1=== Ndihmë e Shpejtë: ===
2
3Në këtë faqe mund të shtoni ose hiqni të drejta për hapësira emri dhe faqe në wiki-n tuaj.
4
5Paneli i majtë tregon të gjitha faqet dhe hapësirat e emrit të disponueshme.
6
7Forma më sipër ju lejon të shihni dhe ndryshoni lejet për një grup ose përdorues të përzgjedhur.
8
9Në tabelën më poshtë tregohen të gjitha rregullat e vendosjes së aksesit. Mund ta përdorni për të fshirë shpejt ose ndryshuar shumë rregulla njëkohësisht.
10
11Leximi i [[doku>acl|dokumentimit zyrtar mbi ACL]]  mund t'ju ndihmojë për të kuptuar plotësisht sesi funksionin Kontrolli i Aksesit në DokuWiki.
12