1{"version":3,"sources":["../../node_modules/codemirror/mode/php/php.js"],"names":["mod","exports","module","require","define","amd","CodeMirror","keywords","str","obj","words","split","i","length","matchSequence","list","end","escapes","phpString","stream","state","patterns","match","tokenize","slice","closing","phpString_","escaped","eol","tokStack","pop","next","phpKeywords","phpAtoms","phpBuiltin","registerHelper","join","phpConfig","name","helperType","blockKeywords","defKeywords","atoms","builtin","multiLineStrings","hooks","$","eatWhile","<","before","quoted","eat","delim","current","push","#","/","\"","_stream","{","}","defineMode","config","parserConfig","htmlMode","getMode","phpMode","dispatch","isPHP","curMode","sol","pending","php","startState","indent","html","curState","style","pos","token","cur","openPHP","search","m","test","backUp","context","prev","startOpen","copyState","htmlNew","phpNew","textAfter","line","blockCommentStart","blockCommentEnd","lineComment","innerMode","mode","defineMIME"],"mappings":"CAGA,SAAUA,GACR,SAAWC,UAAW,gBAAmBC,SAAU,SACjDF,EAAIG,QAAQ,wBAAyBA,QAAQ,0BAA2BA,QAAQ,uBAC7E,UAAWC,SAAU,YAAcA,OAAOC,IAC7CD,QAAQ,uBAAwB,yBAA0B,kBAAmBJ,OAE7EA,GAAIM,cACL,SAASA,GACV,YAEA,SAASC,GAASC,GAChB,GAAIC,MAAUC,EAAQF,EAAIG,MAAM,IAChC,KAAK,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIF,EAAMG,SAAUD,EAAGH,EAAIC,EAAME,IAAM,IACvD,OAAOH,GAIT,QAASK,GAAcC,EAAMC,EAAKC,GAChC,GAAIF,EAAKF,QAAU,EAAG,MAAOK,GAAUF,EACvC,OAAO,UAAUG,EAAQC,GACvB,GAAIC,GAAWN,EAAK,EACpB,KAAK,GAAIH,GAAI,EAAGA,EAAIS,EAASR,OAAQD,IAAK,GAAIO,EAAOG,MAAMD,EAAST,GAAG,IAAK,CAC1EQ,EAAMG,SAAWT,EAAcC,EAAKS,MAAM,GAAIR,EAC9C,OAAOK,GAAST,GAAG,GAErBQ,EAAMG,SAAWL,EAAUF,EAAKC,EAChC,OAAO,UAGX,QAASC,GAAUO,EAASR,GAC1B,MAAO,UAASE,EAAQC,GAAS,MAAOM,GAAWP,EAAQC,EAAOK,EAASR,IAE7E,QAASS,GAAWP,EAAQC,EAAOK,EAASR,GAE1C,GAAIA,IAAY,OAASE,EAAOG,MAAM,KAAM,QAAUH,EAAOG,MAAM,KAAM,OAAQ,CAC/EF,EAAMG,SAAW,IACjB,OAAO,SAIT,GAAIN,IAAY,OAASE,EAAOG,MAAM,6BAA8B,CAElE,GAAIH,EAAOG,MAAM,IAAK,OAAQ,CAE5BF,EAAMG,SAAWT,KACb,IAAK,SACL,YAAa,WACb,2BAA4B,eAC5B,UAAW,eACX,IAAK,QACNW,EAASR,GAEd,GAAIE,EAAOG,MAAM,SAAU,OAAQ,CAEjCF,EAAMG,SAAWT,KACb,KAAM,SACN,QAAS,cACVW,EAASR,GAEd,MAAO,aAGT,GAAIU,GAAU,KAEd,QAAQR,EAAOS,QACPD,GAAWV,IAAY,QACrBE,EAAOG,MAAM,KAAM,SACnBH,EAAOG,MAAM,mCAAoC,QAAU,CACnE,IAAKK,GAAWR,EAAOG,MAAMG,GAAU,CACrCL,EAAMG,SAAW,IACjBH,GAAMS,SAASC,KAAOV,GAAMS,SAASC,KACrC,OAEFH,EAAUR,EAAOY,QAAU,OAASJ,EAEtC,MAAO,SAGT,GAAIK,GAAc,qFAChB,sFACA,iFACA,mFACA,wFACA,wEACF,IAAIC,GAAW,qHACf,IAAIC,GAAa,gjSACjB5B,GAAW6B,eAAe,YAAa,OAAQH,EAAaC,EAAUC,GAAYE,KAAK,KAAKzB,MAAM,KAClGL,GAAW6B,eAAe,YAAa,MAAO,QAE9C,IAAIE,IACFC,KAAM,QACNC,WAAY,MACZhC,SAAUA,EAASyB,GACnBQ,cAAejC,EAAS,gEACxBkC,YAAalC,EAAS,4CACtBmC,MAAOnC,EAAS0B,GAChBU,QAASpC,EAAS2B,GAClBU,iBAAkB,KAClBC,OACEC,EAAK,SAAS3B,GACZA,EAAO4B,SAAS,UAChB,OAAO,cAETC,IAAK,SAAS7B,EAAQC,GACpB,GAAI6B,EACJ,IAAIA,EAAS9B,EAAOG,MAAM,SAAU,CAClC,GAAI4B,GAAS/B,EAAOgC,IAAI,OACxBhC,GAAO4B,SAAS,SAChB,IAAIK,GAAQjC,EAAOkC,UAAU7B,MAAMyB,EAAO,GAAGpC,QAAUqC,EAAS,EAAI,GACpE,IAAIA,EAAQ/B,EAAOgC,IAAID,EACvB,IAAIE,