1Uus kasutaja on registreeritud. Tema info:
2
3Kasutaja   : @NEWUSER@
4Täielik nimi : @NEWNAME@
5E-post    : @NEWEMAIL@
6
7Kuupäev   : @DATE@
8Lehitseja  : @BROWSER@
9IP-Aaddress : @IPADDRESS@
10Hosti nimi  : @HOSTNAME@
11