1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Salif Mehmed <salif13mehmed@gmail.com>
7 * @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com>
8 * @author Viktor Usunov <usun0v@mail.bg>
9 * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
10 */
11$lang['menu']         = 'Настройки';
12$lang['error']         = 'Обновяването на настройките не е възможно, поради невалидна стойност, моля, прегледайте промените си и пробвайте отново.
13            <br />Неверните стойности ще бъдат обградени с червена рамка.';
14$lang['updated']        = 'Обновяването на настройките е успешно.';
15$lang['nochoice']       = '(няма друг възможен избор)';
16$lang['locked']        = 'Обновяването на файла с настройките не е възможно, ако това не е нарочно, проверете,<br />
17            дали името на локалния файл с настройки и правата са верни.';
18$lang['danger']        = 'Внимание: промяна на опцията може да направи Wiki-то и менюто за настройване недостъпни.';
19$lang['warning']        = 'Предупреждение: промяна на опцията може предизвика нежелани последици.';
20$lang['security']       = 'Предупреждение: промяна на опцията може да представлява риск за сигурността.';
21$lang['_configuration_manager'] = 'Диспечер на настройките';
22$lang['_header_dokuwiki']   = 'Настройки на DokuWiki';
23$lang['_header_plugin']    = 'Настройки на приставки';
24$lang['_header_template']   = 'Настройки на шаблона';
25$lang['_header_undefined']   = 'Неопределени настройки';
26$lang['_basic']        = 'Основни настройки';
27$lang['_display']       = 'Настройки за изобразяване';
28$lang['_authentication']    = 'Настройки за удостоверяване';
29$lang['_anti_spam']      = 'Настройки за борба със SPAM-ма';
30$lang['_editing']       = 'Настройки за редактиране';
31$lang['_links']        = 'Настройки на препратките';
32$lang['_media']        = 'Настройки на медията';
33$lang['_notifications']    = 'Настройки за известяване';
34$lang['_syndication']     = 'Настройки на RSS емисиите';
35$lang['_advanced']       = 'Допълнителни настройки';
36$lang['_network']       = 'Мрежови настройки';
37$lang['_msg_setting_undefined'] = 'Няма метаданни за настройките.';
38$lang['_msg_setting_no_class'] = 'Няма клас настройки.';
39$lang['_msg_setting_no_default'] = 'Няма стандартна стойност.';
40$lang['title']         = 'Заглавие за Wiki-то, тоест името';
41$lang['start']         = 'Име на началната страница';
42$lang['lang']         = 'Език на интерфейса';
43$lang['template']       = 'Шаблон (определя вида на страниците)';
44$lang['tagline']        = 'Подзаглавие - изобразява се под името на Wiki-то (ако се поддържа от шаблона)';
45$lang['sidebar']        = 'Име на страницата за страничната лента (ако се поддържа от шаблона). Оставите ли полето празно лентата ще бъде изключена';
46$lang['license']        = 'Под какъв лиценз да бъде публикувано съдържанието?';
47$lang['savedir']        = 'Директория за записване на данните';
48$lang['basedir']        = 'Главна директория (напр. <code>/dokuwiki/</code>). Оставете празно, за да бъде засечена автоматично.';
49$lang['baseurl']        = 'URL адрес (напр. <code>http://www.yourserver.com</code>). Оставете празно, за да бъде засечен автоматично.';
50$lang['cookiedir']       = 'Път за бисквитките. Оставите ли полето празно ще се ползва горния URL адрес.';
51$lang['dmode']         = 'Режим (права) за създаване на директории';
52$lang['fmode']         = 'Режим (права) за създаване на файлове';
53$lang['allowdebug']      = 'Включване на режи debug - <b>изключете, ако не е нужен!</b>';
54$lang['recent']        = 'Скорошни промени - брой елементи на страница';
55$lang['recent_days']      = 'Колко от скорошните промени да се пазят (дни)';
56$lang['breadcrumbs']      = 'Брой на следите. За изключване на функцията задайте 0.';
57$lang['youarehere']      = 'Йерархични следи (в този случай можете да изключите горната опция)';