EAAO,EACRhC,EAAMS,WAAaT,EAAMS,cAAgByB,KAAKF,EAAO,EACtDhC,GAAMG,SAAWL,EAAUkC,EAAOF,GAAU,IAC5C,OAAO,UAGX,MAAO,QAETK,IAAK,SAASpC,GACZ,OAAQA,EAAOS,QAAUT,EAAOG,MAAM,KAAM,OAAQH,EAAOY,MAC3D,OAAO,WAETyB,IAAK,SAASrC,GACZ,GAAIA,EAAOgC,IAAI,KAAM,CACnB,OAAQhC,EAAOS,QAAUT,EAAOG,MAAM,KAAM,OAAQH,EAAOY,MAC3D,OAAO,UAET,MAAO,QAET0B,IAAK,SAASC,EAAStC,IACpBA,EAAMS,WAAaT,EAAMS,cAAgByB,KAAK,IAAK,EACpDlC,GAAMG,SAAWL,EAAU,IAC3B,OAAO,UAETyC,IAAK,SAASD,EAAStC,GACrB,GAAIA,EAAMS,UAAYT,EAAMS,SAAShB,OACnCO,EAAMS,SAAST,EAAMS,SAAShB,OAAS,IACzC,OAAO,QAET+C,IAAK,SAASF,EAAStC,GACrB,GAAIA,EAAMS,UAAYT,EAAMS,SAAShB,OAAS,MACvCO,EAAMS,SAAST,EAAMS,SAAShB,OAAS,GAAI,CAChDO,EAAMG,SAAWL,EAAUE,EAAMS,SAAST,EAAMS,SAAShB,OAAS,IAEpE,MAAO,SAKbP,GAAWuD,WAAW,MAAO,SAASC,EAAQC,GAC5C,GAAIC,GAAW1D,EAAW2D,QAAQH,EAASC,GAAgBA,EAAaC,UAAa,YACrF,IAAIE,GAAU5D,EAAW2D,QAAQH,EAAQzB,EAEzC,SAAS8B,GAAShD,EAAQC,GACxB,GAAIgD,GAAQhD,EAAMiD,SAAWH,CAC7B,IAAI/C,EAAOmD,OAASlD,EAAMmD,SAAWnD,EAAMmD,SAAW,KAAOnD,EAAMmD,SAAW,IAAKnD,EAAMmD,QAAU,IACnG,KAAKH,EAAO,CACV,GAAIjD,EAAOG,MAAM,WAAY,CAC3BF,EAAMiD,QAAUH,CAChB,KAAK9C,EAAMoD,IAAKpD,EAAMoD,IAAMlE,EAAWmE,WAAWP,EAASF,EAASU,OAAOtD,EAAMuD,KAAM,GAAI,IAC3FvD,GAAMwD,SAAWxD,EAAMoD,GACvB,OAAO,OAET,GAAIpD,EAAMmD,SAAW,KAAOnD,EAAMmD,SAAW,IAAK,CAChD,OAAQpD,EAAOS,OAAST,EAAOY,QAAUX,EAAMmD,QAAS,EACxD,GAAIM,GAAQ,aACP,IAAIzD,EAAMmD,SAAWpD,EAAO2D,IAAM1D,EAAMmD,QAAQvD,IAAK,CAC1DG,EAAO2D,IAAM1D,EAAMmD,QAAQvD,GAC3B,IAAI6D,GAAQzD,EAAMmD,QAAQM,UACrB,CACL,GAAIA,GAAQb,EAASe,MAAM5D,EAAQC,EAAMwD,UAE3C,GAAIxD,EAAMmD,QAASnD,EAAMmD,QAAU,IACnC,IAAIS,GAAM7D,EAAOkC,UAAW4B,EAAUD,EAAIE,OAAO,OAAQC,CACzD,IAAIF,IAAY,EAAG,CACjB,GAAIJ,GAAS,WAAaM,EAAIH,EAAI1D,MAAM,cAAgB,MAAM8D,KAAKJ,GAAM5D,EAAMmD,QAAUY,EAAE,OACtF/D,GAAMmD,SAAWvD,IAAKG,EAAO2D,IAAKD,MAAOA,EAC9C1D,GAAOkE,OAAOL,EAAInE,OAASoE,GAE7B,MAAOJ,OACF,IAAIT,GAAShD,EAAMoD,IAAIjD,UAAY,MAAQJ,EAAOG,MAAM,MAAO,CACpEF,EAAMiD,QAAUL,CAChB5C,GAAMwD,SAAWxD,EAAMuD,IACvB,KAAKvD,EAAMoD,IAAIc,QAAQC,KAAMnE,EAAMoD,IAAM,IACzC,OAAO,WACF,CACL,MAAON,GAAQa,MAAM5D,EAAQC,EAAMwD,WAIvC,OACEH,WAAY,WACV,GAAIE,GAAOrE,EAAWmE,WAAWT,EACjC,IAAIQ,GAAMT,EAAayB,UAAYlF,EAAWmE,WAAWP,GAAW,IACpE,QAAQS,KAAMA,EACNH,IAAKA,EACLH,QAASN,EAAayB,UAAYtB,EAAUF,EAC5CY,SAAUb,EAAayB,UAAYhB,EAAMG,EACzCJ,QAAS,OAGnBkB,UAAW,SAASrE,GAClB,GAAIuD,GAAOvD,EAAMuD,KAAMe,EAAUpF,EAAWmF,UAAUzB,EAAUW,GAC5DH,EAAMpD,EAAMoD,IAAKmB,EAASnB,GAAOlE,EAAWmF,UAAUvB,EAASM,GAAMQ,CACzE,IAAI5D,EAAMiD,SAAWL,EAAUgB,EAAMU,MAChCV,GAAMW,CACX,QAAQhB,KAAMe,EAASlB,IAAKmB,EAAQtB,QAASjD,EAAMiD,QAASO,SAAUI,EAC9DT,QAASnD,EAAMmD,UAGzBQ,MAAOZ,EAEPO,OAAQ,SAAStD,EAAOwE,EAAWC,GACjC,GAAKzE,EAAMiD,SAAWH,GAAW,UAAUkB,KAAKQ,IAC3CxE,EAAMiD,SAAWH,GAAW,OAAOkB,KAAKQ,GAC3C,MAAO5B,GAASU,OAAOtD,EAAMuD,KAAMiB,EAAWC,EAChD,OAAOzE,GAAMiD,QAAQK,OAAOtD,EAAMwD,SAAUgB,EAAWC,IAGzDC,kBAAmB,KACnBC,gBAAiB,KACjBC,YAAa,KAEbC,UAAW,SAAS7E,GAAS,OAAQA,MAAOA,EAAMwD,SAAUsB,KAAM9E,EAAMiD,YAEzE,YAAa,QAEhB/D,GAAW6F,WAAW,0BAA2B,MACjD7F,GAAW6F,WAAW,gCAAiC7D,KAAM,MAAOkD,UAAW,MAC/ElF,GAAW6F,WAAW,aAAc9D","file":"php.min.js","sourcesContent":["// CodeMirror, copyright (c) by Marijn Haverbeke and others\n// Distributed