1S'ha registrat un nou usuari. Heus ací els detalls:
2
3Nom d'usuari: @NEWUSER@
4Nom complet:  @NEWNAME@
5E-mail: @NEWEMAIL@
6
7Data: @DATE@
8Navegador: @BROWSER@
9Adreça IP: @IPADDRESS@
10Ordinador: @HOSTNAME@
11