1===== Masovni unos korisnika =====
2
3Zahtjeva CSV datoteku popisa korisnika s minimalno četiri kolone.
4Kolone moraju sadržavati redom: korisničko ime, puno ime, adresu e-pošte i grupe.
5Polja trebaju biti odvojena zarezom (,) a znakovni nizovi s dvostrukim navodnicima (%%""%%). Obrnuta kosa crta (\) koristi se za specijalne kodove (escaping).
6Koristite "Izvoz korisnika" funkciju da bi ste dobili primjer odgovarajuće datoteke.
7Duplikati korisničkih imena biti će ignorirani.
8
9Uspješno kreiranim korisnicima lozinka će biti generirana i poslana e-poštom.