58$lang['fullpath']       = 'Показване на пълния път до страниците в долния колонтитул.';
59$lang['typography']      = 'Замяна на последователност от символи с типографски еквивалент';
60$lang['dformat']        = 'Формат на датата (виж. <a href="http://php.net/strftime">strftime</a> функцията на PHP)';
61$lang['signature']       = 'Подпис - какво да внася бутона "Вмъкване на подпис" от редактора';
62$lang['showuseras']      = 'Какво да се показва за потребителя, който последно е променил дадена страницата';
63$lang['toptoclevel']      = 'Главно ниво (заглавие) за съдържанието';
64$lang['tocminheads']      = 'Минимален брой заглавия, определящ дали да бъде създадено съдържание';
65$lang['maxtoclevel']      = 'Максимален брой нива (заглавия) за включване в съдържанието';
66$lang['maxseclevel']      = 'Максимален брой нива предоставяни за самостоятелно редактиране';
67$lang['camelcase']       = 'Ползване на CamelCase за линкове';
68$lang['deaccent']       = 'Почистване имената на страниците (на файловете)';
69$lang['useheading']      = 'Ползване на първото заглавие за име на страница';
70$lang['sneaky_index']     = 'Стандартно DokuWiki ще показва всички именни пространства в индекса. Опцията скрива тези, за които потребителят няма права за четене. Това може да доведе и до скриване на иначе достъпни подименни пространства. С определени настройки на списъците за контрол на достъпа (ACL) може да направи индекса неизползваем. ';
71$lang['hidepages']       = 'Скриване на страниците съвпадащи с този регулярен израз(regular expressions)';
72$lang['useacl']        = 'Ползване на списъци за достъп';
73$lang['autopasswd']      = 'Автоматично генериране на пароли, на нови потребители и пращане по пощата';
74$lang['authtype']       = 'Метод за удостоверяване';
75$lang['passcrypt']       = 'Метод за криптиране на паролите';
76$lang['defaultgroup']     = 'Стандартна група';
77$lang['superuser']       = 'Супер потребител - група, потребител или списък със стойности разделени чрез запетая (user1,@group1,user2) с пълен достъп до всички страници и функции без значение от настройките на списъците за достъп (ACL)';
78$lang['manager']        = 'Управител - група, потребител или списък със стойности разделени чрез запетая (user1,@group1,user2) с достъп до определени управленски функции ';
79$lang['profileconfirm']    = 'Потвърждаване на промени в профила с парола';
80$lang['rememberme']      = 'Ползване на постоянни бисквитки за вписване (за функцията "Запомни ме")';
81$lang['disableactions']    = 'Изключване функции на DokuWiki';
82$lang['disableactions_check'] = 'Проверка';
83$lang['disableactions_subscription'] = 'Абониране/Отписване';
84$lang['disableactions_wikicode'] = 'Преглед на кода/Експортиране на оригинална версия';
85$lang['disableactions_other'] = 'Други действия (разделени със запетая)';
86$lang['auth_security_timeout'] = 'Автоматично проверяване на удостоверяването всеки (сек)';
87$lang['securecookie']     = 'Да се изпращат ли бисквитките зададени чрез HTTPS, само чрез HTTPS от браузъра? Изключете опцията, когато SSL се ползва само за вписване, а четенето е без SSL.';
88$lang['remote']        = 'Включване на системата за отдалечен API достъп. Това ще позволи на приложения да се свързват с DokuWiki чрез XML-RPC или друг механизъм.';
89$lang['remoteuser']      = 'Ограничаване на отдалечения API достъп - активиране само за следните групи и потребители (отделени със запетая). Ако оставите полето празно всеки ще има достъп достъп.';
90$lang['usewordblock']     = 'Блокиране на SPAM въз основа на на списък от думи';
91$lang['relnofollow']      = 'Ползване на rel="nofollow" за външни препратки';
92$lang['indexdelay']      = 'Забавяне преди индексиране (сек)';
93$lang['mailguard']       = 'Промяна на адресите на ел. поща (във форма непозволяваща пращането на SPAM)';
94$lang['iexssprotect']     = 'Проверяване на качените файлове за вероятен зловреден JavaScript и HTML код';
