1====== מפת אתר ======
2
3זהו קובץ מפת אתר הנמצא מעל לכל הדפים המאורגנים ב[[doku>namespace|מתחמים]].
4