1<?php
2/**
3 * Galician language file
4 *
5 * @author Medúlio <medulio@ciberirmandade.org>
6 * @author Oscar M. Lage <r0sk10@gmail.com>
7 * @author Rodrigo Rega <rodrigorega@gmail.com>
8 */
9$lang['name']         = 'Resposta de Popularidade (pode demorar un tempo a cargar)';
10$lang['submit']        = 'Enviar Datos';
11$lang['autosubmit']      = 'Enviar datos automáticamente unha vez por mes';
12$lang['submissionFailed']   = 'Os datos non se poden enviar debido ao seguinte erro:';
13$lang['submitDirectly']    = 'Podes enviar os datos de forma manual co seguinte formulario.';
14$lang['autosubmitError']    = 'O último envío automático fallou debido ao seguinte erro:';
15$lang['lastSent']       = 'Os datos foron enviados';
16