1====== Správa konfigurácie ======
2
3Túto stránku môžete používať na zmenu nastavení Vašej DokuWiki inštalácie. Popis jednotlivých nastavení je uvedený v [[doku>config]]. Viac detailov o tomto plugine nájdete v [[doku>plugin:config]].
4
5Nastavenia zobrazené na červenom pozadí sú neprístupné a nemôžu byť týmto pluginom zmenené. Nastavenia s modrým pozadím obsahujú prednastavené hodnoty a nastavenia s bielym pozadím boli nastavené lokálne pre túto konkrétnu inštaláciu. Nastavenia s modrým a bielym pozadím môžu byť zmenené.
6
7Nezabudnite stlačiť tlačidlo **Uložiť** pred opustením stránky, inak budú vaše zmeny stratené.
8