1Yeni dosya yüklendi. Ayrıntıları aşağıda listelenmiştir:
2
3Dosya : @MEDIA@
4Tarih : @DATE@
5Tarayıcı : @BROWSER@
6IP Adresi : @IPADDRESS@
7Host : @HOSTNAME@
8Boyut : @SIZE@
9MIME Type : @MIME@
10Kullanıcı : @USER@
11