1Shw mae!
2
3Gwnaeth tudalennau yn y namespace @PAGE@ o'r wici @TITLE@ newid.
4Dyma'r tudaalennau sydd wedi newid:
5
6--------------------------------------------------------
7@DIFF@
8--------------------------------------------------------
9
10I ganslo hysbysiadau'r dudalen, mewngofnodwch i'r wici ar
11@DOKUWIKIURL@ yna ewch i
12@SUBSCRIBE@
13a thanysgrifio o newidiadau tudalen a/neu namespace.
14
15--
16Cafodd y neges hon ei generadu gan DokuWiki ar
17@DOKUWIKIURL@
18