1{"version":3,"sources":["../../node_modules/codemirror/mode/crystal/crystal.js"],"names":["mod","exports","module","require","define","amd","CodeMirror","defineMode","config","wordRegExp","words","end","RegExp","join","chain","tokenize","stream","state","push","operators","conditionalOperators","indexingOperators","anotherOperators","idents","types","keywords","atomWords","indentKeywordsArray","indentKeywords","indentExpressionKeywordsArray","indentExpressionKeywords","dedentKeywordsArray","dedentKeywords","dedentPunctualsArray","dedentPunctuals","nextTokenizer","def","tokenFollowIdent","fun","macro","tokenMacroDef","class","tokenFollowType","struct","lib","enum","union","matching","[","{","(","<","tokenBase","eatSpace","lastToken","match","tokenMacro","peek","skipToEnd","matched","eat","current","test","blocks","indexOf","currentIndent","lastStyle","pop","hasOwnProperty","tokenNest","tokenQuote","style","embed","delim","next","tokenHereDoc","begin","started","length","nextStyle","escaped","ch","phrase","sol","startState","token","indent","textAfter","replace","indentUnit","fold","electricInput","concat","lineComment","defineMIME"],"mappings":"CAGA,SAAUA,GACR,SAAWC,UAAW,gBAAmBC,SAAU,SACjDF,EAAIG,QAAQ,6BACT,UAAWC,SAAU,YAAcA,OAAOC,IAC7CD,QAAQ,wBAAyBJ,OAEjCA,GAAIM,cACL,SAASA,GACV,YAEAA,GAAWC,WAAW,UAAW,SAASC,GACxC,QAASC,GAAWC,EAAOC,GACzB,MAAO,IAAIC,SAAQD,EAAM,GAAK,KAAO,MAAQD,EAAMG,KAAK,KAAO,KAAOF,EAAM,IAAM,QAGpF,QAASG,GAAMC,EAAUC,EAAQC,GAC/BA,EAAMF,SAASG,KAAKH,EACpB,OAAOA,GAASC,EAAQC,GAG1B,GAAIE,GAAY,+BAChB,IAAIC,GAAuB,uCAC3B,IAAIC,GAAoB,gBACxB,IAAIC,GAAmB,2BACvB,IAAIC,GAAS,gDACb,IAAIC,GAAQ,gDACZ,IAAIC,GAAWhB,GACb,WAAY,QAAS,KAAM,MAAO,QAAS,QAAS,OAAQ,QAAS,MAAO,KAC5E,OAAQ,QAAS,MAAO,SAAU,OAAQ,SAAU,MAAO,MAAO,KAClE,UAAW,kBAAmB,MAAO,QAAS,SAAU,OAAQ,KAAM,MAAO,YAC7E,UAAW,YAAa,SAAU,SAAU,UAAW,SAAU,SAAU,SAC3E,QAAS,OAAQ,OAAQ,SAAU,gBAAiB,QAAS,SAAU,QAAS,OAAQ,QAAS,OACjG,QAAS,UAAW,eAAgB,WAAY,YAElD,IAAIiB,GAAYjB,GAAY,OAAQ,QAAS,MAAO,QACpD,IAAIkB,IACF,MAAO,MAAO,QACd,QAAS,SAAU,SAAU,MAAO,OAAQ,QAC5C,KAAM,MAER,IAAIC,GAAiBnB,EAAWkB,EAChC,IAAIE,IAAiC,KAAM,SAAU,OAAQ,QAAS,QAAS,QAAS,OACxF,IAAIC,GAA2BrB,EAAWoB,EAC1C,IAAIE,IAAuB,MAAO,OAAQ,QAAS,SAAU,SAC7D,IAAIC,GAAiBvB,EAAWsB,EAChC,IAAIE,IAAwB,MAAO,MAAO,MAC1C,IAAIC,GAAkB,GAAItB,QAAO,OAASqB,EAAqBpB,KAAK,KAAO,KAC3E,IAAIsB,IACFC,IAAOC,EAAkBC,IAAOD,EAAkBE,MAASC,EAC3DC,QAASC,EAAiBxC,OAAUwC,EAAiBC,OAAUD,EAC/DE,IAAOF,EAAiBG,OAAQH,EAAiBI,MAASJ,EAE5D,IAAIK,IAAYC,IAAK,IAAKC,IAAK,IAAKC,IAAK,IAAKC,IAAK,IAEnD,SAASC,GAAUpC,EAAQC,GACzB,GAAID,EAAOqC,WAAY,CACrB,MAAO,MAIT,GAAIpC,EAAMqC,WAAa,MAAQtC,EAAOuC,MAAM,KAAM,OAAQ,CACxD,MAAOzC,GAAM0C,EAAW,IAAK,KAAMxC,EAAQC,GAG7C,GAAIA,EAAMqC,WAAa,MAAQtC,EAAOuC,MAAM,KAAM,OAAQ,CACxD,MAAOzC,GAAM0C,EAAW,IAAK,KAAMxC,EAAQC,GAI7C,GAAID,EAAOyC,QAAU,IAAK,CACxBzC,EAAO0C,WACP,OAAO,UAIT,GAAIC,EACJ,IAAI3C,EAAOuC,MAAMhC,GAAS,CACxBP,EAAO4C,IAAI,OAEXD,GAAU3C,EAAO6C,SACjB,IAAI7C,EAAO4C,IAAI,KAAM,CACnB,MAAO,WACF,IAAI3C,EAAMqC,WAAa,IAAK,CACjC,MAAO,eACF,IAAI7B,EAASqC,KAAKH,GAAU,CACjC,GAAI/B,EAAekC,KAAKH,GAAU,CAChC,KAAMA,GAAW,OAAS1C,EAAM8C,OAAOC,QAAQ,QAAU,MAAQL,GAAW,OAAS1C,EAAMqC,WAAa,YAAa,CACnHrC,EAAM8C,OAAO7C,KAAKyC,EAClB1C,GAAMgD,eAAiB,OAEpB,KAAKhD,EAAMiD,WAAa,aAAejD,EAAMiD,YAAcpC,EAAyBgC,KAAKH,GAAU,CACxG1C,EAAM8C,OAAO7C,KAAKyC,EAClB1C,GAAMgD,eAAiB,MAClB,IAAIN,GAAW,MAAO,CAC3B1C,EAAM8C,OAAOI,KACblD,GAAMgD,eAAiB,EAGzB,GAAI9B,EAAciC,eAAeT,GAAU,CACzC1C,EAAMF,SAASG,KAAKiB,EAAcwB,IAGpC,MAAO,cACF,IAAIjC,EAAUoC,KAAKH,GAAU,CAClC,MAAO,OAGT,MAAO,WAKT,GAAI3C,EAAO4C,IAAI,KAAM,CACnB,GAAI5C,EAAOyC,QAAU,IAAK,CACxB,MAAO3C,GAAMuD,EAAU,IAAK,IAAK,QAASrD,EAAQC,GAGpDD,EAAO4C,IAAI,IACX5C,GAAOuC,MAAMhC,IAAWP,EAAOuC,MAAM/B,EACrC,OAAO,aAIT,GAAIR,EAAOuC,MAAM/B,GAAQ,CACvB,MAAO,MAIT,GAAIR,EAAO4C,IAAI,KAAM,CACnB,GAAI5C,EAAO4C,IAAI,KAAO,CACpB,MAAO9C,GAAMwD,EAAW,IAAM,OAAQ,OAAQtD,EAAQC,OACjD,IAAID,EAAOuC,MAAMhC,IAAWP,EAAOuC,MAAM/B,IACrCR,EAAOuC,MAAMpC,IAAcH,EAAOuC,MAAMnC,IAAyBJ,EAAOuC,MAAMlC,GAAoB,CAC3G,MAAO,OAETL,EAAO4C,IAAI,IACX,OAAO,WAIT,GAAI5C,EAAO4C,IAAI,KAAO,CACpB,MAAO9C,GAAMwD,EAAW,IAAM,SAAU,MAAOtD,EAAQC,GAIzD,GAAID,EAAOyC,QAAU,IAAK,CACxB,GAAIc,GAAQ,QACZ,IAAIC,GAAQ,IACZ,IAAIC,EAEJ,IAAIzD,EAAOuC,MAAM,MAAO,CAEtBgB,EAAQ,UACRE,GAAQzD,EAAO0D,WACV,IAAI1D,EAAOuC,MAAM,MAAO,CAC7BiB,EAAQ,KACRC,GAAQzD,EAAO0D,WACV,IAAI1D,EAAOuC,MAAM,MAAO,CAC7BiB,EAAQ,KACRC,GAAQzD,EAAO0D,WACV,CACL,GAAGD,EAAQzD,EAAOuC,MAAM,gBAAiB,CACvCkB,EAAQA,EAAM,OACT,IAAIzD,EAAOuC,MAAM,gCAAiC,CAEvD,MAAO,WACF,CAEL,MAAO,YAIX,GAAIR,EAASqB,eAAeK,GAAQ,CAClCA,EAAQ1B,EAAS0B,GAEnB,MAAO3D,GAAMwD,EAAWG,EAAOF,EAAOC,GAAQxD,EAAQC,GAIxD,GAAI0C,EAAU3C,EAAOuC,MAAM,wBAAyB,CAClD,MAAOzC,GAAM6D,EAAahB,EAAQ,IAAKA,EAAQ,IAAK3C,EAAQC,GAI9D,GAAID,EAAO4C,IAAI,KAAM,CACnB5C,EAAOuC,MAAM,iFACbvC,GAAO4C,IAAI,IACX,OAAO,OAIT,GAAI5C,EAAO4C,IAAI,KAAM,CACnB,GAAI5C,EAAO4C,IAAI,KAAM,CACnB5C,EAAOuC,MAAM,qBACR,IAAIvC,EAAO4C,IAAI,KAAM,CAC1B5C,EAAOuC,MAAM,eACR,IAAIvC,EAAO4C,IAAI,KAAM,CAC1B5C,EAAOuC,MAAM,UAEf,MAAO,SAGT,GAAIvC,EAAO4C,IAAI,OAAQ,CACrB5C,EAAOuC,MAAM,kCACb,OAAO,SAIT,GAAIvC,EAAOuC,MAAMpC,GAAY,CAC3BH,EAAO4C,IAAI,IACX,OAAO,WAGT,GAAI5C,EAAOuC,MAAMnC,IAAyBJ,EAAOuC,MAAMjC,GAAmB,CACxE,MAAO,WAIT,GAAIqC,EAAU3C,EAAOuC,MAAM,QAAS,OAAQ,CAC1CI,EAAUA,EAAQ,EAClB,OAAO7C,GAAMuD,EAAUV,EAASZ,EAASY,GAAU,MAAO3C,EAAQC,GAIpE,GAAID,EAAO4C,IAAI,MAAO,CACpB5C,EAAO0D,MACP,OAAO,OAGT1D,EAAO0D,MACP,OAAO,MAGT,QAASL,GAAUO,EAAOjE,EAAK4D,EAAOM,GACpC,MAAO,UAAU7D,EAAQC,GACvB,IAAK4D,GAAW7D,EAAOuC,MAAMqB,GAAQ,CACnC3D,EAAMF,SAASE,EAAMF,SAAS+D,OAAS,GAAKT,EAAUO,EAAOjE,EAAK4D,EAAO,KACzEtD,GAAMgD,eAAiB,CACvB,OAAOM,GAGT,GAAIQ,GAAY3B,EAAUpC,EAAQC,EAClC,IAAID,EAAO6C,YAAclD,EAAK,CAC5BM,EAAMF,SAASoD,KACflD,GAAMgD,eAAiB,CACvBc,GAAYR,EAGd,MAAOQ,IAIX,QAASvB,GAAWoB,EAAOjE,EAAKkE,GAC9B,MAAO,UAAU7D,EAAQC,GACvB,IAAK4D,GAAW7D,EAAOuC,MAAM,IAAMqB,GAAQ,CACzC3D,EAAMgD,eAAiB,CACvBhD,GAAMF,SAASE,EAAMF,SAAS+D,OAAS,GAAKtB,EAAWoB,EAAOjE,EAAK,KACnE,OAAO,OAGT,GAAIK,EAAOuC,MAAM5C,EAAM,KAAM,CAC3BM,EAAMgD,eAAiB,CACvBhD,GAAMF,SAASoD,KACf,OAAO,OAGT,MAAOf,GAAUpC,EAAQC,IAI7B,QAASuB,GAAcxB,EAAQC,GAC7B,GAAID,EAAOqC,WAAY,CACrB,MAAO,MAGT,GAAIM,EACJ,IAAIA,EAAU3C,EAAOuC,MAAMhC,GAAS,CAClC,GAAIoC,GAAW,MAAO,CACpB,MAAO,UAET3C,EAAO4C,IAAI,QAGb3C,EAAMF,SAASoD,KACf,OAAO,MAGT,QAAS9B,GAAiBrB,EAAQC,GAChC,GAAID,EAAOqC,WAAY,CACrB,MAAO,MAGT,GAAIrC,EAAOuC,MAAMhC,GAAS,CACxBP,EAAO4C,IAAI,YACN,CACL5C,EAAOuC,MAAMpC,IAAcH,EAAOuC,MAAMnC,IAAyBJ,EAAOuC,MAAMlC,GAEhFJ,EAAMF,SAASoD,KACf,OAAO,MAGT,QAASzB,GAAgB1B,EAAQC,GAC/B,GAAID,EAAOqC,WAAY,CACrB,MAAO,MAGTrC,EAAOuC,MAAM/B,EACbP,GAAMF,SAASoD,KACf,OAAO,MAGT,QAASG,GAAW3D,EAAK4D,EAAOC,GAC9B,MAAO,UAAUxD,EAAQC,GACvB,GAAI+D,GAAU,KAEd,OAAOhE,EAAOyC,OAAQ,CACpB,IAAKuB,EAAS,CACZ,GAAIhE,EAAOuC,MAAM,KAAM,OAAQ,CAC7BtC,EAAMF,SAASG,KAAKsC,EAAW,IAAK,KACpC,OAAOe,GAGT,GAAIvD,EAAOuC,MAAM,KAAM,OAAQ,CAC7BtC,EAAMF,SAASG,KAAKsC,EAAW,IAAK,KACpC,OAAOe,GAGT,GAAIC,GAASxD,EAAOuC,MAAM,KAAM,OAAQ,CACtCtC,EAAMF,SAASG,KAAKmD,EAAU,KAAM,IAAK,QACzC,OAAOE,GAGT,GAAIU,GAAKjE,EAAO0D,MAEhB,IAAIO,GAAMtE,EAAK,CACbM,EAAMF,SAASoD,KACf,OAAOI,GAGTS,EAAUR,GAASS,GAAM,SACpB,CACLjE,EAAO0D,MACPM,GAAU,OAId,MAAOT,IAIX,QAASI,GAAaO,EAAQV,GAC5B,MAAO,UAAUxD,EAAQC,GACvB,GAAID,EAAOmE,MAAO,CAChBnE,EAAOqC,UACP,IAAIrC,EAAOuC,MAAM2B,GAAS,CACxBjE,EAAMF,SAASoD,KACf,OAAO,UAIX,GAAIa,GAAU,KACd,OAAOhE,EAAOyC,OAAQ,CACpB,IAAKuB,EAAS,CACZ,GAAIhE,EAAOuC,MAAM,KAAM,OAAQ,CAC7BtC,EAAMF,SAASG,KAAKsC,EAAW,IAAK,KACpC,OAAO,SAGT,GAAIxC,EAAOuC,MAAM,KAAM,OAAQ,CAC7BtC,EAAMF,SAASG,KAAKsC,EAAW,IAAK,KACpC,OAAO,SAGT,GAAIgB,GAASxD,EAAOuC,MAAM,KAAM,OAAQ,CACtCtC,EAAMF,SAASG,KAAKmD,EAAU,KAAM,IAAK,QACzC,OAAO,SAGTW,EAAUR,GAASxD,EAAO0D,QAAU,SAC/B,CACL1D,EAAO0D,MACPM,GAAU,OAId,MAAO,UAIX,OACEI,WAAY,WACV,OACErE,UAAWqC,GACXa,cAAe,EACfX,UAAW,KACXY,UAAW,KACXH,YAIJsB,MAAO,SAAUrE,EAAQC,GACvB,GAAIsD,GAAQtD,EAAMF,SAASE,EAAMF,SAAS+D,OAAS,GAAG9D,EAAQC,EAC9D,IAAIoE,GAAQrE,EAAO6C,SAEnB,IAAIU,GAASA,GAAS,UAAW,CAC/BtD,EAAMqC,UAAY+B,CAClBpE,GAAMiD,UAAYK,EAGpB,MAAOA,IAGTe,OAAQ,SAAUrE,EAAOsE,GACvBA,EAAYA,EAAUC,QAAQ,mCAAoC,GAElE,IAAIxD,EAAe8B,KAAKyB,IAAcrD,EAAgB4B,KAAKyB,GAAY,CACrE,MAAO/E,GAAOiF,YAAcxE,EAAMgD,cAAgB,GAGpD,MAAOzD,GAAOiF,WAAaxE,EAAMgD,eAGnCyB,KAAM,SACNC,cAAelF,EAAWwB,EAAqB2D,OAAO7D,GAAsB,MAC5E8D,YAAa,MAIjBvF,GAAWwF,WAAW,iBAAkB","file":"crystal.min.js","sourcesContent":["// CodeMirror, copyright (c) by Marijn Haverbeke and others\n// Distributed under an MIT license: https://codemirror.net/LICENSE\n\n(function(mod) {\n if (typeof exports == \"object\" && typeof module == \"object\") // CommonJS\n  mod(require(\"../../lib/codemirror\"));\n else if (typeof define == \"function\" && define.amd) // AMD\n  define([\"../../lib/codemirror\"], mod);\n else // Plain browser env\n  mod(CodeMirror);\n})(function(CodeMirror) {\n \"use strict\";\n\n CodeMirror.defineMode(\"crystal\", function(config) {\n  function wordRegExp(words, end) {\n   return new RegExp((end ? \"\" : \"^\") + \"(?:\" + words.join(\"|\") + \")\" + (end ? \"$\" : \"\\\\b\"));\n  }\n\n  function chain(tokenize, stream, state) {\n   state.tokenize.push(tokenize);\n   return tokenize(stream, state);\n  }\n\n  var operators = /^(?:[-+/%|&^]|\\*\\*?|[<>]{2})/;\n  var conditionalOperators = /^(?:[=!]~|===|<=>|[<>=!]=?|[|&]{2}|~)/;\n  var indexingOperators = /^(?:\\[\\][?=]?)/;\n  var anotherOperators = /^(?:\\.(?:\\.{2})?|->|[?:])/;\n  var idents = /^[a-z_\\u009F-\\uFFFF][a-zA-Z0-9_\\u009F-\\uFFFF]*/;\n  var types = /^[A-Z_\\u009F-\\uFFFF][a-zA-Z0-9_\\u009F-\\uFFFF]*/;\n  var keywords = wordRegExp([\n   \"abstract\", \"alias\", \"as\", \"asm\", \"begin\", \"break\", \"case\", \"class\", \"def\", \"do\",\n   \"else\", \"elsif\", \"end\", \"ensure\", \"enum\", \"extend\", \"for\", \"fun\", \"if\",\n   \"include\", \"instance_sizeof\", \"lib\", \"macro\", \"module\", \"next\", \"of\", \"out\", \"pointerof\",\n   \"private\", \"protected\", \"rescue\", \"return\", \"require\", \"select\", \"sizeof\", \"struct\",\n   \"super\", \"then\", \"type\", \"typeof\", \"uninitialized\", \"union\", \"unless\", \"until\", \"when\", \"while\", \"with\",\n   \"yield\", \"__DIR__\", \"__END_LINE__\", \"__FILE__\", \"__LINE__\"\n  ]);\n  var atomWords = wordRegExp([\"true\", \"false\", \"nil\", \"self\"]);\n  var indentKeywordsArray = [\n   \"def\", \"fun\", \"macro\",\n   \"class\", \"module\", \"struct\", \"lib\", \"enum\", \"union\",\n   \"do\", \"for\"\n  ];\n  var indentKeywords = wordRegExp(indentKeywordsArray);\n  var indentExpressionKeywordsArray = [\"if\", \"unless\", \"case\", \"while\", \"until\", \"begin\", \"then\"];\n  var indentExpressionKeywords = wordRegExp(indentExpressionKeywordsArray);\n  var dedentKeywordsArray = [\"end\", \"else\", \"elsif\", \"rescue\", \"ensure\"];\n  var dedentKeywords = wordRegExp(dedentKeywordsArray);\n  var dedentPunctualsArray = [\"\\\\)\", \"\\\\}\", \"\\\\]\"];\n  var dedentPunctuals = new RegExp(\"^(?:\" + dedentPunctualsArray.join(\"|\") + \")$\");\n  var nextTokenizer = {\n   \"def\": tokenFollowIdent, \"fun\": tokenFollowIdent, \"macro\": tokenMacroDef,\n   \"class\": tokenFollowType, \"module\": tokenFollowType, \"struct\": tokenFollowType,\n   \"lib\": tokenFollowType, \"enum\": tokenFollowType, \"union\": tokenFollowType\n  };\n  var matching = {\"[\": \"]\", \"{\": \"}\", \"(\": \")\", \"<\": \">\"};\n\n  function tokenBase(stream, state) {\n   if (stream.eatSpace()) {\n    return null;\n   }\n\n   // Macros\n   if (state.lastToken != \"\\\\\" && stream.match(\"{%\", false)) {\n    return chain(tokenMacro(\"%\", \"%\"), stream, state);\n   }\n\n   if (state.lastToken != \"\\\\\" && stream.match(\"{{\", false)) {\n    return chain(tokenMacro(\"{\", \"}\"), stream, state);\n   }\n\n   // Comments\n   if (stream.peek() == \"#\") {\n    stream.skipToEnd();\n    return \"comment\";\n   }\n\n   // Variables and keywords\n   var matched;\n   if (stream.match(idents)) {\n    stream.eat(/[?!]/);\n\n    matched = stream.current();\n    if (stream.eat(\":\")) {\n     return \"atom\";\n    } else if (state.lastToken == \".\") {\n     return \"property\";\n    } else if (keywords.test(matched)) {\n     if (indentKeywords.test(matched)) {\n      if (!(matched == \"fun\" && state.blocks.indexOf(\"lib\") >= 0) && !(matched == \"def\" && state.lastToken == \"abstract\")) {\n       state.blocks.push(matched);\n       state.currentIndent += 1;\n      }\n     } else if ((state.lastStyle == \"operator\" || !state.lastStyle) && indentExpressionKeywords.test(matched)) {\n      state.blocks.push(matched);\n      state.currentIndent += 1;\n     } else if (matched == \"end\") {\n      state.blocks.pop();\n      state.currentIndent -= 1;\n     }\n\n     if (nextTokenizer.hasOwnProperty(matched)) {\n      state.tokenize.push(nextTokenizer[matched]);\n     }\n\n     return \"keyword\";\n    } else if (atomWords.test(matched)) {\n     return \"atom\";\n    }\n\n    return \"variable\";\n   }\n\n   // Class variables and instance variables\n   // or attributes\n   if (stream.eat(\"@\")) {\n    if (stream.peek() == \"[\") {\n     return