1पृष्ठ सम्पादन गर्नुहोस र "बचत" मा थिच्नुहोस् । सिन्टेक्सको लागि  [[wiki:syntax]] हेर्नुहोस् । यो पृष्ठलाई **सुधार्न** सक्नुहुन्छ भने मात्र सम्पादन गर्नुहोस् ।यदि कुनै प्रयोग गर्न या , जान्न चाहनुहुन्छ भने [[playground:playground|playground]] को प्रयोग गर्नुहोस् ।
2