1====== अनुमति अमान्य ======
2
3माफ गर्नुहोला तपाईलाई अगाडि बढ्न अनुमति छैन।
4