under an MIT license: https://codemirror.net/LICENSE\n\n(function(mod) {\n if (typeof exports == \"object\" && typeof module == \"object\") // CommonJS\n  mod(require(\"../../lib/codemirror\"), require(\"../htmlmixed/htmlmixed\"), require(\"../clike/clike\"));\n else if (typeof define == \"function\" && define.amd) // AMD\n  define([\"../../lib/codemirror\", \"../htmlmixed/htmlmixed\", \"../clike/clike\"], mod);\n else // Plain browser env\n  mod(CodeMirror);\n})(function(CodeMirror) {\n \"use strict\";\n\n function keywords(str) {\n  var obj = {}, words = str.split(\" \");\n  for (var i = 0; i < words.length; ++i) obj[words[i]] = true;\n  return obj;\n }\n\n // Helper for phpString\n function matchSequence(list, end, escapes) {\n  if (list.length == 0) return phpString(end);\n  return function (stream, state) {\n   var patterns = list[0];\n   for (var i = 0; i < patterns.length; i++) if (stream.match(patterns[i][0])) {\n    state.tokenize = matchSequence(list.slice(1), end);\n    return patterns[i][1];\n   }\n   state.tokenize = phpString(end, escapes);\n   return \"string\";\n  };\n }\n function phpString(closing, escapes) {\n  return function(stream, state) { return phpString_(stream, state, closing, escapes); };\n }\n function phpString_(stream, state, closing, escapes) {\n  // \"Complex\" syntax\n  if (escapes !== false && stream.match(\"${\", false) || stream.match(\"{$\", false)) {\n   state.tokenize = null;\n   return \"string\";\n  }\n\n  // Simple syntax\n  if (escapes !== false && stream.match(/^\\$[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*/)) {\n   // After the variable name there may appear array or object operator.\n   if (stream.match(\"[\", false)) {\n    // Match array operator\n    state.tokenize = matchSequence([\n     [[\"[\", null]],\n     [[/\\d[\\w\\.]*/, \"number\"],\n      [/\\$[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*/, \"variable-2\"],\n      [/[\\w\\$]+/, \"variable\"]],\n     [[\"]\", null]]\n    ], closing, escapes);\n   }\n   if (stream.match(/\\-\\>\\w/, false)) {\n    // Match object operator\n    state.tokenize = matchSequence([\n     [[\"->\", null]],\n     [[/[\\w]+/, \"variable\"]]\n    ], closing, escapes);\n   }\n   return \"variable-2\";\n  }\n\n  var escaped = false;\n  // Normal string\n  while (!stream.eol() &&\n      (escaped || escapes === false ||\n      (!stream.match(\"{$\", false) &&\n       !stream.match(/^(\\$[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*|\\$\\{)/, false)))) {\n   if (!escaped && stream.match(closing)) {\n    state.tokenize = null;\n    state.tokStack.pop(); state.tokStack.pop();\n    break;\n   }\n   escaped = stream.next() == \"\\\\\" && !escaped;\n  }\n  return \"string\";\n }\n\n var phpKeywords = \"abstract and array as break case catch class clone const continue declare default \" +\n  \"do else elseif enddeclare endfor endforeach endif endswitch endwhile extends final \" +\n  \"for foreach function global goto if implements interface