1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Davor Turkalj <turki.bsc@gmail.com>
7 */
8$lang['__background_site__']  = 'Boja pozadine ispod okvira sa sadržajem';
9$lang['__link__']       = 'Boja opće poveznice';
10$lang['__existing__']     = 'Boja poveznice na postojeće stranice';
11$lang['__missing__']      = 'Boja poveznice na nepostojeće stranice';
12$lang['__site_width__']    = 'Širina pune stranice (može biti bilo koja jedinica: %, px, em, ...)';
13$lang['__sidebar_width__']   = 'Širina bočne stranice, ako postoji (može biti bilo koja jedinica: %, px, em, ...)';
14$lang['__tablet_width__']   = 'Ispod ove širine, prebaci mod prikaza za tablete';
15$lang['__phone_width__']    = 'Ispod ove širine, prebaci mod prikaza za mobilni telefon';
16$lang['__theme_color__']    = 'Boja teme web aplikacija';
17