1{"version":3,"sources":["../../node_modules/codemirror/mode/css/css.js"],"names":["mod","exports","module","require","define","amd","CodeMirror","defineMode","config","parserConfig","inline","propertyKeywords","resolveMode","indentUnit","tokenHooks","documentTypes","mediaTypes","mediaFeatures","mediaValueKeywords","nonStandardPropertyKeywords","fontProperties","counterDescriptors","colorKeywords","valueKeywords","allowNested","lineComment","supportsAtComponent","type","override","ret","style","tp","tokenBase","stream","state","ch","next","result","eatWhile","current","eat","tokenize","tokenString","match","test","peek","toLowerCase","tokenParenthesized","quote","escaped","backUp","Context","indent","prev","this","pushContext","context","indentation","popContext","pass","states","popAndPass","n","i","wordAsValue","word","hasOwnProperty","top","stateArg","charAt","block","maybeprop","prop","propBlock","_stream","parens","pseudo","atBlock","atComponentBlock","atBlock_parens","restricted_atBlock_before","restricted_atBlock","keyframes","at","interpolation","startState","base","token","eatSpace","textAfter","cx","Math","max","electricChars","blockCommentStart","blockCommentEnd","blockCommentContinue","fold","keySet","array","keys","length","documentTypes_","mediaTypes_","mediaFeatures_","mediaValueKeywords_","propertyKeywords_","nonStandardPropertyKeywords_","fontProperties_","counterDescriptors_","colorKeywords_","valueKeywords_","allWords","concat","registerHelper","tokenCComment","maybeEnd","defineMIME","/","name","skipToEnd",":","$","#","helperType","@","&"],"mappings":"CAGA,SAAUA,GACR,SAAWC,UAAW,gBAAmBC,SAAU,SACjDF,EAAIG,QAAQ,6BACT,UAAWC,SAAU,YAAcA,OAAOC,IAC7CD,QAAQ,wBAAyBJ,OAEjCA,GAAIM,cACL,SAASA,GACZ,YAEAA,GAAWC,WAAW,MAAO,SAASC,EAAQC,GAC5C,GAAIC,GAASD,EAAaC,MAC1B,KAAKD,EAAaE,iBAAkBF,EAAeH,EAAWM,YAAY,WAE1E,IAAIC,GAAaL,EAAOK,WACpBC,EAAaL,EAAaK,WAC1BC,EAAgBN,EAAaM,kBAC7BC,EAAaP,EAAaO,eAC1BC,EAAgBR,EAAaQ,kBAC7BC,EAAqBT,EAAaS,uBAClCP,EAAmBF,EAAaE,qBAChCQ,EAA8BV,EAAaU,gCAC3CC,EAAiBX,EAAaW,mBAC9BC,EAAqBZ,EAAaY,uBAClCC,EAAgBb,EAAaa,kBAC7BC,EAAgBd,EAAac,kBAC7BC,EAAcf,EAAae,YAC3BC,EAAchB,EAAagB,YAC3BC,EAAsBjB,EAAaiB,sBAAwB,IAE/D,IAAIC,GAAMC,CACV,SAASC,GAAIC,EAAOC,GAAMJ,EAAOI,CAAI,OAAOD,GAI5C,QAASE,GAAUC,EAAQC,GACzB,GAAIC,GAAKF,EAAOG,MAChB,IAAItB,EAAWqB,GAAK,CAClB,GAAIE,GAASvB,EAAWqB,GAAIF,EAAQC,EACpC,IAAIG,IAAW,MAAO,MAAOA,GAE/B,GAAIF,GAAM,IAAK,CACbF,EAAOK,SAAS,WAChB,OAAOT,GAAI,MAAOI,EAAOM,eACpB,IAAIJ,GAAM,MAAQA,GAAM,KAAOA,GAAM,MAAQF,EAAOO,IAAI,KAAM,CACnE,MAAOX,GAAI,KAAM,eACZ,IAAIM,GAAM,KAAQA,GAAM,IAAK,CAClCD,EAAMO,SAAWC,EAAYP,EAC7B,OAAOD,GAAMO,SAASR,EAAQC,OACzB,IAAIC,GAAM,IAAK,CACpBF,EAAOK,SAAS,WAChB,OAAOT,GAAI,OAAQ,YACd,IAAIM,GAAM,IAAK,CACpBF,EAAOU,MAAM,UACb,OAAOd,GAAI,UAAW,iBACjB,IAAI,KAAKe,KAAKT,IAAOA,GAAM,KAAOF,EAAOO,IAAI,MAAO,CACzDP,EAAOK,SAAS,SAChB,OAAOT,GAAI,SAAU,YAChB,IAAIM,IAAO,IAAK,CACrB,GAAI,QAAQS,KAAKX,EAAOY,QAAS,CAC/BZ,EAAOK,SAAS,SAChB,OAAOT,GAAI,SAAU,YAChB,IAAII,EAAOU,MAAM,eAAgB,CACtCV,EAAOK,SAAS,WAChB,IAAIL,EAAOU,MAAM,QAAS,OACxB,MAAOd,GAAI,aAAc,sBAC3B,OAAOA,GAAI,aAAc,gBACpB,IAAII,EAAOU,MAAM,SAAU,CAChC,MAAOd,GAAI,OAAQ,aAEhB,IAAI,WAAWe,KAAKT,GAAK,CAC9B,MAAON,GAAI,KAAM,iBACZ,IAAIM,GAAM,KAAOF,EAAOU,MAAM,yBAA0B,CAC7D,MAAOd,GAAI,YAAa,iBACnB,IAAI,iBAAiBe,KAAKT,GAAK,CACpC,MAAON,GAAI,KAAMM,OACZ,IAAIF,EAAOU,MAAM,iBAAkB,CACxC,GAAI,kCAAkCC,KAAKX,EAAOM,UAAUO,eAAgB,CAC1EZ,EAAMO,SAAWM,EAEnB,MAAOlB,GAAI,kBAAmB,gBACzB,IAAI,WAAWe,KAAKT,GAAK,CAC9BF,EAAOK,SAAS,WAChB,OAAOT,GAAI,WAAY,YAClB,CACL,MAAOA,GAAI,KAAM,OAIrB,QAASa,GAAYM,GACnB,MAAO,UAASf,EAAQC,GACtB,GAAIe,GAAU,MAAOd,CACrB,QAAQA,EAAKF,EAAOG,SAAW,KAAM,CACnC,GAAID,GAAMa,IAAUC,EAAS,CAC3B,GAAID,GAAS,IAAKf,EAAOiB,OAAO,EAChC,OAEFD,GAAWA,GAAWd,GAAM,KAE9B,GAAIA,GAAMa,IAAUC,GAAWD,GAAS,IAAKd,EAAMO,SAAW,IAC9D,OAAOZ,GAAI,SAAU,WAIzB,QAASkB,GAAmBd,EAAQC,GAClCD,EAAOG,MACP,KAAKH,EAAOU,MAAM,aAAc,OAC9BT,EAAMO,SAAWC,EAAY,SAE7BR,GAAMO,SAAW,IACnB,OAAOZ,GAAI,KAAM,KAKnB,QAASsB,GAAQxB,EAAMyB,EAAQC,GAC7BC,KAAK3B,KAAOA,CACZ2B,MAAKF,OAASA,CACdE,MAAKD,KAAOA,EAGd,QAASE,GAAYrB,EAAOD,EAAQN,EAAMyB,GACxClB,EAAMsB,QAAU,GAAIL,GAAQxB,EAAMM,EAAOwB,eAAiBL,IAAW,MAAQ,EAAIvC,GAAaqB,EAAMsB,QACpG,OAAO7B,GAGT,QAAS+B,GAAWxB,GAClB,GAAIA,EAAMsB,QAAQH,KAChBnB,EAAMsB,QAAUtB,EAAMsB,QAAQH,IAChC,OAAOnB,GAAMsB,QAAQ7B,KAGvB,QAASgC,GAAKhC,EAAMM,EAAQC,GAC1B,MAAO0B,GAAO1B,EAAMsB,QAAQ7B,MAAMA,EAAMM,EAAQC,GAElD,QAAS2B,GAAWlC,EAAMM,EAAQC,EAAO4B,GACvC,IAAK,GAAIC,GAAID,GAAK,EAAGC,EAAI,EAAGA,IAC1B7B,EAAMsB,QAAUtB,EAAMsB,QAAQH,IAChC,OAAOM,GAAKhC,EAAMM,EAAQC,GAK5B,QAAS8B,GAAY/B,GACnB,GAAIgC,GAAOhC,EAAOM,UAAUO,aAC5B,IAAIvB,EAAc2C,eAAeD,GAC/BrC,EAAW,WACR,IAAIN,EAAc4C,eAAeD,GACpCrC,EAAW,cAEXA,GAAW,WAGf,GAAIgC,KAEJA,GAAOO,IAAM,SAASxC,EAAMM,EAAQC,GAClC,GAAIP,GAAQ,IAAK,CACf,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,aAC7B,IAAIN,GAAQ,KAAOO,EAAMsB,QAAQH,KAAM,CAC5C,MAAOK,GAAWxB,OACb,IAAIR,GAAuB,cAAckB,KAAKjB,GAAO,CAC1D,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,wBAC7B,IAAI,uBAAuBW,KAAKjB,GAAO,CAC5C,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,qBAC7B,IAAI,+CAA+CW,KAAKjB,GAAO,CACpE,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,eAC7B,IAAI,+BAA+BW,KAAKjB,GAAO,CACpDO,EAAMkC,SAAWzC,CACjB,OAAO,gCACF,IAAI,sCAAsCiB,KAAKjB,GAAO,CAC3D,MAAO,gBACF,IAAIA,GAAQA,EAAK0C,OAAO,IAAM,IAAK,CACxC,MAAOd,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,UAC7B,IAAIN,GAAQ,OAAQ,CACzBC,EAAW,cACN,IAAID,GAAQ,OAAQ,CACzBC,EAAW,UACN,IAAID,GAAQ,sBAAuB,CACxC,MAAO,gBACF,IAAIA,GAAQ,gBAAiB,CAClC,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,qBAC7B,IAAIN,GAAQ,IAAK,CACtB,MAAO,aACF,IAAIH,GAAeG,GAAQ,IAAK,CACrC,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,UAEpC,MAAOC,GAAMsB,QAAQ7B,KAGvBiC,GAAOU,MAAQ,SAAS3C,EAAMM,EAAQC,GACpC,GAAIP,GAAQ,OAAQ,CAClB,GAAIsC,GAAOhC,EAAOM,UAAUO,aAC5B,IAAInC,EAAiBuD,eAAeD,GAAO,CACzCrC,EAAW,UACX,OAAO,gBACF,IAAIT,EAA4B+C,eAAeD,GAAO,CAC3DrC,EAAW,UACX,OAAO,gBACF,IAAIJ,EAAa,CACtBI,EAAWK,EAAOU,MAAM,gBAAiB,OAAS,WAAa,KAC/D,OAAO,YACF,CACLf,GAAY,QACZ,OAAO,iBAEJ,IAAID,GAAQ,OAAQ,CACzB,MAAO,YACF,KAAKH,IAAgBG,GAAQ,QAAUA,GAAQ,aAAc,CAClEC,EAAW,OACX,OAAO,YACF,CACL,MAAOgC,GAAOO,IAAIxC,EAAMM,EAAQC,IAIpC0B,GAAOW,UAAY,SAAS5C,EAAMM,EAAQC,GACxC,GAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,OACnD,OAAO0B,GAAKhC,EAAMM,EAAQC,GAG5B0B,GAAOY,KAAO,SAAS7C,EAAMM,EAAQC,GACnC,GAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO+B,GAAWxB,EACnC,IAAIP,GAAQ,KAAOH,EAAa,MAAO+B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,YAClE,IAAIN,GAAQ,KAAOA,GAAQ,IAAK,MAAOkC,GAAWlC,EAAMM,EAAQC,EAChE,IAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,SAEnD,IAAIN,GAAQ,SAAW,sDAAsDiB,KAAKX,EAAOM,WAAY,CACnGX,GAAY,aACP,IAAID,GAAQ,OAAQ,CACzBqC,EAAY/B,OACP,IAAIN,GAAQ,gBAAiB,CAClC,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,iBAEpC,MAAO,OAGT2B,GAAOa,UAAY,SAAS9C,EAAM+C,EAASxC,GACzC,GAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO+B,GAAWxB,EACnC,IAAIP,GAAQ,OAAQ,CAAEC,EAAW,UAAY,OAAO,YACpD,MAAOM,GAAMsB,QAAQ7B,KAGvBiC,GAAOe,OAAS,SAAShD,EAAMM,EAAQC,GACrC,GAAIP,GAAQ,KAAOA,GAAQ,IAAK,MAAOkC,GAAWlC,EAAMM,EAAQC,EAChE,IAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO+B,GAAWxB,EACnC,IAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,SACnD,IAAIN,GAAQ,gBAAiB,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,gBAC/D,IAAIN,GAAQ,OAAQqC,EAAY/B,EAChC,OAAO,SAGT2B,GAAOgB,OAAS,SAASjD,EAAMM,EAAQC,GACrC,GAAIP,GAAQ,OAAQ,MAAO,QAE3B,IAAIA,GAAQ,OAAQ,CAClBC,EAAW,YACX,OAAOM,GAAMsB,QAAQ7B,KAEvB,MAAOgC,GAAKhC,EAAMM,EAAQC,GAG5B0B,GAAO7C,cAAgB,SAASY,EAAMM,EAAQC,GAC5C,GAAIP,GAAQ,QAAUZ,EAAcmD,eAAejC,EAAOM,WAAY,CACpEX,EAAW,KACX,OAAOM,GAAMsB,QAAQ7B,SAChB,CACL,MAAOiC,GAAOiB,QAAQlD,EAAMM,EAAQC,IAIxC0B,GAAOiB,QAAU,SAASlD,EAAMM,EAAQC,GACtC,GAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,iBACnD,IAAIN,GAAQ,KAAOA,GAAQ,IAAK,MAAOkC,GAAWlC,EAAMM,EAAQC,EAChE,IAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO+B,GAAWxB,IAAUqB,EAAYrB,EAAOD,EAAQT,EAAc,QAAU,MAEhG,IAAIG,GAAQ,gBAAiB,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,gBAE/D,IAAIN,GAAQ,OAAQ,CAClB,GAAIsC,GAAOhC,EAAOM,UAAUO,aAC5B,IAAImB,GAAQ,QAAUA,GAAQ,OAASA,GAAQ,OAASA,GAAQ,KAC9DrC,EAAW,cACR,IAAIZ,EAAWkD,eAAeD,GACjCrC,EAAW,gBACR,IAAIX,EAAciD,eAAeD,GACpCrC,EAAW,eACR,IAAIV,EAAmBgD,eAAeD,GACzCrC,EAAW,cACR,IAAIjB,EAAiBuD,eAAeD,GACvCrC,EAAW,eACR,IAAIT,EAA4B+C,eAAeD,GAClDrC,EAAW,eACR,IAAIL,EAAc2C,eAAeD,GACpCrC,EAAW,WACR,IAAIN,EAAc4C,eAAeD,GACpCrC,EAAW,cAEXA,GAAW,QAEf,MAAOM,GAAMsB,QAAQ7B,KAGvBiC,GAAOkB,iBAAmB,SAASnD,EAAMM,EAAQC,GAC/C,GAAIP,GAAQ,IACV,MAAOkC,GAAWlC,EAAMM,EAAQC,EAClC,IAAIP,GAAQ,IACV,MAAO+B,GAAWxB,IAAUqB,EAAYrB,EAAOD,EAAQT,EAAc,QAAU,MAAO,MACxF,IAAIG,GAAQ,OACVC,EAAW,OACb,OAAOM,GAAMsB,QAAQ7B,KAGvBiC,GAAOmB,eAAiB,SAASpD,EAAMM,EAAQC,GAC7C,GAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO+B,GAAWxB,EACnC,IAAIP,GAAQ,KAAOA,GAAQ,IAAK,MAAOkC,GAAWlC,EAAMM,EAAQC,EAAO,EACvE,OAAO0B,GAAOiB,QAAQlD,EAAMM,EAAQC,GAGtC0B,GAAOoB,0BAA4B,SAASrD,EAAMM,EAAQC,GACxD,GAAIP,GAAQ,IACV,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,qBACpC,IAAIN,GAAQ,QAAUO,EAAMkC,UAAY,iBAAkB,CACxDxC,EAAW,UACX,OAAO,4BAET,MAAO+B,GAAKhC,EAAMM,EAAQC,GAG5B0B,GAAOqB,mBAAqB,SAAStD,EAAMM,EAAQC,GACjD,GAAIP,GAAQ,IAAK,CACfO,EAAMkC,SAAW,IACjB,OAAOV,GAAWxB,GAEpB,GAAIP,GAAQ,OAAQ,CAClB,GAAKO,EAAMkC,UAAY,eAAiBhD,EAAe8C,eAAejC,EAAOM,UAAUO,gBAClFZ,EAAMkC,UAAY,mBAAqB/C,EAAmB6C,eAAejC,EAAOM,UAAUO,eAC7FlB,EAAW,YAEXA,GAAW,UACb,OAAO,YAET,MAAO,qBAGTgC,GAAOsB,UAAY,SAASvD,EAAMM,EAAQC,GACxC,GAAIP,GAAQ,OAAQ,CAAEC,EAAW,UAAY,OAAO,YACpD,GAAID,GAAQ,IAAK,MAAO4B,GAAYrB,EAAOD,EAAQ,MACnD,OAAO0B,GAAKhC,EAAMM,EAAQC,GAG5B0B,GAAOuB,GAAK,SAASxD,EAAMM,EAAQC,GACjC,GAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO+B,GAAWxB,EACnC,IAAIP,GAAQ,KAAOA,GAAQ,IAAK,MAAOkC,GAAWlC,EAAMM,EAAQC,EAChE,IAAIP,GAAQ,OAAQC,EAAW,UAC1B,IAAID,GAAQ,OAAQC,EAAW,SACpC,OAAO,KAGTgC,GAAOwB,cAAgB,SAASzD,EAAMM,EAAQC,GAC5C,GAAIP,GAAQ,IAAK,MAAO+B,GAAWxB,EACnC,IAAIP,GAAQ,KAAOA,GAAQ,IAAK,MAAOkC,GAAWlC,EAAMM,EAAQC,EAChE,IAAIP,GAAQ,OAAQC,EAAW,eAC1B,IAAID,GAAQ,YAAcA,GAAQ,KAAOA,GAAQ,IAAKC,EAAW,OACtE,OAAO,gBAGT,QACEyD,WAAY,SAASC,GACnB,OAAQ7C,SAAU,KACVP,MAAOxB,EAAS,QAAU,MAC1B0D,SAAU,KACVZ,QAAS,GAAIL,GAAQzC,EAAS,QAAU,MAAO4E,GAAQ,EAAG,QAGpEC,MAAO,SAAStD,EAAQC,GACtB,IAAKA,EAAMO,UAAYR,EAAOuD,WAAY,MAAO,KACjD,IAAI1D,IAASI,EAAMO,UAAYT,GAAWC,EAAQC,EAClD,IAAIJ,SAAgBA,IAAS,SAAU,CACrCH,EAAOG,EAAM,EACbA,GAAQA,EAAM,GAEhBF,EAAWE,CACX,IAAIH,GAAQ,UACVO,EAAMA,MAAQ0B,EAAO1B,EAAMA,OAAOP,EAAMM,EAAQC,EAClD,OAAON,IAGTwB,OAAQ,SAASlB,EAAOuD,GACtB,GAAIC,GAAKxD,EAAMsB,QAASrB,EAAKsD,GAAaA,EAAUpB,OAAO,EAC3D,IAAIjB,GAASsC,EAAGtC,MAChB,IAAIsC,EAAG/D,MAAQ,SAAWQ,GAAM,KAAOA,GAAM,KAAMuD,EAAKA,EAAGrC,IAC3D,IAAIqC,EAAGrC,KAAM,CACX,GAAIlB,GAAM,MAAQuD,EAAG/D,MAAQ,SAAW+D,EAAG/D,MAAQ,OACjC+D,EAAG/D,MAAQ,iBAAmB+D,EAAG/D,MAAQ,sBAAuB,CAEhF+D,EAAKA,EAAGrC,IACRD,GAASsC,EAAGtC,WACP,IAAIjB,GAAM,MAAQuD,EAAG/D,MAAQ,UAAY+D,EAAG/D,MAAQ,mBACvDQ,GAAM,MAAQuD,EAAG/D,MAAQ,MAAQ+D,EAAG/D,MAAQ,WAAY,CAE1DyB,EAASuC,KAAKC,IAAI,EAAGF,EAAGtC,OAASvC,IAGrC,MAAOuC,IAGTyC,cAAe,IACfC,kBAAmB,KACnBC,gBAAiB,KACjBC,qBAAsB,MACtBvE,YAAaA,EACbwE,KAAM,UAIR,SAASC,GAAOC,GACd,GAAIC,KACJ,KAAK,GAAIrC,GAAI,EAAGA,EAAIoC,EAAME,SAAUtC,EAAG,CACrCqC,EAAKD,EAAMpC,GAAGjB,eAAiB,KAEjC,MAAOsD,GAGT,GAAIE,IACF,SAAU,SAAU,MAAO,cAC1BvF,EAAgBmF,EAAOI,EAE1B,IAAIC,IACF,MAAO,QAAS,UAAW,WAAY,QAAS,aAAc,SAC9D,MAAO,KAAM,YACZvF,EAAakF,EAAOK,EAEvB,IAAIC,IACF,QAAS,YAAa,YAAa,SAAU,aAAc,aAC3D,eAAgB,mBAAoB,mBAAoB,gBACxD,oBAAqB,oBAAqB,eAC1C,mBAAoB,mBAAoB,sBACxC,0BAA2B,0BAA2B,QAAS,YAC/D,YAAa,cAAe,kBAAmB,kBAC/C,aAAc,iBAAkB,iBAAkB,aAClD,iBAAkB,iBAAkB,OAAQ,OAAQ,cACpD,qBAAsB,yBAA0B,yBAChD,UAAW,cAAe,QAAS,YAAa,wBAC/CvF,EAAgBiF,EAAOM,EAE1B,IAAIC,IACF,YAAa,WAAY,OAAQ,SAAU,OAAQ,YAAa,QAChE,YAAa,cACb,OAAQ,SACPvF,EAAqBgF,EAAOO,EAE/B,IAAIC,IACF,gBAAiB,cAAe,aAAc,mBAC9C,qBAAsB,MAAO,eAAgB,YAAa,kBAC1D,sBAAuB,qBAAsB,sBAC7C,4BAA6B,iBAAkB,uBAC/C,4BAA6B,aAAc,UAAW,kBACtD,sBAAuB,aAAc,wBACrC,wBAAyB,kBAAmB,mBAC5C,mBAAoB,oBAAqB,sBACzC,wBAAyB,wBAAyB,oBAClD,kBAAmB,iBAAkB,UAAW,QAAS,aACzD,iBAAkB,iBAAkB,iBAAkB,kBACtD,SAAU,gBAAiB,sBAAuB,4BAClD,6BAA8B,sBAAuB,sBACrD,kBAAmB,eAAgB,eAAgB,sBACnD,sBAAuB,qBAAsB,sBAC7C,qBAAsB,cAAe,oBAAqB,oBAC1D,oBAAqB,gBAAiB,eAAgB,qBACtD,qBAAsB,qBAAsB,iBAAkB,eAC9D,aAAc,mBAAoB,yBAClC,0BAA2B,mBAAoB,mBAC/C,eAAgB,SAAU,uBAAwB,aAAc,aAChE,cAAe,eAAgB,eAAgB,eAAgB,cAC/D,QAAS,OAAQ,QAAS,gBAAiB,eAAgB,cAC3D,aAAc,cAAe,oBAAqB,oBAClD,oBAAqB,cAAe,eAAgB,UAAW,UAC/D,UAAW,oBAAqB,gBAAiB,OAAQ,MAAO,YAChE,aAAc,SAAU,YAAa,UAAW,oBAChD,4BAA6B,2BAC7B,6BAA8B,4BAA6B,oBAC3D,qBAAsB,YAAa,cAAe,MAAO,eACzD,OAAQ,aAAc,iBAAkB,YAAa,YACrD,cAAe,YAAa,QAAS,eAAgB,YAAa,YAClE,OAAQ,cAAe,wBAAyB,eAChD,yBAA0B,sBAAuB,YACjD,mBAAoB,eAAgB,aAAc,iBAClD,eAAgB,0BAA2B,oBAC3C,0BAA2B,yBAA0B,uBACrD,wBAAyB,0BAA2B,cAAe,MACnE,OAAQ,YAAa,oBAAqB,iBAAkB,iBAC5D,cAAe,kBAAmB,kBAAmB,oBACrD,WAAY,WAAY,eAAgB,eAAgB,iBACxD,gBAAiB,sBAAuB,wBACxC,qBAAsB,sBAAuB,SAAU,UAAW,OAClE,oBAAqB,kBAAmB,mBAAoB,mBAC5D,QAAS,cAAe,kBAAmB,oBAAqB,eAChE,mBAAoB,qBAAsB,YAAa,kBACvD,gBAAiB,eAAgB,OAAQ,iBAAkB,aAC3D,cAAe,mBAAoB,gBAAiB,qBACpD,sBAAuB,yBAA0B,aACjD,mBAAoB,sBAAuB,kBAAmB,SAC9D,gBAAiB,cAAe,eAAgB,aAAc,QAC9D,oBAAqB,eAAgB,qBAAsB,gBAC3D,gBAAiB,YAAa,iBAAkB,aAAc,YAC9D,cAAe,gBAAiB,cAAe,YAAY,YAC3D,iBAAkB,aAAc,kBAChC,YAAa,iBAAkB,aAAc,kBAAmB,YAChE,iBAAkB,UAAW,WAAY,YAAa,WAAY,YAClE,SAAU,aAAc,kBAAmB,SAAU,gBACrD,kBAAmB,cAAe,kBAAmB,gBACrD,UAAW,QAAS,UAAW,UAAW,gBAAiB,iBAC3D,gBAAiB,gBAAiB,WAAY,iBAC9C,gBAAiB,aAAc,aAAc,UAAW,iBACxD,eAAgB,gBAAiB,cAAe,OAAQ,mBACxD,oBAAqB,oBAAqB,cAAe,QACzD,cAAe,eAAgB,cAAe,qBAAsB,QACpE,cAAe,gBAAiB,cAAe,aAAc,cAC7D,WAAY,qBAAsB,mBAAoB,SACtD,qBAAsB,sBAAuB,sBAC7C,kBAAmB,mBAAoB,SAAU,OAAQ,aACzD,cAAe,WAAY,QAAS,SAAU,WAAY,iBAC1D,UAAW,aAAc,gBAAiB,gBAAiB,YAC3D,QAAS,kBAAmB,gBAAiB,sBAC7C,0BAA2B,4BAA6B,uBACxD,uBAAwB,2BACxB,6BAA8B,qBAAsB,sBACpD,oBAAqB,iBAAkB,uBACvC,2BAA4B,6BAC5B,wBAAyB,wBAAyB,4BAClD,8BAA+B,sBAAuB,uBACtD,qBAAsB,oBAAqB,mBAC3C,wBAAyB,eAAgB,eAAgB,gBACzD,OAAQ,QAAS,WAAY,eAAgB,gBAC7C,oBAAqB,cAAe,SAAU,aAAc,WAC5D,eAAgB,SAAU,cAAe,aAAc,kBACvD,aAAc,kBAAmB,uBAAwB,kBACzD,wBAAyB,uBAAwB,uBACjD,2BAA4B,wBAAyB,gBACrD,sBAAuB,yBAA0B,sBACjD,cAAe,cAAe,eAAgB,mBAC9C,eAAgB,gBAAiB,iBAAkB,cACnD,mBAAoB,sBAAuB,iBAC3C,0BAA2B,YAAa,MAAO,eAAgB,YAAa,mBAC5E,kBAAmB,aAAc,mBAAoB,sBACrD,sBAAuB,6BAA8B,YACrD,eAAgB,cAAe,iBAAkB,aAAc,gBAC/D,iBAAkB,eAAgB,cAAe,cAAe,aAChE,eAAgB,eAAgB,SAAU,cAAe,SAAU,QACnE,cAAe,aAAc,eAAgB,YAAa,eAAgB,UAE1E,YAAa,YAAa,OAAQ,oBAAqB,SAAU,cACjE,gBAAiB,iBAAkB,aAAc,eAAgB,iBACjE,sBAAuB,8BACvB,kBAAmB,OAAQ,eAAgB,YAAa,kBACxD,SAAU,aAAc,aAAc,eAAgB,cAAe,kBAAmB,SACxF,mBAAoB,oBAAqB,iBAAkB,kBAC3D,oBAAqB,iBAAkB,eAAgB,iBACvD,iBAAkB,oBAAqB,+BACvC,6BAA8B,cAAe,gBAC5C/F,EAAmBuF,EAAOQ,EAE7B,IAAIC,IACF,eAAgB,qBAAsB,mBACtC,yBAA0B,yBAA0B,yBACpD,qBAAsB,2BAA4B,2BAClD,2BAA4B,qBAAsB,qBAClD,gBAAiB,sBAAuB,oBACxC,0BAA2B,0BAC3B,0BAA2B,sBAAuB,4BAClD,4BAA6B,4BAC7B,sBAAuB,sBAAuB,eAC9C,mBAAoB,qBAAsB,gBAAiB,oBAC3D,sBAAuB,gBAAiB,oBACxC,sBAAuB,iBAAkB,qBACzC,uBAAwB,mBAAoB,2BAC5C,wBAAyB,uBAAwB,8BACjD,uBAAwB,4BAA6B,yBACrD,wBAAyB,4BAA6B,yBACtD,6BAA8B,iCAAkC,eAAgB,QAC/ExF,EAA8B+E,EAAOS,EAExC,IAAIC,IACF,eAAgB,cAAe,MAAO,gBAAiB,eACtD,wBAAyB,eAAgB,cAAe,cACxDxF,EAAiB8E,EAAOU,EAE3B,IAAIC,IACF,mBAAoB,WAAY,WAAY,MAAO,SAAU,QAC7D,WAAY,SAAU,UAAW,UAChCxF,EAAqB6E,EAAOW,EAE/B,IAAIC,IACF,YAAa,eAAgB,OAAQ,aAAc,QAAS,QAC5D,SAAU,QAAS,iBAAkB,OAAQ,aAAc,QAC3D,YAAa,YAAa,aAAc,YAAa,QAAS,iBAC9D,WAAY,UAAW,OAAQ,WAAY,WAAY,gBACvD,WAAY,YAAa,YAAa,cAAe,iBACrD,aAAc,aAAc,UAAW,aAAc,eACrD,gBAAiB,gBAAiB,gBAAiB,aACnD,WAAY,cAAe,UAAW,aAAc,YACpD,cAAe,cAAe,UAAW,YAAa,aACtD,OAAQ,YAAa,OAAQ,OAAQ,QAAS,cAAe,WAC7D,UAAW,YAAa,SAAU,QAAS,QAAS,WACpD,gBAAiB,YAAa,eAAgB,YAAa,aAC3D,YAAa,uBAAwB,YAAa,aAAc,YAChE,cAAe,gBAAiB,eAAgB,iBAChD,iBAAkB,cAAe,OAAQ,YAAa,QAAS,UAC/D,SAAU,mBAAoB,aAAc,eAAgB,eAC5D,iBAAkB,kBAAmB,oBAAqB,kBAC1D,kBAAmB,eAAgB,YAAa,YAAa,WAC7D,cAAe,OAAQ,UAAW,QAAS,YAAa,SAAU,YAClE,SAAU,gBAAiB,YAAa,gBAAiB,gBACzD,aAAc,YAAa,OAAQ,OAAQ,OAAQ,aACnD,SAAU,gBAAiB,MAAO,YAAa,YAAa,cAC5D,SAAU,aAAc,WAAY,WAAY,SAAU,SAAU,UACpE,YAAa,YAAa,OAAQ,cAAe,YAAa,MAC9D,OAAQ,UAAW,SAAU,YAAa,SAAU,QAAS,QAC7D,aAAc,SAAU,eACvBxF,EAAgB4E,EAAOY,EAE1B,IAAIC,IACF,QAAS,WAAY,eAAgB,WAAY,gBAAiB,OAClE,oBAAqB,QAAS,QAAS,MAAO,aAAc,aAAc,YAC1E,SAAU,UAAW,kBAAmB,cAAe,eACvD,eAAgB,WAAY,YAAa,OAAQ,OAAQ,YAAa,QAAS,eAAgB,aAC/F,eAAgB,WAAY,aAAc,YAAa,WAAY,QAAS,gBAAiB,SAC7F,UAAW,QAAS,QAAS,aAAc,OAAQ,SAAU,SAAU,aACvE,OAAQ,SAAU,QAAS,YAAa,aAAc,UAAW,SAAU,eAC3E,aAAc,kBAAmB,eAAgB,aAAc,OAAQ,YACvE,aAAc,sBAAuB,UAAW,cAAe,QAC/D,OAAQ,SAAU,WAAY,SAAU,cAAe,qBACvD,oBAAqB,kBAAmB,QAAS,OAAQ,cACzD,aAAc,WAAY,QAAS,aAAc,cAAe,SAAU,iBAC1E,UAAW,YAAa,UAAW,UAAW,WAC9C,cAAe,eAAgB,aAAc,OAAQ,UAAW,WAAY,QAAS,OACrF,QAAS,YAAa,eAAgB,UAAW,SAAU,SAAU,SAAU,UAC/E,uBAAwB,UAAW,iBAAkB,QAAS,mBAC9D,iBAAkB,kBAAmB,mBAAoB,aAAc,aACvE,OAAQ,UAAW,oBAAqB,kBAAmB,WAC3D,WAAY,eACZ,SAAU,SAAU,OAAQ,WAAY,OAAQ,UAAW,cAAe,WAC1E,UAAW,UAAW,WAAY,QAAS,MAAO,WAAY,mBAC9D,yBAA0B,uBAAwB,yBAClD,yBAA0B,0BAC1B,0BAA2B,0BAC3B,wBAAyB,0BACzB,2BAA4B,0BAC5B,0BAA2B,0BAA2B,wBACtD,mBAAoB,YAAa,YAAa,WAAY,UAAW,kBACrE,iBAAkB,UAAW,OAAQ,OAAQ,WAAY,QAAS,OAAQ,OAAQ,WAAY,aAAc,YAC5G,WAAY,OAAQ,qBAAsB,WAAY,WAAY,OAAQ,SAC1E,WAAY,WAAY,OAAQ,SAAU,mBAAoB,aAAc,SAC5E,OAAQ,SAAU,OAAQ,SAAU,YAAa,gBACjD,WAAY,iBAAkB,aAAc,MAAO,OAAQ,MAAO,OAAQ,SAC1E,iBAAkB,kBAAmB,sBAAuB,WAC5D,iBAAkB,WAAY,UAAW,UAAW,SAAU,cAC9D,eAAgB,cAAe,cAAe,eAAgB,QAAS,SAAU,YAAa,SAC9F,SAAU,kBAAmB,oBAAqB,UAAW,UAC7D,WAAY,iBAAkB,WAAY,QAC1C,uBAAwB,sBAAuB,wBAC/C,YAAa,MAAO,QAAS,SAAU,OAAQ,QAAS,UAAW,UACnE,eAAgB,SAAU,kBAAmB,QAAS,YAAa,UAAW,WAC9E,QAAS,UAAW,OAAQ,QAAS,cAAe,iBACpD,cAAe,oBAAqB,cAAe,kBACnD,cAAe,YAAa,MAAO,aAAc,YAAa,eAAgB,QAAS,SAAU,WACjG,4BAA6B,6BAC7B,0BAA2B,oBAAqB,oBAChD,kCAAmC,sBACnC,yBAA0B,4BAA6B,eACvD,oBAAqB,+BAAgC,sBACrD,gCAAiC,2BAA4B,SAC7D,OAAQ,WAAY,kBAAmB,gBACvC,qBAAsB,WAAY,cAAe,SAAU,gBAC3D,MAAO,YAAa,YAAa,OAAQ,WAAY,uBAAwB,WAAY,UAAW,WACpG,WAAY,YAAa,cAAe,iBAAkB,UAC1D,gBAAiB,YAAa,OAAQ,SAAU,cAAe,SAC/D,YAAa,UAAW,UAAW,YAAa,cAAe,UAAW,QAAS,UAAW,aAC9F,qBAAsB,gBAAiB,QAAS,QAAS,SACzD,UAAW,gBAAiB,UAAW,WAAY,UAAW,cAC9D,UAAW,OAAQ,SAAU,UAAW,cAAe,aAAc,cAAe,eACpF,UAAW,UAAW,WAAY,MAAO,WAAY,WAAY,cACjE,WAAY,cAAe,kBAAmB,QAAS,YACvD,aAAc,4BAA6B,YAAa,SACxD,WAAY,SAAU,4BACtB,4BAA6B,WAAY,WAAY,QAAS,UAC9D,MAAO,OAAQ,QAAS,QAAS,SAAU,WAAY,UAAW,UAClE,UAAW,QAAS,MAAO,aAAc,cAAe,MAAO,SAAU,UACzE,WAAY,aAAc,aAAc,QAAS,UAAW,SAAU,SAAU,SAAU,SAC1F,SAAU,YAAa,kBAAmB,YAAa,cACvD,4BAA6B,yBAC7B,6BAA8B,iCAAkC,aAAc,WAC9E,iBAAkB,gBAAiB,WAAY,QAAS,OAAQ,SAChE,sBAAuB,wBAAyB,SAChD,OAAQ,QAAS,QAAS,mBAAoB,QAAS,oBACvD,kBAAmB,yBAA0B,uBAAwB,OACrE,QAAS,aAAc,gBAAiB,UAAW,aAAc,QAAS,SAC1E,cAAe,YAAa,aAAc,cAAe,QAAS,eAAgB,gBAAiB,eAAgB,YAAa,SAChI,gBAAiB,QAAS,SAAU,aAAc,UAAW,SAAU,aAAc,MACrF,uBAAwB,YAAa,QAAS,YAAa,WAAY,UAAW,YAAa,QAC/F,gBAAiB,aAAc,eAAgB,qBAC/C,qBAAsB,qBAAsB,YAAa,kBACzD,QACA,SAAU,OAAQ,cAAe,WAAY,WAAY,YAAa,OACtE,QAAS,OAAQ,mBAAoB,aAAc,kBACnD,oBAAqB,eAAgB,UAAW,QAAS,cACzD,sBAAuB,cAAe,sBAAuB,KAAM,MACnE,sBAAuB,wBAAyB,YAChD,YAAa,cAAe,aAAc,aAAc,aACxD,cAAe,kBAAmB,iBAAkB,YAAa,qBAAsB,QAAS,KAChG,cAAe,iBAAkB,cAAe,oBAChD,cAAe,kBAAmB,cAAe,YAAa,OAAQ,MACtE,MAAO,WAAY,gBAAiB,WAAY,UAAW,cAAe,iBAC1E,gBAAiB,SAAU,WAAY,OAAQ,OAAQ,QACvD,SAAU,cAAe,aAAc,QAAS,OAAQ,eAAgB,UAAW,UAAW,MAC9F,WAAY,YACXxF,EAAgB2E,EAAOa,EAE1B,IAAIC,GAAWV,EAAeW,OAAOV,GAAaU,OAAOT,GAAgBS,OAAOR,GAC7EQ,OAAOP,GAAmBO,OAAON,GAA8BM,OAAOH,GACtEG,OAAOF,EACVzG,GAAW4G,eAAe,YAAa,MAAOF,EAE9C,SAASG,GAAclF,EAAQC,GAC7B,GAAIkF,GAAW,MAAOjF,CACtB,QAAQA,EAAKF,EAAOG,SAAW,KAAM,CACnC,GAAIgF,GAAYjF,GAAM,IAAK,CACzBD,EAAMO,SAAW,IACjB,OAEF2E,EAAYjF,GAAM,IAEpB,OAAQ,UAAW,WAGrB7B,EAAW+G,WAAW,YACpBtG,cAAeA,EACfC,WAAYA,EACZC,cAAeA,EACfC,mBAAoBA,EACpBP,iBAAkBA,EAClBQ,4BAA6BA,EAC7BC,eAAgBA,EAChBC,mBAAoBA,EACpBC,cAAeA,EACfC,cAAeA,EACfT,YACEwG,IAAK,SAASrF,EAAQC,GACpB,IAAKD,EAAOO,IAAI,KAAM,MAAO,MAC7BN,GAAMO,SAAW0E,CACjB,OAAOA,GAAclF,EAAQC,KAGjCqF,KAAM,OAGRjH,GAAW+G,WAAW,eACpBrG,WAAYA,EACZC,cAAeA,EACfC,mBAAoBA,EACpBP,iBAAkBA,EAClBQ,4BAA6BA,EAC7BG,cAAeA,EACfC,cAAeA,EACfH,eAAgBA,EAChBI,YAAa,KACbC,YAAa,KACbX,YACEwG,IAAK,SAASrF,EAAQC,GACpB,GAAID,EAAOO,IAAI,KAAM,CACnBP,EAAOuF,WACP,QAAQ,UAAW,eACd,IAAIvF,EAAOO,IAAI,KAAM,CAC1BN,EAAMO,SAAW0E,CACjB,OAAOA,GAAclF,EAAQC,OACxB,CACL,OAAQ,WAAY,cAGxBuF,IAAK,SAASxF,GACZ,GAAIA,EAAOU,MAAM,QAAS,OACxB,OAAQ,KAAM,KAChB,OAAO,QAET+E,EAAK,SAASzF,GACZA,EAAOU,MAAM,UACb,IAAIV,EAAOU,MAAM,QAAS,OACxB,OAAQ,aAAc,sBACxB,QAAQ,aAAc,aAExBgF,IAAK,SAAS1F,GACZ,IAAKA,EAAOO,IAAI,KAAM,MAAO,MAC7B,QAAQ,KAAM,mBAGlB+E,KAAM,MACNK,WAAY,QAGdtH,GAAW+G,WAAW,eACpBrG,WAAYA,EACZC,cAAeA,EACfC,mBAAoBA,EACpBP,iBAAkBA,EAClBQ,4BAA6BA,EAC7BG,cAAeA,EACfC,cAAeA,EACfH,eAAgBA,EAChBI,YAAa,KACbC,YAAa,KACbX,YACEwG,IAAK,SAASrF,EAAQC,GACpB,GAAID,EAAOO,IAAI,KAAM,CACnBP,EAAOuF,WACP,QAAQ,UAAW,eACd,IAAIvF,EAAOO,IAAI,KAAM,CAC1BN,EAAMO,SAAW0E,CACjB,OAAOA,GAAclF,EAAQC,OACxB,CACL,OAAQ,WAAY,cAGxB2F,IAAK,SAAS5F,GACZ,GAAIA,EAAOO,IAAI,KAAM,OAAQ,KAAM,gBACnC,IAAIP,EAAOU,MAAM,wGAAyG,OAAQ,MAAO,MACzIV,GAAOK,SAAS,WAChB,IAAIL,EAAOU,MAAM,QAAS,OACxB,OAAQ,aAAc,sBACxB,QAAQ,aAAc,aAExBmF,IAAK,WACH,OAAQ,OAAQ,UAGpBP,KAAM,MACNK,WAAY,QAGdtH,GAAW+G,WAAW,cACpBtG,cAAeA,EACfC,WAAYA,EACZC,cAAeA,EACfN,iBAAkBA,EAClBQ,4BAA6BA,EAC7BC,eAAgBA,EAChBC,mBAAoBA,EACpBC,cAAeA,EACfC,cAAeA,EACfG,oBAAqB,KACrBZ,YACEwG,IAAK,SAASrF,EAAQC,GACpB,IAAKD,EAAOO,IAAI,KAAM,MAAO,MAC7BN,GAAMO,SAAW0E,CACjB,OAAOA,GAAclF,EAAQC,KAGjCqF,KAAM,MACNK,WAAY","file":"css.min.js","sourcesContent":["// CodeMirror, copyright (c) by Marijn Haverbeke and others\n// Distributed under an MIT license: https://codemirror.net/LICENSE\n\n(function(mod) {\n if (typeof exports == \"object\" && typeof module == \"object\") // CommonJS\n  mod(require(\"../../lib/codemirror\"));\n else if (typeof define == \"function\" && define.amd) // AMD\n  define([\"../../lib/codemirror\"], mod);\n else // Plain browser env\n  mod(CodeMirror);\n})(function(CodeMirror) {\n\"use strict\";\n\nCodeMirror.defineMode(\"css\", function(config, parserConfig) {\n var inline = parserConfig.inline\n if (!parserConfig.propertyKeywords) parserConfig = CodeMirror.resolveMode(\"text/css\");\n\n var indentUnit = config.indentUnit,\n   tokenHooks = parserConfig.tokenHooks,\n   documentTypes = parserConfig.documentTypes || {},\n   mediaTypes = parserConfig.mediaTypes || {},\n   mediaFeatures = parserConfig.mediaFeatures || {},\n   mediaValueKeywords = parserConfig.mediaValueKeywords || {},\n   propertyKeywords = parserConfig.propertyKeywords || {},\n   nonStandardPropertyKeywords = parserConfig.nonStandardPropertyKeywords || {},\n   fontProperties = parserConfig.fontProperties || {},\n   counterDescriptors = parserConfig.counterDescriptors || {},\n   colorKeywords = parserConfig.colorKeywords || {},\n   valueKeywords = parserConfig.valueKeywords || {},\n   allowNested = parserConfig.allowNested,\n   lineComment = parserConfig.lineComment,\n   supportsAtComponent = parserConfig.supportsAtComponent === true;\n\n var type, override;\n function ret(style, tp) { type = tp; return style; }\n\n // Tokenizers\n\n function tokenBase(stream, state) {\n  var ch = stream.next();\n  if (tokenHooks[ch]) {\n   var result = tokenHooks[ch](stream, state);\n   if (result !== false) return result;\n  }\n  if (ch == \"@\") {\n   stream.eatWhile(/[\\w\\\\\\-]/);\n   return ret(\"def\", stream.current());\n  } else if (ch == \"=\" || (ch == \"~\" || ch == \"|\") && stream.eat(\"=\")) {\n   return ret(null, \"compare\");\n  } else if (ch == \"\\\"\" || ch == \"'\") {\n   state.tokenize = tokenString(ch);\n   return state.tokenize(stream, state);\n  } else if (ch == \"#\") {\n   stream.eatWhile(/[\\w\\\\\\-]/);\n   return ret(\"atom\", \"hash\");\n  } else if (ch == \"!\") {\n   stream.match(/^\\s*\\w*/);\n   return ret(\"keyword\", \"important\");\n  } else if (/\\d/.test(ch) || ch == \".\" && stream.eat(/\\d/)) {\n   stream.eatWhile(/[\\w.%]/);\n   return ret(\"number\", \"unit\");\n  } else if (ch === \"-\") {\n   if (/[\\d.]/.test(stream.peek())) {\n    stream.eatWhile(/[\\w.%]/);\n    return ret(\"number\", \"unit\");\n   } else if (stream.match(/^-[\\w\\\\\\-]*/)) {\n    stream.eatWhile(/[\\w\\\\\\-]/);\n    if (stream.match(/^\\s*:/, false))\n     return ret(\"variable-2\", \"variable-definition\");\n    return ret(\"variable-2\", \"variable\");\n   } else if (stream.match(/^\\w+-/)) {\n    return ret(\"meta\", \"meta\");\n   }\n  } else if (/[,+>*\\/]/.test(ch)) {\n   return ret(null, \"select-op\");\n  } else if (ch == \".