chain(tokenNest(\"[\", \"]\", \"meta\"), stream, state);\n    }\n\n    stream.eat(\"@\");\n    stream.match(idents) || stream.match(types);\n    return \"variable-2\";\n   }\n\n   // Constants and types\n   if (stream.match(types)) {\n    return \"tag\";\n   }\n\n   // Symbols or ':' operator\n   if (stream.eat(\":\")) {\n    if (stream.eat(\"\\\"\")) {\n     return chain(tokenQuote(\"\\\"\", \"atom\", false), stream, state);\n    } else if (stream.match(idents) || stream.match(types) ||\n          stream.match(operators) || stream.match(conditionalOperators) || stream.match(indexingOperators)) {\n     return \"atom\";\n    }\n    stream.eat(\":\");\n    return \"operator\";\n   }\n\n   // Strings\n   if (stream.eat(\"\\\"\")) {\n    return chain(tokenQuote(\"\\\"\", \"string\", true), stream, state);\n   }\n\n   // Strings or regexps or macro variables or '%' operator\n   if (stream.peek() == \"%\") {\n    var style = \"string\";\n    var embed = true;\n    var delim;\n\n    if (stream.match(\"%r\")) {\n     // Regexps\n     style = \"string-2\";\n     delim = stream.next();\n    } else if (stream.match(\"%w\")) {\n     embed = false;\n     delim = stream.next();\n    } else if (stream.match(\"%q\")) {\n     embed = false;\n     delim = stream.next();\n    } else {\n     if(delim = stream.match(/^%([^\\w\\s=])/)) {\n      delim = delim[1];\n     } else if (stream.match(/^%[a-zA-Z0-9_\\u009F-\\uFFFF]*/)) {\n      // Macro variables\n      return \"meta\";\n     } else {\n      // '%' operator\n      return \"operator\";\n     }\n    }\n\n    if (matching.hasOwnProperty(delim)) {\n     delim = matching[delim];\n    }\n    return chain(tokenQuote(delim, style, embed), stream, state);\n   }\n\n   // Here Docs\n   if (matched = stream.match(/^<<-('?)([A-Z]\\w*)\\1/)) {\n    return chain(tokenHereDoc(matched[2], !matched[1]), stream, state)\n   }\n\n   // Characters\n   if (stream.eat(\"'\")) {\n    stream.match(/^(?:[^']|\\\\(?:[befnrtv0'\"]|[0-7]{3}|u(?:[0-9a-fA-F]{4}|\\{[0-9a-fA-F]{1,6}\\})))/);\n    stream.eat(\"'\");\n    return \"atom\";\n   }\n\n   // Numbers\n   if (stream.eat(\"0\")) {\n    if (stream.eat(\"x\")) {\n     stream.match(/^[0-9a-fA-F]+/);\n    } else if (stream.eat(\"o\")) {\n     stream.match(/^[0-7]+/);\n    } else if (stream.eat(\"b\")) {\n     stream.match(/^[01]+/);\n    }\n    return \"number\";\n   }\n\n   if (stream.eat(/^\\d/)) {\n    stream.match(/^\\d*(?:\\.\\d+)?(?:[eE][+-]?\\d+)?/);\n    return \"number\";\n   }\n\n   // Operators\n   if (stream.match(operators)) {\n    stream.eat(\"=\"); // Operators can follow assign symbol.