1Shw mae!
2
3Gwnaeth y dudalen @PAGE@ yn y wici @TITLE@ newid.
4Dyma'r newidiadau:
5
6--------------------------------------------------------
7@DIFF@
8--------------------------------------------------------
9
10Dyddiad     : @DATE@
11Defnyddiwr    : @USER@
12Crynodeb Golygu : @SUMMARY@
13Hen Adolygiad  : @OLDPAGE@
14Adolygiad Newwydd: @NEWPAGE@
15
16I ganslo hysbysiadau'r dudalen, mewngofnodwch i'r wici ar
17@DOKUWIKIURL@ yna ewch i
18@SUBSCRIBE@
19a thanysgrifio o newidiadau tudalen a namespace.
20
21--
22Cafodd y neges hon ei generadu gan DokuWiki ar
23@DOKUWIKIURL@
24