\" && stream.match(/^-?[_a-z][_a-z0-9-]*/i)) {\n   return ret(\"qualifier\", \"qualifier\");\n  } else if (/[:;{}\\[\\]\\(\\)]/.test(ch)) {\n   return ret(null, ch);\n  } else if (stream.match(/[\\w-.]+(?=\\()/)) {\n   if (/^(url(-prefix)?|domain|regexp)$/.test(stream.current().toLowerCase())) {\n    state.tokenize = tokenParenthesized;\n   }\n   return ret(\"variable callee\", \"variable\");\n  } else if (/[\\w\\\\\\-]/.test(ch)) {\n   stream.eatWhile(/[\\w\\\\\\-]/);\n   return ret(\"property\", \"word\");\n  } else {\n   return ret(null, null);\n  }\n }\n\n function tokenString(quote) {\n  return function(stream, state) {\n   var escaped = false, ch;\n   while ((ch = stream.next()) != null) {\n    if (ch == quote && !escaped) {\n     if (quote == \")\") stream.backUp(1);\n     break;\n    }\n    escaped = !escaped && ch == \"\\\\\";\n   }\n   if (ch == quote || !escaped && quote != \")\") state.tokenize = null;\n   return ret(\"string\", \"string\");\n  };\n }\n\n function tokenParenthesized(stream, state) {\n  stream.next(); // Must be '('\n  if (!stream.match(/\\s*[\\\"\\')]/, false))\n   state.tokenize = tokenString(\")\");\n  else\n   state.tokenize = null;\n  return ret(null, \"(\");\n }\n\n // Context management\n\n function Context(type, indent, prev) {\n  this.type = type;\n  this.indent = indent;\n  this.prev = prev;\n }\n\n function pushContext(state, stream, type, indent) {\n  state.context = new Context(type, stream.indentation() + (indent === false ? 0 : indentUnit), state.context);\n  return type;\n }\n\n function popContext(state) {\n  if (state.context.prev)\n   state.context = state.context.prev;\n  return state.context.type;\n }\n\n function pass(type, stream, state) {\n  return states[state.context.type](type, stream, state);\n }\n function popAndPass(type, stream, state, n) {\n  for (var i = n || 1; i > 0; i--)\n   state.context = state.context.prev;\n  return pass(type, stream, state);\n }\n\n // Parser\n\n function wordAsValue(stream) {\n  var word = stream.current().toLowerCase();\n  if (valueKeywords.hasOwnProperty(word))\n   override = \"atom\";\n  else if (colorKeywords.hasOwnProperty(word))\n   override = \"keyword\";\n  else\n   override = \"variable\";\n }\n\n var states = {};\n\n states.top = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"{\") {\n   return pushContext(state, stream, \"block\");\n  } else if (type == \"}\" && state.context.prev) {\n   return popContext(state);\n  } else if (supportsAtComponent && /@component/i.test(type)) {\n   return pushContext(state, stream, \"atComponentBlock\");\n  } else if (/^@(-moz-)?document$/i.test(type)) {\n   return pushContext(state, stream, \"documentTypes\");\n  } else if (/^@(media|supports|(-moz-)?document|import)$/i.test(type)) {\n   return pushContext(state, stream, \"atBlock\");\n  } else if (/^@(font-face|counter-style)/i.test(type)) {\n   state.stateArg = type;\n   return \"restricted_atBlock_before\";\n  } else if (/^@(-(moz|ms|o|webkit)-)?keyframes$/i.test(type)) {\n   return \"keyframes\";\n  } else if (type && type.charAt(0) == \"@\") {\n   return pushContext(state, stream, \"at\");\n  } else if (type == \"hash\") {\n   override = \"builtin\";\n  } else if (type == \"word\") {\n   override = \"tag\";\n  } else if (type == \"variable-definition\") {\n   return \"maybeprop\";\n  } else if (type == \"interpolation\") {\n   return pushContext(state, stream, \"interpolation\");\n  } else if (type == \":\") {\n   return \"pseudo\";\n  } else if (allowNested && type == \"(\") {\n   return pushContext(state, stream, \"parens\");\n  }\n  return state.context.type;\n };\n\n states.block = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"word\") {\n   var word = stream.current().toLowerCase();\n   if (propertyKeywords.hasOwnProperty(word)) {\n    override = \"property\";\n    return \"maybeprop\";\n   } else if (nonStandardPropertyKeywords.hasOwnProperty(word)) {\n    override = \"string-2\";\n    return \"maybeprop\";\n   } else if (allowNested) {\n    override = stream.match(/^\\s*:(?:\\s|$)/, false) ? \"property\" : \"tag\";\n    return \"block\";\n   } else {\n    override += \" error\";\n    return \"maybeprop\";\n   }\n  } else if (type == \"meta\") {\n   return \"block\";\n  } else if (!allowNested && (type == \"hash\" || type == \"qualifier\")) {\n   override = \"error\";\n   return \"block\";\n  } else {\n   return states.top(type, stream, state);\n  }\n };\n\n states.maybeprop = function(type, stream, state) {\n  if (type == \":\") return pushContext(state, stream, \"prop\");\n  return pass(type, stream, state);\n };\n\n states.prop = function(type, stream, state) {\n  if (type == \";\") return popContext(state);\n  if (type == \"{\" && allowNested) return pushContext(state, stream, \"propBlock\");\n  if (type == \"}\" || type == \"{\") return popAndPass(type, stream, state);\n  if (type == \"(\") return pushContext(state, stream, \"parens\");\n\n  if (type == \"hash\" && !/^#([0-9a-fA-f]{3,4}|[0-9a-fA-f]{6}|[0-9a-fA-f]{8})$/.test(stream.current())) {\n   override += \" error\";\n  } else if (type == \"word\") {\n   wordAsValue(stream);\n  } else if (type == \"interpolation\") {\n   return pushContext(state, stream, \"interpolation\");\n  }\n  return \"prop\";\n };\n\n states.propBlock = function(type, _stream, state) {\n  if (type == \"}\") return popContext(state);\n  if (type == \"word\") { override = \"property\"; return \"maybeprop\"; }\n  return state.context.type;\n };\n\n states.parens = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"{\" || type == \"}\") return popAndPass(type, stream, state);\n  if (type == \")\") return popContext(state);\n  if (type == \"(\") return pushContext(state, stream, \"parens\");\n  if (type == \"interpolation\") return pushContext(state, stream, \"interpolation\");\n  if (type == \"word\") wordAsValue(stream);\n  return \"parens\";\n };\n\n states.pseudo = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"meta\") return \"pseudo\";\n\n  if (type == \"word\") {\n   override = \"variable-3\";\n   return state.context.type;\n  }\n  return pass(type, stream, state);\n };\n\n states.documentTypes = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"word\" && documentTypes.hasOwnProperty(stream.current())) {\n   override = \"tag\";\n   return state.context.type;\n  } else {\n   return states.atBlock(type, stream, state);\n  }\n };\n\n states.atBlock = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"(\") return pushContext(state, stream, \"atBlock_parens\");\n  if (type == \"}\" || type == \";\") return popAndPass(type, stream, state);\n  if (type == \"{\") return popContext(state) && pushContext(state, stream, allowNested ? \"block\" : \"top\");\n\n  if (type == \"interpolation\") return pushContext(state, stream, \"interpolation\");\n\n  if (type == \"word\") {\n   var word = stream.current().toLowerCase();\n   if (word == \"only\" || word == \"not\" || word == \"and\" || word == \"or\")\n    override = \"keyword\";\n   else if (mediaTypes.hasOwnProperty(word))\n    override = \"attribute\";\n   else if (mediaFeatures.hasOwnProperty(word))\n    override = \"property\";\n   else if (mediaValueKeywords.hasOwnProperty(word))\n    override = \"keyword\";\n   else if (propertyKeywords.hasOwnProperty(word))\n    override = \"property\";\n   else if (nonStandardPropertyKeywords.hasOwnProperty(word))\n    override = \"string-2\";\n   else if (valueKeywords.hasOwnProperty(word))\n    override = \"atom\";\n   else if (colorKeywords.hasOwnProperty(word))\n    override = \"keyword\";\n   else\n    override = \"error\";\n  }\n  return state.context.type;\n };\n\n states.atComponentBlock = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"}\")\n   return popAndPass(type, stream, state);\n  if (type == \"{\")\n   return popContext(state) && pushContext(state, stream, allowNested ? \"block\" : \"top\", false);\n  if (type == \"word\")\n   override = \"error\";\n  return state.context.type;\n };\n\n states.atBlock_parens = function(type, stream, state) {\n  if (type == \")\") return popContext(state);\n  if (type == \"{\" || type == \"}\") return popAndPass(type, stream, state, 2);\n  return states.atBlock(type, stream, state);\n };\n\n states.restricted_atBlock_before = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"{\")\n   return pushContext(state, stream, \"restricted_atBlock\");\n  if (type == \"word\" && state.stateArg == \"@counter-style\") {\n   override = \"variable\";\n   return \"restricted_atBlock_before\";\n  }\n  return pass(type, stream, state);\n };\n\n states.restricted_atBlock = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"}\") {\n   state.stateArg = null;\n   return popContext(state);\n  }\n  if (type == \"word\") {\n   if ((state.stateArg == \"@font-face\" && !fontProperties.hasOwnProperty(stream.current().toLowerCase())) ||\n     (state.stateArg == \"@counter-style\" && !counterDescriptors.hasOwnProperty(stream.current().toLowerCase())))\n    override = \"error\";\n   else\n    override = \"property\";\n   return \"maybeprop\";\n  }\n  return \"restricted_atBlock\";\n };\n\n states.keyframes = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"word\") { override = \"variable\"; return \"keyframes\"; }\n  if (type == \"{\") return pushContext(state, stream, \"top\");\n  return pass(type, stream, state);\n };\n\n states.at = function(type, stream, state) {\n  if (type == \";\") return popContext(state);\n  if (type == \"{\" || type == \"}\") return popAndPass(type, stream, state);\n  if (type == \"word\") override = \"tag\";\n  else if (type == \"hash\") override = \"builtin\";\n  return \"at\";\n };\n\n states.interpolation = function(type, stream, state) {\n  if (type == \"}\") return popContext(state);\n  if (type == \"{\" || type == \";\") return popAndPass(type, stream, state);\n  if (type == \"word\") override = \"variable\";\n  else if (type != \"variable\" && type != \"(\" && type != \")\") override = \"error\";\n  return \"interpolation\";\n };\n\n return {\n  startState: function(base) {\n   return {tokenize: null,\n       state: inline ? \"block\" : \"top\",\n       stateArg: null,\n       context: new Context(inline ? \"block\" : \"top\", base || 0, null)};\n  },\n\n  token: function(stream, state) {\n   if (!state.tokenize && stream.eatSpace()) return null;\n   var style = (state.tokenize || tokenBase)(stream, state);\n   if (style && typeof style == \"object\") {\n    type = style[1];\n    style = style[0];\n   }\n   override = style;\n   if (type != \"comment\")\n    state.state = states[state.state](type, stream, state);\n   return override;\n  },\n\n  indent: function(state, textAfter) {\n   var cx = state.context, ch = textAfter && textAfter.charAt(0);\n   var indent = cx.indent;\n   if (cx.type == \"prop\" && (ch == \"}\" || ch == \")\")) cx = cx.prev;\n   if (cx.prev) {\n    if (ch == \"}\" && (cx.type == \"block\" || cx.type == \"top\" ||\n             cx.type == \"interpolation\" || cx.type == \"restricted_atBlock\")) {\n     // Resume indentation from parent context.\n     cx = cx.prev;\n     indent = cx.indent;\n    } else if (ch == \")\" && (cx.type == \"parens\" || cx.type == \"atBlock_parens\") ||\n      ch == \"{\" && (cx.type == \"at\" || cx.type == \"atBlock\")) {\n     // Dedent relative to current context.\n     indent = Math.max(0, cx.indent - indentUnit);\n    }\n   }\n   return indent;\n  },\n\n  electricChars: \"}\",\n  blockCommentStart: \"/*\",\n  blockCommentEnd: \"*/\",\n  blockCommentContinue: \" * \",\n  lineComment: lineComment,\n  fold: \"brace\"\n };\n});\n\n function keySet(array) {\n  var keys = {};\n  for (var i = 0; i < array.length; ++i) {\n   keys[array[i].toLowerCase()] = true;\n  }\n  return keys;\n }\n\n var documentTypes_ = [\n  \"domain\", \"regexp\", \"url\", \"url-prefix\"\n ], documentTypes = keySet(documentTypes_);\n\n var mediaTypes_ = [\n  \"all\", \"aural\", \"braille\", \"handheld\", \"print\", \"projection\", \"screen\",\n  \"tty\", \"tv\", \"embossed\"\n ], mediaTypes = keySet(mediaTypes_);\n\n var mediaFeatures_ = [\n  \"width\", \"min-width\", \"max-width\", \"height\", \"min-height\", \"max-height\",\n  \"device-width\", \"min-device-width\", \"max-device-width\", \"device-height\",\n  \"min-device-height\", \"max-device-height\", \"aspect-ratio\",\n  \"min-aspect-ratio\", \"max-aspect-ratio\", \"device-aspect-ratio\",\n  \"min-device-aspect-ratio\", \"max-device-aspect-ratio\", \"color\", \"min-color\",\n  \"max-color\", \"color-index\", \"min-color-index\", \"max-color-index\",\n  \"monochrome\", \"min-monochrome\", \"max-monochrome\", \"resolution\",\n  \"min-resolution\", \"max-resolution\", \"scan\", \"grid\", \"orientation\",\n  \"device-pixel-ratio\", \"min-device-pixel-ratio\", \"max-device-pixel-ratio\",\n  \"pointer\", \"any-pointer\", \"hover\", \"any-hover\", \"prefers-color-scheme\"\n ], mediaFeatures = keySet(mediaFeatures_);\n\n var mediaValueKeywords_ = [\n  \"landscape\", \"portrait\", \"none\", \"coarse\", \"fine\", \"on-demand\", \"hover\",\n  \"interlace\", \"progressive\",\n  \"dark\", \"light\"\n ], mediaValueKeywords = keySet(mediaValueKeywords_);\n\n var propertyKeywords_ = [\n  \"align-content\", \"align-items\", \"align-self\", \"alignment-adjust\",\n  \"alignment-baseline\", \"all\", \"anchor-point\", \"animation\", \"animation-delay\",\n  \"animation-direction\", \"animation-duration\", \"animation-fill-mode\",\n  \"animation-iteration-count\", \"animation-name\", \"animation-play-state\",\n  \"animation-timing-function\", \"appearance\", \"azimuth\", \"backdrop-filter\",\n  \"backface-visibility\", \"background\", \"background-attachment\",\n  \"background-blend-mode\", \"background-clip\", \"background-color\",\n  \"background-image\", \"background-origin\", \"background-position\",\n  \"background-position-x\", \"background-position-y\", \"background-repeat\",\n  \"background-size\", \"baseline-shift\", \"binding\", \"bleed\", \"block-size\",\n  \"bookmark-label\", \"bookmark-level\", \"bookmark-state\", \"bookmark-target\",\n  \"border\", \"border-bottom\", \"border-bottom-color\", \"border-bottom-left-radius\",\n  \"border-bottom-right-radius\", \"border-bottom-style\", \"border-bottom-width\",\n  \"border-collapse\", \"border-color\", \"border-image\", \"border-image-outset\",\n  \"border-image-repeat\", \"border-image-slice\", \"border-image-source\",\n  \"border-image-width\", \"border-left\", \"border-left-color\", \"border-left-style\",\n  \"border-left-width\", \"border-radius\", \"border-right\", \"border-right-color\",\n  \"border-right-style\", \"border-right-width\", \"border-spacing\", \"border-style\",\n  \"border-top\", \"border-top-color\", \"border-top-left-radius\",\n  \"border-top-right-radius\", \"border-top-style\", \"border-top-width\",\n  \"border-width\", \"bottom\", \"box-decoration-break\", \"box-shadow\", \"box-sizing\",\n  \"break-after\", \"break-before\", \"break-inside\", \"caption-side\", \"caret-color\",\n  \"clear\", \"clip\", \"color\", \"color-profile\", \"column-count\", \"column-fill\",\n  \"column-gap\", \"column-rule\", \"column-rule-color\", \"column-rule-style\",\n  \"column-rule-width\", \"column-span\", \"column-width\", \"columns\", \"contain\",\n  \"content\", \"counter-increment\", \"counter-reset\", \"crop\", \"cue\", \"cue-after\",\n  \"cue-before\", \"cursor\", \"direction\", \"display\", \"dominant-baseline\",\n  \"drop-initial-after-adjust\", \"drop-initial-after-align\",\n  \"drop-initial-before-adjust\", \"drop-initial-before-align\", \"drop-initial-size\",\n  \"drop-initial-value\", \"elevation\", \"empty-cells\", \"fit\", \"fit-position\",\n  \"flex\", \"flex-basis\", \"flex-direction\", \"flex-flow\", \"flex-grow\",\n  \"flex-shrink\", \"flex-wrap\", \"float\", \"float-offset\", \"flow-from\", \"flow-into\",\n  \"font\", \"font-family\", \"font-feature-settings\", \"font-kerning\",\n  \"font-language-override\", \"font-optical-sizing\", \"font-size\",\n  \"font-size-adjust\", \"font-stretch\", \"font-style\", \"font-synthesis\",\n  \"font-variant\", \"font-variant-alternates\", \"font-variant-caps\",\n  \"font-variant-east-asian\", \"font-variant-ligatures\", \"font-variant-numeric\",\n  \"font-variant-position\", \"font-variation-settings\", \"font-weight\", \"gap\",\n  \"grid\", \"grid-area\", \"grid-auto-columns\", \"grid-auto-flow\", \"grid-auto-rows\",\n  \"grid-column\", \"grid-column-end\", \"grid-column-gap\", \"grid-column-start\",\n  \"grid-gap\", \"grid-row\", \"grid-row-end\", \"grid-row-gap\", \"grid-row-start\",\n  \"grid-template\", \"grid-template-areas\", \"grid-template-columns\",\n  \"grid-template-rows\", \"hanging-punctuation\", \"height\", \"hyphens\", \"icon\",\n  \"image-orientation\", \"image-rendering\", \"image-resolution\", \"inline-box-align\",\n  \"inset\", \"inset-block\", \"inset-block-end\", \"inset-block-start\", \"inset-inline\",\n  \"inset-inline-end\", \"inset-inline-start\", \"isolation\", \"justify-content\",\n  \"justify-items\", \"justify-self\", \"left\", \"letter-spacing\", \"line-break\",\n  \"line-height\", \"line-height-step\", \"line-stacking\", \"line-stacking-ruby\",\n  \"line-stacking-shift\", \"line-stacking-strategy\", \"list-style\",\n  \"list-style-image\", \"list-style-position\", \"list-style-type\", \"margin\",\n  \"margin-bottom\", \"margin-left\", \"margin-right\", \"margin-top\", \"marks\",\n  \"marquee-direction\", \"marquee-loop\", \"marquee-play-count\", \"marquee-speed\",\n  \"marquee-style\", \"mask-clip\", \"mask-composite\", \"mask-image\", \"mask-mode\",\n  \"mask-origin\", \"mask-position\", \"mask-repeat\", \"mask-size\",\"mask-type\",\n  \"max-block-size\", \"max-height\", \"max-inline-size\",\n  \"max-width\", \"min-block-size\", \"min-height\", \"min-inline-size\", \"min-width\",\n  \"mix-blend-mode\", \"move-to\", \"nav-down\", \"nav-index\", \"nav-left\", \"nav-right\",\n  \"nav-up\", \"object-fit\", \"object-position\", \"offset\", \"offset-anchor\",\n  \"offset-distance\", \"offset-path\", \"offset-position\", \"offset-rotate\",\n  \"opacity\", \"order\", \"orphans\", \"outline\", \"outline-color\", \"outline-offset\",\n  \"outline-style\", \"outline-width\", \"overflow\", \"overflow-style\",\n  \"overflow-wrap\", \"overflow-x\", \"overflow-y\", \"padding\", \"padding-bottom\",\n  \"padding-left\", \"padding-right\", \"padding-top\", \"page\", \"page-break-after\",\n  \"page-break-before\", \"page-break-inside\", \"page-policy\", \"pause\",\n  \"pause-after\", \"pause-before\", \"perspective\", \"perspective-origin\", \"pitch\",\n  \"pitch-range\", \"place-content\", \"place-items\", \"place-self\", \"play-during\",\n  \"position\", \"presentation-level\", \"punctuation-trim\", \"quotes\",\n  \"region-break-after\", \"region-break-before\", \"region-break-inside\",\n  \"region-fragment\", \"rendering-intent\", \"resize\", \"rest\", \"rest-after\",\n  \"rest-before\", \"richness\", \"right\", \"rotate\", \"rotation\", \"rotation-point\",\n  \"row-gap\", \"ruby-align\", \"ruby-overhang\", \"ruby-position\", \"ruby-span\",\n  \"scale\", \"scroll-behavior\", \"scroll-margin\", \"scroll-margin-block\",\n  \"scroll-margin-block-end\", \"scroll-margin-block-start\", \"scroll-margin-bottom\",\n  \"scroll-margin-inline\", \"scroll-margin-inline-end\",\n  \"scroll-margin-inline-start\", \"scroll-margin-left\", \"scroll-margin-right\",\n  \"scroll-margin-top\", \"scroll-padding\", \"scroll-padding-block\",\n  \"scroll-padding-block-end\", \"scroll-padding-block-start\",\n  \"scroll-padding-bottom\", \"scroll-padding-inline\", \"scroll-padding-inline-end\",\n  \"scroll-padding-inline-start\", \"scroll-padding-left\", \"scroll-padding-right\",\n  \"scroll-padding-top\", \"scroll-snap-align\", \"scroll-snap-type\",\n  \"shape-image-threshold\", \"shape-inside\", \"shape-margin\", \"shape-outside\",\n  \"size\", \"speak\", \"speak-as\", \"speak-header\", \"speak-numeral\",\n  \"speak-punctuation\", \"speech-rate\", \"stress\", \"string-set\", \"tab-size\",\n  \"table-layout\", \"target\", \"target-name\", \"target-new\", \"target-position\",\n  \"text-align\", \"text-align-last\", \"text-combine-upright\", \"text-decoration\",\n  \"text-decoration-color\", \"text-decoration-line\", \"text-decoration-skip\",\n  \"text-decoration-skip-ink\", \"text-decoration-style\", \"text-emphasis\",\n  \"text-emphasis-color\", \"text-emphasis-position\", \"text-emphasis-style\",\n  \"text-height\", \"text-indent\", \"text-justify\", \"text-orientation\",\n  \"text-outline\", \"text-overflow\", \"text-rendering\", \"text-shadow\",\n  \"text-size-adjust\", \"text-space-collapse\", \"text-transform\",\n  \"text-underline-position\", \"text-wrap\", \"top\", \"touch-action\", \"transform\", \"transform-origin\",\n  \"transform-style\", \"transition\", \"transition-delay\", \"transition-duration\",\n  \"transition-property\", \"transition-timing-function\", \"translate\",\n  \"unicode-bidi\", \"user-select\", \"vertical-align\", \"visibility\", \"voice-balance\",\n  \"voice-duration\", \"voice-family\", \"voice-pitch\", \"voice-range\", \"voice-rate\",\n  \"voice-stress\", \"voice-volume\", \"volume\", \"white-space\", \"widows\", \"width\",\n  \"will-change\", \"word-break\", \"word-spacing\", \"word-wrap\", \"writing-mode\", \"z-index\",\n  // SVG-specific\n  \"clip-path\", \"clip-rule\", \"mask\", \"enable-background\", \"filter\", \"flood-color\",\n  \"flood-opacity\", \"lighting-color\", \"stop-color\", \"stop-opacity\", \"pointer-events\",\n  \"color-interpolation\", \"color-interpolation-filters\",\n  \"color-rendering\", \"fill\", \"fill-opacity\", \"fill-rule\", \"image-rendering\",\n  \"marker\", \"marker-end\", \"marker-mid\", \"marker-start\", \"paint-order\", \"shape-rendering\", \"stroke\",\n  \"stroke-dasharray\", \"stroke-dashoffset\", \"stroke-linecap\", \"stroke-linejoin\",\n  \"stroke-miterlimit\", \"stroke-opacity\", \"stroke-width\", \"text-rendering\",\n  \"baseline-shift\", \"dominant-baseline\", \"glyph-orientation-horizontal\",\n  \"glyph-orientation-vertical\", \"text-anchor\", \"writing-mode\",\n ], propertyKeywords = keySet(propertyKeywords_);\n\n var nonStandardPropertyKeywords_ = [\n  \"border-block\", \"border-block-color\", \"border-block-end\",\n  \"border-block-end-color\", \"border-block-end-style\", \"border-block-end-width\",\n  \"border-block-start\", \"border-block-start-color\", \"border-block-start-style\",\n  \"border-block-start-width\", \"border-block-style\", \"border-block-width\",\n  \"border-inline\", \"border-inline-color\", \"border-inline-end\",\n  \"border-inline-end-color\", \"border-inline-end-style\",\n  \"border-inline-end-width\", \"border-inline-start\", \"border-inline-start-color\",\n  \"border-inline-start-style\", \"border-inline-start-width\",\n  \"border-inline-style\", \"border-inline-width\", \"margin-block\",\n  \"margin-block-end\", \"margin-block-start\", \"margin-inline\", \"margin-inline-end\",\n  \"margin-inline-start\", \"padding-block\", \"padding-block-end\",\n  \"padding-block-start\", \"padding-inline\", \"padding-inline-end\",\n  \"padding-inline-start\", \"scroll-snap-stop\", \"scrollbar-3d-light-color\",\n  \"scrollbar-arrow-color\", \"scrollbar-base-color\", \"scrollbar-dark-shadow-color\",\n  \"scrollbar-face-color\", \"scrollbar-highlight-color\", \"scrollbar-shadow-color\",\n  \"scrollbar-track-color\", \"searchfield-cancel-button\", \"searchfield-decoration\",\n  \"searchfield-results-button\", \"searchfield-results-decoration\", \"shape-inside\", \"zoom\"\n ], nonStandardPropertyKeywords = keySet(nonStandardPropertyKeywords_);\n\n var fontProperties_ = [\n  \"font-display\", \"font-family\", \"src\", \"unicode-range\", \"font-variant\",\n   \"font-feature-settings\", \"font-stretch\", \"font-weight\", \"font-style\"\n ], fontProperties = keySet(fontProperties_);\n\n var counterDescriptors_ = [\n  \"additive-symbols\", \"fallback\", \"negative\", \"pad\", \"prefix\", \"range\",\n  \"speak-as\", \"suffix\", \"symbols\", \"system\"\n ], counterDescriptors = keySet(counterDescriptors_);\n\n var colorKeywords_ = [\n  \"aliceblue\", \"antiquewhite\", \"aqua\", \"aquamarine\", \"azure\", \"beige\",\n  \"bisque\", \"black\", \"blanchedalmond\", \"blue\", \"blueviolet\", \"brown\",\n  \"burlywood\", \"cadetblue\", \"chartreuse\", \"chocolate\", \"coral\", \"cornflowerblue\",\n  \"cornsilk\", \"crimson\", \"cyan\", \"darkblue\", \"darkcyan\", \"darkgoldenrod\",\n  \"darkgray\", \"darkgreen\", \"darkkhaki\", \"darkmagenta\", \"darkolivegreen\",\n  \"darkorange\", \"darkorchid\", \"darkred\", \"darksalmon\", \"darkseagreen\",\n  \"darkslateblue\", \"darkslategray\", \"darkturquoise\", \"darkviolet\",\n  \"deeppink\", \"deepskyblue\", \"dimgray\", \"dodgerblue\", \"firebrick\",\n  \"floralwhite\", \"forestgreen\", \"fuchsia\", \"gainsboro\", \"ghostwhite\",\n  \"gold\", \"goldenrod\", \"gray\", \"grey\", \"green\", \"greenyellow\", \"honeydew\",\n  \"hotpink\", \"indianred\", \"indigo\", \"ivory\", \"khaki\", \"lavender\",\n  \"lavenderblush\", \"lawngreen\", \"lemonchiffon\", \"lightblue\", \"lightcoral\",\n  \"lightcyan\", \"lightgoldenrodyellow\", \"lightgray\", \"lightgreen\", \"lightpink\",\n  \"lightsalmon\", \"lightseagreen\", \"lightskyblue\", \"lightslategray\",\n  \"lightsteelblue\", \"lightyellow\", \"lime\", \"limegreen\", \"linen\", \"magenta\",\n  \"maroon\", \"mediumaquamarine\", \"mediumblue\", \"mediumorchid\", \"mediumpurple\",\n  \"mediumseagreen\", \"mediumslateblue\", \"mediumspringgreen\", \"mediumturquoise\",\n  \"mediumvioletred\", \"midnightblue\", \"mintcream\", \"mistyrose\", \"moccasin\",\n  \"navajowhite\", \"navy\", \"oldlace\", \"olive\", \"olivedrab\", \"orange\", \"orangered\",\n  \"orchid\", \"palegoldenrod\", \"palegreen\", \"paleturquoise\", \"palevioletred\",\n  \"papayawhip\", \"peachpuff\", \"peru\", \"pink\", \"plum\", \"powderblue\",\n  \"purple\", \"rebeccapurple\", \"red\", \"rosybrown\", \"royalblue\", \"saddlebrown\",\n  \"salmon\", \"sandybrown\", \"seagreen\", \"seashell\", \"sienna\", \"silver\", \"skyblue\",\n  \"slateblue\", \"slategray\", \"snow\", \"springgreen\", \"steelblue\", \"tan\",\n  \"teal\", \"thistle\", \"tomato\", \"turquoise\", \"violet\", \"wheat\", \"white\",\n  \"whitesmoke\", \"yellow\", \"yellowgreen\"\n ], colorKeywords = keySet(colorKeywords_);\n\n var valueKeywords_ = [\n  \"above\", \"absolute\", \"activeborder\", \"additive\", \"activecaption\", \"afar\",\n  \"after-white-space\", \"ahead\", \"alias\", \"all\", \"all-scroll\", \"alphabetic\", \"alternate\",\n  \"always\", \"amharic\", \"amharic-abegede\", \"antialiased\", \"appworkspace\",\n  \"arabic-indic\", \"armenian\", \"asterisks\", \"attr\", \"auto\", \"auto-flow\", \"avoid\", \"avoid-column\", \"avoid-page\",\n  \"avoid-region\", \"axis-pan\", \"background\", \"backwards\", \"baseline\", \"below\", \"bidi-override\", \"binary\",\n  \"bengali\", \"blink\", \"block\", \"block-axis\", \"bold\", \"bolder\", \"border\", \"border-box\",\n  \"both\", \"bottom\", \"break\", \"break-all\", \"break-word\", \"bullets\", \"button\", \"button-bevel\",\n  \"buttonface\", \"buttonhighlight\", \"buttonshadow\", \"buttontext\", \"calc\", \"cambodian\",\n  \"capitalize\", \"caps-lock-indicator\", \"caption\", \"captiontext\", \"caret\",\n  \"cell\", \"center\", \"checkbox\", \"circle\", \"cjk-decimal\", \"cjk-earthly-branch\",\n  \"cjk-heavenly-stem\", \"cjk-ideographic\", \"clear\", \"clip\", \"close-quote\",\n  \"col-resize\", \"collapse\", \"color\", \"color-burn\", \"color-dodge\", \"column\", \"column-reverse\",\n  \"compact\", \"condensed\", \"contain\", \"content\", \"contents\",\n  \"content-box\", \"context-menu\", \"continuous\", \"copy\", \"counter\", \"counters\", \"cover\", \"crop\",\n  \"cross\", \"crosshair\", \"currentcolor\", \"cursive\", \"cyclic\", \"darken\", \"dashed\", \"decimal\",\n  \"decimal-leading-zero\", \"default\", \"default-button\", \"dense\", \"destination-atop\",\n  \"destination-in\", \"destination-out\", \"destination-over\", \"devanagari\", \"difference\",\n  \"disc\", \"discard\", \"disclosure-closed\", \"disclosure-open\", \"document\",\n  \"dot-dash\", \"dot-dot-dash\",\n  \"dotted\", \"double\", \"down\", \"e-resize\", \"ease\", \"ease-in\", \"ease-in-out\", \"ease-out\",\n  \"element\", \"ellipse\", \"ellipsis\", \"embed\", \"end\", \"ethiopic\", \"ethiopic-abegede\",\n  \"ethiopic-abegede-am-et\", \"ethiopic-abegede-gez\", \"ethiopic-abegede-ti-er\",\n  \"ethiopic-abegede-ti-et\", \"ethiopic-halehame-aa-er\",\n  \"ethiopic-halehame-aa-et\", \"ethiopic-halehame-am-et\",\n  \"ethiopic-halehame-gez\", \"ethiopic-halehame-om-et\",\n  \"ethiopic-halehame-sid-et\", \"ethiopic-halehame-so-et\",\n  \"ethiopic-halehame-ti-er\", \"ethiopic-halehame-ti-et\", \"ethiopic-halehame-tig\",\n  \"ethiopic-numeric\", \"ew-resize\", \"exclusion\", \"expanded\", \"extends\", \"extra-condensed\",\n  \"extra-expanded\", \"fantasy\", \"fast\", \"fill\", \"fill-box\", \"fixed\", \"flat\", \"flex\", \"flex-end\", \"flex-start\", \"footnotes\",\n  \"forwards\", \"from\", \"geometricPrecision\", \"georgian\", \"graytext\", \"grid\", \"groove\",\n  \"gujarati\", \"gurmukhi\", \"hand\", \"hangul\", \"hangul-consonant\", \"hard-light\", \"hebrew\",\n  \"help\", \"hidden\", \"hide\", \"higher\", \"highlight\", \"highlighttext\",\n  \"hiragana\", \"hiragana-iroha\", \"horizontal\", \"hsl\", \"hsla\", \"hue\", \"icon\", \"ignore\",\n  \"inactiveborder\", \"inactivecaption\", \"inactivecaptiontext\", \"infinite\",\n  \"infobackground\", \"infotext\", \"inherit\", \"initial\", \"inline\", \"inline-axis\",\n  \"inline-block\", \"inline-flex\", \"inline-grid\", \"inline-table\", \"inset\", \"inside\", \"intrinsic\", \"invert\",\n  \"italic\", \"japanese-formal\", \"japanese-informal\", \"justify\", \"kannada\",\n  \"katakana\", \"katakana-iroha\", \"keep-all\", \"khmer\",\n  \"korean-hangul-formal\", \"korean-hanja-formal\", \"korean-hanja-informal\",\n  \"landscape\", \"lao\", \"large\", \"larger\", \"left\", \"level\", \"lighter\", \"lighten\",\n  \"line-through\", \"linear\", \"linear-gradient\", \"lines\", \"list-item\", \"listbox\", \"listitem\",\n  \"local\", \"logical\", \"loud\", \"lower\", \"lower-alpha\", \"lower-armenian\",\n  \"lower-greek\", \"lower-hexadecimal\", \"lower-latin\", \"lower-norwegian\",\n  \"lower-roman\", \"lowercase\", \"ltr\", \"luminosity\", \"malayalam\", \"manipulation\", \"match\", \"matrix\", \"matrix3d\",\n  \"media-controls-background\", \"media-current-time-display\",\n  \"media-fullscreen-button\", \"media-mute-button\", \"media-play-button\",\n  \"media-return-to-realtime-button\", \"media-rewind-button\",\n  \"media-seek-back-button\", \"media-seek-forward-button\", \"media-slider\",\n  \"media-sliderthumb\", \"media-time-remaining-display\", \"media-volume-slider\",\n  \"media-volume-slider-container\", \"media-volume-sliderthumb\", \"medium\",\n  \"menu\", \"menulist\", \"menulist-button\", \"menulist-text\",\n  \"menulist-textfield\", \"menutext\", \"message-box\", \"middle\", \"min-intrinsic\",\n  \"mix\", \"mongolian\", \"monospace\", \"move\", \"multiple\", \"multiple_mask_images\", \"multiply\", \"myanmar\", \"n-resize\",\n  \"narrower\", \"ne-resize\", \"nesw-resize\", \"no-close-quote\", \"no-drop\",\n  \"no-open-quote\", \"no-repeat\", \"none\", \"normal\", \"not-allowed\", \"nowrap\",\n  \"ns-resize\", \"numbers\", \"numeric\", \"nw-resize\", \"nwse-resize\", \"oblique\", \"octal\", \"opacity\", \"open-quote\",\n  \"optimizeLegibility\", \"optimizeSpeed\", \"oriya\", \"oromo\", \"outset\",\n  \"outside\", \"outside-shape\", \"overlay\", \"overline\", \"padding\", \"padding-box\",\n  \"painted\", \"page\", \"paused\", \"persian\", \"perspective\", \"pinch-zoom\", \"plus-darker\", \"plus-lighter\",\n  \"pointer\", \"polygon\", \"portrait\", \"pre\", \"pre-line\", \"pre-wrap\", \"preserve-3d\",\n  \"progress\", \"push-button\", \"radial-gradient\", \"radio\", \"read-only\",\n  \"read-write\", \"read-write-plaintext-only\", \"rectangle\", \"region\",\n  \"relative\", \"repeat\", \"repeating-linear-gradient\",\n  \"repeating-radial-gradient\", \"repeat-x\", \"repeat-y\", \"reset\", \"reverse\",\n  \"rgb\", \"rgba\", \"ridge\", \"right\", \"rotate\", \"rotate3d\", \"rotateX\", \"rotateY\",\n  \"rotateZ\", \"round\", \"row\", \"row-resize\", \"row-reverse\", \"rtl\", \"run-in\", \"running\",\n  \"s-resize\", \"sans-serif\", \"saturation\", \"scale\", \"scale3d\", \"scaleX\", \"scaleY\", \"scaleZ\", \"screen\",\n  \"scroll\", \"scrollbar\", \"scroll-position\", \"se-resize\", \"searchfield\",\n  \"searchfield-cancel-button\", \"searchfield-decoration\",\n  \"searchfield-results-button\", \"searchfield-results-decoration\", \"self-start\", \"self-end\",\n  \"semi-condensed\", \"semi-expanded\", \"separate\", \"serif\", \"show\", \"sidama\",\n  \"simp-chinese-formal\", \"simp-chinese-informal\", \"single\",\n  \"skew\", \"skewX\", \"skewY\", \"skip-white-space\", \"slide\", \"slider-horizontal\",\n  \"slider-vertical\", \"sliderthumb-horizontal\", \"sliderthumb-vertical\", \"slow\",\n  \"small\", \"small-caps\", \"small-caption\", \"smaller\", \"soft-light\", \"solid\", \"somali\",\n  \"source-atop\", \"source-in\", \"source-out\", \"source-over\", \"space\", \"space-around\", \"space-between\", \"space-evenly\", \"spell-out\", \"square\",\n  \"square-button\", \"start\", \"static\", \"status-bar\", \"stretch\", \"stroke\", \"stroke-box\", \"sub\",\n  \"subpixel-antialiased\", \"svg_masks\", \"super\", \"sw-resize\", \"symbolic\", \"symbols\", \"system-ui\", \"table\",\n  \"table-caption\", \"table-cell\", \"table-column\", \"table-column-group\",\n  \"table-footer-group\", \"table-header-group\", \"table-row\", \"table-row-group\",\n  \"tamil\",\n  \"telugu\", \"text\", \"text-bottom\", \"text-top\", \"textarea\", \"textfield\", \"thai\",\n  \"thick\", \"thin\", \"threeddarkshadow\", \"threedface\", \"threedhighlight\",\n  \"threedlightshadow\", \"threedshadow\", \"tibetan\", \"tigre\", \"tigrinya-er\",\n  \"tigrinya-er-abegede\", \"tigrinya-et\", \"tigrinya-et-abegede\", \"to\", \"top\",\n  \"trad-chinese-formal\", \"trad-chinese-informal\", \"transform\",\n  \"translate\", \"translate3d\", \"translateX\", \"translateY\", \"translateZ\",\n  \"transparent\", \"ultra-condensed\", \"ultra-expanded\", \"underline\", \"unidirectional-pan\", \"unset\", \"up\",\n  \"upper-alpha\", \"upper-armenian\", \"upper-greek\", \"upper-hexadecimal\",\n  \"upper-latin\", \"upper-norwegian\", \"upper-roman\", \"uppercase\", \"urdu\", \"url\",\n  \"var\", \"vertical\", \"vertical-text\", \"view-box\", \"visible\", \"visibleFill\", \"visiblePainted\",\n  \"visibleStroke\", \"visual\", \"w-resize\", \"wait\", \"wave\", \"wider\",\n  \"window\", \"windowframe\", \"windowtext\", \"words\", \"wrap\", \"wrap-reverse\", \"x-large\", \"x-small\", \"xor\",\n  \"xx-large\", \"xx-small\"\n ], valueKeywords = keySet(valueKeywords_);\n\n var allWords = documentTypes_.concat(mediaTypes_).concat(mediaFeatures_).concat(mediaValueKeywords_)\n  .concat(propertyKeywords_).concat(nonStandardPropertyKeywords_).concat(colorKeywords_)\n  .concat(valueKeywords_);\n CodeMirror.registerHelper(\"hintWords\", \"css\", allWords);\n\n function tokenCComment(stream, state) {\n  var maybeEnd = false, ch;\n  while ((ch = stream.next()) != null) {\n   if (maybeEnd && ch == \"/\") {\n    state.tokenize = null;\n    break;\n   }\n   maybeEnd = (ch == \"*\");\n  }\n  return [\"comment\", \"comment\"];\n }\n\n CodeMirror.defineMIME(\"text/css\", {\n  documentTypes: documentTypes,\n  mediaTypes: mediaTypes,\n  mediaFeatures: mediaFeatures,\n  mediaValueKeywords: mediaValueKeywords,\n  propertyKeywords: propertyKeywords,\n  nonStandardPropertyKeywords: nonStandardPropertyKeywords,\n  fontProperties: fontProperties,\n  counterDescriptors: counterDescriptors,\n  colorKeywords: colorKeywords,\n  valueKeywords: valueKeywords,\n  tokenHooks: {\n   \"/\": function(stream, state) {\n    if (!stream.eat(\"*\")) return false;\n    state.tokenize = tokenCComment;\n    return tokenCComment(stream, state);\n   }\n  },\n  name: \"css\"\n });\n\n CodeMirror.defineMIME(\"text/x-scss\", {\n  mediaTypes: mediaTypes,\n  mediaFeatures: mediaFeatures,\n  mediaValueKeywords: mediaValueKeywords,\n  propertyKeywords: propertyKeywords,\n  nonStandardPropertyKeywords: nonStandardPropertyKeywords,\n  colorKeywords: colorKeywords,\n  valueKeywords: valueKeywords,\n  fontProperties: fontProperties,\n  allowNested: true,\n  lineComment: \"//\",\n  tokenHooks: {\n   \"/\": function(stream, state) {\n    if (stream.eat(\"/\")) {\n     stream.skipToEnd();\n     return [\"comment\", \"comment\"];\n    } else if (stream.eat(\"*\")) {\n     state.tokenize = tokenCComment;\n     return tokenCComment(stream, state);\n    } else {\n     return [\"operator\", \"operator\"];\n    }\n   },\n   \":\": function(stream) {\n    if (stream.match(/\\s*\\{/, false))\n     return [null, null]\n    return false;\n   },\n   \"$\": function(stream) {\n    stream.match(/^[\\w-]+/);\n    if (stream.match(/^\\s*:/, false))\n     return [\"variable-2\", \"variable-definition\"];\n    return [\"variable-2\", \"variable\"];\n   },\n   \"#\": function(stream) {\n    if (!stream.eat(\"{\")) return false;\n    return [null, \"interpolation\"];\n   }\n  },\n  name: \"css\",\n  helperType: \"scss\"\n });\n\n CodeMirror.defineMIME(\"text/x-less\", {\n  mediaTypes: mediaTypes,\n  mediaFeatures: mediaFeatures,\n  mediaValueKeywords: mediaValueKeywords,\n  propertyKeywords: propertyKeywords,\n  nonStandardPropertyKeywords: nonStandardPropertyKeywords,\n  colorKeywords: colorKeywords,\n  valueKeywords: valueKeywords,\n  fontProperties: fontProperties,\n  allowNested: true,\n  lineComment: \"//\",\n  tokenHooks: {\n   \"/\": function(stream, state) {\n    if (stream.eat(\"/\")) {\n     stream.skipToEnd();\n     return [\"comment\", \"comment\"];\n    } else if (stream.eat(\"*\")) {\n     state.tokenize = tokenCComment;\n     return tokenCComment(stream, state);\n    } else {\n     return [\"operator\", \"operator\"];\n    }\n   },\n   \"@\": function(stream) {\n    if (stream.eat(\"{\")) return [null, \"interpolation\"];\n    if (stream.match(/^(charset|document|font-face|import|(-(moz|ms|o|webkit)-)?keyframes|media|namespace|page|supports)\\b/i, false)) return false;\n    stream.eatWhile(/[\\w\\\\\\-]/);\n    if (stream.match(/^\\s*:/, false))\n     return [\"variable-2\", \"variable-definition\"];\n    return [\"variable-2\", \"variable\"];\n   },\n   \"&\": function() {\n    return [\"atom\", \"atom\"];\n   }\n  },\n  name: \"css\",\n  helperType: \"less\"\n });\n\n CodeMirror.defineMIME(\"text/x-gss\", {\n  documentTypes: documentTypes,\n  mediaTypes: mediaTypes,\n  mediaFeatures: mediaFeatures,\n  propertyKeywords: propertyKeywords,\n  nonStandardPropertyKeywords: nonStandardPropertyKeywords,\n  fontProperties: fontProperties,\n  counterDescriptors: counterDescriptors,\n  colorKeywords: colorKeywords,\n  valueKeywords: valueKeywords,\n  supportsAtComponent: true,\n  tokenHooks: {\n   \"/\": function(stream, state) {\n    if (!stream.eat(\"*\")) return false;\n    state.tokenize = tokenCComment;\n    return tokenCComment(stream, state);\n   }\n  },\n  name: \"css\",\n  helperType: \"gss\"\n });\n\n});\n"]}