\n    return \"operator\";\n   }\n\n   if (stream.match(conditionalOperators) || stream.match(anotherOperators)) {\n    return \"operator\";\n   }\n\n   // Parens and braces\n   if (matched = stream.match(/[({[]/, false)) {\n    matched = matched[0];\n    return chain(tokenNest(matched, matching[matched], null), stream, state);\n   }\n\n   // Escapes\n   if (stream.eat(\"\\\\\")) {\n    stream.next();\n    return \"meta\";\n   }\n\n   stream.next();\n   return null;\n  }\n\n  function tokenNest(begin, end, style, started) {\n   return function (stream, state) {\n    if (!started && stream.match(begin)) {\n     state.tokenize[state.tokenize.length - 1] = tokenNest(begin, end, style, true);\n     state.currentIndent += 1;\n     return style;\n    }\n\n    var nextStyle = tokenBase(stream, state);\n    if (stream.current() === end) {\n     state.tokenize.pop();\n     state.currentIndent -= 1;\n     nextStyle = style;\n    }\n\n    return nextStyle;\n   };\n  }\n\n  function tokenMacro(begin, end, started) {\n   return function (stream, state) {\n    if (!started && stream.match(\"{\" + begin)) {\n     state.currentIndent += 1;\n     state.tokenize[state.tokenize.length - 1] = tokenMacro(begin, end, true);\n     return \"meta\";\n    }\n\n    if (stream.match(end + \"}\")) {\n     state.currentIndent -= 1;\n     state.tokenize.pop();\n     return \"meta\";\n    }\n\n    return tokenBase(stream, state);\n   };\n  }\n\n  function tokenMacroDef(stream, state) {\n   if (stream.eatSpace()) {\n    return null;\n   }\n\n   var matched;\n   if (matched = stream.match(idents)) {\n    if (matched == \"def\") {\n     return \"keyword\";\n    }\n    stream.eat(/[?!]/);\n   }\n\n   state.tokenize.pop();\n   return \"def\";\n  }\n\n  function tokenFollowIdent(stream, state) {\n   if (stream.eatSpace()) {\n    return null;\n   }\n\n   if (stream.match(idents)) {\n    stream.eat(/[!?]/);\n   } else {\n    stream.match(operators) || stream.match(conditionalOperators) || stream.match(indexingOperators);\n   }\n   state.tokenize.pop();\n   return \"def\";\n  }\n\n  function tokenFollowType(stream, state) {\n   if (stream.eatSpace()) {\n    return null;\n   }\n\n   stream.match(types);\n   state.tokenize.pop();\n   return \"def\";\n  }\n\n  function tokenQuote(end, style, embed) {\n   return function (stream, state) {\n    var escaped = false;\n\n    while (stream.peek()) {\n     if (!escaped) {\n      if (stream.match(\"{%\", false)) {\n       