1עריכת הדף ולחיצה על הלחצן "שמירה" תעדכן את תוכנו. מומלץ לעיין בדף ה[[wiki:syntax|תחביר]] כדי להכיר את כללי תחביר הוויקי. נא לערוך את הדף רק אם הדבר נעשה כדי **לשפר** אותו. אם העריכה היא לצורך התנסות מומלץ לבקר ב[[playground:playground|ארגז החול]].
2