1Umieszczono nowy plik.
2
3Szczegóły:
4
5Plik     : @MEDIA@
6Data     : @DATE@
7Przeglądarka : @BROWSER@
8Adres IP   : @IPADDRESS@
9Nazwa DNS  : @HOSTNAME@
10Rozmiar   : @SIZE@
11Typ MIME   : @MIME@
12Użytkownik  : @USER@
13