1====== Gestor de reversions ======
2
3Esta pàgina ajuda en la reversió automàtica d'atacs de spam. Per a
4trobar una llista de pàgines que tinguen spam introduïxca una cadena de busca (p. e. una URL de spam), confirme que les pàgines trobades tenen realment spam i revertixca les edicions.
5