1# Stopwords for Czech - generated from ispell-cs (license: GNU GPL)
2aby
3ako
4akorát
5ale
6and
7ani
8ano
9apod
10asi
11atd
12během
13bez
14beze
15blízko
16bohudík
17bohužel
18bokem
19buď
20bude
21budem
22budeme
23budeš
24budete
25budiž
26budou
27budu
28bůhvíco
29bůhvíčí
30bůhvíjak
31bůhvíjaký
32bůhvíkam
33bůhvíkde
34bůhvíkdo
35bůhvíkdy
36bůhvíkolik
37bůhvíkterý
38bůhvínač
39bůhvíproč
40bych
41bychom
42byl
43byla
44byli
45bylo
46byly
47bysme
48být
49cca
50cokoli
51cokoliv
52copak
53cosi
54což
55cože
56častěji
57často
58čeho
59čehokoli
60čehokoliv
61čehosi
62čehož
63čem
64čemkoli
65čemkoliv
66čemsi
67čemu
68čemukoli
69čemukoliv
70čemusi
71čemuž
72čemž
73čertvíco
74čertvíčí
75čertvíjak
76čertvíjaký
77čertvíkam
78čertvíkde
79čertvíkdo
80čertvíkdy
81čertvíkolik
82čertvíkterý
83čertvínač
84čertvíproč
85číhokoli
86číhosi
87číchkoli
88číchsi
89číkoli
90čím
91čímakoli
92čímasi
93čímikoli
94čímisi
95čímkoli
96čímkoliv
97čímpak
98čímsi
99čímukoli
100čímusi
101čímž
102čísi
103dál
104dále
105daleko
106další
107dám
108dle
109dnem
110dnes
111dneska
112dobrá
113dobré
114dobrý
115dobře
116docela
117dokonce
118doposavad
119doposud
120doprostřed
121dosavad
122dospod
123dospodu
124dost
125dosti
126dosud
127dovnitř
128eště
129formou
130ho
131hodinou
132hodně
133horší
134hůř
135hůře
136chceš
137chci
138chtěl
139jacíkoli
140jacíkoliv
141jacípak
142jacísi
143jak
144jakákoli
145jakákoliv
146jakápak
147jakási
148jaké
149jakéhokoli
150jakéhokoliv
151jakéhopak
152jakéhosi
153jakékoli
154jakékoliv
155jakémkoli
156jakémkoliv
157jakémpak
158jakémsi
159jakémukoli
160jakémukoliv
161jakémupak
162jakémusi
163jaképak
164jakési
165jakmile
166jako
167jakou
168jakoukoli
169jakoukoliv
170jakoupak
171jakousi
172jakož
173jakpak
174jaký
175jakýchkoli
176jakýchkoliv
177jakýchpak
178jakýchsi
179jakýkoli
180jakýkoliv
181jakýmakoli
182jakýmakoliv
183jakýmapak
184jakýmasi
185jakýmikoli
186jakýmikoliv
187jakýmipak
188jakýmisi
189jakýmkoli
190jakýmkoliv
191jakýmpak
192jakýmsi
193jakýpak
194jakýsi
195jakže
196jasné
197jasně
198jde
199je
200jediná
201jediné
202jediný
203jeho
204jehož
205jej
206její
207jejíhož
208jejich
209jejichž
210jejíchž
211jejímaž
212jejímiž
213jejímuž
214jejímž
215jejíž
216jejž
217jelikož
218jemu
219jemuž
220jen
221jenom
222jenž
223jenže
224jestli
225ještě
226jež
227ježto
228ji
229230jich
231jichž
232jim
233jím
234jimi
235jimiž
236jimž
237jímž
238jiná
239jinak
240jiné
241jinou
242jiný
243jiných
244jiným
245jisté
246jistě
247již
248jíž
249jménem
250jsem
251jseš
252jsi
253jsme
254jsou
255jste
256kam
257každý
258kde
259kdeco
260kdečí
261kdejaký
262kdekdo
263kdekterý
264kdepak
265kdesi
266kdo
267kdokoli
268kdokoliv
269kdopak
270kdosi
271kdovíjak
272kdovíkde
273kdovíkdo
274kdož
275kdy
276kdysi
277když
278kohokoli
279kohokoliv
280kohopak
281kohosi
282kohož
283kol
284kolem
285kolik
286kolikže
287kolkolem
288komkoli
289komkoliv
290kompak
291komsi
292komu
293komukoli
294komukoliv
295komupak
296komusi
297komuž
298komž
299koncem
300konče
301končí
302končíc
303konec
304kontra
305kromě
306která
307kterákoli
308kterákoliv
