1====== Gestor de configuració ======
2
3Controle des d'esta pàgina els ajusts de DokuWiki.
4Per a obtindre ajuda sobre cada ajust vaja a [[doku>config]].
5Per a més informació al voltant d'este plúgin vaja a [[doku>config]].
6
7Els ajusts mostrats en un fondo roig claret estan protegits i no els pot
8modificar en este plúgin. Els ajusts mostrats en un fondo blau tenen els valors predeterminats i els ajusts mostrats en un fondo blanc han segut modificats localment per ad esta instalació. Abdós ajusts, blaus i blancs, es poden modificar.
9
10Recorde pulsar el botó **GUARDAR** ans d'anar-se'n d'esta pàgina o perdrà els canvis que haja fet.
11