1=== Hitra pomoč ===
2
3Na tej strani je mogoče dodajati, odstranjevati in spreminjati dovoljenja za delo z wiki stranmi in imenskimi prostori.
4
5Na veli strani so izpisani vsi imenski prostori in strani.
6
7Na obrazcu zgoraj je mogoče pregledovati in spreminjati dovoljenja za izbranega uporabnika ali skupino.
8
9V preglednici spodaj so prikazana vsa pravila nadzora. Ta je mogoče hitro spreminjati ali brisati.
10
11Več podrobnosti o delovanju nadzora dostopa sistema DokuWiki je mogoče najti v [[doku>acl|uradni dokumentaciji ACL]].
12