1דף בDokuWiki נוסף או שונה. להלן הפרטים:
2
3תאריך    : @DATE@
4דפדפן   : @BROWSER@
5כתובת ה־IP‏ : @IPADDRESS@
6שם המארח  : @HOSTNAME@
7המהדורה הישנה: @OLDPAGE@
8המהדורה החדשה: @NEWPAGE@
9תקציר העריכה: @SUMMARY@
10משתמש    : @USER@
11
12@DIFF@
13