instanceof namespace \" +\n  \"new or private protected public static switch throw trait try use var while xor \" +\n  \"die echo empty exit eval include include_once isset list require require_once return \" +\n  \"print unset __halt_compiler self static parent yield insteadof finally\";\n var phpAtoms = \"true false null TRUE FALSE NULL __CLASS__ __DIR__ __FILE__ __LINE__ __METHOD__ __FUNCTION__ __NAMESPACE__ __TRAIT__\";\n var phpBuiltin = \"func_num_args func_get_arg func_get_args strlen strcmp strncmp strcasecmp strncasecmp each error_reporting define defined trigger_error user_error set_error_handler restore_error_handler get_declared_classes get_loaded_extensions extension_loaded get_extension_funcs debug_backtrace constant bin2hex hex2bin sleep usleep time mktime gmmktime strftime gmstrftime strtotime date gmdate getdate localtime checkdate flush wordwrap htmlspecialchars htmlentities html_entity_decode md5 md5_file crc32 getimagesize image_type_to_mime_type phpinfo phpversion phpcredits strnatcmp strnatcasecmp substr_count strspn strcspn strtok strtoupper strtolower strpos strrpos strrev hebrev hebrevc nl2br basename dirname pathinfo stripslashes stripcslashes strstr stristr strrchr str_shuffle str_word_count strcoll substr substr_replace quotemeta ucfirst ucwords strtr addslashes addcslashes rtrim str_replace str_repeat count_chars chunk_split trim ltrim strip_tags similar_text explode implode setlocale localeconv parse_str str_pad chop strchr sprintf printf vprintf vsprintf sscanf fscanf parse_url urlencode urldecode rawurlencode rawurldecode readlink linkinfo link unlink exec system escapeshellcmd escapeshellarg passthru shell_exec proc_open proc_close rand srand getrandmax mt_rand mt_srand mt_getrandmax base64_decode base64_encode abs ceil floor round is_finite is_nan is_infinite bindec hexdec octdec decbin decoct dechex base_convert number_format fmod ip2long long2ip getenv putenv getopt microtime gettimeofday getrusage uniqid quoted_printable_decode set_time_limit get_cfg_var magic_quotes_runtime set_magic_quotes_runtime get_magic_quotes_gpc get_magic_quotes_runtime import_request_variables error_log serialize unserialize memory_get_usage var_dump var_export debug_zval_dump print_r highlight_file show_source highlight_string ini_get ini_get_all ini_set ini_alter ini_restore get_include_path set_include_path restore_include_path setcookie header headers_sent connection_aborted connection_status ignore_user_abort parse_ini_file is_uploaded_file move_uploaded_file intval floatval doubleval strval gettype settype is_null is_resource is_bool is_long is_float is_int is_integer is_double is_real is_numeric is_string is_array is_object is_scalar ereg ereg_replace eregi eregi_replace split spliti join sql_regcase dl pclose popen readfile rewind rmdir umask fclose feof fgetc fgets fgetss fread fopen fpassthru ftruncate fstat fseek ftell fflush fwrite fputs mkdir rename copy tempnam tmpfile file file_get_contents file_put_contents stream_select