1שלום @FULLNAME@!
2
3הנה נתוני המשתמש שלך עבור @TITLE@ ב־@DOKUWIKIURL@
4
5שם כניסה     : @LOGIN@
6ססמה     : @PASSWORD@
7