1S'ha afegit o modificat una pàgina en el vostre wiki. Ací teniu més detalls:
2
3Data      : @DATE@
4Navegador   : @BROWSER@
5IP       : @IPADDRESS@
6Rev. anterior : @OLDPAGE@
7Rev. actual  : @NEWPAGE@
8Resum d'edició : @SUMMARY@
9Usuari     : @USER@
10
11@DIFF@
12