (ch == \"(\" || ch == \"[\") {\n           var keyWord = ''; var indentTemp = stream.column(), letter;\n            /**\n            Either\n            (indent-word ..\n            (non-indent-word ..\n            (;something else, bracket, etc.\n            */\n\n            while ((letter = stream.eat(/[^\\s\\(\\[\\;\\)\\]]/)) != null) {\n              keyWord += letter;\n            }\n\n            if (keyWord.length > 0 && indentKeys.propertyIsEnumerable(keyWord)) { // indent-word\n\n              pushStack(state, indentTemp + INDENT_WORD_SKIP, ch);\n            } else { // non-indent word\n              // we continue eating the spaces\n              stream.eatSpace();\n              if (stream.eol() || stream.peek() == \";\") {\n                // nothing significant after\n                // we restart indentation 1 space after\n                pushStack(state, indentTemp + 1, ch);\n              } else {\n                pushStack(state, indentTemp + stream.current().length, ch); // else we match\n              }\n            }\n            stream.backUp(stream.current().length - 1); // undo all the eating\n\n            if(typeof state.sExprComment == \"number\") state.sExprComment++;\n            if(typeof state.sExprQuote == \"number\") state.sExprQuote++;\n\n            returnType = BRACKET;\n          } else if (ch == \")\" || ch == \"]\") {\n            returnType = BRACKET;\n            if (state.indentStack != null && state.indentStack.type == (ch == \")\" ? \"(\" : \"[\")) {\n              popStack(state);\n\n              if(typeof state.sExprComment == \"number\"){\n                if(--state.sExprComment == 0){\n                  returnType = COMMENT; // final closing bracket\n                  state.sExprComment = false; // turn off s-expr commenting mode\n                }\n              }\n              if(typeof state.sExprQuote == \"number\"){\n                if(--state.sExprQuote == 0){\n                  returnType = ATOM; // final closing bracket\n                  state.sExprQuote = false; // turn off s-expr quote mode\n                }\n              }\n            }\n          } else {\n            stream.eatWhile(/[\\w_\\-!$%&*+\\.\\/:<=>?@\\^~]/);\n\n            if (keywords && keywords.propertyIsEnumerable(stream.current())) {\n              returnType = BUILTIN;\n            } else returnType = \"variable\";\n          }\n      }\n      return (typeof state.sExprComment == \"number\") ? COMMENT : ((typeof state.sExprQuote == \"number\") ? ATOM : returnType);\n    },\n\n    indent: function (state) {\n      if (state.indentStack == null) return state.indentation;\n      return state.indentStack.indent;\n    },\n\n    closeBrackets: {pairs: \"()[]{}\\\"\\\"\"},\n    lineComment: \";;\"\n  };\n});\n\nCodeMirror.defineMIME(\"text/x-scheme\", \"scheme\");\n\n});\n"]}