95$lang['usedraft']       = 'Автоматично запазване на чернова по време на редактиране';
96$lang['htmlok']        = 'Разрешаване вграждането на HTML код';
97$lang['phpok']         = 'Разрешаване вграждането на PHP код';
98$lang['locktime']       = 'Макс. период за съхраняване на заключените файлове (сек)';
99$lang['cachetime']       = 'Макс. период за съхраняване на кеша (сек)';
100$lang['target____wiki']    = 'Прозорец за вътрешни препратки';
101$lang['target____interwiki']  = 'Прозорец за препратки към други Wiki сайтове';
102$lang['target____extern']   = 'Прозорец за външни препратки';
103$lang['target____media']    = 'Прозорец за медийни препратки';
104$lang['target____windows']   = 'Прозорец за препратки към Windows';
105$lang['mediarevisions']    = 'Да се пазят ли стари версии на качените файлове (Mediarevisions)?';
106$lang['refcheck']       = 'Проверка за препратка към медия, преди да бъде изтрита';
107$lang['gdlib']         = 'Версия на GD Lib';
108$lang['im_convert']      = 'Път до инструмента за трансформация на ImageMagick';
109$lang['jpg_quality']      = 'Качество на JPG компресията (0-100)';
110$lang['fetchsize']       = 'Максимален размер (байтове), който fetch.php може да сваля';
111$lang['subscribers']      = 'Включване на поддръжката за абониране към страници';
112$lang['subscribe_time']    = 'Време след което абонаментните списъци и обобщения се изпращат (сек); Трябва да е по-малко от времето определено в recent_days.';
113$lang['notify']        = 'Пращане на съобщения за промени по страниците на следната eл. поща';
114$lang['registernotify']    = 'Пращане на информация за нови потребители на следната ел. поща';
115$lang['mailfrom']       = 'Ел. поща, която да се ползва за автоматично изпращане на ел. писма';
116$lang['mailprefix']      = 'Представка за темите (поле subject) на автоматично изпращаните ел. писма';
117$lang['htmlmail']       = 'Изпращане на по-добре изглеждащи, но по-големи по-размер HTML ел. писма. Изключете ако желаете писмата да се изпращат като чист текст.';
118$lang['sitemap']        = 'Генериране на Google sitemap (дни)';
119$lang['rss_type']       = 'Тип на XML емисията';
120$lang['rss_linkto']      = 'XML емисията препраща към';
121$lang['rss_content']      = 'Какво да показват елементите на XML емисията?';
122$lang['rss_update']      = 'Интервал на актуализиране на XML емисията (сек)';
123$lang['rss_show_summary']   = 'Показване на обобщение в заглавието на XML емисията';
124$lang['rss_media']       = 'Кой тип промени да се включват в XML мисията?';
125$lang['updatecheck']      = 'Проверяване за за нови версии и предупреждения за сигурността? Необходимо е Dokiwiki да може да се свързва със update.dokuwiki.org за тази функционалност.';
126$lang['userewrite']      = 'Ползване на nice URL адреси';
127$lang['useslash']       = 'Ползване на наклонена черта за разделител на именните пространства в URL';
128$lang['sepchar']        = 'Разделител между думите в имената на страници';
129$lang['canonical']       = 'Ползване на напълно уеднаквени URL адреси (абсолютни адреси - http://server/path)';
130$lang['fnencode']       = 'Метод за кодиране на не-ASCII именуваните файлове.';
131$lang['autoplural']      = 'Проверяване за множествено число в препратките';
132$lang['compression']      = 'Метод за компресия на attic файлове';
133$lang['gzip_output']      = 'Кодиране на съдържанието с gzip за xhtml';
134$lang['compress']       = 'Компактен CSS и javascript изглед';
135$lang['cssdatauri']      = 'Максимален размер, в байтове, до който изображенията посочени в .CSS файл ще бъдат вграждани в стила (stylesheet), за да се намали броя на HTTP заявките. Техниката не работи за версиите на IE преди 8! Препоръчителни стойности: <code>400</code> до <code>600</code> байта. Въведете <code>0</code> за изключване.';
136$lang['send404']        = 'Пращане на "HTTP 404/Page Not Found" за несъществуващи страници';
