1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Arne Hanssen <arne.hanssen@getmail.no>
7 */
8$lang['__background_site__']  = 'Farge for bakerste bakgrunn (bak innholdsboksen)';
9$lang['__link__']       = 'Generell lenkefarge';
10$lang['__existing__']     = 'Farge for lenker til eksisterende sider';
11$lang['__missing__']      = 'Farge for lenker til ikke-eksisterende sider';
12$lang['__site_width__']    = 'Bredde for hele siden (kan angis i ulike enheter som: (%, px, em, ...)';
13$lang['__sidebar_width__']   = 'Sidestolpens bredde, dersom denne finnes (kan angis i ulike enheter som: (%, px, em, ...)';
14$lang['__tablet_width__']   = 'For skjermbredde lavere en denne verden, vil siden endres til å vises i brett-modus';
15$lang['__phone_width__']    = 'For skjermbredde lavere en denne verden, vil siden endres til å vises i mobil-modus';
16