1====== Postoji novija inačica ======
2
3Već postoji novija inačica dokumenta kojeg ste mijenjali. To se događa jer je neki drugi korisnik snimio dokument za vrijeme dok ste ga Vi mijenjali.
4
5Proučite promjene koje slijede i odaberite koje želite preuzeti. Odaberite ''Pohrani'' da biste snimili Vašu inačicu ili ''Poništi'' da ostavite sačuvanu trenutnu inačicu dokumenta.
6