stream_context_create stream_context_set_params stream_context_set_option stream_context_get_options stream_filter_prepend stream_filter_append fgetcsv flock get_meta_tags stream_set_write_buffer set_file_buffer set_socket_blocking stream_set_blocking socket_set_blocking stream_get_meta_data stream_register_wrapper stream_wrapper_register stream_set_timeout socket_set_timeout socket_get_status realpath fnmatch fsockopen pfsockopen pack unpack get_browser crypt opendir closedir chdir getcwd rewinddir readdir dir glob fileatime filectime filegroup fileinode filemtime fileowner fileperms filesize filetype file_exists is_writable is_writeable is_readable is_executable is_file is_dir is_link stat lstat chown touch clearstatcache mail ob_start ob_flush ob_clean ob_end_flush ob_end_clean ob_get_flush ob_get_clean ob_get_length ob_get_level ob_get_status ob_get_contents ob_implicit_flush ob_list_handlers ksort krsort natsort natcasesort asort arsort sort rsort usort uasort uksort shuffle array_walk count end prev next reset current key min max in_array array_search extract compact array_fill range array_multisort array_push array_pop array_shift array_unshift array_splice array_slice array_merge array_merge_recursive array_keys array_values array_count_values array_reverse array_reduce array_pad array_flip array_change_key_case array_rand array_unique array_intersect array_intersect_assoc array_diff array_diff_assoc array_sum array_filter array_map array_chunk array_key_exists array_intersect_key array_combine array_column pos sizeof key_exists assert assert_options version_compare ftok str_rot13 aggregate session_name session_module_name session_save_path session_id session_regenerate_id session_decode session_register session_unregister session_is_registered session_encode session_start session_destroy session_unset session_set_save_handler session_cache_limiter session_cache_expire session_set_cookie_params session_get_cookie_params session_write_close preg_match preg_match_all preg_replace preg_replace_callback preg_split preg_quote preg_grep overload ctype_alnum ctype_alpha ctype_cntrl ctype_digit ctype_lower ctype_graph ctype_print ctype_punct ctype_space ctype_upper ctype_xdigit virtual apache_request_headers apache_note apache_lookup_uri apache_child_terminate apache_setenv apache_response_headers apache_get_version getallheaders mysql_connect mysql_pconnect mysql_close mysql_select_db mysql_create_db mysql_drop_db mysql_query mysql_unbuffered_query mysql_db_query mysql_list_dbs mysql_list_tables mysql_list_fields mysql_list_processes mysql_error mysql_errno mysql_affected_rows mysql_insert_id mysql_result mysql_num_rows mysql_num_fields mysql_fetch_row mysql_fetch_array mysql_fetch_assoc mysql_fetch_object mysql_data_seek mysql_fetch_lengths mysql_fetch_field mysql_field_seek mysql_free_result mysql_field_name mysql_field_table mysql_field_len mysql_field_type mysql_field_flags mysql_escape_string mysql_real_escape_string mysql_stat mysql_thread_id