1Datoteka je učitana na Vaš DokuWiki. Ovdje su detalji:
2
3Datoteka   : @MEDIA@
4Stara izmjena: @OLD@
5Datum    : @DATE@
6Preglednik  : @BROWSER@
7IP-Adresa  : @IPADDRESS@
8Računalo   : @HOSTNAME@
9Veličina   : @SIZE@
10MIME Tip   : @MIME@
11Korisnik   : @USER@
12