1W tej zakładka znajdziesz wszystkie [[doku>pl:plugins|wtyczki]] i [[doku>pl:template|szablony]] przygotowane dla DokuWiki przez osoby trzecie. Należy pamiętać, że instalacja kodu zewnętrznego może stwarzać ** zagrożenie bezpieczeństwa **. Koniecznie przeczytaj o [[doku>security#plugin_security|bezpieczeństwie wtyczek]].
2