1/**
2 * jQuery Form Validator
3 * ------------------------------------------
4 *
5 * Polish language package
6 *
7 * @website http://formvalidator.net/
8 * @license MIT
9 */
10(function($, window) {
11
12 'use strict';
13
14 $(window).bind('validatorsLoaded', function() {
15
16  $.formUtils.LANG = {
17   errorTitle: 'Złożenie formularza nie powiodło się!',
18   requiredField: 'To pole jest wymagane',
19   requiredfields: 'Nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione',
20   badTime: 'Wprowadzono niepoprawny czas',
21   badEmail: 'Wprowadzono niepoprawny adres e-mail',
22   badTelephone: 'Wprowadzono niepoprawny numeru telefonu',
23   badSecurityAnswer: 'Nieprawidłowa odpowiedź na pytanie bezpieczeństwa',
24   badDate: 'Niepoprawna data',
25   lengthBadStart: 'Wprowadzona wartość musi być pomiędzy ',
26   lengthBadEnd: ' znaków',
27   lengthTooLongStart: 'Wprowadzona wartość jest większa niż ',
28   lengthTooShortStart: 'Wprowadzona wartość jest mniejsza niż ',
29   notConfirmed: 'Wprowadzone wartości nie zostały potwierdzone',
30   badDomain: 'Nieprawidłowa wartość domeny',
31   badUrl: 'Wprowadzono nieprawidłowy adres URL',
32   badCustomVal: 'Wprowadzona wartość jest niepoprawna',
33   andSpaces: ' i odstępy',
34   badInt: 'Wprowadzono nieprawidłowy numer',
35   badSecurityNumber: 'Wprowadzono niepoprawny numer ubezpieczenia społecznego',
36   badUKVatAnswer: 'Wprowadzono niepoprawny brytyjski numer VAT',
37   badUKNin: 'Wprowadzono niepoprawny brytyjski numer NIP',
38   badUKUtr: 'Wprowadzono niepoprawny brytyjski numer podatnika',
39   badStrength: 'Twoje hasło nie jest wystarczająco mocne',
40   badNumberOfSelectedOptionsStart: 'Musisz wybrać przynajmniej ',
41   badNumberOfSelectedOptionsEnd: ' odpowiedzi',
42   badAlphaNumeric: 'Wprowadzona wartość może zawierać tylko znaki alfanumeryczne ',
43   badAlphaNumericExtra: ' i ',
44   wrongFileSize: 'Wysyłany plik jest zbyt duży (max %s)',
45   wrongFileType: 'Dozwolone są tylko pliki typu %s',
46   groupCheckedRangeStart: 'Proszę wybrać pomiędzy ',
47   groupCheckedTooFewStart: 'Proszę wybrać przynajmniej ',
48   groupCheckedTooManyStart: 'Proszę wybrać maksymalnie ',
49   groupCheckedEnd: ' element(ów)',
50   badCreditCard: 'Podany numer karty kredytowej jest nieprawidłowy',
51   badCVV: 'Podany numer CVV jest nieprawidłowy',
52   wrongFileDim: 'Nieprawidłowe wymiary obrazu,',
53   imageTooTall: 'obraz nie może być wyższa niż',
54   imageTooWide: 'obraz nie może być szerszy niż',
55   imageTooSmall: 'obraz jest zbyt mały',
56   min: 'min',
57   max: 'max',
58   imageRatioNotAccepted: 'Proporcje obrazu są niepoprawne',
59   badBrazilTelephoneAnswer: 'Wprowadzono niepoprawny numer telefonu',
60   badBrazilCEPAnswer: 'Wprowadzono niepoprawny CEP',
61   badBrazilCPFAnswer: 'Wprowadzono niepoprawny CPF',
62   badPlPesel: 'Wprowadzono niepoprawny numer PESEL',
63   badPlNip: 'Wprowadzono niepoprawny numer NIP',
64   badPlRegon: 'Wprowadzono niepoprawny numer REGON',
65   badreCaptcha: 'Potwierdź że nie jesteś botem!'
66  };
67
68 });
69
70})(jQuery, window);
71