mysql_client_encoding mysql_get_client_info mysql_get_host_info mysql_get_proto_info mysql_get_server_info mysql_info mysql mysql_fieldname mysql_fieldtable mysql_fieldlen mysql_fieldtype mysql_fieldflags mysql_selectdb mysql_createdb mysql_dropdb mysql_freeresult mysql_numfields mysql_numrows mysql_listdbs mysql_listtables mysql_listfields mysql_db_name mysql_dbname mysql_tablename mysql_table_name pg_connect pg_pconnect pg_close pg_connection_status pg_connection_busy pg_connection_reset pg_host pg_dbname pg_port pg_tty pg_options pg_ping pg_query pg_send_query pg_cancel_query pg_fetch_result pg_fetch_row pg_fetch_assoc pg_fetch_array pg_fetch_object pg_fetch_all pg_affected_rows pg_get_result pg_result_seek pg_result_status pg_free_result pg_last_oid pg_num_rows pg_num_fields pg_field_name pg_field_num pg_field_size pg_field_type pg_field_prtlen pg_field_is_null pg_get_notify pg_get_pid pg_result_error pg_last_error pg_last_notice pg_put_line pg_end_copy pg_copy_to pg_copy_from pg_trace pg_untrace pg_lo_create pg_lo_unlink pg_lo_open pg_lo_close pg_lo_read pg_lo_write pg_lo_read_all pg_lo_import pg_lo_export pg_lo_seek pg_lo_tell pg_escape_string pg_escape_bytea pg_unescape_bytea pg_client_encoding pg_set_client_encoding pg_meta_data pg_convert pg_insert pg_update pg_delete pg_select pg_exec pg_getlastoid pg_cmdtuples pg_errormessage pg_numrows pg_numfields pg_fieldname pg_fieldsize pg_fieldtype pg_fieldnum pg_fieldprtlen pg_fieldisnull pg_freeresult pg_result pg_loreadall pg_locreate pg_lounlink pg_loopen pg_loclose pg_loread pg_lowrite pg_loimport pg_loexport http_response_code get_declared_traits getimagesizefromstring socket_import_stream stream_set_chunk_size trait_exists header_register_callback class_uses session_status session_register_shutdown echo print global static exit array empty eval isset unset die include require include_once require_once json_decode json_encode json_last_error json_last_error_msg curl_close curl_copy_handle curl_errno curl_error curl_escape curl_exec curl_file_create curl_getinfo curl_init curl_multi_add_handle curl_multi_close curl_multi_exec curl_multi_getcontent curl_multi_info_read curl_multi_init curl_multi_remove_handle curl_multi_select curl_multi_setopt curl_multi_strerror curl_pause curl_reset curl_setopt_array curl_setopt curl_share_close curl_share_init curl_share_setopt curl_strerror curl_unescape curl_version mysqli_affected_rows mysqli_autocommit mysqli_change_user mysqli_character_set_name mysqli_close mysqli_commit mysqli_connect_errno mysqli_connect_error mysqli_connect mysqli_data_seek mysqli_debug mysqli_dump_debug_info mysqli_errno mysqli_error_list mysqli_error mysqli_fetch_all mysqli_fetch_array mysqli_fetch_assoc mysqli_fetch_field_direct mysqli_fetch_field mysqli_fetch_fields mysqli_fetch_lengths mysqli_fetch_object mysqli_fetch_row mysqli_field_count mysqli_field_seek mysqli_field_tell mysqli_free_result mysqli_get_charset mysqli_get_client_info mysqli_get_client_stats mysqli_get_client_version