1Shw mae!
2
3Gwnaeth y dudalen @PAGE@ mewn wici @TITLE@ newid.
4Dyma'r newidiadau:
5
6--------------------------------------------------------
7@DIFF@
8--------------------------------------------------------
9
10Hen Adolygiad: @OLDPAGE@
11Adolygiad Newydd: @NEWPAGE@
12
13I ganslo hysbysiadau tudalen, mewngofnodwch i'r wici ar
14@DOKUWIKIURL@ ac yna ewch i
15@SUBSCRIBE@
16a thanysgrifio o newidiadau tudalen a/neu namespace.
17
18--
19Cafodd y neges hon ei generadu gan DokuWiki ar
20@DOKUWIKIURL@
21