1====== Ρυθμίσεις ======
2
3Χρησιμοποιήστε αυτή την σελίδα για να ρυθμίσετε την λειτουργία του Dokuwiki σας. Για βοήθεια σχετικά με τις ρυθμίσεις δείτε την σελίδα [[doku>config]]. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την επέκταση δείτε την σελίδα [[doku>plugin:config]].
4
5Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται σε απαλό κόκκινο φόντο είναι κλειδωμένες και δεν μπορούν να τροποποιηθούν μέσω αυτής της επέκτασης. Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται σε μπλε φόντο είναι οι προεπιλεγμένες ενώ οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται σε λευκό φόντο είναι αυτές που διαφέρουν από τις προεπιλεγμένες. Και οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται σε μπλε φόντο και οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται σε λευκό φόντο μπορούν να τροποποιηθούν.
6
7Θυμηθείτε να επιλέξετε **Αποθήκευση** αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε.
8