mysqli_get_connection_stats mysqli_get_host_info mysqli_get_proto_info mysqli_get_server_info mysqli_get_server_version mysqli_info mysqli_init mysqli_insert_id mysqli_kill mysqli_more_results mysqli_multi_query mysqli_next_result mysqli_num_fields mysqli_num_rows mysqli_options mysqli_ping mysqli_prepare mysqli_query mysqli_real_connect mysqli_real_escape_string mysqli_real_query mysqli_reap_async_query mysqli_refresh mysqli_rollback mysqli_select_db mysqli_set_charset mysqli_set_local_infile_default mysqli_set_local_infile_handler mysqli_sqlstate mysqli_ssl_set mysqli_stat mysqli_stmt_init mysqli_store_result mysqli_thread_id mysqli_thread_safe mysqli_use_result mysqli_warning_count\";\n CodeMirror.registerHelper(\"hintWords\", \"php\", [phpKeywords, phpAtoms, phpBuiltin].join(\" \").split(\" \"));\n CodeMirror.registerHelper(\"wordChars\", \"php\", /[\\w$]/);\n\n var phpConfig = {\n  name: \"clike\",\n  helperType: \"php\",\n  keywords: keywords(phpKeywords),\n  blockKeywords: keywords(\"catch do else elseif for foreach if switch try while finally\"),\n  defKeywords: keywords(\"class function interface namespace trait\"),\n  atoms: keywords(phpAtoms),\n  builtin: keywords(phpBuiltin),\n  multiLineStrings: true,\n  hooks: {\n   \"$\": function(stream) {\n    stream.eatWhile(/[\\w\\$_]/);\n    return \"variable-2\";\n   },\n   \"<\": function(stream, state) {\n    var before;\n    if (before = stream.match(/<<\\s*/)) {\n     var quoted = stream.eat(/['\"]/);\n     stream.eatWhile(/[\\w\\.]/);\n     var delim = stream.current().slice(before[0].length + (quoted ? 2 : 1));\n     if (quoted) stream.eat(quoted);\n     if (delim) {\n      (state.tokStack || (state.tokStack = [])).push(delim, 0);\n      state.tokenize = phpString(delim, quoted != \"'\");\n      return \"string\";\n     }\n    }\n    return false;\n   },\n   \"#\": function(stream) {\n    while (!stream.eol() && !stream.match(\"?>\", false)) stream.next();\n    return \"comment\";\n   },\n   \"/\": function(stream) {\n    if (stream.eat(\"/\")) {\n     while (!stream.eol() && !stream.match(\"?>\", false)) stream.next();\n     return \"comment\";\n    }\n    return false;\n   },\n   '\"': function(_stream, state) {\n    (state.tokStack || (state.tokStack = [])).push('\"', 0);\n    state.tokenize = phpString('\"');\n    return \"string\";\n   },\n   \"{\": function(_stream, state) {\n    if (state.tokStack && state.tokStack.length)\n     state.tokStack[state.tokStack.length - 1]++;\n    return false;\n   },\n   \"}\": function(_stream, state) {\n    if (state.tokStack && state.tokStack.length > 0 &&\n      !--state.tokStack[state.tokStack.length - 1]) {\n     state.tokenize = phpString(state.tokStack[state.tokStack.length - 2]);\n    }\n    return false;\n   }\n  }\n };\n\n CodeMirror.defineMode(\"php\", function(config, parserConfig) {\n  var htmlMode = CodeMirror.getMode(config, (parserConfig && parserConfig.htmlMode) || \"text/html\");\n  var phpMode = CodeMirror.getMode(config, phpConfig);\n\n  function dispatch(stream, state) {\n   var isPHP = state.curMode == phpMode;\n   if (stream.sol() && state.pending && state.pending != '\"' && state.pending != \"'\") state.pending = null;\n   if (!isPHP) {\n    if (stream.match(/^<\\?