1S'ha enviat un archiu al seu DokuWiki. Les senyes:
2
3Arxiu: @MEDIA@
4Data: @DATE@
5Navegador: @BROWSER@
6Direcció IP: @IPADDRESS@
7Nom de la màquina: @HOSTNAME@
8Tamany: @SIZE@
9Tipo MIME: @MIME@
10Usuari: @USER@
11