state.tokenize.push(tokenMacro(\"%\", \"%\"));\n       return style;\n      }\n\n      if (stream.match(\"{{\", false)) {\n       state.tokenize.push(tokenMacro(\"{\", \"}\"));\n       return style;\n      }\n\n      if (embed && stream.match(\"#{\", false)) {\n       state.tokenize.push(tokenNest(\"#{\", \"}\", \"meta\"));\n       return style;\n      }\n\n      var ch = stream.next();\n\n      if (ch == end) {\n       state.tokenize.pop();\n       return style;\n      }\n\n      escaped = embed && ch == \"\\\\\";\n     } else {\n      stream.next();\n      escaped = false;\n     }\n    }\n\n    return style;\n   };\n  }\n\n  function tokenHereDoc(phrase, embed) {\n   return function (stream, state) {\n    if (stream.sol()) {\n     stream.eatSpace()\n     if (stream.match(phrase)) {\n      state.tokenize.pop();\n      return \"string\";\n     }\n    }\n\n    var escaped = false;\n    while (stream.peek()) {\n     if (!escaped) {\n      if (stream.match(\"{%\", false)) {\n       state.tokenize.push(tokenMacro(\"%\", \"%\"));\n       return \"string\";\n      }\n\n      if (stream.match(\"{{\", false)) {\n       state.tokenize.push(tokenMacro(\"{\", \"}\"));\n       return \"string\";\n      }\n\n      if (embed && stream.match(\"#{\", false)) {\n       state.tokenize.push(tokenNest(\"#{\", \"}\", \"meta\"));\n       return \"string\";\n      }\n\n      escaped = embed && stream.next() == \"\\\\\";\n     } else {\n      stream.next();\n      escaped = false;\n     }\n    }\n\n    return \"string\";\n   }\n  }\n\n  return {\n   startState: function () {\n    return {\n     tokenize: [tokenBase],\n     currentIndent: 0,\n     lastToken: null,\n     lastStyle: null,\n     blocks: []\n    };\n   },\n\n   token: function (stream, state) {\n    var style = state.tokenize[state.tokenize.length - 1](stream, state);\n    var token = stream.current();\n\n    if (style && style != \"comment\") {\n     state.lastToken = token;\n     state.lastStyle = style;\n    }\n\n    return style;\n   },\n\n   indent: function (state, textAfter) {\n    textAfter = textAfter.replace(/^\\s*(?:\\{%)?\\s*|\\s*(?:%\\})?\\s*$/g, \"\");\n\n    if (dedentKeywords.test(textAfter) || dedentPunctuals.test(textAfter)) {\n     return config.indentUnit * (state.currentIndent - 1);\n    }\n\n    return config.indentUnit * state.currentIndent;\n   },\n\n   fold: \"indent\",\n   electricInput: wordRegExp(dedentPunctualsArray.concat(dedentKeywordsArray), true),\n   lineComment: '#'\n  };\n });\n\n CodeMirror.defineMIME(\"text/x-crystal\", \"crystal\");\n});\n"]}