309kterási
310kterážto
311které
312kteréhokoli
313kteréhokoliv
314kteréhosi
315kteréhož
316kterékoli
317kterékoliv
318kterém
319kterémkoli
320kterémkoliv
321kterémsi
322kterémukoli
323kterémukoliv
324kterémusi
325kterémuž
326kterémžto
327kterési
328kteréžto
329kterou
330kteroukoli
331kteroukoliv
332kterousi
333kteroužto
334který
335kterýchkoli
336kterýchkoliv
337kterýchsi
338kterýchžto
339kterýkoli
340kterýkoliv
341kterým
342kterýmakoli
343kterýmakoliv
344kterýmasi
345kterýmikoli
346kterýmikoliv
347kterýmisi
348kterýmiž
349kterýmkoli
350kterýmkoliv
351kterýmsi
352kterýmžto
353kterýsi
354kterýžto
355kteří
356kteřísi
357kteřížto
358ktříkoli
359ktříkoliv
360kupodivu
361kupříkladu
362kvůli
363kýmkoli
364kýmkoliv
365kýmpak
366kýmsi
367kýmž
368lecco
369leccos
370lecčems
371lecjak
372lecjaký
373leckam
374leckams
375leckde
376leckdo
377leckdy
378leckterý
379ledaco
380ledacos
381ledačí
382ledajak
383ledajaký
384ledakdo
385ledakterý
386ledaskam
387ledaskde
388ledaskdo
389ledaskdy
390lépe
391lepší
392líp
393394mají
395málo
396máloco
397málokdo
398málokterý
399mám
400máme
401máš
402máte
403max
404405406mého
407měl
408měla
409mělo
410mém
411mému
412mezi
413mi
414415mimo
416min
417míň
418místo
419mít
420mne
421mně
422mnoho
423mnou
424moc
425mohl
426mohla
427mohou
428mohu
429moje
430moji
431mojí
432mou
433možná
434mu
435můj
436musel
437muset
438musí
439musím
440musíš
441musíte
442může
443můžeš
444můžete
445můžu
446my
447mých
448mým
449mými
450nač
451načež
452načpak
453nad
454nade
455nám
456námi
457namísto
458naň
459naprosto
460naproti
461např
462napříč
463nás
464náš
465naši
466navíc
467navrch
468navrchu
469navzdory
470471nebo
472nebude
473nebyl
474nebyli
475nebyly
476něco
477něčí
478nedaleko
479nehledíc
480něho
481něhož
482nechceš
483nechci
484nechť
485nechtěl
486něj
487nějak
488nějaká
489nějaké
490nějakého
491nějakou
492nějaký
493nejasné
494nejasný
495nejčastěji
496nejde
497nejen
498nejhůř
499nejhůře
500nejlépe
501nejnižší
502nejsem
503nejsou
504nejvyšší
505nějž
506někam
507někde
508někdo
509někdy
510několik
511nekončí
512některý
513nelze
514něm
515nemá
516nemají
517nemálo
518nemám
519nemáme
520nemáš
521nemáte
522nemít
523nemohl
524nemohla
525nemohou
526nemohu
527němu
528nemusel
529nemuset
530nemusí
531nemusím
532nemusíš
533němuž
534nemůže
535nemůžeš
536nemůžete
537nemůžu
538němž
539není
540nepřesná
541nepřesné
542nepřesně
543nepřesný
544nepřímo
545netřeba
546netuším
547netýká
548neví
549nevím
550nevíš
551nevlastní
552nevyjímaje
553nevyjímajíc
554než
555něž
556ni
557558nic
559ničeho
560ničem
561ničemu
562ničí
563ničím
564nie
565nieje
566nich
567nichž
568nijaký
569nikdo
570nikto
571nim
572ním
573nimi
574nimiž
575nimž
576nímž
577nízká
578niž
579níž
580nižádný
581níže
582nižší
583nový
584nutně
585oba
586obě
587oběma
588obou
589590očpak
591ode
592odspoda
593odspodu
594ohledně
595okamžikem
596okolo
597on
598599ona
600onen
601oni
602ono
603ony
604opravdu
605oproti
606ostatní
607osum
608pak
609poblíž
610počátkem
611počínaje
612počínajíc
613pod
614pode
615podél
616podle
617podobně
618pokud
619poměrně
620pomocí