\\w*/)) {\n     state.curMode = phpMode;\n     if (!state.php) state.php = CodeMirror.startState(phpMode, htmlMode.indent(state.html, \"\", \"\"))\n     state.curState = state.php;\n     return \"meta\";\n    }\n    if (state.pending == '\"' || state.pending == \"'\") {\n     while (!stream.eol() && stream.next() != state.pending) {}\n     var style = \"string\";\n    } else if (state.pending && stream.pos < state.pending.end) {\n     stream.pos = state.pending.end;\n     var style = state.pending.style;\n    } else {\n     var style = htmlMode.token(stream, state.curState);\n    }\n    if (state.pending) state.pending = null;\n    var cur = stream.current(), openPHP = cur.search(/<\\?/), m;\n    if (openPHP != -1) {\n     if (style == \"string\" && (m = cur.match(/[\\'\\\"]$/)) && !/\\?>/.test(cur)) state.pending = m[0];\n     else state.pending = {end: stream.pos, style: style};\n     stream.backUp(cur.length - openPHP);\n    }\n    return style;\n   } else if (isPHP && state.php.tokenize == null && stream.match(\"?>\")) {\n    state.curMode = htmlMode;\n    state.curState = state.html;\n    if (!state.php.context.prev) state.php = null;\n    return \"meta\";\n   } else {\n    return phpMode.token(stream, state.curState);\n   }\n  }\n\n  return {\n   startState: function() {\n    var html = CodeMirror.startState(htmlMode)\n    var php = parserConfig.startOpen ? CodeMirror.startState(phpMode) : null\n    return {html: html,\n        php: php,\n        curMode: parserConfig.startOpen ? phpMode : htmlMode,\n        curState: parserConfig.startOpen ? php : html,\n        pending: null};\n   },\n\n   copyState: function(state) {\n    var html = state.html, htmlNew = CodeMirror.copyState(htmlMode, html),\n      php = state.php, phpNew = php && CodeMirror.copyState(phpMode, php), cur;\n    if (state.curMode == htmlMode) cur = htmlNew;\n    else cur = phpNew;\n    return {html: htmlNew, php: phpNew, curMode: state.curMode, curState: cur,\n        pending: state.pending};\n   },\n\n   token: dispatch,\n\n   indent: function(state, textAfter, line) {\n    if ((state.curMode != phpMode && /^\\s*<\\//.test(textAfter)) ||\n      (state.curMode == phpMode && /^\\?>/.test(textAfter)))\n     return htmlMode.indent(state.html, textAfter, line);\n    return state.curMode.indent(state.curState, textAfter, line);\n   },\n\n   blockCommentStart: \"/*\",\n   blockCommentEnd: \"*/\",\n   lineComment: \"//\",\n\n   innerMode: function(state) { return {state: state.curState, mode: state.curMode}; }\n  };\n }, \"htmlmixed\", \"clike\");\n\n CodeMirror.defineMIME(\"application/x-httpd-php\", \"php\");\n CodeMirror.defineMIME(\"application/x-httpd-php-open\", {name: \"php\", startOpen: true});\n CodeMirror.defineMIME(\"text/x-php\", phpConfig);\n});\n"]}