1<p>Bu səhifə Sizə <a href="http://dokuwiki.org">DokuWiki</a>-ni quraşdırmaqa kömək etmək üçündür. Quraşdırma haqqına əlavə məlumatı onun <a href="http://dokuwiki.org/installer">dokumentasiya səhifəsində</a> var.</p>
2
3<p>Səhifələri və əlavə məlumatları (məsələn, şəkillər, axtarış indeksi, səhifələrin əvvəlki versiyaları, və sairə) saxlamaq üçün DokuWiki adi fayllardan istifadə edir. DokuWiki-nin uğurlu işləməsi üçün bu faylların yerləşən qovluqa yazı imkanı vacib <strong>lazımdır</strong>. Bu quraşdırma proqramı sistemin qovluqlarına olan haqları dəyişə bilmir. Çox vaxt bu birbaşa shell-dən, və ya, əgər Siz hostinq-dən istifadə edirsinizsə, FTP vasitəsi ya idarəetmə paneli vasitəsi (məsələn, cPanel) ilə edilir.</p>
4
5<p>Quraşdırma proqramı sizin DokuWiki-nizdə haqlar kontrolu siyahısını (<abbr title="access control list">ACL</abbr>) quracaq. Bu, sistemə girdikdən sonra, administratora xüsusi menü vasitəsi ilə plugin-ləri quraşdırmaq, istifadiçiləri və səhifələrə giriş haqlarını idarəetmək, və həmçinin sistemin konfiqurasiyasını quraşdırmağa imkan verəcək. Haqlar kontrolu siyahısı DokuWiki-yə mütləq lazım deyil, amma o Sizə DokuWiki-nin idarəetməsini asanlaşdırır.</p>
6
7<p>Təcrübəli istifadəçilər və xüsusi tələbləri olan istifadəçilərə əlavə məlumat üçün <a href="http://dokuwiki.org/install">quraşdırılma prosesi</a> və <a href="http://dokuwiki.org/config">konfiqurasiya parametrləri</a> link-lərinə muraciyət etməsk tövsiyyə olunur.</p>
8