621ponad
622pořád
623poslední
624posléze
625posud
626potom
627pražádný
628pro
629proč
630pročpak
631proň
632prostě
633proti
634proto
635protože
636před
637přede
638předem
639přes
640přese
641přesná
642přesné
643přesně
644přesný
645při
646přičemž
647přímo
648případná
649případné
650případně
651případný
652přitom
653půlí
654raději
655rokem
656sám
657sama
658samá
659samé
660samého
661samém
662samému
663sami
664samo
665samou
666samozřejmě
667samozřejmý
668samu
669samy
670samý
671samých
672samým
673samými
674se
675sebe
676sebou
677sem
678ses
679si
680sice
681sis
682skoro
683skrz
684skrze
685snad
686sobě
687som
688sotva
689sotvaco
690sotvakdo
691spíš
692spíše
693spodem
694spolu
695stačí
696stejně
697stranou
698středem
699svá
700své
701svého
702svém
703svému
704sví
705svoje
706svoji
707svojí
708svou
709svrchu
710svůj
711svých
712svým
713svými
714špatná
715špatné
716špatně
717špatný
718tací
719tady
720tahle
721tak
722taká
723také
724takhle
725takováto
726takové
727takovéhoto
728takovémto
729takovémuto
730takovéto
731takovíto
732takovouto
733takový
734takovýchto
735takovýma
736takovýmato
737takovýmito
738takovýmto
739takovýto
740takto
741taky
742taký
743takže
744tam
745tamten
746tatáž
747tato
748táž
749750tebe
751tebou
752teď
753teda
754tedy
755téhle
756téhož
757těchhle
758těchto
759těchže
760těm
761téma
762těmahle
763těmhle
764těmihle
765těmito
766těmto
767těmu
768témuž
769témž
770témže
771ten
772tenhle
773tenhleten
774tento
775tentýž
776této
777téže
778ti
779tihle
780tím
781tímhle
782tímtéž
783tímto
784titíž
785tito
786tíž
787tobě
788tohle
789toho
790tohohle
791tohoto
792tom
793tomhle
794tomtéž
795tomto
796tomu
797tomuhle
798tomuto
799totéž
800toto
801touhle
802toutéž
803touto
804touž
805touže
806trochu
807trošku
808třeba
809tuhle
810tutéž
811tuto
812tvá
813tvé
814tvého
815tvém
816tvému
817tví
818tvoje
819tvoji
820tvojí
821tvou
822tvůj
823tvých
824tvým
825tvými
826ty
827tyhle
828týchž
829týká
830týmiž
831týmž
832tys
833tytéž
834tyto
835týž
836úderem
837uplná
838uplné
839úplně
840úplný
841uprostřed
842určitě
843uvnitř
844úvodem
845vám
846vámi
847vás
848váš
849vaše
850vaši
851včetně
852vedle
853velmi
854veprostřed
855versus
856vespod
857vespodu
858veškerý
859vevnitř
860víc
861více
862vím
863vinou
864víš
865viz
866vlastně
867vlivem
868vně
869vnitřka
870vnitřkem
871vnitřku
872von
873vrchem
874však
875vše
876všecek
877všecka
878všecko
879všecky
880všeho
881všech
882všechen
883všechna
884všechno
885všechnu
886všechny
887všelico
888všelicos
889všeličehos
890všeličems
891všeličemus
892všeličí
893všeličíms
894všelijaký
895všelikdo
896všeliký
897všeliskdo
898všem
899všemi
900všemu
901vši
902vší
903všicci
904všichni
905vším
906vůbec
907vůči
908vy
909vyjma
910vysoká
911výše
912vyšší
913vzdor
914vzhledem
915vždy
916www
917za
918zač
919začátkem
920začpak
921zaň
922zásluhou
923zatím
924závěrem
925zboku
926zcela
927zčásti
928zda
929zdaleka
930zde
931zespoda
932zespodu
933zevnitř
934zeza
935znovu
936zpět
937zpod
938zponad
939zpoza
940zprostřed
941zřídkaco
942zřídkakdo
943zvnitřka
944zvnitřku
945žádný
946