1====== Ekziston një version më i ri ======
2
3Ekziston një version më i ri i dokumentit që ju redaktuat. Kjo ndodh kur një përdorues tjetër e ndryshoi dokumentin ndërkohë që ju po e redaktonit atë.
4
5Gjeni ndryshimet e treguara më poshtë dhe pastaj vendosni se kë version doni të mbani. Nëse zgjidhni "ruaj", versioni juaj do të ruhet. Klikon "fshi" për të mbajtur versioni aktual.
6