1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Arne Hanssen <arne.hanssen@getmail.no>
7 */
8$lang['menu']         = 'Innstillinger for malstil';
9$lang['js']['loader']     = 'Forhåndsvisning laster...<br />Dersom denne ikke forsvinner, kan det hende at dine verdier er feil';
10$lang['js']['popup']      = 'Åpne som nytt vindu';
11$lang['error']         = 'Beklager men denne malen støtter ikke denne funksjonaliteten.';
12$lang['btn_preview']      = 'Forhåndsvis endringer';
13$lang['btn_save']       = 'Lagre endringer';
14$lang['btn_reset']       = 'Sett tilbake til nåværende endringer';
15$lang['btn_revert']      = 'Rull tilbake stilen til standard for malen';
16$lang['__text__']       = 'Hovedfarge for tekst';
17$lang['__background__']    = 'Hovedfarge for bagrunn';
18$lang['__text_alt__']     = 'Alternativ tekstfarge';
19$lang['__background_alt__']  = 'Alternativ bakgrunnsfarge';
20$lang['__text_neu__']     = 'Nøytral tekstfarge';
21$lang['__background_neu__']  = 'Nøytral bakgrunnsfarge';
22$lang['__border__']      = 'Kantfarge';
23$lang['__highlight__']     = 'Farge for uthevet tekst (i hovedsak for søk)';
24