137$lang['broken_iua']      = 'Отметнете, ако ignore_user_abort функцията не работи. Може да попречи на търсенето в страниците. Знае се, че комбинацията IIS+PHP/CGI е лоша. Вижте <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Грешка 852</a> за повече информация.';
138$lang['xsendfile']       = 'Ползване на Х-Sendfile header, за да може уебсървъра да дава статични файлове? Вашият уеб сървър трябва да го поддържа.';
139$lang['renderer_xhtml']    = 'Представяне на основните изходни данни (xhtml) от Wiki-то с';
140$lang['renderer__core']    = '%s (ядрото на DokuWiki)';
141$lang['renderer__plugin']   = '%s (приставка)';
142$lang['dnslookups']      = 'DokuWiki ще търси имената на хостовете, на отдалечени IP адреси, от които потребители редактират страници. НЕ е желателно да ползвате опцията ако имате бавен или неработещ DNS сървър.';
143$lang['proxy____host']     = 'Име на прокси сървър';
144$lang['proxy____port']     = 'Порт за проксито';
145$lang['proxy____user']     = 'Потребител за проксито';
146$lang['proxy____pass']     = 'Парола за проксито';
147$lang['proxy____ssl']     = 'Ползване на SSL при свързване с проксито';
148$lang['proxy____except']    = 'Регулярен израз определящ за кои URL адреси да не се ползва прокси сървър.';
149$lang['license_o_']      = 'Нищо не е избрано';
150$lang['typography_o_0']    = 'без';
151$lang['typography_o_1']    = 'с изключение на единични кавички';
152$lang['typography_o_2']    = 'включително единични кавички (не винаги работи)';
153$lang['userewrite_o_0']    = 'без';
154$lang['userewrite_o_1']    = 'файлът .htaccess';
155$lang['userewrite_o_2']    = 'вътрешно от DokuWiki ';
156$lang['deaccent_o_0']     = 'изключено';
157$lang['deaccent_o_1']     = 'премахване на акценти';
158$lang['deaccent_o_2']     = 'транслитерация';
159$lang['gdlib_o_0']       = 'GD Lib не е достъпна';
160$lang['gdlib_o_1']       = 'Версия 1.x';
161$lang['gdlib_o_2']       = 'Автоматично разпознаване';
162$lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS версия 0.91';
163$lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS версия 1.0';
164$lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS версия 2.0';
165$lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom версия 0.3';
166$lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom версия 1.0';
167$lang['rss_content_o_abstract'] = 'Извлечение';
168$lang['rss_content_o_diff']  = 'Обединени разлики';
169$lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'Таблица с разликите в HTML формат';
170$lang['rss_content_o_html']  = 'Цялото съдържание на HTML страницата';
171$lang['rss_linkto_o_diff']   = 'изглед на разликите';
172$lang['rss_linkto_o_page']   = 'променената страница';
173$lang['rss_linkto_o_rev']   = 'списък на версиите';
174$lang['rss_linkto_o_current'] = 'текущата страница';
175$lang['compression_o_0']    = 'без';
176$lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
177$lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
178$lang['xsendfile_o_0']     = 'без';
179$lang['xsendfile_o_1']     = 'Специфичен lighttpd header (преди версия 1.5)';
180$lang['xsendfile_o_2']     = 'Стандартен X-Sendfile header';
181$lang['xsendfile_o_3']     = 'Специфичен Nginx X-Accel-Redirect header за пренасочване';
182$lang['showuseras_o_loginname'] = 'Име за вписване';
183$lang['showuseras_o_username'] = 'Пълно потребителско име';
184$lang['showuseras_o_email']  = 'Ел, поща (променени според настройките на mailguard)';
185$lang['showuseras_o_email_link'] = 'Ел. поща под формата на връзка тип mailto:';
186$lang['useheading_o_0']    = 'Никога';
187$lang['useheading_o_navigation'] = 'Само за навигация';
188$lang['useheading_o_content'] = 'Само за съдържанието на Wiki-то';
189$lang['useheading_o_1']    = 'Винаги';
190$lang['readdircache']     = 'Максимален период за съхраняване кеша на readdir (сек)';
191